İNŞAAT SÖZLEŞMELERİ VE FIDIC - PowerPoint PPT Presentation

N aat s zle meler ve fidic
Download
1 / 76

 • 321 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

İNŞAAT SÖZLEŞMELERİ VE FIDIC. İlker ÖZDEMİR & Rifat AKBIYIKLI. Sözleşme Kavramı Sözleşme Tipleri. Hukuki işlemin yerine getirmesi gereken şartlar: Tarafların hukuki işlem ehliyeti (Türk Medeni Kanunu, Madde 9),

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

İNŞAAT SÖZLEŞMELERİ VE FIDIC

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


N aat s zle meler ve fidic

NAAT SZLEMELERVE FIDIC

lker ZDEMR & Rifat AKBIYIKLI


N aat s zle meler ve fidic

 • Szleme Kavram

 • Szleme Tipleri


N aat s zle meler ve fidic

 • Hukuki ilemin yerine getirmesi gereken artlar:

  • Taraflarn hukuki ilem ehliyeti (Trk Medeni Kanunu, Madde 9),

  • Hukuki ilemin konusunun, emredici hukuk kurallarna, hukuk dzenine, genel ahlaka, ahsiyet haklarna aykr veya imkansz olmamas (Trk Borlar Kanunu Madde 19/2),

  • Hukuki ilemi meydana getiren irade beyannn shhatli olmas, yani hata, hile ya da korkutma yznden sakat olmamas (Borlar Kanunu, Madde 23 31),

  • rade beyannn dankl olmamasdr (Borlar Kanunu, Madde 18).


N aat s zle meler ve fidic

 • Bir szlemenin iermesi gereken temel artlar:

  • Karlkl anlama ve gerek niyet,

  • Teklif ve kabul

  • Szleme yapmaya yetkili olma

  • in bedeli (deeri)

  • Szlemenin amacdr. ( Krol, 1992, 4)


Standart formlar

Standart Formlar


Standart formlar1

Standart Formlar


Standart formlar2

Standart Formlar

ICE

ACE

FIDIC


N aat s zle meler ve fidic

FIDIC

 • FIDIC (Fdration Internationale des Ingnieurs-Conseils) mavir mhendislerin yer ald milli komitelerin oluturduu bir milletleraras federasyondur.

 • FIDIC 1913te Belikada kuruldu.

 • Balangtaki kurucu lkeler Fransa, Belika ve svire

 • 1949da ngiltere

 • 1958de Amerika

 • 1970lerde gelimekte olan lkeler ye oldu.

 • uan 68 lkenin yelii var.


N aat s zle meler ve fidic

 • Trk mteahhitler yurt dnda almaya baladklar 1972de FIDIC ile tant.

 • 1987de Trk Mavir Mhendisler ve Mimarlar Birlii FIDIC e ye oldu.


N aat s zle meler ve fidic

FIDIC

 • FIDIC szleme formu iki ksmdan oluur:

  • Genel hkmler

  • zel uygulama koullar

 • Szleme hazrlanrken dikkat edilmesi gereken noktalar

 • Uygulama srasnda karlalan problemler ve uyumazlklar

 • Szleme ynetiminin nemi


N aat s zle meler ve fidic

1999 ncesi

 • KIRMIZI KTAP

 • Krmz kitabn ilk yayn 1957de yaplmtr.

 • 1987, 1988, 1992, 1999 da revize edilmitir.

 • Krmz kitap ilerin ounu antiyede yapld inaat ilerine uygundur. Detayl dizayn i sahibi veya mhendis tarafndan salanmaktadr. Aylk hakedilere gre aylk yaplan iin miktarna gre deme

 • SARI KTAP

 • Sar kitap ilk yayn 1963

 • elektrik mekanik tesisat

 • antiye d

 • deme gtr usul

 • Her iki kitapta da mhendis var.

 • 1987 versiyonundaki sar ve krmz FIDIClerde mhendisin karar uyumazlk zmnde esast. Daha sonra bir cooling off periyoduna ihtiya olduu ortaya kt.


N aat s zle meler ve fidic

1999 ncesi

 • TURUNCU KTAP

 • Design Build veya anahtar teslim iler iin

 • Mhendis yerine verenin Temsilcisi var.

 • Mhendisin karar yerine bamsz Dispute Adjudication Board (DAB) karar var.


