felsefe ve e t m
Download
Skip this Video
Download Presentation
FELSEFE VE EĞİTİM

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 24

FELSEFE VE EGITIM - PowerPoint PPT Presentation


 • 1202 Views
 • Uploaded on

FELSEFE VE EĞİTİM. EĞİTİMİN TANIMI FELSEFE EĞİTİM İLİŞKİSİ FELSEFİ AKIMLARIN EĞİTİME BAKIŞI. EĞİTİMİN TANIMI ÜZERİNE. Bazı eğitim tanımları: Kişinin davranış örüntülerini değiştirme süreci (Tyler) Birey davranışlarında kendi yaşantısı yoluyla kasıtlı değişiklik süreci (Yıldırım)

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'FELSEFE VE EGITIM' - liam


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
felsefe ve e t m

FELSEFE VE EĞİTİM

EĞİTİMİN TANIMI

FELSEFE EĞİTİM İLİŞKİSİ

FELSEFİ AKIMLARIN EĞİTİME BAKIŞI

e t m n tanimi zer ne
EĞİTİMİN TANIMI ÜZERİNE
 • Bazı eğitim tanımları:
 • Kişinin davranış örüntülerini değiştirme süreci(Tyler)
 • Birey davranışlarında kendi yaşantısı yoluyla kasıtlı değişiklik süreci (Yıldırım)
 • İnsanı belirli amaçlar doğrultusunda yetiştirme süreci ( Fidan)
e t m n tanimi zer ne3
EĞİTİMİN TANIMI ÜZERİNE
 • Felsefi görüşlere göre eğitim:
 • Tanrı’ya uyum sürecidir ( İdealizm)
 • Kuşakları topluma uyumlu hale getirmedir (Realizm)
 • Kişiyi yaşantılar yoluyla yeniden inşadır (Pragmatizm)
 • Doğayı değiştirerek üretim sürecidir (Marxizm)
 • Kişinin doğal olgunlaşmasını göstermesidir (Natüralizm)
e t m n tanimi zer ne4
EĞİTİMİN TANIMI ÜZERİNE
 • Temel olarak eğitim sürecinin genel ilkeleri;
 • İnsanı asıl nesne olarak kabul eder
 • İnsanın mevcut durumunun yetersizliği dikkate alınır
 • Değişimin istendik ve kasıtlı olmasını amaçlar
 • Çevre, araç-gereç, yöntem-teknik meselelerini önemser
 • Sürecin sonunda hedeflere ulaşma ölçülür ve yeniden düzenleme imkanları kullanılır
felsefe e t m l k s
FELSEFE EĞİTİM İLİŞKİSİ
 • Eğitim Felsefesi:
 • Eğitim uygulamalarına yön verir
 • Eğitim çalışmalarını yönlendirir
 • Bireyin ve toplumun hangi amaçla eğitileceği konusunda yol gösterir
 • Eğitim çabalarının coğrafya, tarih, insan, toplum ve kültürel özelliklere uyumlu olarak sürmesini sağlar.
felsefe e t m l k s6
FELSEFE EĞİTİM İLİŞKİSİ
 • Felsefi akımlar ile eğitim arasında bağlantı kurarken:
 • Varlık ve Bilgi
 • Nesne, Hedef ve Davranış
 • İçerik ve Sınama

Kavramları öne çıkar.

felsefe e t m l k s7

Kimler eğitilmeli?

Niçin eğitim gerekli?

Neler öğretilmeli?

Nasıl eğitmeli?

Önce ne öğretilmeli?

