Motivasjon - PowerPoint PPT Presentation

Motivasjon
Download
1 / 21

 • 153 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Motivasjon. Våren 2005 Christine Mohn h.c.mohn@psykologi.uio.no. Definisjon. Prosess som påvirker retningen, styrken og opprettholdelsen av målrettet atferd (Passer og Smith. S. 327). Motivasjon. ”Beveger til handling” Organiserer atferd Utløser og gir retning til målrettet atferd

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Motivasjon

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Motivasjon

Motivasjon

Våren 2005

Christine Mohn

h.c.mohn@psykologi.uio.no


Definisjon

Definisjon

 • Prosess som påvirker retningen, styrken og opprettholdelsen av målrettet atferd

  • (Passer og Smith. S. 327)


Motivasjon1

Motivasjon

 • ”Beveger til handling”

 • Organiserer atferd

 • Utløser og gir retning til målrettet atferd

 • Atferd: motorisk handling, tanke, følelse

 • Biologiske, kognitive og sosiale motiv

 • Motivasjon kan forklares av alle retningene i psykologien


Bestanddeler i et motiv

Bestanddeler i et motiv

 • Drift / kraft / energi / instinkt

  - faste handlingsmønstre som utløses automatisk under gitte betingelser

 • Incentiv

  • Forventning

  • Verdi


F rste teoretikere

Første teoretikere

 • Arthur Schopenhauer

 • Sigmund Freud

 • Clark Hull

 • Abraham Maslow

 • Martin Ford: kognitiv motivasjon


Motivasjon som sekvens av hendelser

Motivasjon som sekvens av hendelser

 • Velge motiv som skal bakgrunn for handling

 • Instrumentell atferd

 • Tilfredsstillelse eller frustrasjon


Metoder

Metoder

 • Subjektiv rapportering

 • Registrering av fysiologisk aktivitet

 • Dyreforsøk


Rsaker til motivasjon

Årsaker til motivasjon

 • Interne og eksterne årsaker

 • Tidligere: enten interne eller eksterne årsaker

 • Nå: både interne og eksterne årsaker samtidig


Interne rsaker til motivasjon

Interne årsaker til motivasjon

 • Evolusjonshistorien

 • Gener

 • Biokjemiske forhold: homeostase

 • Individets læringshistorie

 • Personlighetstrekk


Eksterne rsaker til motivasjon

Eksterne årsaker til motivasjon

 • Incentivenes praktiske tilgjengelighet

 • Sosiokulturelle forhold – bestemmer incentivenes faktiske tilgjengelighet


Flow flyt

Flow / flyt

 • Spontanmotivasjon

 • Spesielt tilfelle av motivasjon

 • Rent kognitivt fenomen


Forholdet til emosjon

Forholdet til emosjon

 • Omgivelsenes rolle

  • ytre vs. indre stimuli

 • Fysiologiens rolle

  • overlevelse vs. homeostase


Seksuell motivasjon

Seksuell motivasjon

 • Ikke knyttet til homeostase eller egen overlevelse

 • Like sosialt som fysisk preget prosess

 • 3 faktorer styrer seksuell respons:

  • Identitet

  • Tiltrekning

  • Atferd


Rsaker til seksuell motivasjon

Årsaker til seksuell motivasjon

 • Kjønn

 • Hormoner

 • Kultur. Samfunnsforhold

   Svært komplisert samspill


Kj nnsidentitet

Kjønnsidentitet

 • Befruktning

 • Prenatale hormoner

 • Kultur

 • Psykoanalytisk forklaring

 • Læringsteoretisk forklaring

 • Daryl Bems teori


De vanligste kj nnsuttrykkene

De vanligste kjønnsuttrykkene

 • Heteroseksualitet

 • Homoseksualitet

 • Biseksualitet

 • Transseksualitet

 • Hermafrodittisme

 • Transgenderisme


Varianter av legal seksuell atferd

Varianter av legal seksuell atferd

 • Aktiv seksualitet med voksen, samtykkende partner

 • Sølibat

 • Aseksualitet

 • Parafili


Sosial motivasjon

Sosial motivasjon

 • Vennskap

 • (Romantisk) tiltrekning

   Hvor går grensen?

   ”Affiliation” som samlebegrep


Rsaker til affiliation

Årsaker til affiliation

 • Evolusjonshistorien

 • Hills teori:

  • Positiv stimulering

  • Oppmerksomhet

  • Emosjonell støtte

  • Sosial sammenlikning

 • Store individuelle forskjeller


Mekanismer for affiliation

Mekanismer for affiliation

 • Nærhet / mere exposure effect

 • Likhet

 • Fysisk utseende


Overgangen fra affiliation til romantisk forhold

Overgangen fra affiliation til romantisk forhold

 • Evolusjonshistorien

 • Sosiokulturelle forhold

 • Sosial utvekslingsteori

  • Sammenlikning av partenes bidrag til forholdet

  • Sammenlikning med alternative forhold


 • Login