Pasaules digitālā bibliotēka WDL – World Digital Library - PowerPoint PPT Presentation

Pasaules digit l bibliot ka wdl world digital library
Download
1 / 23

 • 79 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Pasaules digitālā bibliotēka WDL – World Digital Library. Uldis Zariņš LNB Digitālās bibliotēkas vadītājs 01.03.2010. Kas ir WDL?. WDL ir Kongresa bibliotēkas, UNESCO un partnerorganizāciju kopīgs projekts.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Pasaules digitālā bibliotēka WDL – World Digital Library

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Pasaules digit l bibliot ka wdl world digital library

Pasaules digitālā bibliotēkaWDL – World Digital Library

Uldis Zariņš

LNB Digitālās bibliotēkas vadītājs

01.03.2010


Kas ir wdl

Kas ir WDL?

 • WDL ir Kongresa bibliotēkas, UNESCO un partnerorganizāciju kopīgs projekts.

 • Tā mērķis ir bez maksas internetā padarīt pieejamu pasaules valstu nozīmīgāko kultūras mantojumu.


Wdl v sture

WDL vēsture

 • 06.2005:Kongresa bibliotēkas vadītājs Džeimss Bilingtons ierosina UNESCO izveidot WDL.

 • 12.2006:Tiek izveidotas darba grupas standartu un satura atlases vadlīniju izstrādei.

 • 10.2007:Kongresa bibliotēka un pieci partneri prezentē WDL prototipu UNESCO ģenerālajai asamblejai.

 • 04.2009:WDL sāk publisku darbību.


Wdl m r i

WDL mērķi

 • Veicināt starptautisku un starpkultūru sapratni;

 • Palielināt internetā pieejamā kultūras satura apjomu un dažādību;

 • Nodrošināt resursus izglītībai, zinātnei, kā arī plašai sabiedrībai;

 • Attīstīt partnerorganizāciju kapacitāti lai mazinātu digitālo plaisu valstīs un starp valstīm.


Wdl saturs

WDL saturs

 • Projekts padara vienkopus pieejamus retus un unikālus dokumentus - grāmatas, žurnālus, manuskriptus, kartes, gravīras un fotogrāfijas, filmas un audio ierakstus, kas vēsta par pasaules kultūrām.

 • WDL cieši sadarbojas ar UNESCO Pasaules atmiņas programmu, lai padarītu pieejamas šo kolekciju digitālās versijas.


Wdl akcenti

WDL akcenti

 • WDL galvenais fokuss ir uz satura kvalitāti, nevis kvantitāti.

 • WDL īpašu vērību piešķir sekojošiem darbības aspektiem, katrā no tiem tiecoties uz izcilību un ieguldot daudz laika un pūļu:


Metadati

Metadati

 • Katrs objekts tiek konsekventi aprakstīts, pievienojot metadatus par tā ģeogrāfisko, laika un tematisko aptvērumu. Viendabīgi metadati ļauj nodrošināt vieglu un saistošu objektu pārlūkošanu un ļauj atklāt saiknes starp objektiem. Tāpat metadati ļauj uzlabot objektu redzamību interneta meklētājos.


Apraksti

Apraksti

 • WDL īpašu nozīmi piešķir objektu aprakstiem, kas sniedz atbildes uz jautājumiem “Kas ir šis objekts un ar ko tas ir nozīmīgs?” Šī informācija, ko ir veidojuši kuratori un citi eksperti, ir veidoti tā, lai raisītu studentos un plašā auditorijā vēlmi uzzināt vairāk par valstu kultūras mantojumu.


Daudzvalod ba

Daudzvalodība

 • Metadati, navigācija un papildus saturs (piemēram, kuratoru video) ir tulkoti septiņās valodās: arābu, ķīniešu, angļu, franču, portugāļu, krievu un spāņu. Tas gan paildzināja lapas izstrādi un sarežģī tās uzturēšanu, bet tuvina WDL tās mērķim – kļūt par universālu izziņas avotu.


