Motivasjon
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 21

Motivasjon PowerPoint PPT Presentation


 • 147 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Motivasjon. Våren 2005 Christine Mohn h.c.mohn@psykologi.uio.no. Definisjon. Prosess som påvirker retningen, styrken og opprettholdelsen av målrettet atferd (Passer og Smith. S. 327). Motivasjon. ”Beveger til handling” Organiserer atferd Utløser og gir retning til målrettet atferd

Download Presentation

Motivasjon

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Motivasjon

Våren 2005

Christine Mohn

h.c.mohn@psykologi.uio.no


Definisjon

 • Prosess som påvirker retningen, styrken og opprettholdelsen av målrettet atferd

  • (Passer og Smith. S. 327)


Motivasjon

 • ”Beveger til handling”

 • Organiserer atferd

 • Utløser og gir retning til målrettet atferd

 • Atferd: motorisk handling, tanke, følelse

 • Biologiske, kognitive og sosiale motiv

 • Motivasjon kan forklares av alle retningene i psykologien


Bestanddeler i et motiv

 • Drift / kraft / energi / instinkt

  - faste handlingsmønstre som utløses automatisk under gitte betingelser

 • Incentiv

  • Forventning

  • Verdi


Første teoretikere

 • Arthur Schopenhauer

 • Sigmund Freud

 • Clark Hull

 • Abraham Maslow

 • Martin Ford: kognitiv motivasjon


Motivasjon som sekvens av hendelser

 • Velge motiv som skal bakgrunn for handling

 • Instrumentell atferd

 • Tilfredsstillelse eller frustrasjon


Metoder

 • Subjektiv rapportering

 • Registrering av fysiologisk aktivitet

 • Dyreforsøk


Årsaker til motivasjon

 • Interne og eksterne årsaker

 • Tidligere: enten interne eller eksterne årsaker

 • Nå: både interne og eksterne årsaker samtidig


Interne årsaker til motivasjon

 • Evolusjonshistorien

 • Gener

 • Biokjemiske forhold: homeostase

 • Individets læringshistorie

 • Personlighetstrekk


Eksterne årsaker til motivasjon

 • Incentivenes praktiske tilgjengelighet

 • Sosiokulturelle forhold – bestemmer incentivenes faktiske tilgjengelighet


Flow / flyt

 • Spontanmotivasjon

 • Spesielt tilfelle av motivasjon

 • Rent kognitivt fenomen


Forholdet til emosjon

 • Omgivelsenes rolle

  • ytre vs. indre stimuli

 • Fysiologiens rolle

  • overlevelse vs. homeostase


Seksuell motivasjon

 • Ikke knyttet til homeostase eller egen overlevelse

 • Like sosialt som fysisk preget prosess

 • 3 faktorer styrer seksuell respons:

  • Identitet

  • Tiltrekning

  • Atferd


Årsaker til seksuell motivasjon

 • Kjønn

 • Hormoner

 • Kultur. Samfunnsforhold

   Svært komplisert samspill


Kjønnsidentitet

 • Befruktning

 • Prenatale hormoner

 • Kultur

 • Psykoanalytisk forklaring

 • Læringsteoretisk forklaring

 • Daryl Bems teori


De vanligste kjønnsuttrykkene

 • Heteroseksualitet

 • Homoseksualitet

 • Biseksualitet

 • Transseksualitet

 • Hermafrodittisme

 • Transgenderisme


Varianter av legal seksuell atferd

 • Aktiv seksualitet med voksen, samtykkende partner

 • Sølibat

 • Aseksualitet

 • Parafili


Sosial motivasjon

 • Vennskap

 • (Romantisk) tiltrekning

   Hvor går grensen?

   ”Affiliation” som samlebegrep


Årsaker til affiliation

 • Evolusjonshistorien

 • Hills teori:

  • Positiv stimulering

  • Oppmerksomhet

  • Emosjonell støtte

  • Sosial sammenlikning

 • Store individuelle forskjeller


Mekanismer for affiliation

 • Nærhet / mere exposure effect

 • Likhet

 • Fysisk utseende


Overgangen fra affiliation til romantisk forhold

 • Evolusjonshistorien

 • Sosiokulturelle forhold

 • Sosial utvekslingsteori

  • Sammenlikning av partenes bidrag til forholdet

  • Sammenlikning med alternative forhold


 • Login