Stimulantbehandling av metadon substituerte pasienter i lar en pilotstudie
Download
1 / 32

Stimulantbehandling av metadon-substituerte pasienter i LAR – en pilotstudie - PowerPoint PPT Presentation


 • 129 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Stimulantbehandling av metadon-substituerte pasienter i LAR – en pilotstudie. ”Nasjonal konferanse: AD/HD hos rusmiddelmisbrukere” Kristiansand 29.- 30. mai 2006 Olav Espegren, spes. i psykiatri, Seksjonsoverlege. Stimulant behandling av metadon-substituerte pasienter i LAR .

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha

Download Presentation

Stimulantbehandling av metadon-substituerte pasienter i LAR – en pilotstudie

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Stimulantbehandling av metadon-substituerte pasienter i LAR –en pilotstudie

”Nasjonal konferanse: AD/HD hos rusmiddelmisbrukere”

Kristiansand 29.- 30. mai 2006

Olav Espegren, spes. i psykiatri,

Seksjonsoverlege


Stimulant behandling av metadon-substituerte pasienter i LAR

Problemstilling: Hva er nytten av

polyfarmakologisk behandling og

behandlingseffekt målt ved:

 • Forbedring i ADHD symptomer

 • Bedre retensjon i LAR (færre avbrudd i behandlingen)

 • Bedret funksjon og livskvalitet

2 Overlege Olav Espegren


Hvorfor denne delstudie med sentral- stimulantia til ADHD pas. i LAR?

 • Mange LAR pasienter fungerer marginalt og har store problemer med å opprettholde rusfrihet

 • Mange har tydelige tegn på rastløshet, hyper- aktivitet, impulsivitet, mangel på struktur

 • Symptomene på AD/HD blir tydeligere og mer fremtredende etter stabilisering på metadon

 • Mange pasienter sliter med god rusmestring i LAR

3 Overlege Olav Espegren


 • Noen pasienter hadde fått AD/HD diagnosen før de ble tatt inn i LAR

 • Mange var blandingsmisbrukere og hadde kombinert stimulantia og opioider årevis

 • Ingen klar farmakologisk grunn til ikke å kombinere de to medikamentene

 • Ritalin og metadon har begge vært brukt klinisk i 2 generasjoner

4 Overlege Olav Espegren


Felleskatalogen 1963

5 Overlege Olav Espegren


Felleskatalogen 1963


Design

 • Åpen protokoll pilot-studie

 • Metode: Medisinsk kasuistikk studie

 • Antall: Over 10 pasienter, mer enn 5 bør fullføre forsøket

7 Overlege Olav Espegren


Kriterier for inklusjon og eksklusjon

 • Inklusjon

  • LAR-kriteriene: alder over 25 år

  • flere år med opioid-dominert misbruk

  • gjentatte forsøk på medik. fri beh. i institusjon, men uten å lykkes

  • ADHD diagnose etter internasjonale kriterier

 • Eksklusjon

  • Bivirkninger

  • Manglende compliance, vegring

  • Vedvarende rusmisbruk

8 Overlege Olav Espegren


Kartlegging før inklusjon-”Baseline”

 • Vanlig klinisk undersøkelse og journal

 • Komparent info

 • Blodprøve og Ekg

 • AD/HD diagnose-DSM IV, Wender Utah, CPT-II

 • Psykiatrisk evaluering, akse I (MINI (Sheehan,1994), akse II ( TCI II, SCID II )

 • Psykiatrisk symptombyrde (SCL-90)

 • Eksekutive funksjoner & kognitiv funksjon (Wisconsin Card Sorting Test, WASI)

 • GAF (Global Asessment of Functioning)

9 Overlege Olav Espegren


Intervensjon

 • Individuell dosering metylfenidat

 • Psykososiale intervensjoner etter LAR prosedyrene:

  • ansvarsgrupper

  • noen tatt inn i institusjoner

  • regelmessige urinprøver

 • Vår intervensjon, støtte og undervisning om ADHD til pas. og behandlingsansvarlige

10 Overlege Olav Espegren


Målinger

Bivirkninger og komplikasjoner

Effekt av metylfenidat på målsymptomer

Funksjonsendring (GAF-S og GAF-F)