Tehnolo ijas

Tehnoloģijas

 • WDL ir izstrādāts jauns kataloģizācijas rīks, kas atbalsta metadatu prasības;

 • Ir izstrādāts centralizēts tulkošanas rīks ar tulkošanas atmiņu;

 • Ir izstrādāta saskarne, kas parāda WDL saturu lietotājiem pievilcīgā veidā un veicina pirmavotu izmantošanu;

 • Tiek turpināta jaunu tehnoloģiju izstrāde, kas uzlabo darbaplūsumu un samazina laiku starp satura atlasi un pieejamību lapā.


Sadarb ba

Sadarbība

 • WDL uzsver projekta visu aspektu atvērtību: satura pieejamību, tehnoloģiju pārmantojamību, partneru, atbalstītāju un lietotāju līdzdalību. Tehniskie un programiskie tīkli ir vitāli svarīgi WDL ilgtspējai un izaugsmei.


Partneri

Partneri

 • WDL projekta partneri galvenokārt ir bibliotēkas, arhīvi un citas institūcijas, kuru krājumā ir nozīmīgi kultūras pieminekļi. Par partneriem var kļūt arī organizācijas, fondi un privātuzņēmumi, kas piedalās projektā citos veidos, piemēram, daloties ar tehnoloģijām, rīkojot vai atbalstot darba grupu tikšanās, vai atbalstot finansiāli.


Digitaliz cijas centri

Digitalizācijas centri

 • WDL atbalsta UNESCO misiju par kapacitātes attīstīšanu jaunattīstības valstīs, un plāno strādāt kopā ar UNESCO, partneriem un finansētājiem, lai izveidotu digitalizācijas centrus pasaulē. Šie centri veidos saturu ne tikai WDL, bet arī citiem nacionāliem un starptautiskiem projektiem.

 • Kongresa bibliotēka sadarbībā ar partneriem Brazīlijā, Ēģiptē, Irākā un Krievijā ir izveidojusi digitalizācijas centrus, kuros veidota liela daļa WDL satura.


Finans jums

Finansējums

 • Google - 3 miljoni ASV dolāru WDL sākotnējā plāna un WDL prototipa izveidei.

 • Kataras fonds - 3 miljoni ASV dolāru fonda bibliotēkas kā viena no WDL mezgliem attīstībai.

 • Ņujorkas Kārnegija korporācija - 2 miljoni ASV dolāru Sahāras un Eirāzijas reģiona valstu kolekciju izveidei.

 • Karaļa Abdulas Zinātnes un tehnoloģijas universitāte Sauda Arābijā - arābu un islama darbu digitalizācijai.

 • Microsoft - 1 miljons ASV dolāru WDL darbībai.

 • Lorensa un Marijas Takeru fonds - digitalizācijas centra izveidei Irākas Nacionālajā bibliotēkā un arhīvā.


Satura p rl ko ana

Satura pārlūkošana

 • Pēc reģiona vai valsts

 • Pēc laika perioda

 • Pēc tēmas

 • Pēc objekta tipa

 • Pēc institūcijas


S kumlapa

Sākumlapa


Laika skala

Laika skala


T mas

Tēmas


Objekti

Objekti

 • Pašlaik – 1236 objekti, to vidū:

  • Gendži stāsts – pirmais pasaules stāsts, Japāna, 11.gs.

  • Seni Arābu teksti, kas satur algebras aizsākumus

  • 8000 gadus veci antilopju zīmējumi no Āfrikas

  • Brāļu Lumjēru pirmā filma

  • Codex Gigas – lielākais viduslaiku manuskripts

  • Nirnbergas hronika – 1493. gada ilustrēta pasaules vēstures grāmata

  • Pirmais Marseljēzas audio ieraksts


Objekta apraksts

Objekta apraksts

 • Tēma

 • Papildus tēma

 • Objekta tips

 • Fiziskie parametri

 • Kolekcija

 • Institūcija

 • Oriģinālais resurss

 • Apraksts

 • Autors

 • Radīšanas laiks

 • Valoda

 • Oriģinālnosaukums

 • Vieta

 • Laiks


Objekta skat jums

Objekta skatījums


Objekta apl ko ana

Objekta aplūkošana


Paldies

Paldies!

Jautājumi?

uldis.zarins@lnb.lv

www.wdl.org


 • Login