Aseptyka, antyseptyka, zakazenia szpitalne, stany septyczne w chirurgii - PowerPoint PPT Presentation

Aseptyka, antyseptyka, zakaenia szpitalne, stany septyczne w chirurgii
Download
1 / 34

 • 612 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

ASEPTYKA. Jest to postepowanie majace na celu zapobieganie zakazeniu, tj. niedopuszczenie do zainfekowania rany, czyli otrzymanie tzw. bakteriologicznej jalowosci.Aseptyka jest niezbednym elementem prawidlowego postepowania chirurgicznego.Wszystko, co bedzie stykac sie z rana musi byc jalowe, tzn. pozbawione bakterii, wirus

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Aseptyka, antyseptyka, zakazenia szpitalne, stany septyczne w chirurgii

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Aseptyka antyseptyka zakazenia szpitalne stany septyczne w chirurgii

Aseptyka, antyseptyka, zakaenia szpitalne, stany septyczne w chirurgii


Aseptyka antyseptyka zakazenia szpitalne stany septyczne w chirurgii

ASEPTYKA

Jest to postpowanie majce na celu zapobieganie zakaeniu, tj. niedopuszczenie do zainfekowania rany, czyli otrzymanie tzw. bakteriologicznej jaowoci.

Aseptyka jest niezbdnym elementem prawidowego postpowania chirurgicznego.

Wszystko, co bdzie styka si z ran musi by jaowe, tzn. pozbawione bakterii, wirusw i grzybw.


Aseptyka antyseptyka zakazenia szpitalne stany septyczne w chirurgii

STERYLIZACJA

S to zabiegi umoliwiajce uzyskanie bakteriologicznej jaowoci. Pozwalaj one uwolni przedmioty od drobnoustrojw chorobotwrczych i/lub ich przetrwalnikw, powoduj nieodwracaln inaktywacj wirusw.


Aseptyka antyseptyka zakazenia szpitalne stany septyczne w chirurgii

 • Sterylizacja nie ogranicza si tylko do samego zniszczenia drobnoustrojw, ale uwzgldnia poprzedzajce i nastpowe postpowanie:

 • Sposb przygotowania materiaw (odpowiednia dezynfekcja i opakowanie)

 • Prawidowo prowadzony proces sterylizacji (waciwe uoenie w komorze sterylizatora, kontrola procesu sterylizacji)

 • Przechowywanie (warunki, ktre wykluczaj moliwo wtrnego zanieczyszczenia)


Aseptyka antyseptyka zakazenia szpitalne stany septyczne w chirurgii

METODY STERYLIZACJI

 • Fizyczno-termiczne:

 • - par wodn,- suchym gorcym powietrzem.

 • 2. Fizyczne, nietermiczne:

 • - za pomoc promieni jonizujcych,- filtracyjna (w stopniu ograniczonym)

 • 3. Chemiczno-fizyczne:

 • - gazowa tlenkiem etylenu- formaldehydowa.


Aseptyka antyseptyka zakazenia szpitalne stany septyczne w chirurgii

Postpowanie aseptyczne powinno uwzgldnia wszystkie moliwe drogi szerzenia, rda zakaenia, rezerwuary i umiejtnie je ogranicza.


Aseptyka antyseptyka zakazenia szpitalne stany septyczne w chirurgii

 • rda zakaenia w szpitalu:

 • chorzy z infekcjami,

 • nosiciele,

 • rodowiska wodne.

Drogi szerzenia si drobnoustrojw: personel medyczny (nosiciele, skra rk), niejaowe narzdzia, sprzt medyczny, aparatura, leki, materiay zanieczyszczone, powietrze, bielizna.


Aseptyka antyseptyka zakazenia szpitalne stany septyczne w chirurgii

 • Zwizki i preparaty dezynfekcyjne:

 • zwizki fenolowe,

 • zwizki chloru,

 • aldehydy,

 • czwartorzdowe zwizki amoniowe.


Aseptyka antyseptyka zakazenia szpitalne stany septyczne w chirurgii

ANTYSEPTYKA

Jest to stosowanie rodkw bakteriobjczych w miejscu ich wysiewu, we wrotach moliwego wtargnicia zakaenia na powierzchni ciaa skra, bony luzowe, zranienia, lub te w polach chirurgicznie odsonitych lub otwartych.

Celem antyseptyki jest zapobieganie kolonizacji lub zakaenia przez przywrcenie jaowoci zakaonym przedmiotom lub ranom, w wyniku stosowania preparatw bakteriobjczych.


Aseptyka antyseptyka zakazenia szpitalne stany septyczne w chirurgii

Joseph Lister, 1827-1912

Glasgow Royal Infirmary


Aseptyka antyseptyka zakazenia szpitalne stany septyczne w chirurgii

Skra rk jest w normalnych warunkach zanieczyszczona drobnoustrojami, ktre znajduj si na jej powierzchni lub w gbszych warstwach, w szczelinach, mieszkach wosowych i zachykach gruczow potowych.

