Kaela piirkonna l

Kaela piirkonna l PowerPoint PPT Presentation


  • 379 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

Download Presentation

Kaela piirkonna l

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


1. Kaela piirkonna lümfisõlmede regioonid ja kiiritusravi pea-kaela kasvajate korral Margit Valgma PERH Onkoloogia resident 05.12.2007

2. Millest juttu tuleb Pea-kaela kasvajad Pea-kaela piirkonna lamerakuliste kasvajate metastaaside levikuteed Kaasaegne kiiritusravi Miks ja kuidas kirjeldatakse kaela piirkonna lümfisõlmi tasandite kaupa Mida hakkab kiiritusravi arst peale radioloogi kirjeldatuga Palved

3. Pea-kaela kasvajad Jagunevad mitmeks alapaikmeks 90% lamerakuline histoloogia Lokoregionaalne levik Esmane ravi kirurgiline ja/või radio(kemo)teraapia

4. Milleks info metastaatiliste l/s kohta? Haiguse leviku hindamine TNM klassifikatsiooni alusel L/s hindamisel võetakse arvesse metastaatiliste lümfisõlmede arvu, suurust, lateraalsust Lokoregionaalsest levikust sõltuvalt ravitaktika Raviefekti hindamine peale ravi

5. Fig. 2. Lymphatic nodes of the head and neck. Lateral view of the superficial and deep node groups of the cervicocephalic region. Node groups are identified by different colours corresponding to the surgical and radiological classification given in Fig. 3. B, buccal n.; DAJ, deep anterior jugular n.; DiP, deep intraparotid n.; F, facial n.; iH, infrahyoid n.; JD, jugulodigastric n. (Kütner’s); JO, jugulo-omohyoid n. (Poirier’s); LDC, superior (s), middle (m) and inferior (i) lateral deep cervical n.; LsC, lateral supraclavicular n.; M, malar n.; MsC, medial supraclavicular n.; PDC, superior (s), middle (m) and inferior (i) posterior deep cervical n.; M, mastoid n.; pA, preauricular n.; pL, prelaryngeal n.; pT, pretracheal n.; R, recurrent n.; SAJ, superficial anterior jugular n.; sA, subauricular n.; SEJ, superficial external jugular n.; SiP, superficial intraparotid n.; sMd, submandibular n.; sMt, submental n.; sO, suboccipital n.; sP, subparotid n.; rPh, retropharyngeal n.

6. Fig. 3. Surgical and radiological delineation of head and neck lymph node areas. Node groups are currently classified into six levels (I–VI) to which should be added the parotid (P), retropharyngeal (rp) and buccal (B) areas. An additional external jugular level (VIII, in fact real VII) should also be considered. The corresponding volumes are delineated on anatomical sections and corresponding CT images of the head and successive neck regions, respectively. The key structures for the delineation of the various target volumes are as follows: the sternocleidomastoid (SCM), infrahyoid (IH), digastric (D), pterygoid (Pt), longus capitis (LC), scaleni (S), splenius (Sp), levator scapulae (LS) and trapezius (T) muscles. Other landmarks are the internal (IJV), external (EJV), anterior (AJV) and posterior (PJV) jugular veins, the facial vein (FV), the submandibular (SMG) and thyroid glands (TG), cervical transverse artery (CTA) and the facial (FN), lingual (LN), vagus (VN) and spinal accessory (SAN) nerves. Legends and colours used to indicate the node groups are identical to those in Fig. 2.

7. Lümfivõrgustik kaelal Enamasti ühepoolne Erandiks pehme suulagi, tonsillid, tagumine neelusein, nasofarünks Häälepaelad, keskkõrv ja paranasaalsiinused omavad väga vähe lümfiteid.

8. Kaasaegne väliskiiritusravi Põhineb kompuuter-tomograafilisel 3D planeerimisel Konformaalne 3D kiiritusravi IMRT(Intensity Modulated RadioTherapy, intensiivsusmodu-leeritud kiiritusravi)

9. 2D kiiritusravi Enne 3D planeerimist oli 2D Pea-kaela tuumoreid kiiritati kahe vastandväljaga Puudus vajadus defineerida tuumori ja lümfisõlmede piire medio-lateraalsuunas

10. 3D konformaalne RT ja IMRT KT ja MRT võimaldavad radioterapeudil mõelda kui kirurg Suurendada ravidoose tuumorile ja kaitsta samas normaalseid kudesi

11. Miks kiiritada lümfisõlmi?

12. Miks kiiritada lümfisõlmi ? Hiljutine uuring varase rinnavähi kiiritusravi kohta näitas, et lokoregionaalne kontroll omab suurt tähtsust elulemuses.

