Sik skupina odhalov n informa n kriminality
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 9

SIK Skupina odhalování informační kriminality PowerPoint PPT Presentation


 • 93 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Karel Kuchařík. SIK Skupina odhalování informační kriminality. SIK. Jakožto složka součásti Policie ČR konkrétně Úřadu služby kriminální policie a vyšetřování s celorepublikově vymezenou působností zodpovídá v rámci celé Policie ČR za

Download Presentation

SIK Skupina odhalování informační kriminality

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Karel Kuchařík

SIKSkupina odhalování informační kriminality


SIK

Jakožto složka součásti Policie ČR konkrétně Úřadu služby kriminální policie a vyšetřování s celorepublikově vymezenou působností zodpovídá v rámci celé Policie ČR za

 • řešení problematiky počítačové kriminality a kriminality páchané za pomoci počítačů

 • řešení problematiky kriminality v oblasti porušování duševního vlastnictví v souvislosti s programovým vybavením


§ 152 trestního zákona

Porušování autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi

(1) Kdo neoprávněně zasáhne do zákonem chráněných práv

k autorskému dílu, uměleckému výkonu, zvukovému či zvukově

obrazovému záznamu, rozhlasovému nebo televiznímu vysílání nebo

databázi, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta nebo

peněžitým trestem nebo propadnutím věci.

(2) Odnětím svobody na šest měsíců až pět let nebo peněžitým

trestem nebo propadnutím věci bude pachatel potrestán,

a) získá-li činem uvedeným v odstavci 1 značný prospěch, nebo

b) dopustí-li se

takového činu ve značném rozsahu.


Porušování autorského práva

Porušování autorského práva v oblasti programového vybavení ve smyslu ustanovení § 152 trestního zákona versus občansko právní aspekty


Porušování autorského práva v oblasti programového vybavení

 • neoprávněné užívání software

  • pronájem nebo půjčování software bez předchozího souhlasu autora

  • instalace softwarového vybavení na více počítačích, než jak umožňuje licenční politika v návaznosti na počtu legálně užívaných licencí

  • veškeré užívání software bez souhlasu autora a tudíž v rozporu s autorským zákonem


 • neoprávněné šíření software

  • instalace nelegálního software do prostředků výpočetní techniky a jejich případný prodej, pronájem nebo půjčování

  • pořizování kopií z legálně drženého software v rozporu s autorským zákonem pro vlastní potřebu

  • pořizování kopií z legálně drženého software v rozporu s autorským zákonem pro potřebu třetích osob (nejčastěji za účelem prodeje takovéhoto software)

  • neoprávněné zveřejňování a tak zajišťování možnosti veřejného šíření software z počítačové sítě Internet


Stávající trendy

 • v páchání této trestné činnosti

 • v zajišťování důkazních materiálů


Kontakt:

Karel KUCHAŘÍK

Adresa:

Úřad služby kriminální policie a vyšetřování

Skupina odhalování informační kriminality (SIK)

Korespondenční adresa:

P.O.Box 62/ÚSKPV-SIK

170 89 Praha 7

Fax:

+ 420 974 834 108


 • Login