Drobnoustroje znajdujce si na powierzchni skry nazywamy flor przejciow, natomiast bytujce w gbi skry flor osiad.


Aseptyka antyseptyka zakazenia szpitalne stany septyczne w chirurgii

W skad flory przejciowej mog wchodzi wszystkie drobnoustroje, z ktrymi styka si rka, oraz drobnoustroje wydzielane z gbi skry.

S one atwo usuwalne ju przez zwyke mycie wod z mydem lub z dodatkiem detergentu.


Aseptyka antyseptyka zakazenia szpitalne stany septyczne w chirurgii

Niezwykle wanym elementem dla caoci postpowania antyseptycznego jest mycie i antyseptyka rk stosowana przez personel szpitalny pomidzy pielgnacj kolejnych chorych.

Pielgnacja chorych zakaonych lub nosicieli szczepw wieloopornych na antybiotyki wymaga zmiany fartuchw.


Aseptyka antyseptyka zakazenia szpitalne stany septyczne w chirurgii

 • Zabezpieczanie i usuwanie zuytych opatrunkw i zmienianej bielizny

 • Materace i poduszki z materiau niewraliwego na wyjaawianie termiczne

 • Dokadna dezynfekcja, mycie i wyjaawianie narzdzi wielokrotnego uycia, sprztu diagnostycznego, elementw ukadu oddechowego respiratora, itp.


Aseptyka antyseptyka zakazenia szpitalne stany septyczne w chirurgii

Drobnoustroje stanowice flor osiad s trudne lub wrcz niemoliwe do usunicia nawet przez intensywne mycie i szorowanie take z uyciem rodka antyseptycznego.

Podczas dugotrwaych operacji, wskutek pocenia si rk, drobnoustroje pozostae w skrze wydostaj si na zewntrz i nagromadzaj si w pocie w rkawiczkach.

W razie uszkodzenia rkawiczki mog przedosta si do rany i spowodowa rozwj zakaenia.


Aseptyka antyseptyka zakazenia szpitalne stany septyczne w chirurgii

 • Antyseptyki stosowane do odkaania rk:

 • - alkohol etylowy,

 • - alkohol izopropylowy,

 • myda antyseptyczne

 • usuwaj jedynie flor przejciow.

Antyseptyki tzw. dwufazowe zawierajce chloroheksydyn, alkohol i bromek benzalkoniowy (Manusan, Dishand) powoduj zniszczenie flory przejciowej i czciowo flory osiadej.


Aseptyka antyseptyka zakazenia szpitalne stany septyczne w chirurgii

 • Antyseptyka pola operacyjnego:

 • - kpiel antyseptyczna

 • odkaanie pola operacyjnego

 • folie chirurgiczne


Aseptyka antyseptyka zakazenia szpitalne stany septyczne w chirurgii

Zakaenie szpitalne to takie, ktre nie wystpowao ani nie znajdowao si w okresie wylgania gdy chory by przyjmowany do szpitala.

Moe ujawni si zarwno podczas hospitalizacji, jak i po wypisaniu chorego do domu.


Aseptyka antyseptyka zakazenia szpitalne stany septyczne w chirurgii

rdem zakaenia szpitalnego moe by wasna flora bakteryjna chorego lub rodowisko zewntrzne.

Najwaniejsze drogi zakae szpitalnych to te, w ktrych nastpuje bezporedni kontakt chorego z rnego rodzaju zakaonym materiaem (aparatura diagnostyczna, sprzt leczniczy, narzdzia, cewniki, itp.).


Aseptyka antyseptyka zakazenia szpitalne stany septyczne w chirurgii

Drobnoustroje najczciej wywoujce zakaenia szpitalne:

- Escherichia coli,- Klebsiella-Enterobacter- Pseudomonas sp.- Proteus sp.- Acinetobacter- Serratia marcescens- Staphylococcus aureus et epidermalis- Streptococcus foecalis


Aseptyka antyseptyka zakazenia szpitalne stany septyczne w chirurgii

Drobnoustroje najczciej powodujce zgony w zwizku z posocznic:


Aseptyka antyseptyka zakazenia szpitalne stany septyczne w chirurgii

Na zakaenia szpitalne szczeglnie naraeni s pacjenci:

-z cukrzyc-leczeni glikokortykoidami-odwodnieni-alkoholicy-leczeni preparatami immunosupresyjnymi, cytotoksycznymi, energi promienist-z chorobami upoledzajcymi odporno-z oparzeniami, urazami wielonarzdowymi, marskoci wtroby, nowotworami-niemowlta i starcy


Aseptyka antyseptyka zakazenia szpitalne stany septyczne w chirurgii

 • Najczstsze lokalizacje zakae szpitalnych:

  • drogi moczowe

  • zapalenia puc

  • rany

  • posocznica

  • skra


Aseptyka antyseptyka zakazenia szpitalne stany septyczne w chirurgii

Zakaenie zwizane z zabiegiem chirurgicznym moe polega na zakaeniu rany operacyjnej, a take dotyczy zapalenia puc, drg moczowych lub innych ognisk zapalnych, ktre rozwijaj si u osabionego operacj chorego.