N aat s zle meler ve fidic

1999 SONRASI

 • Byk iler iin 3 kitap

 • Kk iler iin 1 kitap yaynland.

 • 1. naat leri Szleme ve dari artnamesi (Conditions of Contract for Construction for Builing and Engineering Works designed by the Employer: The Construction Contract) (Yeni Krmz Kitap).

 • 2. Donanm leri ve Tasarla yap Modeli ler iin naat Szlemesi artnamesi (Conditions of Contract for Plant and Design-Built for Electrical and Mechanical Plant, and for Building and Engineering Works, Designed by the Contractor: The Plant and Design/Build Contract) (Yeni Sar Kitap)

 • 3. Mhendislik Satn alma Yapm / Anahtar Teslim Projeler iin naat szlemesi artnamesi (Conditions of Contract for EPC/ Turnkey Projects: The EPC/Turnkey Contract) (Gm Kitap).

 • 4. Ksa Szleme(Short form of Contract: The Short Form) (Yeil Kitap)


N aat s zle meler ve fidic

KIRMIZI FIDIC


Let m

LETM

 • Her trl onay, bildirim ksacas tm bilgi alverii FIDIC iin iletiim anlam tar.

 • Bu belirtilen bilgi alverii 1.3 c madde ierisinde belirtildii gibi yaz ile belirtilmelidir.

 • Bu iletim antlama ierisinde belirtilen ekillerde posta, e-posta veya kargo gibi yollarla olabilir. Ayrca bu iletim dikkatli bir ekilde hibir gecikmeye sebep olmayacak ekilde gerekli yerler ve ayrca mhendise iletilmelidir.


N aat s zle meler ve fidic

DL

 • Dil veya dillerin seimi sonradan ortaya kabilecek problemler karsnda nemlidir.

 • Eer hibir dil belirtilmemi ise hangi dilde iletiim gerekletiriliyor ise o dil geerli dil saylr.

 • letiimdeki ve szlemede kullanlan dil de ayn olmas nerilir.


Genel y k ml l kler ve sorumluluklar

GENEL YKMLLKLER VE SORUMLULUKLAR

 • Genel ykmllk ve sorumluluklar eitli kiilere inaatn yaplmasndan nce srasnda ve sonrasnda olmak zere zamanda paylatrlmtr.

 • veren : veren inaatn sahibi ve antlamay balatan kiidir. Ayrca gerekli tm izinler, lisanslar ve onaylar ayrca finansal yndeki yaplacak olan tm antlamalar iverenin sorumluluundadr. Ayrca iveren bir kiiye vekalet verebilir ve bu kii de iveren saylabilir.

 • Mhendis: FIDIC te mhendis iverenin temsilcisi veya iveren tarafndan grevlendirilen kimse olarak tanmlanr. Mhendisin sorumluluu szlemede belirtilen grevleri yrtmektir. Bu grevleri yrtrken de tarafsz bir tutum sergileme zorunluluu bulunmaktadr. in tasarmndan bitene kadarki zamanda grev yapmaktadr.

 • Mteahhit: Mteahhidin grevi de yaplacak inaat yazl olan belge ve daha nceden hazrlanm projelerden faydalanarak antlamann gerekliliklerini tamamlamaktr. Bu uygulamada yaplan szlemedeki snrlayc maddeler esas olmaldr.


Lerleme raporlari

LERLEME RAPORLARI

 • Mteahhidin, aylk ilerleme raporunu mhendise alt kopya halinde sunmas gerekmektedir. letilen raporda olmas gereken belgeler;

  • izimler, grafikler, ilerlemenin her ayrntsn gsteren belgeler

  • ilerlemeyi kantlayc nitelikte olan fotoraflar

  • iin balangc, kontrol belgeleri, yaplm ise test sonular

  • kullanlan malzemenin performans hakkndaki belgeler

  • antiyede herhangi bir tehlikeli durum olup olmad, varsa kaza raporlar.

   gibi


Alt m teahh t

ALT - MTEAHHT

 • FIDIC szlemesinde

  • Onaylanm Alt Mteahhit ve

  • Atanm Alt Mteahhit

   olmak zere iki tip tali mteahhitlik vardr.

 • taeron, stlendii ileri ya ailesinin yardm veya birka kiini destei ile yapan kk mteahhittir.

 • alt mteahhit ise, Ana mteahhidin stlendii iin bir ksmn yapmay stlenen kendi hesabna bamsz olarak alan kiidir.


