Ivot za vl dy prvn ch p emyslovc
Download
1 / 12

Život za vlády prvních přemyslovců - PowerPoint PPT Presentation


 • 88 Views
 • Uploaded on

Život za vlády prvních přemyslovců. Život prostých lidí. Přemyslovský stát vznikal dlouho. Přemyslovci rozšiřovali svá území sňatky, dohodami a hlavně násilím . Chudáci bydleli v dřevěných chatrčích. Bohatí v kamenných domech. Panovníci a velmoži bydleli ve vznikajících hradech.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Život za vlády prvních přemyslovců' - licia


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Ivot prost ch lid
Život prostých lidí

 • Přemyslovský stát vznikal dlouho.

 • Přemyslovci rozšiřovali svá území sňatky, dohodami a hlavně násilím.

 • Chudáci bydleli v dřevěných chatrčích.

 • Bohatí v kamenných domech.

 • Panovníci a velmoži bydleli ve vznikajících hradech.

 • Kolem hradů se tvořily první osady, kvetl tam obchod a rozvíjela se řemesla.


Oble en a j dlo
Oblečení a jídlo

 • Oblečení prostých lidí pokrývalo celé tělo.

 • Látky byly jednobarevné, zhotovené z vlny a lnu.

 • Jídlo se připravovalo převážně z mouky (kaše, placky), luštěnin a zeleniny.

 • Maso bylo buď z domácích nebo z ulovených zvířat.

 • Sladilo se medem.

 • Na hostinách se pilo pivo a víno.


C rkev nositel vzd lanosti
Církev – nositel vzdělanosti

 • Kněží a mniši byli jediní, kdo uměl číst a psát.

 • Provozovali školy, které byly zakládané při kostelech a klášterech.

 • Součástí kostelů a klášterů byly písařské dílny, kde mniši ručně opisovali knihy.

 • Knihy měly náboženský obsah a byly bohatě zdobené, doplněné kresbami.


Pergamen
Pergamen

Psalo se brkem z ptačího pera namáčeným do inkoustu.

Místo papíru měli pergamen, který se získával úpravou jehněčí kůže.

Iniciála- počáteční ozdobné písmeno.

Kraje stránek byly zdobené drobnými obrázky geometrických tvarů.


Knihtisk
knihtisk

Ručně se knihy opisovaly do poloviny 15. století, kdy byl objeven knihtisk.

Vynalezl jej JohannGutenberg (původně zlatník a řemeslník).

Zdokonalil písmolijectví, tedy odlévání písmen z kovu.

Knihtisk se velmi rychle rozšířil po Evropě i do celého světa.


Rom nsk sloh
Románský sloh

 • Do českých zemí se dostal z Říma (Roma- románský).

 • Typické stavby- rotundy a baziliky.


Rom nsk sloh1
Románský sloh

Znaky románského slohu:

 • stavby postavené z kamene

 • tlusté zdi bez omítky

 • malá půlkruhová okna nebo sdružená okna

 • malé a tmavé vnitřní prostory


Kosmas kosmova kronika
Kosmas, kosmova kronika

 • Kosmas byl slavný kronikář, působil jako děkan (kněz) v Praze.

 • Napsal Kroniku českou- psána v latině.

 • Původní rukopis se nedochoval, pouze 15 pozdějších opisů.

 • Kronika začíná stavbou babylonské věže a příchodem praotce Čecha („bájné vyprávění starců“) a končí rokem 1125, kdy Kosmas zemřel.


Z pis

Život za vlády prvních Přemyslovců

Přemyslovský stát vznikal dlouho, rozšiřoval se sňatky i všudypřítomným násilím.

Lidé bydleli: chudí v dřevěných chatrčích

bohatí v kamenných domech

panovníci a velmožové si stavěli hrady.

Oblečení pokrývalo celé tělo

Pokrmy vařili převážně z mouky, luštěnin a zeleniny.

Církev

Byla nositelem vzdělanosti. Při kostelech zakládala školy a písařské dílny, kde se opisovaly knihy. V polovině 15.století byl vynalezen knihtisk.

Do té doby se psalo na pergameny brkem namáčeným v inkoustu.

Románský sloh

Dostal se k nám z Říma, stavěly se převážně rotundy a baziliky.

Hlavní znaky: stavby z kamene, silné zdi

malá půlkruhová nebi sdružená okna

malé a tmavé vnitřní prostory

Kosmas- děkan působící v Praze. Napsal kroniku v latinském jazyce, ve které zachycuje dějiny českého národa od příchodu praotce Čecha.

Zápis:


Ot zky

Jak a kde žili lidé za vlády prvních Přemyslovců?

Jak se v té době šířily knihy? Čím a na co se psalo? V jakém jazyce?

Vyjmenuj hlavní znaky románského slohu.

Kdo byl Kosmas a co důležitého udělal pro český národ?

Otázky pro mladé historiky:

Co je to iniciála?

Jak se jmenuje vynálezce knihtisku?

otázky


Pou it prameny

 • http://www.gjb-spgs.cz/stranky/projekt_architektura/romansky_sloh.htm

 • http://kostel-reznovice.isidorus.net/dejiny-cz.htm

 • http://www.klaster-zlatakoruna.eu/historie/cisterciacky-rad/

 • http://mista.unas.cz/index.php?clanek=32

 • http://www.praha.eu/jnp/cz/home/zabava/muzea_a_vystavy/narodni_muzeum_vystavuje_kosmovu_kroniku.html

 • http://cs.wikipedia.org/wiki/Kosmova_kronika_%C4%8Desk%C3%A1

 • http://cs.wikiquote.org/wiki/Mnich

 • Učebnice Vlastivěda 4, nakladatelství Alter

 • Učebnice Vlastivěda- Hlavní události nejstarších českých dějin, nakladatelství Nová škola

 • Dětská ilustrovaná encyklopedie Naše vlast, nakladatelství Slovart

Použité prameny:


ad