undervisnings o bservation
Download
Skip this Video
Download Presentation
Undervisnings o bservation

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 20

Undervisnings o bservation - PowerPoint PPT Presentation


 • 150 Views
 • Uploaded on

Undervisnings o bservation. - som læringsmulighed. Observation af undervisning vs. ”se på undervisning” (reprise af mandagspointer). Popper!. OBSERVE! Principielle vanskeligheder: Undervisning er multifacetteret og kompleks Forforståelser styrer, hvad man ser

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Undervisnings o bservation' - libba


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
undervisnings o bservation
Undervisningsobservation

- som læringsmulighed

observation af undervisning vs se p undervisning reprise af mandagspointer
Observation af undervisning vs.”se på undervisning” (reprise af mandagspointer)

Popper!

 • OBSERVE!

Principielle vanskeligheder:

 • Undervisning er multifacetteret og kompleks
 • Forforståelser styrer, hvad man ser
  • Med mindre andet tilstræbes: subjektivt og ofte implicit

Nødvendige kvalificeringer:

 • Fokusering – styret opmærksomhed
  • gerne evidensbaseret og eksplicit
 • Systematisk & struktureret registrering og fastholdelse
erfaringer ift undervisningsobservation
Erfaringer ift. undervisningsobservation
 • Hvor mange har tidligere selv lavet undervisningsobservation?
 • Hvor mange har tidligere prøvet at blive observeret, mens de selv underviste?
et kig ind i et autentisk klasserum
Et kig ind i et autentisk klasserum
 • Video-clip fra HF-undervisning i kemi
 • En rutineret lærer
 • HVAD SER I HER?
 • Skriv stikord (= ”field notes light”)
opsamling
Opsamling
 • Diskuter lige et par minutter med sidem/k’en: Hvad har I set og hæftet Jer ved?
 • Et antal bidrag til plenum
  • Elever, læreradfærd, interaktion?
  • Observerbar adfærd – eller tolkning?
 • Hvilke refleksioner knytter der sig til?
  • Hvilke pædagogisk-didaktiske tematiseringer og diskussionsmuligheder?
   • Især med udgangspunkt i formidlingskurset, so far?
generelle tematikker inputs fra kurset so far
Generelle tematikker & inputs fra kurset so far
 • Sekvensering (1. kursusgang)
 • Progression – typisk efter taxonomi (1. kursusgang)
  • Bloom
  • SOLO
 • Spørgeteknik & håndtering af svar (1. kursusgang)
 • Kropsprog og retoriske aspekter (2. kursusgang)
 • Elevaktivering (2. kursusgang)
specifikke teoretiske optikker p l rerens sp rgeteknik og dialog
Specifikke teoretiske optikker på lærerens spørgeteknik og dialog
 • Åbne og/eller lukkede spørgsmål
 • Det taxonomiske niveau af spørgsmålene
  • Simpel version: Hvor-Hvem-hvad-hvordan-hvorfor?
 • Wait-time – tiden fra spørgsmålets slut til en elev harpuneres
 • Den kommunikative struktur: Input-Response-Evaluation (IRE, ”inkvisition”)
  • Værdsætning, optag…
 • Kommunikativ tilgang: autoritativ diskurs vs. flerstemmighed, monologisk vs. dialogisk/interaktiv

Vælg én eller et par af disse som observations-fokus for et gensyn med videoen

gensyn med video clippet
Gensyn med video-clippet

Nu som observationsopgave:

 • Skriv ”Field-note” (kort noteform, stikord)
 • som fastholder key events, kritiske træk og refleksioner knyttet til de(t) valgte fokus.
kort opsamling
Kort opsamling
 • Del kort dine observationer med naboen?
 • Diskutér dernæst, hvorvidt den fokuserede, teori-drevne observation har et nyt syn på, hvad der sker
 • Diskuter også anvendeligheden af det omdelte Observationsskema omkring spørgeteknik ift. seneste observation
 • Få & kortere tilkendegivelser i plenum
flere observationsskemaer m m k an tilg s
Flere observationsskemaer m.m. kan tilgås …

http://owww.phys.au.dk/holbech/gym-praktik_Sciencedidaktik/

anbefalinger for observation i
Anbefalinger for observation (I)
 • Opmærksomhed: Fra Åben til Fokuseret?
 • Prøv forskellige foci:
  • Lærer: oplæg, spørgeteknik, classroom management, feedback og relationsarbejde, fleksibilitet ift. lektionsplan……
  • Elever: læring, motivation, hvad sker der i gruppearbejde/eksperimentelt arbejde etc.?, hvor forskelligt opfører target-elever sig i forskellige fag?...
  • … (implicit ligger heri også muligheden for at kigge på interaktioner).
 • Brug gerne forskellige fastholdelsesformater
  • Field noter/observationslog, skemaer/checklists , interaktionsmapping eller lignende.
anbefalinger knyttet til indramningen af observationen
Anbefalinger knyttet til indramningen af observationen
 • Forud: Forsøg at få lærerens plan & mål for timen forud - på skrift eller mere uformelt
 • Umiddelbart efter: afklarende, refleksive dialoger

Fx med læreren:

  • Afklaring af hændelsesforløbet/det deskriptive: oplevede du dem som engagerede/støjende?
  • Refleksion og fortolkning: Er du tilfreds med den måde det forløb på? Ift. planen – hvorfor evt. afvigelser? Hvad tænkte du om..? Kunne du have gjort noget anderledes?...

Eller elever – hvis de har været genstand for observationen

Åbne & ikke-dømmende spørgsmål!!

n r du selv bliver observeret
Når du selv bliver observeret
 • Involvér læreren i din time-plan på forhånd
  • NB: timeplanen er ikke kun et indhold!!
 • Fortæl læreren, hvad du er særlig gerne (men ikke udelukkende) vil have tilbagemelding på.
  • Dermed er du med til at definere lærerens fokus
 • Kæmp for at få feedback fra både lærer og elever – og fasthold denne.
observation som l ringsv rkt j i l reruddannelse og efteruddannelse
Observation som læringsværktøj i læreruddannelse og efteruddannelse

Vigtigste bidrag til professionel udvikling:

 • ”Professional vision” (Stipek, 1998)
 • “Propositionally interpreted practical knowledge” (Thiessen, 2000)
 • Adgang til erfaringer, dialoger og feedback ifm undervisning
 • Selvtillid gennem andenhåndserfaringer

Hyppige formater:

 • Supervision (fx vejleder/kollega-)
 • Lessonstudy, video-clubs m.m.
observationens rolle ift jeres gymnasiepraktikrapporter
Observationens rolle ift. Jeres gymnasiepraktikrapporter
 • Observation = dominerende praktikaktivitet!!
 • Eksplicitte krav, jf. læringsmål:
  • Observere og dokumentere væsentlige træk ved undervisningen og gymnasieelever
  • Reflektere disse træk i lyset af formålene med gymnasiet og undervisningen, samt inputs fra forudgående teoretiske kurser
  • Dokumentere, begrunde og evaluere (eventuelle) egne undervisningsbidrag i praktikperioden

Anbring direkte observationer i bilag.

Sørg for at reflektere vigtige træk i hovedteksten!

kursuslitteratur knyttet til indslaget
Kursuslitteratur knyttet til indslaget :
 • Jack Richards: Classroom Observation in TeachingPractice, in Richards & Farrell: Practice Teaching – A Reflective Approach, pp. 90-105. Cambridge University Press, 2011