E ba lama gec kme ve askiya alma

E BALAMA GECKME VE ASKIYA ALMA

 • Szleme mteahhidin eline geip her iki tarafnda imzalarnn alnd durumda szleme resmen balam olur. lerin balamas iin de mhendisin, mteahhide bir bildirim yapmas gerekir. Bu bildirimi takiben 28 gn iinde i programn mhendise teslim etme zorunluluu vardr. Bu yaplan program mhendis 21 gn iinde onaylamamas durumunda veya herhangi bir geribildirim yapmamas durumunda, program kabul edilmi saylr.

 • inaatn ilerleyiini etkileyen her trl gecikme daha nceden haber verilmelidir. Mhendis herhangi bir ekilde izimleri geciktirip bu da mteahhide bir para ve zaman kayb oluturmu ise, bu sre tekrar mteahhide verilir. Bu sreyi yine mhendis belirler.


Tamamlama testler

TAMAMLAMA TESTLER

 • naatn tam olarak tamamlanmas sresince belirlenen testler mteahhit tarafndan yaptrlmak zorundadr.

 • Eer bu testler memnun edici sonular vermez ise mhendisin nerisi ile testler tekrarlanabilir.


Veren n tesl m almasi

VERENN TESLM ALMASI

 • in teslim alnmas, tamamlama testlerinden sonra balar.


Hatalardak sorumluluk

HATALARDAK SORUMLULUK

 • in tamamlanmasndan sonra hatalar belirlenirse rnein;

  • Mteahhidin herhangi bir uygulama hatas varsa

  • nsan gc veya malzemeler szlemede belirlendii gibi kullanlmamsa

  • Herhangi bir kurala mteahhit tarafndan uyulmam ise,

   bu belirlenen zararn mteahhit tarafndan

   karlanmas gerekir.


L m ve de erlend rme

LM VE DEERLENDRME

 • demenin yaplabilmesi iin yaplan ilerin deerlendirmesi nemlidir. Mhendisin bu deerlendirmesini yapabilmesi iin nceden mteahhidi haberdar edip, mteahhidin veya yetkili bir temsilcinin mhendise asistanlk yapmas ve gerektiinde aklamalarda bulunmas gerekir. Mhendis ise bu deerlendirmelerde;

  • kullanlan malzeme miktarna

  • Hakedite belirtilen ilgili miktarlar incelemesi gerekmektedir.


De kl kler ve d zeltmeler

DEKLKLER VE DZELTMELER

 • naat sresince eitli nedenlerden dolay yapm prosedrnde deiiklikler olabilir.

 • Bu deiiklikler genelde iverenin istekleri dorultusunda yaplr.

 • Bu gibi durumlarda mhendisin planlamas ile yeni bir program dzenlemesi yaplabilir ve mteahhide ek zaman verilebilir.


S zle me bedel ve demeler

SZLEME BEDEL VE DEMELER

 • Szleme bedeli ve demenin ekli szlemede detayl olarak belirtilmelidir.

 • Eer mteahhit demeleri dzgn bir ekilde alamaz ise ve bu yzden iler aksar ise, ek sre ihtiyac ortaya kabilir.


Fes h

FESH

 • Mteahhit tarafndan szlemenin feshedilmesi

 • veren tarafndan szlemenin feshedilmesi


R sk ve sorumluluk

RSK VE SORUMLULUK

 • Mteahhit, antiyede alanlarn her trl gvenliini salamaktan sorumludur.

 • i sal, ii gvenlii, yaplan ilerin ve antiyede bulunan malzemelerin gvenliini salamaldr.


S gorta

SGORTA

 • Bir inaat yapm srasnda oluabilecek herhangi bir zarara kar sigorta yaptrmak ok nemlidir.


N aat s zle meler ve fidic

FIDIC SZLEMES UYARINCA

SAHB VE MTEAHHTN

BORLARI


M teahh d n bor lari

MTEAHHDN BORLARI

 • aama:

  • e balamadan nce

   • Sahann incelenmesi

  • in ifas sresince

   • Belirli bir iin yaplmas ve

   • in verilmesi

   • Bilgi verme,

  • tamamlandktan sonra

   • Ayba kar tefekkl


M teahh d n bor lari1

MTEAHHDN BORLARI

 • Eseri Teslim ve i zenle Yapma Borcu

 • Kullanlan Malzeme, Ara ve ilikle lgili Borlar

 • Teminat, Sigorta ve Dier Garanti Borlar

 • Bilgi Verme Borcu


Eser tesl m ve zenle yapma borcu

ESER TESLM VE ZENLE YAPMA BORCU

 • Mteahhit szlemeye uygun olarak projeyi yaparken, ileri ifa ederken ve ayplar giderirken, gereken zen ve ihtimam gstermekle ykmldr.


