Ma ara kaya i ine veya yamaca do ru uzanan geni kovuk oyuk
Download
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 11

Mağara: Kaya içine veya yamaca doğru uzanan geniş kovuk, oyuk PowerPoint PPT Presentation


  • 207 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

Çağ: Z aman parçası, vakit; tarihin ayrıldığı dört büyük bölümden her biri. Yaşamın çocukluk, gençlik gibi türlü dönemlerinden her biri,. Mağara: Kaya içine veya yamaca doğru uzanan geniş kovuk, oyuk. Kömür: Kömür yanabilen sert bir kayadır.

Download Presentation

Mağara: Kaya içine veya yamaca doğru uzanan geniş kovuk, oyuk

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Ma ara kaya i ine veya yamaca do ru uzanan geni kovuk oyuk

Çağ: Zaman parçası, vakit; tarihin ayrıldığı dört büyük bölümden her biri. Yaşamın çocukluk, gençlik gibi türlü dönemlerinden her biri,


Ma ara kaya i ine veya yamaca do ru uzanan geni kovuk oyuk

Mağara: Kaya içine veya yamaca doğru uzanan geniş kovuk, oyuk


K m r k m r yanabilen sert bir kayad r

Kömür: Kömür yanabilen sert bir kayadır.


Kire beyaz renkli ve in aatlarda kullan lan yumu ak bir ta

Kireç : beyaz renkli ve inşaatlarda kullanılan yumuşak bir taş.


Kam bitki ismidir bu daygillerden sulak nemli yerlerde yeti en bo umlu sert g vdesi olan bitkiler

Kamış:  bitki ismidir . Buğdaygillerden, sulak, nemli yerlerde yetişen, boğumlu, sert gövdesi olan bitkiler.


D kkan mahallede ya ayan insanlar n al veri yapt klar k k yer

Dükkan: Mahallede yaşayan insanların alışveriş yaptıkları küçük yer.


Ma ara kaya i ine veya yamaca do ru uzanan geni kovuk oyuk

Mürekkep: Yazı yazmak, desen çizmek veya basmak için kullanılan, türlü renklerde Sıvı Maddeye Mürekkep denir.


Plastik g nl k hayatta ok kulland m z petrolden yap lm maddelere denir

Plastik : Günlük hayatta çok kullandığımız petrolden yapılmış maddelere denir.


Yaz t bir kimse veya bir olay anlatan ve kaya a a veya deri zerine kaz lan yaz

Yazıt:Bir kimse veya bir olayı anlatan ve kaya, ağaç veya deri üzerine kazılan yazı


  • Login