slide1
Download
Skip this Video
Download Presentation
INWESTYCJE NA DROGACH KRAJOWYCH WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO LATA 2008 – 2015

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 12

INWESTYCJE NA DROGACH KRAJOWYCH WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO LATA 2008 – 2015 - PowerPoint PPT Presentation


 • 105 Views
 • Uploaded on

INWESTYCJE NA DROGACH KRAJOWYCH WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO LATA 2008 – 2015. Oddział w Kielcach. Drogi krajowe województwa świętokrzyskiego. GDDKiA Oddział w Kielcach administruje siecią o długości 732,568 km. „Program Budowy Dróg Krajowych na lata 2008-2012”

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' INWESTYCJE NA DROGACH KRAJOWYCH WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO LATA 2008 – 2015' - libby


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1
INWESTYCJE NA DROGACH KRAJOWYCH

WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

LATA 2008 – 2015

Oddział w Kielcach

drogi krajowe wojew dztwa wi tokrzyskiego
Drogi krajowe województwa świętokrzyskiego

GDDKiA Oddział w Kielcach

administruje siecią o

długości 732,568 km

slide3

„Program Budowy Dróg Krajowych

na lata 2008-2012”

- uchwała RM Nr 163/2007 z 25.09.2007r.

Zadania ujęte w „Programie ..” na terenie woj. świętokrzyskiego:

Poz. 46. Budowa drogi S-7 Radom (Jedlińsk) – Jędrzejów;

Poz. 47. Budowa drogi S-7 Jędrzejów - gr. woj. świętokrzyskiego;

Poz. 64. Przebudowa drogi S12/74 Piotrków – Sulejów – Opatów;

Poz. 77. Budowa drogi S-74 Opatów - Nisko;

Poz. 102. Przejście przez Starachowice na drodze Nr 42;

Poz. 103. Budowa obwodnicy Wąchocka na drodze Nr 42;

Poz. 113. Budowa północnej obwodnicy Jędrzejowa DK 78;

Poz. 142. Przebudowa drogi Nr 73 Kielce - Morawica wraz z

obwodnicą Morawicy i Woli Morawickiej;

Poz. 144. Budowa mostu przez Wisłę w ciągu drogi Nr 77

wraz z ul. Lwowską - bisw Sandomierzu.

slide4

„Program Budowy Dróg Krajowych na lata 2011-2015”

 • uchwała RM Nr 10/2011 z 25.01.2011r.
 • Zadania ujęte w „Programie ..” na terenie woj. świętokrzyskiego:
 • Załącznik Nr 1- lista zadań inwestycyjnych, których realizacja rozpocznie do 2013r.:
 • Poz. 25. Budowa drogi S-7 Radom (Jedlińsk) – Jędrzejów (Skarżysko – Występa + obwodnica Kielc);
 • Poz. 34. Przebudowa drogi S12/74 Piotrków – Sulejów – Opatów na odc. Kielce - Cedzyna - wylot
 • wschodni z Kielc;
 • Poz. 52. Budowa północnej obwodnicy Jędrzejowa DK 78;
 • Poz. 72. Budowa mostu przez Wisłę w ciągu dk Nr 77 wraz z ul. Lwowską - bisw Sandomierzu - etap I;
 • Załącznik Nr 1a - lista zadań priorytetowych, których realizacja może zostać rozpoczęta do 2013r.:
 • Poz. 11. Budowa drogi S-7 Radom (Jedlińsk) – Jędrzejów: (granica - Skarżysko + Chęciny - Jędrzejów);
 • Poz. 12. Budowa drogi S-7 Jędrzejów - gr. woj. świętokrzyskiego;
 • Poz. 17. Budowa obwodnicy Wąchocka na drodze Nr 42;
 • Poz. 28. Budowa ul. Lwowską -bisw Sandomierzu wraz z wzmocnieniem mostu przez Wisłę;
 • Załącznik Nr 2 - lista zadań, których realizacja przewidywana jest po roku 2013r.:
 • Poz. 23. Przebudowa drogi S12/74 Piotrków-Sulejów – Opatów z wyłączeniem odcinka Kielce - Cedzyna – wylot wschodni z Kielc;
 • Poz. 36. Budowa drogi S-74 Opatów - Nisko;
 • Poz. 45. Przejście przez Starachowice na drodze Nr 42;;
 • Poz. 66. Budowa obwodnicy Ostrowca Świętokrzyskiego na drodze nr 42 i 9;
 • Poz. 71. Przebudowa drogi Nr 73 Kielce - Morawica wraz z obwodnicą Morawicy i Woli Morawickiej;
slide5

Programy operacyjne

Zadania ujęte w Indykatywnym wykazie Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko – aktualizacja – styczeń 2011r.:

Lista podstawowa:

