Kwaliteit van geestelijke verzorging
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 10

Kwaliteit van Geestelijke Verzorging PowerPoint PPT Presentation


 • 85 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Kwaliteit van Geestelijke Verzorging. 2 e Symposium Religie en Zorg, vrijdag 22 juni 2012 De kwaliteit van de spirituele dimensie binnen de palliatieve zorg Moniek Steggerda. Palliatieve zorg volgens de WHO 2. Volgens de WHO is goede palliatieve zorg multidisciplinair

Download Presentation

Kwaliteit van Geestelijke Verzorging

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Kwaliteit van Geestelijke Verzorging

 • 2e Symposium Religie en Zorg, vrijdag 22 juni 2012

 • De kwaliteit van de spirituele dimensie binnen de palliatieve zorg

 • Moniek Steggerda


Palliatieve zorg volgens de WHO 2

Volgens de WHO is goede palliatieve zorg

 • multidisciplinair

  en heeft die zorg

 • een medische,

 • een psychosociale

 • en een spirituele dimensie.


Kwaliteitvan Geestelijke Verzorging3

Onderzoeksvragen Vraag 1: Wat zijn de geloofs- en zingevingproblemen van palliatieve patiënten, die opgenomen worden in het UMCN en is het mogelijk om die problemen in kaart te brengen aan de hand van de ontwikkelde screeningslijst? Vraag 2: Nagaan of het mogelijk is een verwijscriterium te definiëren, gekoppeld aan de ontwikkelde screeningslijst.Vraag 3: Welke plaats heeft de spirituele dimensie binnen de communicatie van het palliatief zorgtraject?


Kwaliteitvan Geestelijke Verzorging4

Vragen screeningslijst1. Vindt u dat er in deze fase van uw ziekte voldoende voor u wordt gedaan?2. Uw ziekte brengt afhankelijkheid met zich mee. Kunt u daarmee leven?3. Is er iets of iemand waardoor u kracht of moed krijgt in uw huidige situatie? 4. Zijn er dingen die u moeilijk kunt loslaten?

5. Als u terugkijkt op uw leven, zijn er dan dingen die u dwars zitten?6. Is een levensovertuiging of een geloof op dit moment voor u belangrijk? 7. Zijn mediteren, bidden of bepaalde rituelen op dit moment van betekenis voor u?


Kwaliteit van Geestelijke Verzorging5Tabel 1 gemiddelde scores per vraag (range 1-4)


Kwaliteitvan Geestelijke Verzorging6

Tabel 2: Frequentie van geindiceeerde bezoeken (n=6)


Kwaliteitvan Geestelijke Verzorging7

Voorbeeld communicatie


Kwaliteitvan Geestelijke Verzorging8

 • De praktische bruikbaarheid van de lijst schiet tekort en dit doet afbreuk aan de betrouwbaarheid. Dit betekent dat de gehanteerde lijst in deze opzet en volgens deze procedure bijstelling vergt.

 • In het team ontbreekt een professionele consensus over doelen en procedures van verwijzing. Dit onderstreept het belang van onderwijs- en onderzoek-gestuurde ontwikkeling van geestelijke verzorging in multidisciplinaire klinische settingen.

 • Binnen de multidisciplinaire setting van de palliatieve zorg kunnen we vragen stellen bij de eenduidigheid van het spirituele vocabulaire.

  De kwaliteit van de geestelijke verzorging in palliatieve zorg is gebaat bij:

 • Betrouwbare manier van screening

 • Professionele concensus over verwijsprocedures en doelen

 • Eenduidig spiritueel vocabulaire dat mulitdisciplinair uitwisselbaar is.

  l


Kwaliteitvan Geestelijke Verzorging


Kwaliteitvan Geestelijke Verzorging


 • Login