Eser tesl m ve zenle yapma borcu1

ESER TESLM VE ZENLE YAPMA BORCU

 • Eseri teslim borcundan kurtulmas:

  • in ifasnn imkansz hale gelmesi

  • Sava, dmanca fiiller, istila, yabanc dmanlarn fiilleri, isyan, ihtilal, ayaklanma veya askeri darbe ya da i sava, iyonize radyasyon veya yangndan, radyoaktif toksik patlaycdan kan nkleer yakt veya nkleer atklarn veya patlayc nkleer santrallerin veya nkleer maddelerin sebep olduu radyo aktif kirlenme,

   • Ses hznda veya sesten hzl hareket eden uaklarn veya dier hava aralarnn sebep olduu basnl hava dalgalar

   • Mnhasran mteahhidin veya mteahhit taeronlarnn elemanlarndan kaynaklanmadka, her trl isyan karklk veya dzensizlik,

   • Szleme ile ngrlen hallerin haricinde iveren tarafndan kalc ilerin herhangi bir ksm veya parasnn kullanlmasndan ya da igal edilmesinden kaynaklanan zarar,

   • Normal olarak deneyimli ve basiretli bir yklenicinin nlem almasnn beklenemeyecei doal afetler

  • sahibinin temerrde dmesi


Kullanilan malzeme ara ve l k le lg l bor lar

KULLANILAN MALZEME ARA VE LK LE LGL BORLAR

 • Malzeme, ara ve iiliin mhendisin talimatlarna uygun olmas gerekir.

 • Malzeme, ara veya iilik sebebinden kaynaklanan ayplar, masraflar da kendisine ait olmak zere mteahhit tarafndan giderilecektir.


Tem nat s gorta ve d er garant bor lari

TEMNAT-SGORTA VE DER GARANT BORLARI

 • Mteahhidin edimini gerei gibi ifa etmemesi durumunda i sahibinin urayaca zararn karlanabilmesi iin mteahhidin teminat gstermesi istenmektedir.

 • Teminat mektuplarnn bedeli genellikle szleme bedelinin belirli bir oran esas alnarak yaplmaktadr. Uygulamada genellikle szleme bedelinin %10 olarak kabul edilmektedir.

 • Mteahhit, ilerde kullanlan malzemeleri ve tesisleri sigortalamakla ykmldr.


B lg verme borcu

BLG VERME BORCU

 • Mteahhit szlemede kararlatrlan aralklarla para ak hakknda mhendise bilgi verecektir.

 • in belirli bir blmnn tasarm mteahhit tarafndan yaplacaksa, sz konusu tasarm, onaylanmak zere mhendise ibraz edilecektir.

 • in ifasna ilikin olarak hazrlam olduu program mhendise vermekle ykmldr.

 • naat srasnda, antik eser, para, fosil gibi eylere rastlanmas durumunda, mteahhit durumu derhal mhendise haber verecektir.

 • Mhendisin istemesi durumunda mteahhit ii, personel ve sahadaki alet ve aralar hakknda ayrntl bilgi vermekle ykmldr.

 • Ek deme talep ettiinde, mhendisin talimat zerine, bu talepleri destekleyecek kaytlar mhendise ibraz edecektir.

 • Aylk demelerin yaplabilmesi iin yaplan iin miktarnn belirlenmesi amac ile tm gerekli bilgileri vermekle ykmldr.

 • Altmteahhitin i sahibi tarafndan atanmas durumunda, altmteahhite deme yaplmamas durumunda, demenin neden yaplmadnn, gerekeleri ile birlikte mhendise bildirilmesi gerekir.

 • sahibinin para akn kontrol edebilmesi iin mteahhit tarafndan her ay yaplan ii ve dier gerekli bilgileri ieren bir aklama gnderilecektir.


