VY_32_INOVACE_24_18
Download
1 / 13

zlinskedumy.cz - PowerPoint PPT Presentation


 • 84 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

VY_32_INOVACE_24_18. www.zlinskedumy.cz. demografie. Demografie Žáci se seznámí se základními pojmy z oblasti ekologie. Učivo navazuje na vědomosti žáků ze ZŠ. Následuje diskuse na toto téma. Učivo je určeno pro žáky 1. ročníku SPŠ. demografie. Demografie 

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha

Download Presentation

zlinskedumy.cz

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


VY_32_INOVACE_24_18

www.zlinskedumy.cz


demografie

 • Demografie

 • Žáci se seznámí se základními pojmy z oblasti ekologie.

  Učivo navazuje na vědomosti žáků ze ZŠ.

  Následuje diskuse na toto téma.

  Učivo je určeno pro žáky 1. ročníku SPŠ.


demografie

 • Demografie 

 • (démos - lid,graféin - psát, popisovat)

 • je věda, která studuje proces reprodukce lidských populací. Objektem studia demografie tedy jsou lidské populace.


Základní témata demografie

 • Porodnost

 • Úmrtnost

 • Potratovost

 • Sňatečnost

 • Rozvodovost

 • Migrace

01


Věková pyramida

 • Jeden ze základních způsobů znázornění struktury populace.

02


Zdroje demografických dat

 • Demografie čerpá data z několika hlavních pramenů:

 • sčítání lidu - z latinského census, první sčítání na území Zemí Koruny České provedla Marie Terezie roku 1753.

 • V Česku dosud proběhlo sčítání v roce 2001 a 2011.

 • evidence přirozené změny je termín, zahrnující všechny demografické ukazatele s výjimkou migrace 

 • (tedy: porodnost, úmrtnost, sňatečnost, rozvodovost, potratovost, či nemocnost).

 • K jejich zachycení je používána soustava matrik.


Zdroje demografických dat

 • evidence migrací je sledována pomocí povinného hlášení o trvalém pobytu

 • evidence nemocnosti v současné době neposkytuje v Česku úplné informace.

 • výběrová šetření různých agentur

 • registry obyvatelstva pocházejí většinou ze sčítání lidu

 • historické prameny


Čas v demografické analýze

 • Čas je v demografii důležitou proměnnou.

 • generace (ročník) je soubor osob narozených ve stejném kalendářním roce.

 • kohorta je soubor osob, u kterých došlo v daném roce k nějaké demografické události (např: sňatku, potratu...)


Struktura obyvatelstva

 • Rozlišujeme dvě základní dělení struktur obyvatel:

 • podle pohlaví a podle věku.

 • Základním poznatkem vyplývajícím z pohlavní struktury obyvatelstva je nerovnoměrnost v poměru mužů a žen.

 • Chlapců se rodí více než dívek, avšak ženy se dožívají vyššího věku.

 • Třetím faktorem ovlivňujícím pohlavní strukturu obyvatelstva je pracovní migrace mužů.


Struktura obyvatelstva

 • Podle věkové struktury obyvatelstvo rozděluje na tři základní skupiny:

 • dětskou složku (0-14),

 • reprodukční složku (15-49)

 • postreprodukční složku (50+).

 • Ke znázornění věkové struktury obyvatelstva se používá věková pyramida.

 • Třetí možné dělení obyvatelstva je podle dosaženého formálního vzdělání.


gender

 • Slovo gender 

 • se používá k označení kulturně vytvořených rozdílů mezi muži a ženami.

 • Gender vzniká v průběhu socializace jedince. Někteří autoři uvádějí, že již v 18 měsících si je dítě vědomo svého genderu, který mu je připsán při narození nebo i dříve díky metodám, které dnes umožňují zjistit pohlaví dítěte dlouhou dobu před narozením. 


diskuse

 • Pokuste se jmenovat některé tzv. genderové role.

Ženské a mužské práce, dělba práce v rodině, ve společnosti, otázky vedoucí role v rodině, v pracovním kolektivu, ve státě, otázky žen – političek,…


Seznam citací

 • [01]Soubor:Newborn infant.jpg. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): WikimediaFoundation, 2001- [cit. 2013-02-09]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Newborn_infant.jpg

 • [02]Soubor:Pyramide des âges-Afghanistan.PNG. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): WikimediaFoundation, 2001- [cit. 2013-02-09]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Pyramide_des_%C3%A2ges-Afghanistan.PNG


ad
 • Login