ЕЛЕКТРОЛИТИЧКА ДИСОЦИЈАЦИЈА
Download
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 10

ЕЛЕКТРОЛИТИЧКА ДИСОЦИЈАЦИЈА PowerPoint PPT Presentation


 • 100 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

ЕЛЕКТРОЛИТИЧКА ДИСОЦИЈАЦИЈА. Аренијусова теорија. ЕЛЕКТРОЛИТИ. Водени раствори електролита проводе електричну струју. Неелектролити не проводе струју. Аренијусова теоија. • Електролитичка дисоцијација је спонтани процес издвајања јона из неутралних молекула под дејством воде.

Download Presentation

ЕЛЕКТРОЛИТИЧКА ДИСОЦИЈАЦИЈА

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


3817650

ЕЛЕКТРОЛИТИЧКА ДИСОЦИЈАЦИЈА

Аренијусова теорија


3817650

ЕЛЕКТРОЛИТИ

 • Водени раствори

  електролита проводе

  електричну струју.

 • Неелектролити

  не проводе струју.


3817650

Аренијусова теоија

•Електролитичка дисоцијацијаје спонтани процес издвајања јона из неутралних молекула под дејством воде.


3817650

Јаки и слаби електролити

 • Јаки елекролити су

  потпуно дисосовани и

  у раствору има само јона.

 • Слаби електролити су

  делимично дисосовани и

  у раствору има и молекула

  и јона.


3817650

Дисоцијација киселина

 • HCl(aq) +H2O(l) →H3O+(aq) + Cl-(aq)

 • HNO3(aq)+H2O(l)→H3O+(aq) + NO3-(aq)

 • CH3COOH + H2O →CH3COO-+H3O+


3817650

Дисоцијација базе


3817650

Дисоцијација са више јона

 • H2CO3→H++H++ CO32-

 • Ba(OH)2→Ba2++ 2OH-

 • Број позитивних и негативних наелектрисања мора бити исти иако је број јона различит!


3817650

Јачина киселина


3817650

Вежбање

 • Написати дисоцијацију следећих једињења:

 • а) H2SO4

 • б) H3PO4

 • в) Mg(OH)2

 • г) Аl(OH)3


3817650

Решења

 • H2SO4→2H++SO42-

 • H3PO4→3H++PO43-

 • Mg(OH)2→Mg2++2OH-

 • Al(OH)3→Al3++ 3OH-


 • Login