13. Mida teevad kiiritusravi arstid kiiritusravi planeerimisel? Märklaudmahtude defineerimine kiiritusravi planeerimise KT aksiaalsetel lõikudel Kriitiliste organite määratlemine samadel kujutistel Ravidooside planeerimine

14. Pea-kaela kasvajate lümfisõlmede kiiritusravi mahtude (CTVN) määratlemine Lümfisõlmede regioonide selektsioon põhineb teadmistel mis teid pidi metastaasid levivad iga paikme puhul kasvaja retsidiivide topograafia analüüsidel kirurgiliste preparaatide seeriatel autopsia uuringutel

15. Metastaaside levik kaelal Kui pole tehtud eelnevalt lõikusi, kiiritusravi, mts levik tasanditel ennustatav Mts levik kaelal sõltub primaartuumori suurusest-T1 44% vs.T4 70%

17. Kaela lümfisõlmede regioonide teke (1) Rouvier 1948 TNM Robbins Ia-submentaalne Ib –submandibulaarne II-ülemine jugulaarne III-keskmine jugulaarne IV-alumine jugulaarne V-tagumine kolmnurk VI-eesmine kompaartment

18. Kaela lümfisõlmede regioonide teke(2) Aluseks Robbinsi klassifikatsioon 1991 1999 täiendati seda radioloogiliste orientiiridega Kirurgilised orientiirid püüti tõlkida radioloogilisteks Nähti,et selektiivne kaela dissekatsioon sama edukas kui totaalne Seega ka kiiritada võib selektiivselt

21. Brüsseli-Roterdami konsensus N0 kael RF pehme suulagi neelu tagasein nasofarünks Kran. Koljupõhimik Kaud. Keeleluu kraniaalne serv Ant. Neelu limaskest alune fastsia Post. Prevertebraalsed lihased Lat. a. carotis int. Mediaalne serv Med. Keskjoon

22. Brüsseli-Roterdami konsensus N0 kael IA suupõhi keele eesmine osa eesmine alaigeme piirkond alahuul Kran. M. Geniohyoideus Kaud. Keeleluu keha tasand Ant. Symphysis menti, platüsma Post. Keeleluu keha Lat. M.digastricuseeesmise osa mediaalne serv Med. n.a.

23. Brüsseli-Roterdami konsensus N0 kael IB Kran. M. Mylohyoideus, submandibulaarnäärme ülemine serv Kaud. Keeleluu keskosa tasand Ant.symphysis menti,platüsma Post. Submandibulaarnäärme tagumine serv Lat. Mandibula siseserv, platüsma nahk Med. M. Digastricuse eesmise osa later. serv

24. Brüsseli-Roterdami konsensus N0 kael IIA Kran. C1 processus lat. kaudaalne serv Kaud. Keeleluu kaudaalne serv Ant. Submand. Näärme tagumine serv, a. Carotis int. Eesmine serv, m. Digastricuse tagumise osa tagumine serv Post. V. Jugularis int tagumine piir Lat. M. SKM mediaalne serv Med. A. Carotis int. Mediaalme serv, paraspinaalsed lihased

25. Brüsseli-Roterdami konsensus N0 kael IIB Kran. C1 processus lat. Kaudaalne serv Kaud. Keeleluu kaudaalne serv Ant. V.jugularis int. tagumine serv Post. m. Skm tagumine piir Lat. M. SKM mediaalne serv Med. A. Carotis int. Mediaalme serv, paraspinaalsed lihased

26. Brüsseli-Roterdami konsensus N0 kael III Kran. Keeleluu kaudaalne serv Kaud. Sõrmuskõhre kaudaalne serv Ant.m. Sternohyoideuse posterolateraalne serv Post.m. Scm tagumine serv Lat. M. Scm mediaalne serv Med. A. Carotis int. Med. Serv, paraspinaallihased

27. Brüsseli-Roterdami konsensus N0 kael IV alaneel kõri söögitoru kaelaosa Kran. Sõrmuskõhre kaudaalne serv Kaud.2 cm steroklavikulaarühendusest kõrgemal Ant. M. Scm anteromediaalne serv Post. M. Scm tagumine serv Lat. M. Scm mediaalne serv Med. A. Carotise mediaalne serv, m. skaleenius

28. Brüsseli-Roterdami konsensus N0 kael V Kran. Keeleluu kraniaalne serv Kaud. KT slaid transversaalsete kaelasoontega Ant. M. Scm tagumine serv Post. M. Trapeziuse eesmine serv Lat. Platüsma, nahk Med. M. Levator scapulae, m. Splenius capitis

29. Brüsseli-Roterdami konsensus N0 kael VI Kran. Kilpkõhrekeha kaudaalne serv Kaud. Manubrium sternii Ant. nahk, platüsma Post. Trahhea ja söögitoru vaheline ala Lat. Kilpnäärme mediaalne serv, nahk, m. Scm anteromediaalne sev Med. N.a.

