กาวมหัศจรรย์จาก
Download
1 / 11

กาวมหัศจรรย์จาก .. โฟม - PowerPoint PPT Presentation


  • 264 Views
  • Uploaded on

กาวมหัศจรรย์จาก .. โฟม. สมาชิกในกลุ่ม. ๑.เด็กชาย โส ธร จิระแพทย์ เลขที่ ๑๐ ๒.เด็กหญิงจันทร์โสภา ทัฬ หะ วาสน์ เลขที่ ๑๘ ๓.เด็กหญิง นฐ มล รัตนะ เลขที่ ๒๕ ๔.เด็กหญิง ณัฐฐินี รัตน คุณ เลขที่ ๒๖ ๕ . เด็กหญิง วรรษพร รักษาแก้ว เลขที่ ๒๙

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' กาวมหัศจรรย์จาก .. โฟม' - lewis-olsen


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

สมาชิกในกลุ่ม

๑.เด็กชาย โสธร จิระแพทย์ เลขที่ ๑๐

๒.เด็กหญิงจันทร์โสภา ทัฬหะวาสน์ เลขที่ ๑๘

๓.เด็กหญิง นฐมล รัตนะ เลขที่ ๒๕

๔.เด็กหญิง ณัฐฐินีรัตนคุณ เลขที่ ๒๖

๕.เด็กหญิง วรรษพร รักษาแก้ว เลขที่ ๒๙

๖.เด็กหญิง บุษยมาส อวะภาค เลขที่ ๓๒

๗.เด็กหญิง ชญาดา สุวรรณคีรี เลขที่ ๔๑


คำถามสำคัญ

  • โฟมสามารถผสมกับสิ่งใดบ้างจึงจะได้กาว


ความเป็นมา

เนื่องจากปัจจุบันนี้มีขยะมากมาย และของใช้ราคาแพง เราจึงต้องการที่จะนำของเหลือใช้เช่นโฟมมาใช้ให้เกิดประโยชน์โดยเลือกสารมาผสมกับโฟมเพื่อให้ได้กาวสำหรับติดกระดาษ


จุดประสงค์

เพื่อศึกษาทดลองการทำกาวจากโฟม

เพื่อลดปัญหาขยะจากโฟม

เพื่อฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์


สมมติฐาน

ถ้านำโฟมมาผสมกับน้ำมันเบนซิน ทินเนอร์ แอลกอฮอล์ สามารถทำเป็นกาวได้แตกต่างกัน


ตัวแปรที่เกี่ยวข้อง

  • ตัวแปรต้น : โฟมผสมน้ำมันเบนซินโฟมผสมทินเนอร์

  • โฟมผสมแอลกอฮอล์

  • ตัวแปรตาม : สมบัติของกาว

  • ตัวแปรควบคุม : ปริมาณของโฟม ปริมาณเบนซิน ทินเนอร์ และแอลกอฮอล์ ภาชนะ


วิธีดำเนินการ

ตวงน้ำมันเบนซิน แอลกอฮอล์ ทินเนอร์ ลงในขวดโหลแต่ละขวดในปริมาณโหลละ 100 ลูกบาศก์เซนติเมตร

นำโฟมที่เตรียมไว้ใส่ในปริมาณ 50 กรัม ต่อ1โหล

ใช้แท่งแก้วคนให้เป็นเนื้อเดียวกัน


ผลการศึกษา

  • จากผลการทดลองพบว่า

  • กาวที่ทำจากน้ำมันเบนซิน 95 ผสมโฟม นำมาติดกระดาษได้ผลว่าติดกระดาษได้แน่นมาก

  • กาวที่ทำจากทินเนอร์ผสมโฟมนำมาติดกระดาษได้แน่นน้อยกว่า


สรุปผล

กาวที่ได้จากโฟมผสมกับน้ำมันเบนซิน 95 ติดกระดาษได้แน่นมากกว่ากาวที่ได้จากโฟมผสมกับทินเนอร์


ad