Osnovna škola „Veljko Vlahović“ - PowerPoint PPT Presentation

Osnovna kola veljko vlahovi
Download
1 / 33

  • 121 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

Osnovna škola „Veljko Vlahović“. * AKTIVNOSTI*. Novi kolektiv škole -„U tuđim cipelama“. Endi - nastavnik matematike sa svojim đacima. Mirko - opasan nastavnik istorije. Maja, Bojana i Dragana - naše divne pedagogice. Vukašin - (NE)spretan kuvar. 1700 Godina “ Milanskog edikata ”.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Osnovna škola „Veljko Vlahović“

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Osnovna kola veljko vlahovi

Osnovna škola „Veljko Vlahović“

*AKTIVNOSTI*


Novi kolektiv kole u tu im cipelama

Novi kolektiv škole -„U tuđim cipelama“


Endi nastavnik matematike sa svojim acima

Endi-nastavnik matematike sa svojim đacima


Mirko opasan nastavnik istorije

Mirko- opasan nastavnik istorije


Maja bojana i dragana na e divne pedagogice

Maja, Bojana i Dragana- naše divne pedagogice


Vuka in ne spretan kuvar

Vukašin- (NE)spretan kuvar


1700 godina milanskog edikata

1700 Godina “Milanskog edikata”


Atmosfera se uveliko zahuktava tenzija raste me u takmi arima

Atmosfera se uveliko zahuktava. Tenzija raste među takmičarima.


Pobednici laura nemanja i marina prvo mesto u koli a tre e u gradu

Pobednici: Laura, Nemanja i Marina.  Prvo mesto u školi, a treće u gradu!


Od ove kolske godine smo uspe no otpo eli sekciju mali volonteri

Od ove školske godine smo uspešno otpočeli sekciju„Mali volonteri“


U okviru volonterske sekcije radimo kretativne radionice

U okviru volonterske sekcije,radimo kretativne radionice.


P redavanja g rupe za prevenciju i suzbijanje maloletni k e delikvencij e

PredavanjaGrupeza prevenciju i suzbijanje maloletničke delikvencije


U poseti su nam bili i vatrogasci

U poseti su nam bili i vatrogasci


Na kolski pas upko dobio je ku icu

Naš školski pas Čupko dobio je kućicu


Ostvarena saradnja sa dru tvom za za titu prirode i okru enja ur evo

Ostvarena saradnja sa Društvom za zaštitu prirode i okruženja Đurđevo


Nastavili smo saradnju sa domom zdravlja

Nastavili smo saradnju sa Domom zdravlja


Predavanja o tetnosti duvana i internet zavisnosti

Predavanja o štetnosti duvana i internet zavisnosti


Obele en je svetski dan hrane

Obeležen je Svetski dan hrane.


U enice 6 razreda jovana marina i sara su u estvovale u aran iranju cve a

Učenice 6. razreda: Jovana, Marina i Sara suučestvovale u aranžiranju cveća...


I ki enje jelke

...i kićenje jelke


Novogodi nje aktivnosti

Novogodišnje aktivnosti

Galerija radova

Kreativne radionica


Osnovna kola veljko vlahovi

Muzička radionica

Centralna aktivnost- I ja to umem


Eho projekat otkrij ko si i time se ponosi edukativne igre na ra unarima

EHO projekat- Otkrij ko si i time se ponosi: edukativne igre na računarima


Projekat roditelj saradnik akter ja anje saradnje porodica kola

Projekat- roditelj, saradnik, akterJačanje saradnje porodica-škola


Priredba za 8 mart za mame i bake aka prvaka

Priredba za 8.mart, za mame i bake đaka prvaka


U eni ki parlament u de ijem savezu

Učenički parlament u Dečijem savezu

Kako rešavamo vršnjačke sukobe

Prezentacija školskih aktivnosti


Poseta sajmu obrazovanja

Poseta Sajmu obrazovanja


Profesionalna orjentacija

Profesionalna orjentacija


Poseta nacionalne slu be za zapo ljavanje

Poseta Nacionalne službe za zapošljavanje


Dan kole slavimo cele nedelje kroz razli ite aktivnosti

Dan škole slavimo cele nedelje kroz različite aktivnosti

Kviz –Koliko poznajem svoj grad

Pesničko popodne i galerija radova


Osnovna kola veljko vlahovi

Ogledi biologija

Ogledi fizika


Pored navedenih desile su se i slede e aktivnosti

Pored navedenih,desile su se i sledeće aktivnosti:

Turnir u malom fudbalu

Prijem prvaka u dečiji savez

Recikliranje papira(skupljanje starog papira)


To bi bilo sve za sada

To bi bilo sve za sada... 

Pripremio učenički parlament:

Laura Ajranović

Danijel Kitanović

Ana Elezi

Nemanja Gvozdenović


  • Login