Sah b n n bor lari

SAHBNN BORLARI

 • cretin denmesi

 • Mhendisin Tayini

 • Sahann (naat Alannn) Teslimi

 • Gerekli Talimatlar Verme

 • Kararlatrld Takdirde Alt Mteahhitleri veya Malzeme Temin Edilecek Kiileri Belirlemek


Cret n denmes borcu

CRETN DENMES BORCU

 • cretin zamannda denmesi gerekir.

 • sahibinin mteahhide yapmas gereken demeleri yapmamas durumunda, mteahhide ii yavalatma ve durdurma haklar tannmaktadr.


M hend s tay n

MHENDS TAYN

 • Mhendis iin projeye uygun olarak ifa edilebilmesi iin

  • gerekli tasarmlar yapmak,

  • i sahibinin temsilcisi gibi davranmak,

  • ii denetlemek,

  • onay makam olarak hizmet etmek ve

  • doacak uyumazlklarn zm iin aba gstermek

   gibi grevler stlenmektedir.


M hend s tay n1

MHENDS TAYN

 • sahibinin, bu yetkilerden bazlarn mhendise vermek istememesi durumunda, bu hususun,

  • mhendis ile i sahibi arasndaki szlemede

  • mteahhide

   belirtilmesi gerekir.


Sahanin n aat alaninin tesl m

SAHANIN (NAAT ALANININ) TESLM

 • Saha:

  • i sahibi tarafndan iin yaplaca belirtilen yer

  • sahibi tarafndan szlemede belirtilen dier yerler

 • sahibi sahay teslim etme borcunu yerine getirmedii srece,

  • mteahhidin ie balamas talebinde bulunamaz

  • bu durumun yol aaca gecikmeye ve mteahhidin urayaca zararlara katlanmak zorunda kalacaktr.


Gerekl tal matlari verme

GEREKL TALMATLARI VERME

 • Teminat mektubunu verecek kurum i sahibi tarafndan onaylanacaktr.

 • Mteahhidin szlemeyi ksmen veya tamamen devretmek istemesi durumunda, i sahibi, buna izin verip vermediini beyanla ykmldr.

 • Teminat mektuplarnn kullanlmas durumunda, i sahibinin, ncelikle mteahhidin temerrdn belirterek, mteahhidi haberdar etmesi gerekir.


Kararla tirildi i takd rde alt m teahh tler veya malzeme tem n ed lecek k ler bel rlemek

KARARLATIRILDII TAKDRDE ALT-MTEAHHTLER VEYA MALZEME TEMN EDLECEK KLER BELRLEMEK

 • sahibi, alt mteahhit ve malzemelerin tedarik edilecei kiiyi kendisi belirlemekle, verilecek hizmet ve kullanlacak malzemenin kalitesi konusunda seme hakkna sahip olmaktadr.

 • haleye giren mteahhitlerin teklif edecei cret asndan rekabet ortamnn yaratlmas sz konusudur.


Uyu mazlik konularina fidic in yakla imi

UYUMAZLIK KONULARINA FIDIC in YAKLAIMI

 • Deiikliklerden Kaynaklanan Sorunlar

 • Ayplardan Kaynaklanan Sorunlar

 • Gecikmeden Doan Sorunlar


De kl klerden kaynaklanan sorunlar

DEKLKLERDEN KAYNAKLANAN SORUNLAR

 • Deiiklik Yaplmas htiyac

 • Deiiklik Yaplmasna Karar Verme Yetkisi

 • Deiikliklerin Bedel zerindeki Etkisi

 • Deiikliklerin Sre Asndan Etkisi


De kl klerden kaynaklanan sorunlar1

DEKLKLERDEN KAYNAKLANAN SORUNLAR

 • Deiiklik Yaplmas htiyac

  • Szlemede inaat sreci ierisinde ortaya kan ve nceden grlemeyen deiikliklere olanak veren hkmlerin konmas gerekir.

   • Mhendisin i sahibi adna bu deiiklikleri yaptrabilme yetkisine sahip olmas gerekir.

   • FIDICe gre

    • mhendisin

     • ek iler yaplmas,

     • baz ilerden vazgeilmesi veya

     • baz ilerde deiiklikler yaplmas konularnda talimat verme yetkisi vardr.

    • bu gibi durumlarda taraflarn haklar ve borlar dzenlenmitir.


De kl klerden kaynaklanan sorunlar2

DEKLKLERDEN KAYNAKLANAN SORUNLAR

 • Deiikliin sz konusu olabilmesi iin deiikliin mhendis tarafndan gerekli veya uygun bulunmas gerekir.