30. Põse piirkond

31. Välimine jugulaarpiirkond

32. Parootise piirkond

34. N pos kael Juhul kui II tasandil on kasvõi 1 positiivne l/s,tuleb pikendada CTV retrostüloidruumi kuni koljupõhimikuni

35. N pos kael, retrostüloidruum Kran:koljupõhimik (foramen jugulare) Kaud:II tasandi ülemine serv Ant:parafarüngeaalruum Post:lülikeha/koljupõhimik Lat:parootise rum Med:retrofar. l/s lateraalne serv

36. N pos kael Juhul kui IV või Vb tasandil on kasvõi 1pos l/s,tuleb CTV pikendada supraklavikulaarruumi

37. N pos kael,supraklavikulaarruum Kran:IV ja Vb tasandi alumine serv Kaud:sterno-klavikulaarühendus Ant:SKM lihas, nahk,klavikula Post:tagumiseskaleenuse eesmine serv Lat:tagumise skaleenuse lateraalne serv Med:kilpnääre/ trahhea

38. N pos kael Kui mts lümfisõlm on kontaktis lihasega või/ja on radioloogiliselt lihase infiltratsiooni tunnused,on näidustatud lihase haaramine CTVsse vähemalt antud l/s tasandil 1 cm piiriga igas suunas

39. N pos kael Kui mts l/s asub kahe l/s tasandi piiril, millest üks ei oleks CTVsse näidustatud haarata, tuleks seda piiripealsetel juhtudel siiski teha( kehtib N1 kasvjate korral, millledel muidu oleks näidustatud selektiivne l/s tasandite haaramine CTVsse)

40. Lamerakuliste PKK soovituslikud ravijuhised kiiritusravi mahtudeks

41. Kokkuvõte Pea-kaela kasvajate kaela lümfisõlmede kiiritusravi märklaudmahtude defineerimine on kriitilise tähendusega konformaalse kiiritusravi ja IMRT planeerimisel ning see põhineb lümfisõlmede kasvajarakkudega haaratuse tõenäosusesel Selektiivne kaela lümfisõlmede kiiritamise konseptsioon põhineb suurtel kliinilistel uuringutel

42. Kokkuvõte Kasutades rahvusvahelisi soovitusi kaela lümfisõlmede regioonide määratlemiseks ja ravimahtude planeerimiseks selektiivse kiiritusravi korral vähendame me patsientide vahelist ravimahtude varieerumist. Samuti raviasutuste ja arstide vahelisi erinevusi sama paikme ja levikuga kasvajate korral.

43. Palved Kirjeldada pildiliselt mts kahtlasi kaela l/s tasandite kaupa Kui on mts l/s kahe tasandi piiril, see ära märkida Kui mts l/s piirneb või/ja infiltreerib pildiliselt lihast, see ära märkida L/s mõõtmed Hinnata ka retrofarüngiaalseid l/s <1 cm nekroosiga sõlmed tõenäoliselt mts PKK puhul

44. Kirjandus http://groups.eortc.be/radio/ATLAS/lymphnodes_levels.htm Radiotherapy and OncologyVolume 85, Issue 1, Pages 146-155 (October 2007) 23 of 27 Anatomical bases for the radiological delineation of lymph node areas. Major collecting trunks, head and neckBenoît Lengeléa, Marc Hamoirb, Pierre Scallietc , Vincent Grégoirec Gregoire V, Coche E, Cosnard G, et al.. Selection and delineation of lymph node target volumes in head and neck conformal radiotherapy. Proposal for standardizing terminology and procedure based on the surgical experience. Radiother Oncol. 2000;56:135–150. Gregoire V, Scalliet P, Ang KK. Clinical target volume in conformal and intensity modulated radiotherapy: a clinical guide to cancer treatment. Berlin, Heidelberg, New York: Springer Verlag; 2004;. Gregoire V, Levendag P, Ang KK, et al.. CT based delineation of lymph node levels and related CTVs in the node-negative neck: DAHANCA, EORTC, GORTEC, NCIC, RTOG consensus guidelines. Radiother Oncol. 2003;69:227–236. CT-based delineation of lymph node levels and related CTVs in the node-negative neck: DAHANCA, EORTC, GORTEC, NCIC,RTOG consensus guidelines Vincent Grégoire, Peter Levendag, Kian K. Ang, Jacques Bernier, Marijel Braaksma, Volker Budach, Cliff Chao, Emmanuel Coche, Jay S. Cooper, Guy Cosnard, Avraham Eisbruch, Samy El-Sayed, Bahman Emami, Cai Grau, Marc Hamoir, Nancy Lee, Philippe Maingon, Karin Muller, Hervé Reychler pages 227-236

  • Login