Aseptyka antyseptyka zakazenia szpitalne stany septyczne w chirurgii

Nieznaczne podwyszenie temperatury ciaa nie przekraczajce 38C i trwajce nie duej ni 2 dni, moe towarzyszy kadej operacji, jako odczyn na uszkodzenie tkanek w polu operacyjnym i na resorpcj tych tkanek wraz z otaczajcym wysikiem.


Aseptyka antyseptyka zakazenia szpitalne stany septyczne w chirurgii

Czsto zakaenia rany operacyjnej na oddziaach chirurgicznych wynosi 4 10% i jest przyczyn znacznego wyduenia pobytu chorego w szpitalu.

Zakaenie podejrzewa si, gdy w 3 lub 4 dobie po zabiegu pojawia si gorczka, tachykardia i wzrost leukocytozy.

Gorczka ma charakter hektyczny, tzn. rano jest niska, a po poudniu lub wieczorem wzrasta wysoko, niekiedy po dreszczach.


Aseptyka antyseptyka zakazenia szpitalne stany septyczne w chirurgii

 • Objawy kliniczne:

 • - obrzk,

 • - nadmierna bolesno caej rany lub jej czci,

 • rumie,

 • ocieplenie i uwypuklenie nad ran,

 • wysik.


Aseptyka antyseptyka zakazenia szpitalne stany septyczne w chirurgii

 • Postpowanie:

 • szerokie otwarcie rany,

 • pukanie rany roztworem fizjologicznym i/lub wod utlenion i innymi preparatami odkaajcymi,

 • sczek gazowy zaoony do rany,

 • antybiotyk o szerokim spektrum dziaania,

 • w pniejszym okresie celowane leczenie w zalenoci od antybiogramu


Aseptyka antyseptyka zakazenia szpitalne stany septyczne w chirurgii

 • Podzia ran w zalenoci od zagroenia zakaeniem:

 • Rany czyste- 2%

 • Rany czyste skaone- 3-4%

 • Rany skaone- 10-15%

 • Rany brudne- 25-40%


Aseptyka antyseptyka zakazenia szpitalne stany septyczne w chirurgii

 • Zapobiegawcze podawanie antybiotyku:

 • Gdy istnieje obawa, e nastpi masowe skaenie tkanek w operacjach wykonywanych z powodu istniejcego zakaenia.

 • Jeli siy obronne s upoledzone.

 • Gdy mona spodziewa si osabienia opornoci w nastpstwie rozlegoci lub cikoci planowanej operacji.

 • Jeli nawet mae zakaenie moe mie wyjtkowo grone nastpstwa (neurochirurgia, operacje naczyniowe, endoprotezy)


Aseptyka antyseptyka zakazenia szpitalne stany septyczne w chirurgii

Zagroenie zakaenia wirusem HIV w chirurgii


Aseptyka antyseptyka zakazenia szpitalne stany septyczne w chirurgii

 • Drogi przeniesienia wirusa:

 • Pozajelitowe ukucie ig skaon krwi lub produktami z krwi chorego.

 • Bezporednie zetknicie bon luzowych lub otwartej rany ze skaon krwi.

 • Przetoczenie krwi.

 • Kontakt seksualny.

 • W macicy midzy matk a podem.

 • Przeszczep tkanki.


Aseptyka antyseptyka zakazenia szpitalne stany septyczne w chirurgii

rodki zapobiegawcze

W stosunku do wszystkich chorych:

1. Unikanie kontaktw z krwi wszystkich chorych.2. Tylko jednorazowe uywanie igie.3. Bezpieczne usuwanie wszystkich ostrzy.4. Wyrane oznakowanie wszystkich opakowa zawierajcych krew, pyny tkankowe lub tkank.5. Przykrywanie stou operacyjnego plastykow serwet.6.Noszenie nieprzenikalnych strojw operacyjnych, najlepiej jednorazowych.7. Uywanie okularw ochronnych.8. Nie podawa noy z rki do rki.9. Bezpieczne odrzucanie i usuwanie noy i igie.10. Polewanie wszystkich plam i rozpryskw krwi podchlorynem (chloramina).


Aseptyka antyseptyka zakazenia szpitalne stany septyczne w chirurgii

 • W przypadku operowania chorych na AIDS i seropozytywnych pacjentw:

 • Noszenie okularw ochronnych (gogle).

 • Noszenie podwjnych rkawiczek.

 • Nie chwyta palcami igie.

 • Szycie skry klamerkami.


 • Login