Stimulantbehandling av metadon substituerte pasienter i lar en pilotstudie
Download
1 / 32

Stimulantbehandling av metadon-substituerte pasienter i LAR en pilotstudie - PowerPoint PPT Presentation


 • 142 Views
 • Uploaded on

Stimulantbehandling av metadon-substituerte pasienter i LAR – en pilotstudie. ”Nasjonal konferanse: AD/HD hos rusmiddelmisbrukere” Kristiansand 29.- 30. mai 2006 Olav Espegren, spes. i psykiatri, Seksjonsoverlege. Stimulant behandling av metadon-substituerte pasienter i LAR .

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Stimulantbehandling av metadon-substituerte pasienter i LAR en pilotstudie' - libra


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Stimulantbehandling av metadon substituerte pasienter i lar en pilotstudie l.jpg
Stimulantbehandling av metadon-substituerte pasienter i LAR –en pilotstudie

”Nasjonal konferanse: AD/HD hos rusmiddelmisbrukere”

Kristiansand 29.- 30. mai 2006

Olav Espegren, spes. i psykiatri,

Seksjonsoverlege


Stimulant behandling av metadon substituerte pasienter i lar l.jpg
Stimulant behandling av metadon-substituerte pasienter i LAR

Problemstilling: Hva er nytten av

polyfarmakologisk behandling og

behandlingseffekt målt ved:

 • Forbedring i ADHD symptomer

 • Bedre retensjon i LAR (færre avbrudd i behandlingen)

 • Bedret funksjon og livskvalitet

2 Overlege Olav Espegren


Hvorfor denne delstudie med sentral stimulantia til adhd pas i lar l.jpg
Hvorfor denne delstudie med sentral- stimulantia til ADHD pas. i LAR?

 • Mange LAR pasienter fungerer marginalt og har store problemer med å opprettholde rusfrihet

 • Mange har tydelige tegn på rastløshet, hyper- aktivitet, impulsivitet, mangel på struktur

 • Symptomene på AD/HD blir tydeligere og mer fremtredende etter stabilisering på metadon

 • Mange pasienter sliter med god rusmestring i LAR

3 Overlege Olav Espegren


Slide4 l.jpg

4 Overlege Olav Espegren


Slide5 l.jpg

Felleskatalogen 1963 inn i LAR

5 Overlege Olav EspegrenDesign l.jpg
Design inn i LAR

 • Åpen protokoll pilot-studie

 • Metode: Medisinsk kasuistikk studie

 • Antall: Over 10 pasienter, mer enn 5 bør fullføre forsøket

7 Overlege Olav Espegren


Kriterier for inklusjon og eksklusjon l.jpg
Kriterier for inklusjon og eksklusjon inn i LAR

 • Inklusjon

  • LAR-kriteriene: alder over 25 år

  • flere år med opioid-dominert misbruk

  • gjentatte forsøk på medik. fri beh. i institusjon, men uten å lykkes

  • ADHD diagnose etter internasjonale kriterier

 • Eksklusjon

  • Bivirkninger

  • Manglende compliance, vegring

  • Vedvarende rusmisbruk

8 Overlege Olav Espegren


Kartlegging f r inklusjon baseline l.jpg
Kartlegging før inklusjon-”Baseline” inn i LAR

 • Vanlig klinisk undersøkelse og journal

 • Komparent info

 • Blodprøve og Ekg

 • AD/HD diagnose-DSM IV, Wender Utah, CPT-II

 • Psykiatrisk evaluering, akse I (MINI (Sheehan,1994), akse II ( TCI II, SCID II )

 • Psykiatrisk symptombyrde (SCL-90)

 • Eksekutive funksjoner & kognitiv funksjon (Wisconsin Card Sorting Test, WASI)

 • GAF (Global Asessment of Functioning)

9 Overlege Olav Espegren


Intervensjon l.jpg
Intervensjon inn i LAR

 • Individuell dosering metylfenidat

 • Psykososiale intervensjoner etter LAR prosedyrene:

  • ansvarsgrupper

  • noen tatt inn i institusjoner

  • regelmessige urinprøver

 • Vår intervensjon, støtte og undervisning om ADHD til pas. og behandlingsansvarlige

10 Overlege Olav Espegren


M linger l.jpg

Målinger inn i LAR

Bivirkninger og komplikasjoner

Effekt av metylfenidat på målsymptomer

Funksjonsendring (GAF-S og GAF-F)

SCL 90 - psykiatrisk symptom belastning

Rusmestring – målt ved urinprøver

Retensjon i behandling

Dødelighet

11 Overlege Olav Espegren


Pasient karakteristika l.jpg
Pasient karakteristika inn i LAR

 • Alder ved inntak: 37,2 år (27 – 47)