SCL 90 - psykiatrisk symptom belastning

Rusmestring – målt ved urinprøver

Retensjon i behandling

Dødelighet

11 Overlege Olav Espegren


Pasient karakteristika

 • Alder ved inntak: 37,2 år (27 – 47)

 • Sivil StatusUgift: 9

  Samboer: 5

  Skilt: 2

 • Økonomist status:Ufør: 12

  Sosialhjelp: 3

12 Overlege Olav Espegren


Pasient karakteristika

13 Overlege Olav Espegren


Utdanning og arbeidserfaring

Utdanning

 • Grunnskole: 11 (6.kl.: 1, 8.kl.: 4, 9.kl.: 5, 10.kl.: 1)

 • Videreg.: 5 (Grunnk.: 2, VK1: 3 )

 • Fagbrev Ingen

  Arbeidserfaring

 • I ordinært lønnet arbeid 2,5 år (0 – 15 år)

 • Mange har vært utallige tiltak

14 Overlege Olav Espegren


Kriminalitet

Bøter og ubetingede dommer ikke medtatt.

15 Overlege Olav Espegren


Debut av rusmiddelmisbruk(1)

16 Overlege Olav Espegren


Debut av rusmiddelmisbruk(2)

SmittestatusHepatit C: 13 (81%)

HIV: 0

17 Overlege Olav Espegren


ADHD Diagnose/behandling som barn

 • Antall henvist til BUP: 8

 • AD/HD diagnose som barn: 2

 • Ritalin beh.som barn: 2

 • Behandlingsvarighet: Pasient 1:36 mnd

  Pasient 2: 4 mnd

18 Overlege Olav Espegren


Psykiatrisk komorbiditet

19 Overlege Olav Espegren


Dosering i forsøksperioden

20 Overlege Olav Espegren


Resultater

 • Dødsfall – ingen

 • Bivirkninger av medikamentell beh.

  - Forbigående og forventede bivirkninger

 • Komplikasjoner

  - Ingen

 • Ekg – hø. ventrikkel endringer??

21 Overlege Olav Espegren


22 Overlege Olav Espegren


Lever funksjonsprøver

23 Overlege Olav Espegren


3,5

3,0

2,5

2,0

1,5

1,0

0,5

0,0

24 Overlege Olav Espegren


25 Overlege Olav Espegren


26 Overlege Olav Espegren


Urinprøveanalyser

 • Ukentlige prøver

 • Ved manglende prøve fulgt LOCF-prinsippet

%

27 Overlege Olav Espegren


Urinprøver

28 Overlege Olav Espegren


Oppsummering av klinisk erfaringer

 • Ingen alvorlige somatiske bivirkninger

 • Levertallene bedret noe eller uforandret

 • Noen antydet ve. ventrikkel forstørrelse, betydning uviss.

 • Ingen mentale bivirkninger sett

 • Bare forventede bivirkninger

 • Ingen dødsfall

29 Overlege Olav Espegren


Oppsummering av klinisk erfaring (2)

 • Retensjon i LAR 100%.

 • Retensjon i studie god.

  • En forlot institusjon etter 5 mnd., stimulantia

   avbrutt.

  • En hadde pause i forbindelse med magesykdom

 • Forbedring av komorbid angst og depresjon

30 Overlege Olav Espegren


Oppsummering av klinisk erfaring (3)

 • Pasientene generelt sett mer fornøyd

 • Generelt sett god rusmestring, men ble noe dårligere etter prosjektperioden

 • Funksjonsnivå forbedret noe, men varierer mye

 • Mulighet for en viss bruk av tvang i oppfølgingen ville lette rehabiliteringen

31 Overlege Olav Espegren


Oppsummering av klinisk erfaring (4)

 • De med Cluster B pers.forstyrrelse er dårligst og trenger oppfølging i bolig med døgnbemanning

 • Individuelt tilrettelagt oppfølging med fokus på funksjon er essensielt

 • Selvbilde bedret, bedring i mestring og livskvalitet, men alle fungerer svakt

 • God ”compliance”

32 Overlege Olav Espegren


ad
 • Login