 • Deiikliklerin szlemenin temel niteliini deitirmemesine veya szlemeyi geersiz hale getirmemesine zen gsterilmitir.

 • Mhendisin,belirli bir iin yaplmasndan vazgeildiini belirttikten sonra, ayn ii daha ucuza yapacak bir mteahhit bularak, sz konusu ii baka bir mteahhite yaptrmak istemesi szlemenin ihlalidir.


De kl klerden kaynaklanan sorunlar3

DEKLKLERDEN KAYNAKLANAN SORUNLAR

 • deiikliinin, iin belirli bir blmnn yaplmasndan vazgeilmesinden ibaret olduu durumlarda, szlemede kararlatrlan cret dikkate alnarak, mteahhidin vazgeilen i sebebiyle yoksun kalaca kar istenebilecektir.


De kl klerden kaynaklanan sorunlar4

DEKLKLERDEN KAYNAKLANAN SORUNLAR

 • Deiiklik Yaplmasna Karar Verme Yetkisi

  • Bu konudaki kararlar verme mhendis yetkili klnmtr.

  • Mhendisin deiiklik yapma (iin tamamnda veya bir blmnde) yetkisi var.

  • Mhendisin talimat olmadan mteahhit herhangi bir deiiklik yapamaz.

  • Ek i (iin tamamlanabilmesi iin gerekli iler) yaplmasna karar verme yetkisi var.


De kl klerden kaynaklanan sorunlar5

DEKLKLERDEN KAYNAKLANAN SORUNLAR

 • Deiikliklerin Bedel zerindeki Etkisi

  • Mteahhit deiiklik dolaysyla ek cret talep edecekse, deiiklik yaplmadan nce, deiiklik talimatndan itibaren 14 gn iinde deiikliin crette oluturaca art mhendise bildirmelidir.

  • Mhendis, bir iin yaplmasndan vazgeilmesi eklindeki bir deiikliin, szlemede kararlatrlan cretten indirilmesini talep edecekse, durumu mteahhide bildirmelidir.

  • Deiikliin bedellendirilmesinde mmkn olduu kadar szlemede kararlatrlan cret ve oranlarn dikkate alnmas esastr.


De kl klerden kaynaklanan sorunlar6

DEKLKLERDEN KAYNAKLANAN SORUNLAR

 • Deiikliklerin Sre Asndan Etkisi

  • Mhendis, iin yapl srasn deitirme konusunda yetkilidir.

  • Sz konusu deiiklikler sre uzatmna yol ayorsa, mteahhit bunu mhendise ve i sahibine bildirmelidir.


Ayiplardan kaynaklanan sorunlar

AYIPLARDAN KAYNAKLANAN SORUNLAR

 • Aypl ve Noksanl ler Ayrm

 • Ayba Kar Tefekkl Sorumluluunun artlar

 • Aypl fa Durumunda Sahibinin Haklar

 • Mteahhidin Ayplardan Sorumlu Olduu Sre


Ayiplardan kaynaklanan sorunlar1

AYIPLARDAN KAYNAKLANAN SORUNLAR

 • Ayba kar tefekkl borcu mteahhidin eseri, taahht ettii ve szlemede ngrlen kullanm amalar asndan gerekli niteliklere uygun olarak teslim etmesi borcunu ifade eder.

 • Kullanlan malzeme, ara ve iiliin szlemeye uygun olmas gerekir.

 • Testler sonucunda mhendis aypl olduunu veya szlemeye uygun olmadn belirterek malzeme ve arac reddedebilir.

  • Mhendis durumu gerekesi ile birlikte mteahhide bildirecektir.

   • Mteahhit ayplar gidermezse szlemenin feshi mmkn olabilir.

 • Mhendis szlemeye uygun olmayan malzeme veya aralarn sahadan uzaklatrlmas konusunda talimat vermeye yetkilidir.


Ayiplardan kaynaklanan sorunlar2

AYIPLARDAN KAYNAKLANAN SORUNLAR

 • Aypl ve Noksanl ler Ayrm

  • Aypl ite eserin szlemeye aykr olarak veya eserin kullanm amac iin gerekli vasflar tamakszn teslimi sz konusudur.

  • Noksan i aypl ie dahil edilemez. Noksan ite i yapladndan niteliinin szlemeye uygu olup olmad zerinde durulmaz.

