Graduaiheita ty ja organisaatio psykologia
Download
1 / 9

GRADUAIHEITA Ty - ja organisaatio-psykologia - PowerPoint PPT Presentation


 • 169 Views
 • Updated On :

GRADUAIHEITA Työ- ja organisaatio-psykologia. Ulla Kinnunen 7.5.2012. Aiheet liittyvät 2 käynnissä olevaan projektiin:. Ovatko määräaikaiset työntekijät huono-osaisia? Hyvinvoinnin näkökulma (SA:n rahoitus, 2008-2013)

Related searches for GRADUAIHEITA Ty - ja organisaatio-psykologia

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'GRADUAIHEITA Ty - ja organisaatio-psykologia' - liam


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Graduaiheita ty ja organisaatio psykologia

GRADUAIHEITATyö- ja organisaatio-psykologia

Ulla Kinnunen

7.5.2012


Aiheet liittyv t 2 k ynniss olevaan projektiin
Aiheet liittyvät 2 käynnissä olevaan projektiin:

 • Ovatko määräaikaiset työntekijät huono-osaisia? Hyvinvoinnin näkökulma (SA:n rahoitus, 2008-2013)

 • RE-SU-LEAD: Palkitseva ja kestävä hyvinvointia edistävä johtajuus (TSR:n rahoitus, 2010-2013)


1. Ovatko määräaikaiset työntekijät huono-osaisia?Vertailututkimus erityyppisten määräaikaisten ja pysyvien työntekijöiden psykologisesta ja sosiaalisesta hyvinvoinnista

 • Tutkimus pyrkii vastaamaan määräaikaista työtä koskevaa tutkimusta kohtaan esitettyyn kritiikkiin

 • Heterogeenisyys (mm. vastentahtoisuus/

 • vapaaehtoisuus)

 • - Työn piirteet (mm. työn epävarmuus)

 • - Psykologinen sopimus (odotukset)

 • - Työllistymisusko (employability)

 • - Persoonallisuuden voimavarat (mm. optimismi)

 • - Ajallinen ulottuvuus: seuranta

 • - Hyvinvointi: työssä, perheessä, yleisesti


Aineiston keruu vuosina 2008 2010
Aineiston keruu vuosina 2008-2010

Kyselyaineisto: kolmen vuoden seuranta (2008, 2009, 2010)

 • 2 yliopistoa, N = 926

  Kyselyaineisto: kahden vuoden seuranta (2008, 2009)

 • 2 yliopistoa, N = 1314

 • sairaanhoitopiiri, hoitoalan työntekijät, N= 308

  Kyselyaineisto: poikkileikkaus

 • Vuokratyöfirma, N = 223


Graduaiheita
Graduaiheita

 • 1. Yliopiston työntekijöiden hyvinvoinnin muutokset

  • eri ammattiryhmien (opetus, tutkimus, muu) vertailu

  • pysyvien ja määräaikaisten vertailu

 • 2. Kuinka pysyvää työn epävarmuuden kokeminen (työttömyyden uhka) on ? Ennustaako koettu työn epävarmuus myöhempiä a) työnvaihtoaikeita, b) väsymystä työssä tai c) erilaista psyykkistä oireilua?

 • 3. Mitkä työn voimavarat (esim. johtamisen oikeudenmukaisuus) voisivat suojata työn vaatimusten (esim. työn epävarmuus) haitallisilta hyvinvointi-vaikutuksilta? -->suorat ja muuntavat yhteydet

 • 4. Minkä mekanismien avulla työn voimavarat edistävät työn imua? Toimisivatko optimismi ja /tai persoonallisuuden ydintulkinnat tällaisina välittävinä mekanismeina?

 • 5.Kuinka erilaisten määräaikaisten työntekijöiden (ryhmittely esim. vapaaehtoisuuden / vastentahtoisuuden ja koetun työllistymisuskon mukaan) hyvinvointi kehittyy tutkitun kolmen vuoden aikana?


Re su lead palkitseva ja kest v hyvinvointia edist v johtajuus
RE-SU-LEAD: Palkitseva ja kestävä hyvinvointia edistävä johtajuus

 • Projektin tavoitteena on tunnistaa esimiesten käyttäytymisessä ilmeneviä piirteitä, jotka edistävät alaisten hyvinvointia ja psykologista terveyttä.

 • Kolmen maan (Ruotsi, Saksa ja Suomi) yhteishanke  gradut vain Suomen aineistosta


Aineistoa ker tty kev ll 2011 aineiston keruu jatkuu toukokuussa 2012
Aineistoa kerätty keväällä 2011 johtajuus…aineiston keruu jatkuu toukokuussa 2012

 • Kussakin maassa toteutettiin työntekijöiden ja esimiesten keskuudessa kyselytutkimus.

 • Suomessa kyselyyn osallistui neljän kaupungin työntekijöitä ja heidän esimiehiään; työntekijöitä yhteensä 559 ja esimiehiä 63.

 • Vastaajat työskentelevät 33 eri tiimissä, joilla eri esimies.


Gradut aihepiirej
Gradut: aihepiirejä johtajuus

 • 1. Suojaako johtamistyyli (esim. transformationaalinen, autenttinen, hyvinvointia edistävä johtajuus, oikeudenmukainen johtaminen) työn epävarmuuden haitallisilta hyvinvointivaikutuksilta? (poikkileikkaus- tai seuranta-aineisto)

 • 2. Minkälainen johtamistyyli on yhteydessä koettuun uupumukseen? Mitkä työn tai yksilön ominaisuudet voisivat suojata uupumuskokemuksilta?

 • 3. Ennustaako johtamistyyli myöhemmin koettua hyvinvointia (esim. väsymys, oireet, tyytyväisyys, sitoutuminen) vai onko suhde toisinpäin: koettu hyvinvointi ennustaa johtamisarvioita? (seuranta-aineisto)

  • Muuntaako esim. sukupuoli, ikä tätä yhteyttä?

 • 4. Minkälainen on ideaalijohtaja?

  • Onko miehillä/naisilla, eri-ikäisillä erilaiset ihanteet?

  • Onko sillä, jos oma johtaja poikkeaa ideaalijohtajasta, yhteyttä koettuun hyvinvointiin?


Kaikkiaan
Kaikkiaan johtajuus

 • 4-5 opiskelijaa

 • Seminaari alkaa syksyllä

 • YHTYEDET PARHAITEN

  sähköpostitse:

  [email protected]


ad