FELSEFE EĞİTİM İLİŞKİSİ

?

felsefe e t m l k s8
FELSEFE EĞİTİM İLİŞKİSİ
 • Eğitim felsefesi’nin temel soruları:
 • Eğitim nedir?
 • Eğitimin amacı nedir?
 • Kim ne için eğitilmelidir?
 • Eğitimde içerik ne olmalıdır?
 • Ne, ne kadar öğretilmelidir?
 • Eğitimde insana kazandırılan ne olmalıdır?
felsef akimlarin e t me baki i
FELSEFİ AKIMLARIN EĞİTİME BAKIŞI
 • İdealizm’de
 • Ruhsal ve zihinsel süreçler ön plandadır
 • Akla dayalı bilgi gerçektir
 • İyi, güzel ve doğru kişiden kişiye değişmez,

mutlak ve evrenseldir

- İnsanın kaynağı Tanrı, doğası özgürlük, kaderi ölümsüzlüktür

felsef akimlarin e t me baki i10
FELSEFİ AKIMLARIN EĞİTİME BAKIŞI
 • İdealist eğitimde;
 • Amaç ruhsal ve tanrısal gerçekliğe ulaşmaktır
 • Deney ve gözlem yöntemi dikkate alınmaz
 • Akıl ve sezgi en etkili araçlardır
 • Başarı, bireyde doğuştan var olan ve

evrende bulunan gerçekliğin ortaya çıkarıldığı

orandadır

 • Asıl önemli olan karakter eğitimidir
felsef akimlarin e t me baki i11
FELSEFİ AKIMLARIN EĞİTİME BAKIŞI
 • İdealist eğitimde;
 • Devlet toplumun gücü ve koruyucu kalkanı
 • Aile toplumun kalbi
 • Din toplumun ruhu
 • Okul ise toplumun aklı

Olarak kabul edilir.