   (BK 194)


Ayiplardan kaynaklanan sorunlar3

AYIPLARDAN KAYNAKLANAN SORUNLAR

 • Ayba Kar Tekeffl (Karlama) Sorumluluunun artlar

  • Ayp mevcut olacak

   • Szlemede taahht edilen niteliklere ve mhendisin talimatlarna aykrlktan kaynaklanan ayp

   • Eserin kullanm iin gerekli niteliklerin bulunmamasndan kaynaklanan ayp


Ayiplardan kaynaklanan sorunlar4

AYIPLARDAN KAYNAKLANAN SORUNLAR

 • Aypl fa Durumunda Sahibinin Haklar

  • Aybn giderilmesini istemek

   • Aybn mteahhit tarafndan giderilmesi

   • Aybn nc kiiye gidertilmesi

    • Ayplar i sahibine yklemesi sz konusu deil

    • Mteahhit zamannda dzeltmemi

  • htiyat kesintisinin alkonulmas

   • sahibi hakedilerin belli bir orann ihtiyaten elinde tutar.

  • Szlemeden dnme

   • Mhendisin teslim belgesini verirken ayplar bildirmesine ramen, mteahhidin bu ayplar yerine getirmemesi zerine, i sahibinin eseri kabulden kanarak szlemeden dnme hakk sz konusu olacaktr.

  • Ayplarn sebeplerinin bulunmas iin yaplan aratrma masraflarnn tazmini

   • Mhendisin ayplarn nedenini aratrma konusunda talimat verme yetkisi vardr. Ayplarn i sahibine yklenmesinin mmkn olmad durumlarda bu masraflar mteahhide aittir.


Gec kmeden do an sorunlar

GECKMEDEN DOAN SORUNLAR

 • Sre Uzatmn Gerektiren Haller

  • Fazladan Yaplan ler

  • Beklenmeyen Olumsuz Koullar (iklim, vs)

  • Sahibinin Sebep Olduu Gecikmeler (sahann teslim edilmemesi,)

  • Mteahhitten Kaynaklanmamak artyla Baz zel Durumlar (hakkaniyet)

  • FIDIC kurallarnda Sre Uzatm Gerektiren Durumlar (izimlerdeki gecikme, fiziksel engellerin ve koullarn kaldrlmas, fosil bulunmas, ngrlmedii halde mhendisin baz testler yapmay gerei bulmas, ie ara verilmesi, sahann zamannda teslim edilmemesi)

 • FIDIC Kurallarnn in Zamannda Bitirilmesini Temin iin ngrd Baz Tedbirler

  • in lerleme Hznn Takibi

  • lerin nceden Hazrlanm bir Programa Uygun Olarak fas

  • Gecikilen Sre in Cezai art ngrlmesi

 • Gecikme Durumunda Sahibinin Haklar

  • Gecikmi fa ile Birlikte Cezai artn denmesini steme

  • Szlemeden Dnme


Gec kmeden do an sorunlar1

GECKMEDEN DOAN SORUNLAR

 • in zamannda bitirilmemesinden doan sonulara kimin katlanaca sorusuna cevap bulabilmek iin, iin hangi sebeple zamannda bitirilmediinin, doru tesbit edilmesi gerekecektir.


Fidic s zle mes ne g re uyu mazliklarin z m yollari

FIDIC SZLEMESNE GRE UYUMAZLIKLARIN ZM YOLLARI

 • Mhendis

 • Dostane zm

  • Arabuluculuk,

  • Uzlama

 • Tahkim


Fidic s zle mes ne g re uyu mazliklarin z m yollari1

FIDIC SZLEMESNE GRE UYUMAZLIKLARIN ZM YOLLARI

Mhendis

DAB

Tahkim


N aat s zle meler ve fidic

ATIMA DDET / SRE LKS

atma

iddeti

Sre

Hak Talebi

Uyumazlk

atma


Sari k tap

SARI KTAP


N aat s zle meler ve fidic

 • sahibinin ihtiya program: iin amac, kapsam, tasarm, ve/veya dier teknik kriterleri kapsar.

 • Yklenici i sahibinin ihtiya programna uygun bir tasarm gerekletirmekle ykmldr.

 • sahibi ykleniciye avan proje veya i sahibinin ihtiyalar belgesini vermekle ykmldr.