 • Sivil Status Ugift: 9

  Samboer: 5

  Skilt: 2

 • Økonomist status: Ufør: 12

  Sosialhjelp: 3

12 Overlege Olav Espegren


Pasient karakteristika13 l.jpg
Pasient karakteristika inn i LAR

13 Overlege Olav Espegren


Utdanning og arbeidserfaring l.jpg
Utdanning og arbeidserfaring inn i LAR

Utdanning

 • Grunnskole: 11 (6.kl.: 1, 8.kl.: 4, 9.kl.: 5, 10.kl.: 1)

 • Videreg.: 5 (Grunnk.: 2, VK1: 3 )

 • Fagbrev Ingen

  Arbeidserfaring

 • I ordinært lønnet arbeid 2,5 år (0 – 15 år)

 • Mange har vært utallige tiltak

14 Overlege Olav Espegren


Kriminalitet l.jpg
Kriminalitet inn i LAR

Bøter og ubetingede dommer ikke medtatt.

15 Overlege Olav Espegren


Debut av rusmiddelmisbruk 1 l.jpg

Debut av rusmiddelmisbruk inn i LAR(1)

16 Overlege Olav Espegren


Debut av rusmiddelmisbruk 2 l.jpg

Debut av rusmiddelmisbruk inn i LAR(2)

Smittestatus Hepatit C: 13 (81%)

HIV: 0

17 Overlege Olav Espegren


Adhd diagnose behandling som barn l.jpg
ADHD Diagnose/behandling inn i LAR som barn

 • Antall henvist til BUP: 8

 • AD/HD diagnose som barn: 2

 • Ritalin beh.som barn: 2

 • Behandlingsvarighet: Pasient 1:36 mnd

  Pasient 2: 4 mnd

18 Overlege Olav Espegren


Psykiatrisk komorbiditet l.jpg
Psykiatrisk komorbiditet inn i LAR

19 Overlege Olav Espegren


Dosering i fors ksperioden l.jpg
Dosering i forsøksperioden inn i LAR

20 Overlege Olav Espegren


Resultater l.jpg
Resultater inn i LAR

 • Dødsfall – ingen

 • Bivirkninger av medikamentell beh.

  - Forbigående og forventede bivirkninger

 • Komplikasjoner

  - Ingen

 • Ekg – hø. ventrikkel endringer??

21 Overlege Olav Espegren


Slide22 l.jpg

22 inn i LAR Overlege Olav Espegren


Slide23 l.jpg

Lever funksjonsprøver inn i LAR

23 Overlege Olav Espegren


Slide24 l.jpg

3,5 inn i LAR

3,0

2,5

2,0

1,5

1,0

0,5

0,0

24 Overlege Olav Espegren


Slide25 l.jpg

25 inn i LAR Overlege Olav Espegren


Slide26 l.jpg

26 inn i LAR Overlege Olav Espegren


Urinpr veanalyser l.jpg
Urinprøveanalyser inn i LAR

 • Ukentlige prøver

 • Ved manglende prøve fulgt LOCF-prinsippet

%

27 Overlege Olav Espegren


Urinpr ver l.jpg
Urinprøver inn i LAR

28 Overlege Olav Espegren


Oppsummering av klinisk erfaringer l.jpg
Oppsummering av klinisk erfaringer inn i LAR

 • Ingen alvorlige somatiske bivirkninger

 • Levertallene bedret noe eller uforandret

 • Noen antydet ve. ventrikkel forstørrelse, betydning uviss.

 • Ingen mentale bivirkninger sett

 • Bare forventede bivirkninger

 • Ingen dødsfall

29 Overlege Olav Espegren


Oppsummering av klinisk erfaring 2 l.jpg
Oppsummering av klinisk erfaring inn i LAR(2)

 • Retensjon i LAR 100%.

 • Retensjon i studie god.

  • En forlot institusjon etter 5 mnd., stimulantia

   avbrutt.

  • En hadde pause i forbindelse med magesykdom

 • Forbedring av komorbid angst og depresjon

30 Overlege Olav Espegren


Oppsummering av klinisk erfaring 3 l.jpg
Oppsummering av klinisk erfaring inn i LAR(3)

 • Pasientene generelt sett mer fornøyd

 • Generelt sett god rusmestring, men ble noe dårligere etter prosjektperioden

 • Funksjonsnivå forbedret noe, men varierer mye

 • Mulighet for en viss bruk av tvang i oppfølgingen ville lette rehabiliteringen

31 Overlege Olav Espegren


Oppsummering av klinisk erfaring 4 l.jpg
Oppsummering av klinisk erfaring inn i LAR(4)

 • De med Cluster B pers.forstyrrelse er dårligst og trenger oppfølging i bolig med døgnbemanning

 • Individuelt tilrettelagt oppfølging med fokus på funksjon er essensielt

 • Selvbilde bedret, bedring i mestring og livskvalitet, men alle fungerer svakt

 • God ”compliance”

32 Overlege Olav Espegren


ad