Prosjekt Nasjonal samordning av jobbkoding  for  MTU

Prosjekt Nasjonal samordning av jobbkoding for MTU PowerPoint PPT Presentation


  • 221 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

Agenda. Prosjekt bakgrunn og mandatPresentasjon av prosjektmedlemmerFordeler med et nasjonalt kodeverkArbeidsmodell og metodikkFremdriftsplan. . Per-Arne J

Download Presentation

Prosjekt Nasjonal samordning av jobbkoding for MTU

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


1. Prosjekt Nasjonal samordning av jobbkoding for MTU/BHM

4. Prosjekt bakgrunn Medisinsk Teknisk forening (MTF) ved leder Leiv Hellefossmo ga sent høsten 2009 Oslo universitetssykehus HF, Rikshospitalet i oppdrag å analysere og anbefale et felles kodeverk for jobber knyttet til MTU/BHM. Bakgrunnen er at det mer eller mindre er tilfeldig i hvilken grad ulike helseforetak bruker samme koder. Målet nå er å få flest mulige Medisinsk-tekniske avdelinger til å benytte samme koder da dette vil gi flere fordeler.

5. Prosjektmandat Prosjektet skal kartlegge alle koder som benyttes ved jobber ført i dagens MTU/BHM-databaser ved helseforetak i Norge. Prosjektet skal komme med en innstilling til MTF om hvilke felles koder man i fremtiden mener alle helseforetak bør benytte.

6. Fordeler med nasjonale koder Skape felles forståelse for feilkoding Lettere å sammenligne data på tvers av HF / region Mer effektiv erfaringsutveksling Bedre evne til samhandling ifm. opplæring Tilrettelegge for mulig felles nasjonal ”MTU-database”

7. På sikt bør dette gi: Bedre pasientsikkerhet Bedre kvalitet i pasientbehandling Mer ensartet PV og risikovurderinger Tilfredsstiller myndighetskrav (Dsb) Kvalitetsforbedring av egne rutiner/prosesser Nasjonal samhandling gjennom MTF Bedre kvalitet ifm. planlegging av MTU anskaffelser? Lavere livsløpskostnader for MTU?

8. Fokuset til prosjektgruppen for valg av nye koder De ”nye” kodene bør ha et målbart forbedrings-potensiale innen: bedre pasientbehandling økt sikkerhet økonomi Kodene skal være entydige /selvforklarende

9. Utfordringer Internt Sikre høy svarprosent Antall jobbkoder (stort datagrunnlag) Felles forståelse og enighet på landsbasis for felles nasjonale jobbkoder Eksternt Arbeidsprosesser i utstyrsdatabasene gir føringer Ulike utstyrsdatabaser

10. Arbeidsmetodikk

11. Feilkoder

15.

16. Undergrupper?

17. Eksempler

18. Fremdriftsplan

19. Takk for oppmerksomheten

20. Prosjektteamet Innhøste data Konsolidering 5 telefonmøter 2 heldags arbeidsmøter Flere telefonmøter med applikasjons leverandører

  • Login