ECO-EFFICIENCY ASSESSMENT – PRINCIPLES AND REQUIREMENTS ISO 14045 - PowerPoint PPT Presentation

Eco efficiency assessment principles and requirements iso 14045
Download
1 / 11

 • 109 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

ECO-EFFICIENCY ASSESSMENT – PRINCIPLES AND REQUIREMENTS ISO 14045. Ing. Marie Tichá marie.ticha@iol.cz. CÍL PROJEKTU.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

ECO-EFFICIENCY ASSESSMENT – PRINCIPLES AND REQUIREMENTS ISO 14045

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Eco efficiency assessment principles and requirements iso 14045

ECO-EFFICIENCY ASSESSMENT – PRINCIPLES AND REQUIREMENTSISO 14045

Ing. Marie Tichá

marie.ticha@iol.cz


C l projektu

CÍL PROJEKTU

Vytvořit mezinárodně akceptovaný metodologický rámec pro kvantifikované posouzení eko-efektivity produktového systému a návod pro ucelenou a srozumitelnou prezentaci opatření pro zvýšení jeho eko-efektivity.

PŘEDMĚT NORMY

Eko-efektivita - koncept, který uvádí do souvislostí environmentální chování produktového systému a hodnotu produktového systému.

Příklady

Spotřeba energie air conditionerem

Spotřeba energie osvětlovacím tělesem

Spotřeba paliva při provozu auta


Grafick zn zorn n f z studie eko efektivity

Stanovení cíle a rozsahu

 • Aplikace:

 • Produkt

 • (vývoj a zlepšení)

 • Strategické plánování

 • Politika

 • Marketing

 • Zelené nakupování

 • Zvyšování povědomí

 • Další

Posuzování dopadů

na životní prostředí

Posuzování hodnoty produktového systému

Výpočet eko-efektivity

Interpretace

Grafické znázornění FÁZÍ STUDIE EKO-EFEKTIVITY

Posuzování eko-efektivity


V po et eko efektivity

Eko-efektivita =

Hodnota produktového systému

Environmentální zátěž

VÝPOČET EKO-EFEKTIVITY

Eko-efektivta ledničky typu A=0,15

Eko-efektivita ledničky typu B=1,5


V po et faktoru

Faktor =

Faktor = = 10

Eko-efektivta posuzovaného produktu (nový)

1,5

Eko-efektivta posuzovaného produktu (porovnávaný)

1

VÝPOČET faktoru

Historie: Ve druhé polovině 20 století reagoval profesor Waizsäcker na rostoucí znečištění životního prostředí a spotřebu neobnovitelných zdrojů návrhem Factoru 4 (FactorFour) jako podmínky udržitelného rozvoje.

Koncept eko-efektivity využívá faktor pro porovnání dvou systémů.


Hodnota produktov ho syst mu v po et itatele

Hodnota produktového systému(VÝPOČET ČITATELE)

Příklad výběru indikátoru eko-efektivity – hodnoty produktového systému.

Množství položek může být vytipováno jako hodnota produktového systému. Výběr indikátoru je však třeba vždy pečlivě zvážit, s ohledem na záměr studie.


V po et itatele

1

(3, 8082 + 1,2402 + 1,5002) = 2 ,469

3

VÝPOČET ČITATELE

Metody pro výpočet čitatele (hodnoty produktového systému)

Příklad 1 Integrace mnohočetných funkcí metodou průměrování součtu čtverců)

Příklad 2 Odhadem životnost produktu a funkce produktu

Příklad 3 Vážení a shrnutí funkcí produktu

Příklad 1 Výpočet produktové hodnoty skeneru

Integrace produktové hodnoty


Hodnota produktov ho syst mu v po et jmenovatele

Hodnota produktového systému(VÝPOČET jmenovatele)

Příklad koeficientu eko-efektivity – environmentální zátěž - jmenovatel.


Hodnota produktov ho syst mu v po et jmenovatele1

Materiál

1

0,42

0,24

1

Energie

0,82

1

Toxicita

12 + 12 + 12 = 1,73

0, 422 + 0,242 + 0,822) = 0 95

Reference: JEMAI

Hodnota produktového systému(VÝPOČET jmenovatele)

 • Příklad výpočtu koeficientu eko-efektivity – environmentální zátěž - jmenovatel.

 • Množství CO2 emisí během životního cyklu.

 • Množství spotřebovaných zdrojů během životního cyklu.

 • Integrace různých environmentálních zátěží.

Výpočet jmenovatele základního produktu

Výpočet jmenovatele porovnávaného produktu


Eco efficiency assessment principles and requirements iso 14045

ČASOVÝ HRAMONOGRAM

Na meetingu TC 207 v Káhiře v roce 2009 by předložen návrh normy (WD), který byl dále upraven na setkání SC 5 WG 7 ve Stockholmu v listopadu 2009.

Nový návrh normy bude předložen sekretariátu SC 5 pro registraci jako CD začátkem roku 2010 a bude rozeslán členům ISO k připomínkování.

Dokončení a publikace normy se předpokládá v roce 2011.

Hlavní změny v návrhu normy (WD) po meetingu v Káhiře v roce 2009

SC 5 navrhla změnu názvu z:

Environmental management – Eco-efficiency assessment – Principles and requirements na

Environmental management – Eco-efficiency assessment of product system – Principles, requirements and guideline

Zároveň nahradila termín functional value termínem product system value.


D kuji za pozornost

DĚKUJI ZA POZORNOST


 • Login