ANKARA YMM ODASI
Download
1 / 132

ANKARA YMM ODASI DÖNEM SONU İŞLEMLERİ SEMİNERİ SAKIP ŞEKER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİR - PowerPoint PPT Presentation


 • 165 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

ANKARA YMM ODASI DÖNEM SONU İŞLEMLERİ SEMİNERİ SAKIP ŞEKER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİR ANKARA, 04. 01. 2013. Konular-1. Dönem Ayırıcı Hesaplar ve Dönemsellik Kavramı Dönem Sonu Muhasebe İşlemleri Tahakkuk Esası Özkaynak Kıyaslaması Tahakkuk İlkesinden Sapmalar Gelirin Elde Edilmesi

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha

Download Presentation

ANKARA YMM ODASI DÖNEM SONU İŞLEMLERİ SEMİNERİ SAKIP ŞEKER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİR

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Ankara ymm odasi d nem sonu lemler sem ner sakip eker yem nl mal m av r

ANKARA YMM ODASI

DNEM SONU LEMLER

SEMNER

SAKIP EKER

YEMNL MAL MAVR

ANKARA, 04. 01. 2013


Konular 1

Konular-1

 • Dnem Ayrc Hesaplar ve Dnemsellik Kavram

 • Dnem Sonu Muhasebe lemleri

 • Tahakkuk Esas

 • zkaynak Kyaslamas

 • Tahakkuk lkesinden Sapmalar

 • Gelirin Elde Edilmesi

 • Sat Gelirlerinin Kayd

 • Gelirin elde edilmesinde lkeler

 • Giderlerin Tespitinde Temel lkeler

 • Devlet Hakk/Paynn Gider Tahakkuku

 • Maddi duran varlklarn deerlemesi

 • VUK TMS-16 Karlatrmas

 • tiraklerdeki Yatrmlarn Deerlemesi

 • Stoklarn Dnem Sonunda Deerlemesi

 • Deerleme lleri ve Aktifletirme Yasa


Konular 2

Konular-2

 • Defterlerin TMS ve VUK Gre Tutulmas

 • Ticari Defterler ve Noter Tasdiki

 • Gelir Tablosunun Dzenlenmesi

 • Mahsuplama Yasa Ne Anlama Gelmektedir?

 • Tahsilat Esas (Serbest Meslek Kazanc)

 • Tahakkuk Esasn Tahsil Esas le Uyumlatran ki Messese

 • pheli Alacak Karl

 • Deersiz Alacaklar-Vazgeilen Alacaklar

 • Amortisman Ayrmann Koullar

 • Deerleme lemleri

 • Kasa ve Banka Hesaplarnn Deerlemesi

 • Menkul Kymetlerin Deerlemesi

 • Stoklarn Deerlemesi

 • Mamul Maliyeti

 • Hizmet letmelerinde Maliyetin Hesab


Konular 3

Konular-3

 • zel Maliyet Bedelinin Deerlemesi

 • Petemallklarn Deerlemesi

 • Yenileme Fonu

 • ndirimli Kurumlar Vergisi (Md:32/A)

 • Yatrma Mahsuben ndirim Hakkndan Yararlanlmas

 • Tevsi Yatrmlarda ndirimli Kurumlar Vergisi

 • Eitim Kazanc istisnas ve YMM Raporu

 • naat ve Onarma lerinde Dnem Sonu lemleri

 • Tanmazlarn ve tirak Hisseleri Sat Kazanc stisnas (Md: 5/e)

 • rtl Kazan Datm ve rtl Sermaye Kullanm

 • Sermayeye lave Edilen Fonlar Tasfiye Halinde Vergilendirilebilir mi?

 • Enflasyon Dzeltmesine Tabi Tutulan Varlklarn Sat

 • tiraklerden Gelen Bedelsiz Hisselerin Kayd

 • rtl Sermaye Kullanmnda Hazine Zarar Kriteri Yok

 • Zarar Mahsuplarna Dikkat


Konular 4

Konular-4

 • KDV Ynnden Dnem Sonu lemleri

 • Hurda ve Firelerin KDV ndirimine Etkisi

 • KDV Ynnden Dnem Sonunda Yaplmas Gereken Son Kontroller

 • Hizmet thalatnda KDV

 • Ortaklardan Alacak ve Borlar Hesaplarnn Deerlemesi ve KDV

 • Hediyeler ve Hediye ekleri

 • Mali Kara (Matrah) Gei

 • Dnem Kar zerinden Vergi Hesaplamas

 • Vergi Karlnn Kayd

 • Ek Mali Tablolar Dzenlemek Zorunda Olanlar

 • irket Aktifleri Deerlenerek zkaynaklar Ykseltilebilir mi?

