Metoda biologiczna i chemiczna
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 6

Badamy stan czystości rzeki Piławy PowerPoint PPT Presentation


  • 67 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

Metoda biologiczna i chemiczna. Badamy stan czystości rzeki Piławy. BADAMY JONY ZNAJDUJĄCE SIĘ W RZECE. SPOSOBY BADANIA.

Download Presentation

Badamy stan czystości rzeki Piławy

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Metoda biologiczna i chemiczna

Badamy stan czystości rzeki Piławy


BADAMY JONY ZNAJDUJĄCE SIĘ W RZECE


SPOSOBY BADANIA

Azot amonowy (NH4 – N) występuje w formie jonów amonowych oraz częściowo jak amoniak. Pomiędzy tymi dwiema formami występuje równowaga z zależna od wartości pH. W roztworach silnie zasadowych azot amonowy występuje głownie w formie amoniaku, który wchodzi w reakcję z środkiem chlorującym tworząc monochloraminę. Monochloramina z kolei reaguje z tymolem tworząc zabarwiony na niebiesko pochodną indofenolu, który jest oznaczany fotometrycznie.

Azotany, w roztworze zakwaszonym kwasem siarkowym i fosforowym, z 2,6-dimetylofenolem tworząc zabarwiony na pomarańczowo roztwór 4-nitro-2,6 dimetylofenol, który jest oznaczany fotometrycznie.

Jony ortofosforowe, w roztworze zakwaszonym kwasem siarkowym, reagują z jonami molibdenianowymi tworząc kwas molibdenofosforowy. Powstały kwas jest redukowany za pomocą kwasu askorbinowego do błekitu fosfomolibdenowego (PMB), który jest oznaczany fotometrycznie.


TEST JONÓW

pH – 7,5 Data badań 11-03-2008

Próbka pobrana w Piławie Dolnej


TEST JONÓW

pH – 7,39 Data badań 01-04-2008

Próbka pobrana w Dzierżoniowie za dopływem Brzęczyk


Organizmy w rzece

Pijawka

Eugleniny

Sinice Anabaena spiroides Klebahn

Bakterie coli


  • Login