felsef akimlarin e t me baki i12
FELSEFİ AKIMLARIN EĞİTİME BAKIŞI
 • İdealist eğitimde
 • Okulun temel görevi:
 • Eğitim-öğretim yapmak
 • Bilginin peşinden gitmek
 • Ve aklı geliştirmektir
 • Öğretmen ise; gençlerin akıl gelişimlerine yardımcı olmalıdır.
felsef akimlarin e t me baki i13
FELSEFİ AKIMLARIN EĞİTİME BAKIŞI
 • Realizm’de
 • Duyulara dayalı süreçler ön plandadır
 • Bilginin kaynağı dış dünyadır ve akıldan bağımsızdır
 • Dikkat akla değil, anlaşılan gerçekliğe yöneltilmektedir
 • İyi ve doğru insanın yararına olandır
 • Dünyayı değiştirmekten ziyade dünyayı anlama gayreti önemsenir
felsef akimlarin e t me baki i14
FELSEFİ AKIMLARIN EĞİTİME BAKIŞI
 • Realist eğitimde:
 • Amaç bireyin içinde bulunduğu toplumsal ve kültürel çevreyi anlamasıdır
 • Öğrencinin dış dünyanın gerçeklerine uymasını kolaylaştıran doğrulanmış gerçekleri edinmesi beklenir
 • Deney, gözlem etkili yöntemlerdir
 • İçerik merkezli bir yaklaşım söz konusudur
 • Başarı, bireyin topluma ve çevreye sağladığı uyum oranındadır
felsef akimlarin e t me baki i15
FELSEFİ AKIMLARIN EĞİTİME BAKIŞI
 • Natüralizm’in eğitim tanımında
 • Kişinin doğal olgunlaşmasını artırma temel alınır
 • Bilgi sonradan bilimsel yöntemle elde edilir
 • Doğru ve güzel doğaya uygun olandır
 • İnsan toplum tarafından değil doğa tarafından yaratılmıştır
felsef akimlarin e t me baki i16
FELSEFİ AKIMLARIN EĞİTİME BAKIŞI
 • Natüralist eğitimde
 • Amaç doğaya uygun bireyler yetiştirmektir
 • Ödül ve cezanın doğanın kendisinde olduğu kabul edilir
 • Deney, gözlem ve araştırma yöntemleri ön plandadır
 • Kişinin ilgi ve yetenekleri dikkate alınır
 • Başarı insanın doğaya uyumu ve bilimsel bilginin gerçekliği oranındadır
felsef akimlarin e t me baki i17
FELSEFİ AKIMLARIN EĞİTİME BAKIŞI
 • Pragmatizm’de:
 • Sosyal süreçler ve deneyimler ön plandadır
 • Gerçeğin özü sürekli bir değişim içindedir
 • Nesnel bir hakikat var olarak kabul edilmez
 • Bilgi yaşantı yoluyla elde edilen deneyimlerin ürünüdür
 • İyi ve doğru, içinde yaşanılan zamana, topluma ve kültüre göre değişir
felsef akimlarin e t me baki i18
FELSEFİ AKIMLARIN EĞİTİME BAKIŞI
 • Pragmatist eğitimde:
 • Amaç değişen çevre şartlarına uyum sağlayan bireyler yetiştirmektir
 • “Ne ki yararlıdır o vardır, ne ki vardır o yararlıdır” ilkesi temel hareket noktasıdır
 • Öğrenme birey-çevre etkileşiminin deneysel sonuçları ile gerçekleşir
 • Başarı, öğrenilenlerin sosyal hayattaki geçerliliği oranındadır
felsef akimlarin e t me baki i19
FELSEFİ AKIMLARIN EĞİTİME BAKIŞI
 • Pragmatist eğitimde:
 • Bir fikrin ya da kuramın doğruluğundan çok yararlılığı önemlidir
 • Konular hayatın içinden seçilir
 • İçgüdüler önem kazanır
 • Öğretmen içgüdüleri harekete geçiren, onlara yol açan bir yardımcıdır
 • Demokratik ortamda, yaparak-yaşayarak öğrenme süreci ön plandadır
felsef akimlarin e t me baki i20
FELSEFİ AKIMLARIN EĞİTİME BAKIŞI
 • Varoluşçulukta:
 • Birey kendi tanımını kendisi yapar
 • Bilgi sezgiseldir ve geçerliliği bireye kattığı değerle saptanır
 • Hayat, gelişme ve yıkıntı, neşe ve trajediden oluşur
 • İyi ve doğru bireyin yararına olandır
felsef akimlarin e t me baki i21
FELSEFİ AKIMLARIN EĞİTİME BAKIŞI
 • Varoluşçu eğitimde:
 • Amaç bireyde yoğun bir farkında varma düzeyi oluşturabilmektir
 • Birey kendi değerlerine sahiptir
 • Bireyin kendi kimliğini tanımlayabilmesi önemsenir
 • Estetik eğitim ve özgünlük ön plandadır
 • Psikolojik eğitim yaklaşımı olarak kabul edilir
felsef akimlarin e t me baki i22
FELSEFİ AKIMLARIN EĞİTİME BAKIŞI
 • Varoluşçu eğitimde:
 • Pragmatist öğelere rastlanır
 • Pragmatist eğitimden farkı sürekli bir yaratma peşinde oluşudur
 • Birey herşeyden üstün tutulmuştur
 • Yaratıcı bireysellik ve özgür iradenin kullanımı hedeflenir
kaynak a
KAYNAKÇA
 • Sönmez Veysel, Eğitim Felsefesi, Anı Yay.
 • Büyükdüvenci Sabri, İdealizm ve Eğitim, http://dergiler.ankara.edu.tr/dergiler/40/516/6425.pdf
 • Büyükdüvenci Sabri, Realizm ve Eğitim, http://dergiler.ankara.edu.tr/dergiler/40/511/6281.pdf
 • Büyükdüvenci Sabri, Pragmatizm ve Eğitim, http://dergiler.ankara.edu.tr/dergiler/40/518/6490.pdf
 • Büyükdüvenci Sabri, Varoluşculuğun Eğitim Boyutuna Eleştirel Bir Yaklaşım, http://dergiler.ankara.edu.tr/dergiler/40/513/6354.pdf
 • Gezer İbrahim, Felsefe ve Eğitim, http://www.haber10.com/makale/4496/
 • Tuncer Mehmet, Eğitimin Felsefi Temelleri, http://tebesirtozu.blogcu.com/egitimin-felsefi-temelleri_1989844.html
hazirlayan
HAZIRLAYAN
 • Alper ÇALIKOĞLU
 • 9190009005
 • ÇOMÜ EYD
 • KASIM 2009
ad