Indikatorer og forutsetninger for god pleie og behandling Hvordan kan legen sikre verdighet og omsorg for de gamle? - PowerPoint PPT Presentation

Indikatorer og forutsetninger for god pleie og behandling
Download
1 / 16

  • 156 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

Indikatorer og forutsetninger for god pleie og behandling Hvordan kan legen sikre verdighet og omsorg for de gamle?. Gerd Torbjørg Åmdal Overlege / Spesialist i allmennmedisin Verdighetsenteret og Bergen Røde Kors sykehjem

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Indikatorer og forutsetninger for god pleie og behandling Hvordan kan legen sikre verdighet og omsorg for de gamle?

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Indikatorer og forutsetninger for god pleie og behandling hvordan kan legen sikre verdighet og omsorg for de gamle

Indikatorer og forutsetninger for god pleie og behandlingHvordan kan legen sikre verdighet og omsorg for de gamle?

Gerd Torbjørg Åmdal

Overlege / Spesialist i allmennmedisin

Verdighetsenteret og

Bergen Røde Kors sykehjem

Bergen Røde Kors Sykehjem Styremedlem Forum Sykehjemsmedisin


Verdighet og omsorg

Verdighet og omsorg

Verdighet:

Hvert enkelt menneske har en unik verdi

du er enestående

Kommer til uttrykk i relasjonen, i rommet mellom

deg og meg


A b c d verdighet og omsorg

A-B-C-D - verdighet og omsorg

”Diagnosis and the essence of medicine:

the A,B,C and D of dignity conserving care”

Harvey Max Chochinov, professor Universitetet i Manitoba, Minnipeg, Canada

Attitude = Holdning

Behaviour = Atferd

Compassion = Medfølelse

Dialogue = Samtalen


Holdning attitude

Holdning (Attitude)

Innstilling

A & G: Betegnelse for vedvarende

beredskap til å reagere positivt eller

negativt ovenfor spesielle objekter,

ideer og verdier


Atferd behaviour

ATFERD (Behaviour)

Måten jeg oppfører meg

ovenfor meg selv

og ovenfor andre


10 bud for sikring av en overflatisk kommunikasjon

Berør aldri pasienten

Hils avmålt, bli sittende

Pasientstolen minst 12 cm lavere enn legens

Lukket kroppsholdning

5. Unngå øyekontakt

6. Uinteressert

7. Etter få min: slå i bordet med diagnosen

8. Tid å avslutte – finn alamknappen

9. Avslutning– ingen trøst !

10. Utgang – hoderystende

10 bud for sikring av en overflatisk kommunikasjon


Lege pasientkontakt

Håndhilse

Oppmerksom

Øyekontakt

Ta tid

Sitte bra

Vis respekt

Vær vennlig

Kledd for jobb

Hjelpe

Be om tillatelse til us

Husk: us er rutine for deg men ikke for pasienten

Begrens samtalen under us

Tilby flere samtaler

Bruk språk som blir forstått

Nok tid

Informer – tilstrekkelig

OBS – telefonen

Lege - pasientkontakt


Atferd hvilken holdning har jeg

Atferd – hvilken holdning har jeg?


Etikette basert medisin tidsskriftet 11 2009

Etikette basert medisinTidsskriftet 11-2009

Psykiater Kahn innlagt i sykehus:

”Jeg vet ikke hva legen min egentlig følte, men atferden hans – bekledning, manerer, kroppsspråk, øyekontakt – var så bra. Jeg tenkte denne legen var profesjonell og – mer overraskende han var en gentleman. Det beroliget meg.”


Medf lelse empati

Empati: innlevelse i og forståelse for et annet menneske sin situasjon, følelser og motiv

Sympati: velvillig interesse

MEDFØLELSE / EMPATI


Kilder til innsikt og medf lelse

Kilder til innsikt og medfølelse

Noen har det bare, intuitivt, medfødt ?

Andre leser, ser filmer, går på teater

Atter andre utvikler medfølelse gjennom møter med sårbare pasienter som trenger hjelp

Egne opplevelser og erfaringer


Medf lelse hvordan uttrykke det

Blikk

Berøring

Være til stede

Vente

Lytte

Oppmerksom

Viktig

pasienten ikke er

identisk med

sykdommen

hun/han er en hel

person

Medfølelse – hvordan uttrykke det?


Legen del av kulturen en rollemodell

Legen møter mange:

Pasientene

Pårørende

Personalet

Studentene

Ledelsen

Kollegene

Kommunen

Sykehus

Hjemmesykepleie

Kanskje enda flere

Viktig med:

Møteplasser

Bevissthet om hva man gjør – tid til refleksjon sammen med andre

Ordene – hva sier jeg?

Bygge – bygge kultur i felleskap

Kompetanseheving

Delta i ledelse, utvikling

Legen – del av kulturen – en rollemodell


Dialog samtalen

Ærlig

Nok, ikke for mye

Støttende

Tåle å tie

Vente

Tåle at pasienten ikke vil bli møtt

Er det mer jeg burde kjenne til ?

Andre personer som du vil kontakte ?

Dialog/Samtalen


Dialog samtalen1

Olav H Hauge:

Kom ikkje med heile

sanningi…

Dialog/Samtalen


Lykke til videre

Med livet

Med de gode møtene

Med alt

Lykke til videre


  • Login