Motivasjon
This presentation is the property of its rightful owner.
Sponsored Links
1 / 21

Motivasjon PowerPoint PPT Presentation


 • 119 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Motivasjon. Våren 2005 Christine Mohn [email protected] Definisjon. Prosess som påvirker retningen, styrken og opprettholdelsen av målrettet atferd (Passer og Smith. S. 327). Motivasjon. ”Beveger til handling” Organiserer atferd Utløser og gir retning til målrettet atferd

Download Presentation

Motivasjon

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Motivasjon

Motivasjon

Våren 2005

Christine Mohn

[email protected]


Definisjon

Definisjon

 • Prosess som påvirker retningen, styrken og opprettholdelsen av målrettet atferd

  • (Passer og Smith. S. 327)


Motivasjon1

Motivasjon

 • ”Beveger til handling”

 • Organiserer atferd

 • Utløser og gir retning til målrettet atferd

 • Atferd: motorisk handling, tanke, følelse

 • Biologiske, kognitive og sosiale motiv

 • Motivasjon kan forklares av alle retningene i psykologien


Bestanddeler i et motiv

Bestanddeler i et motiv

 • Drift / kraft / energi / instinkt

  - faste handlingsmønstre som utløses automatisk under gitte betingelser

 • Incentiv

  • Forventning

  • Verdi


F rste teoretikere

Første teoretikere

 • Arthur Schopenhauer

 • Sigmund Freud

 • Clark Hull

 • Abraham Maslow

 • Martin Ford: kognitiv motivasjon


Motivasjon som sekvens av hendelser

Motivasjon som sekvens av hendelser

 • Velge motiv som skal bakgrunn for handling

 • Instrumentell atferd

 • Tilfredsstillelse eller frustrasjon


Metoder

Metoder

 • Subjektiv rapportering

 • Registrering av fysiologisk aktivitet

 • Dyreforsøk


Rsaker til motivasjon

Årsaker til motivasjon

 • Interne og eksterne årsaker

 • Tidligere: enten interne eller eksterne årsaker

 • Nå: både interne og eksterne årsaker samtidig


Interne rsaker til motivasjon

Interne årsaker til motivasjon

 • Evolusjonshistorien

 • Gener

 • Biokjemiske forhold: homeostase

 • Individets læringshistorie

 • Personlighetstrekk


Eksterne rsaker til motivasjon

Eksterne årsaker til motivasjon

 • Incentivenes praktiske tilgjengelighet

 • Sosiokulturelle forhold – bestemmer incentivenes faktiske tilgjengelighet


Flow flyt

Flow / flyt

 • Spontanmotivasjon

 • Spesielt tilfelle av motivasjon

 • Rent kognitivt fenomen


Forholdet til emosjon

Forholdet til emosjon

 • Omgivelsenes rolle

  • ytre vs. indre stimuli

 • Fysiologiens rolle

  • overlevelse vs. homeostase


Seksuell motivasjon

Seksuell motivasjon

 • Ikke knyttet til homeostase eller egen overlevelse

 • Like sosialt som fysisk preget prosess

 • 3 faktorer styrer seksuell respons:

  • Identitet

  • Tiltrekning

  • Atferd


Rsaker til seksuell motivasjon

Årsaker til seksuell motivasjon

 • Kjønn

 • Hormoner

 • Kultur. Samfunnsforhold

   Svært komplisert samspill


Kj nnsidentitet

Kjønnsidentitet

 • Befruktning

 • Prenatale hormoner

 • Kultur

 • Psykoanalytisk forklaring

 • Læringsteoretisk forklaring

 • Daryl Bems teori


De vanligste kj nnsuttrykkene

De vanligste kjønnsuttrykkene

 • Heteroseksualitet

 • Homoseksualitet

 • Biseksualitet

 • Transseksualitet

 • Hermafrodittisme

 • Transgenderisme


Varianter av legal seksuell atferd

Varianter av legal seksuell atferd

 • Aktiv seksualitet med voksen, samtykkende partner

 • Sølibat

 • Aseksualitet

 • Parafili


Sosial motivasjon

Sosial motivasjon

 • Vennskap

 • (Romantisk) tiltrekning

   Hvor går grensen?

   ”Affiliation” som samlebegrep


Rsaker til affiliation

Årsaker til affiliation

 • Evolusjonshistorien

 • Hills teori:

  • Positiv stimulering

  • Oppmerksomhet

  • Emosjonell støtte

  • Sosial sammenlikning

 • Store individuelle forskjeller


Mekanismer for affiliation

Mekanismer for affiliation

 • Nærhet / mere exposure effect

 • Likhet

 • Fysisk utseende


Overgangen fra affiliation til romantisk forhold

Overgangen fra affiliation til romantisk forhold

 • Evolusjonshistorien

 • Sosiokulturelle forhold

 • Sosial utvekslingsteori

  • Sammenlikning av partenes bidrag til forholdet

  • Sammenlikning med alternative forhold


 • Login