Download
1 / 14

O M Í T K Y 4 . - PowerPoint PPT Presentation


 • 160 Views
 • Uploaded on

O M Í T K Y 4. T E C H N O L O G I C K Ý P O S T U P P R O V Á D Ě N Í O M Í T E K. TECHNOLOGICKÝ POSTUP PROVÁDĚNÍ OMÍTEK Z Á S A D Y. omítky se nanášejí převážně v několika vrstvách, výjimku tvoří jednovrstvý druh spodní vrstva musí být nejpevnější, vrstvy následující jsou postupně měkčí

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' O M Í T K Y 4 .' - levi


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
O m t k y 4

O M Í T K Y 4 .

T E C H N O L O G I C K Ý P O S T U P P R O V Á D Ě N Í O M Í T E K


Technologick postup prov d n om tek z s a d y
TECHNOLOGICKÝ POSTUP PROVÁDĚNÍ OMÍTEKZ Á S A D Y

 • omítky se nanášejí převážně v několika vrstvách, výjimku tvoří jednovrstvý druh

 • spodní vrstva musí být nejpevnější, vrstvy následující jsou postupně měkčí

 • při omítání se čerstvá omítka chrání před přímým sluncem (v horku a suchu je nutno omítku neustále vlhčit)

 • v zimě je možno omítat, jen pokud teplota vzduchu neklesne pod +5°C


Technologick postup prov d n om tek z s a d y1
TECHNOLOGICKÝ POSTUP PROVÁDĚNÍ OMÍTEKZ Á S A D Y

 • omítkářské práce se provádějí až po zastřešení stavby, po dokončení instalačních rozvodů (vody, plynu, elektrického vedení a topení)

 • před omítáním fasád musí osazeny všechny výrobky přidružené výroby (okna, dveře, háky, příchytky atd.) a zajištěny před agresivním vlivem malty

 • omítat se smí po řádném sednutí a vyschnutí stavby


Technologick postup prov d n om tek p r a v y p o d k l a d u
TECHNOLOGICKÝ POSTUP PROVÁDĚNÍ OMÍTEKÚ P R A V Y P O D K L A D U

 • před omítáním vždy omítkáři překontrolují povrchy stěn a stropů

 • podklad nesmí být zašpiněný, zamaštěný olejem ani zaprášený

 • krabice elektrických vypínačů a zásuvek je třeba vyplnit papírem

 • pokud zdivo silně saje vodu, je nutno podklad řádně provlhčit

 • styk dvou různých materiálů, např. zdiva a dřeva nebo zdiva a oceli se překrývá nejméně 200 mm nosičem omítky - obr. 1


Technologick postup prov d n om tek p r a v y p o d k l a d u1
TECHNOLOGICKÝ POSTUP PROVÁDĚNÍ OMÍTEKÚ P R A V Y P O D K L A D U

Obr. 1 Úprava styku dřevěné konstrukce se zdivem pro omítání

1 - cihelné výplňové zdivo, 2 - dřevěný sloup, 3 - nosič omítky,

4 - omítka


Technologick postup prov d n om tek v n i t n o m t k y
TECHNOLOGICKÝ POSTUP PROVÁDĚNÍ OMÍTEKV N I T Ř N Í O M Í T K Y

 • připevnění a vyvážení latí do koutů, na hrany a na ostění

 • provedení omítníků maltových, ocelových nebo dřevěných - obr. 2

 • nahazování, strhávání a urovnávání jádrové vrstvy (jádro se nahazuje do ploch mezi omítníky vždy zdola nahoru prudce, aby omítka pevně přilnula k podkladu)

 • na rozích se upevňují úzká prkna, která přesahují líc zdiva o tloušťku jádra - obr. 3


Technologick postup prov d n om tek v n i t n o m t k y1
TECHNOLOGICKÝ POSTUP PROVÁDĚNÍ OMÍTEKV N I T Ř N Í O M Í T K Y

Obr. 2 Maltové omítníky

1 - lať, 2 - maltový omítník,

3 - maltový terč, 4 - olovnice

Obr. 3 Provedení ostrých hran v omítce

1 - omítka, 2 - prkno,

3 - zednická skoba, 4 - pravítko


Technologick postup prov d n om tek
TECHNOLOGICKÝ POSTUP PROVÁDĚNÍ OMÍTEK

 • nahozené jádro se zatře a strhne 2 m dlouhým prknem (prkno se vede po omítnících zdola nahoru)

 • vyjmutí omítníků a vyspravení omítky

 • štuk (lícní vrstva) se nanáší na zavadlé jádro dřevěným hladítkem v tenké, asi 2 mm tlusté vrstvě

 • vnitřní omítka musí odpovídat jakosti předepsané normou - rovnost plochy se kontroluje latí 2 m dlouhou

 • přípustná odchylka je ± 2 mm


Technologick postup prov d n om tek s t r o j n o m t n
TECHNOLOGICKÝ POSTUP PROVÁDĚNÍ OMÍTEKS T R O J N Í O M Í T Á N Í

 • očištění zdiva od drobných nečistot, zakrytí otvorů a rámů

 • nástřik (prostřik) zdiva

 • osazení latí nebo lišt na ostré hrany a na dělící části stěny

 • nanášení omítací maltové směsi pomocí strojní omítačky v několika vrstvách

 • přitažení PVC hladítkem a hliníkovou latí v délce 2 m


Technologick postup prov d n om tek s t r o j n o m t n1
TECHNOLOGICKÝ POSTUP PROVÁDĚNÍ OMÍTEKS T R O J N Í O M Í T Á N Í

 • po zatvrdnutí upravit omítku hliníkovou zazubenou latí do roviny

 • začistit ostění a lehce vyhladit dřevěným hladítkem

 • ocelové lišty v omítce zůstávají, chrání rohy před mechanickým poškozením

 • po dokonalém zatuhnutí se na jádrovou vrstvu nanáší vrchní vrstva omítky


P o u i t z d r o j e
P o u ž i t é z d r o j e

 • Seznam použité literatury

 • TIBITANZL, Otomar. Stavební technologie III: pro 3. ročník SOU učebního oboru zedník. 5., upr. vyd. Praha: Sobotáles, 2006, 115 s. ISBN 80-868-1715-6.

 • Obrazový materiál

 • Obr. 1 TIBITANZL, Otomar. Stavební technologie III: pro 3. ročník SOU učebního oboru zedník. 5., upr. vyd. Praha: Sobotáles, 2006, 115 s. ISBN 80-868-1715-6.

 • Obr. 2, 3 PODLENA, Václav. Zednické práce: technologie : 2. a 3. ročník : učebnice pro odborná učiliště. 1. vyd. Praha: Parta, 2003. ISBN 80-732-0018-X.O v e n p r e z e n t a c e 0 9
O v ě ř e n í p r e z e n t a c e č. 0 9

Jak řešíme úpravu podkladu při styku dvou různých materiálů, např. zdiva a dřeva?

Jaká je teplota vzduchu při omítání v zimě?

Jak se upraví savý podklad před omítáním?

Jak se kontroluje rovnost omítky?

Jaká je největší povolená odchylka hotové omítky?


ad