PO IiŚ 8.2-9 „Budowa drogi ekspresowej S7, odcinek Radom (Jedlińsk) – Jędrzejów (na odcinkach Skarżysko – Występa + obwodnica Kielc)”

PO IiŚ 8.2-10 „Budowa drogi ekspresowej S7, odcinek Jędrzejów-granica woj. świętokrzyskiego”

Lista rezerwowa:

PO IiŚ 8.2-16 „Przebudowa drogi krajowej nr 12/74 do parametrów drogi ekspresowej Piotrków Trybunalski – Sulejów – Opatów”

PO IiŚ 8.2-17 „Budowa drogi ekspresowej S-74 na odc. Opatów-Nisko”

Zadania zapisane w Indykatywnym wykazie Programu Operacyjnego - Rozwój Polski Wschodniej: aktualizacja – sierpień 2011r.:

Lista podstawowa:

PO RPW 4.1-27 „Budowa północnej obwodnicy Jędrzejowa w ciągu drogi nr 78”

Lista rezerwowa:

PO RPW 4.1-25 „Budowa obwodnicy Wąchocka w ciągu drogi nr 42”

slide7

Inwestycje realizowane w 2008 roku

Droga S-7 i 73 - węzeł Kielce - Północ dł. odc. 9,7 km

Razem 9,7 km

Inwestycje realizowane w 2009 roku

Droga S-7 i 73 - węzeł Kielce - Północ roboty zakończone w 2009 roku dł. odc. 9,7 kmDroga nr S-7 – budowa drogi S-7 na odc. Skarżysko-Kamienna - Występa dł. odc. 16,7 km Droga nr 74 – wylot Wschodni z Kielc odc. Kielce - Cedzyna, dł. odc. 6,8 km Droga nr 77 – budowa mostu w Sandomierzu dł. odc. 1,0 km

Razem 34,2 km

Inwestycje realizowane w 2010 roku

Droga nr S-7 – odcinek Skarżysko-Kamienna - Występa, dł. odc. 16,7 km

Droga nr S-74 – wylot Wschodni z Kielc odc. Kielce - Cedzyna, dł. odc. 6,8 km

Droga nr 77 – budowa mostu w Sandomierzu,dł. odc. 1,0 km

Droga nr S-7 – odcinek Kielce - Chęciny (obwodnica Kielc), dł. odc. 22,7 km

Droga nr 78 – północna obwodnica Jędrzejowa, dł. odc. 7,9 km

Razem 55,1 km

slide8

Inwestycje realizowane w 2011 roku

Droga nr S7 – odcinek Skarżysko Kamienna – Występa dł. odc. 16,7 km

Droga nr S74 – wylot Wschodni z Kielc odc. Kielce - Cedzyna, dł. odc. 6,8 km

Droga nr 77 – budowa mostu w Sandomierzu,dł. odc. 1,0 km

Droga nr S7 – odcinek Kielce- Chęciny (obwodnica Kielc), dł. odc. 22,7 km

Droga nr 78 – północna obwodnica Jędrzejowa, dł. odc. 7,9 km

Likwidacja skutków powodzi - dł. 16,7 km, w tym:

Droga nr 77 m. Sandomierz

Droga nr 79 odc. Sandomierz-Złota

Droga nr 79 odc. Szewce-Łoniów

Droga nr 79 m. Słupia

slide12

POZOSTAŁE ZADANIA UJĘTE

W PROGRAMIE BUDOWY DRÓG

NA LATA 2011 - 2015

 • Budowa drogi ekspresowej S74 na odcinku Opatów - granica woj. Świętokrzyskiego-
 • -Nisko (S19)- długość ok. 19 km
 • W trakcie opracowania Studium Techniczno - Ekonomiczno-Środowiskowe.

II. Rozbudowa drogi GP nr 73 od . granicy m. Kielce – Wola Morawicka wraz z budową

obwodnicy Morawicy i Woli Morawickiej – długość ok. 8,2 km

Stan zaawansowania prac:

- w 2009 roku rozpoczęto wypłaty odszkodowań za nabywanie nieruchomości na cele budowlane.

- I etap ( granica miasta- początek obwodnicy Morawicy)– złożono wniosek o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę – 14.01.2011

- II etap ( obwodnica Morawicy) - w opracowaniu projekt budowlany oraz materiały do ponownej oceny oddziaływania na środowisko OŚ z uwzględnieniem wpływu na NATURĘ 2000

III. Budowa ul. Lwowskiej -bis w Sandomierzu DK nr 77 wraz z wzmocnieniem

„starego” mostu przez Wisłę

Długość ok. 3 km (odc. dwujezdniowej drogi klasy GP)

Uzyskano decyzję o pozwoleniu na budowę ( 2011r)

ad