G m k tap

GM KTAP


N aat s zle meler ve fidic

 • 4.12 Szlemeyi imzalamakla Yklenici tm nceden tahmin edilmeyen sorunlar kabul ettiini ve zorluklarla birlikte szlemeyi stlendiini kabul etmektedir.

 • 4.1 Yklenici, szleme kapsamndaki ilerin tasarmlarn yapacak, ina edecek, tesisi kuracak ibaresi yer almaktadr.

 • Szlemede tanmlanan ilerle yaplan ilerin istenilen amaca uygunluu da Yklenicinin sorumluluu altndadr.


N aat s zle meler ve fidic

 • sahibi, periyodik denetimden ok belirli bir fiyata belirli bir srede anahtar teslimi bir tesisi teslim almak ister.

 • Fiyat bellidir.

 • sahibi temsilci atamayabilir.

 • sahibi ykleniciye bir ihtiya program sunar. sahibi antiye zemin alt koullar ve hidrolik verilerin doruluunu garanti etmek zorunda deildir. Riski yklenici tar.

 • Yklenici aylk ilerleme raporlar hazrlamakla ykmldr.

 • Yklenici teklif vermeden nce i sahibinin ihtiya programn inceler.

 • Yklenici tasarm stlenir.

 • Yklenici, i sahibinin ihtiya programnn doruluundan sorumludur. Tasarm kriterleri dahil

 • Yklenici tesisin performansndan ve gvenilirliinden sorumludur.


N aat s zle meler ve fidic

 • Yklenici, geici veya kalc antiye malzemelerinin/yaplarnn temini, montaj ve kullanlr hale getirilmesi iin tasarm, inas, tamamlanmas ve hatalarn giderilmesinden sorumludur. Ayn zamanda, bahsi geen ilerin yapm srasnda kullanaca inaat metotlarnn seiminden, emniyet tedbirlerini almaktan ve antiyenin amaca yeterli ve gvenli olmasndan da sorumlu olmaktadr.

 • Yklenici ivereni her trl inaat metodu deiikliinden, revizyondan ve dzenlemeden haberdar edecektir.

 • Altyklenicisinin ie balamasn en az 28 gn ncesinden iverene bildirecektir.

 • Gvenlik nlemlerini alacaktr.


N aat s zle meler ve fidic

 • Yollarn bakmn ve onarmn periyodik olarak yapacaktr.

 • Kalite kontrol sistemi kuracaktr.

 • Halk sal ile ilgili uygunsuz durumlarn yaratlmamas ile ilgili tedbirleri alacaktr.

 • in yapm ile direkt veya indirekt olarak ilgili olan tm ekipman antiyede bulunduracaktr.

 • evreyi koruyacaktr.

 • Elektrik, su, gaz, vb. servisleri salayacaktr.

 • D tehlikelere kar gvenlii salayacaktr.


N aat s zle meler ve fidic

 • Balang:

  • veren ykleniciye ie balamas iin sreyi 7 gn iinde yaz ile bildirecektir.

  • e balama tarihi taraflarn szlemeyi imzalamasndan sonraki 42 gn ierisinde olacaktr.

 • Program:

  • Yklenici ie balama gnnden sonraki 28 gn ierisinde iverene ayrntl bir program sunacaktr. in devam sresince dikkate deer herhangi bir deiiklik olmas durumunda da revize programlar vermesi gerekmektedir. Yklenicinin programndan honut olmaz ise beenmedii konular ieren bir mektup ile 21 gn sre vererek yeni bir program isteyebilir. Byle bir mektup almayan yklenici ie kendi program ile devam edecektir.


N aat s zle meler ve fidic

 • Sre uzatm:

  • Deiiklik ilemleri variation mutabakat salanmas halinde

  • Yetkili makamlarn neden olduu hususlardan dolay sre artrm hakk domas halinde

  • Salgn hastalklar vs. gibi nceden tahmin edilemeyen zorluklarn meydana gelmesi


N aat s zle meler ve fidic

 • veren temsilcisi iveren namna btn ileri yrtecektir. veren, temsilcisini deitirmek gereini hissetmesi durumunda 14 gn ncesinden ykleniciye bildirecektir.


Ye l k tap

YEL KTAP


N aat s zle meler ve fidic

 • Mhendis szc bulunmamaktadr.

 • veren istedii takdirde bir bamsz mhendis ile anlaarak ileri kontrol ettirebilir. verenin temsilcisi olacaktr.


N aat s zle meler ve fidic

TEEKKRLER


 • Login