 • Sermaye Azaltlarak Kar Datlabilir mi?

 • Nakden Taahht Edilen Sermayenin irket Karlarndan Karlanmas Kar Datm Saylr m?

 • Tr Deiikliinde Kst Dnem Kar/Zararnn Gsterimi

 • Kur Farklarnn Kayd


Konular 5

Konular-5

 • Kat Karl naat leri

 • KOB Teblii Deiti.

 • Kazas Tazminatlarnn Gider Kayd

 • Ortak letme

 • Hakim letme-Bal letme

 • KOB Saylmama

 • Yurtdnda Yararlanlan ve Trkiyede Yerlemi Olmayan Kiilere Verilen Hizmetlerde %50 Kazan ndirimi

 • ndirimden Yararlanacak Hizmetler

 • Eitim ve Salk Hizmetlerinde %50 Kazan ndirimi

 • Tekrar Finansman Gider Kstlamas

 • Yabanc Fon Kazanlarna likin stisna

 • Giriim Sermayesi Fonu Kazan ndirimi

 • Kar Pay Avans Datlmas

 • TTKna Gre Dnem Karndan Ayrlacak Yedek Akeler

  SON


Ankara ymm odasi d nem sonu lemler sem ner sakip eker yem nl mal m av r

Dnem Ayrc Hesaplar ve Dnemsellik Kavram

Dnemsellik kavram, iletmelerin snrsz kabul edilen mrnn belli dnemlere blnmesi ve her dnemin faaliyet sonularnn dier dnemlerden bamsz olarak saptanmasn ifade eder.

Gelir ve giderlerin tahakkuk esasna gre muhasebeletirilmesi, haslat, gelir ve karlarn ayn dneme ait maliyet, gider ve zararlarla karlatrlmas dnemsellik ilkesinin gereidir.


D nem sonu muhasebe lemleri

Dnem Sonu Muhasebe lemleri

 • Dnem sonunda gelecek yllara ait gelir ve giderler ilgili hesaplara alnmal

 • Vadesi 1 yl ve daha az veya fazla olan hesap kalemleri-nin bilanoda ilgili hesap grubunda gsterimi yaplmal

 • 280 Nolu hesabn 180 nolu hesaba devri

 • 400 nolu hesabn 300 nolu hesaba devri

 • Ksa vadeli bor/alacaklarn uzun vadeli bor/alacak durumunun deerlendirilmesi

 • 103 vadeli eklerin 321/421 nolu hesaplara devri

 • Envanter, deerleme ve amortisman ilemlerinin gzden geirilmesi

 • Gider ve maliyet hesaplarnn yanstlmas

 • Gelir tablosu ve Bilanonun kartlmas


Ankara ymm odasi d nem sonu lemler sem ner sakip eker yem nl mal m av r

Tahakkuk Esas-1

Tahakkuk esas, vergiye tabi gelirin veya giderin mahiyet ve tutar itibariyle kesin olarak hesaplanabilir olmasn ifade eder.

GVKnun 39.maddesinde ticari kazancn iletme hesab esasna gre tespitinin tahakkuk esasna gre gerekletirilecei belirtildii halde bilano usulnde kazancn tespitinin tahakkuk esasna gre yaplacana ilikin ak bir hkm yoktur.

Ancak, VUKnun 283 ve 287. maddelerindeki aktif/pasif geici hesaplar bilano usulnde tahakkuk esasna iaret etmektedir.


Ankara ymm odasi d nem sonu lemler sem ner sakip eker yem nl mal m av r

Bununla birlikte z kaynak kyaslamas esas ve VUKnun 283 ve 287.md. deerleme hkmlerinin birlikte deerlendirilmesi, bilano usulnde de ticari kazancn tahakkuk esasna gre tespit edilmesi gerektiini gstermektedir.

Trk Vergi Sisteminde ticari kazanta gelirin elde edilmesi tahakkuk esasna balanmtr. Tahakkuk esasnn ne olduu tanmlanmam olmasna ramen genel kabul grm tanm ile tahakkuk esas; gelir veya giderin mahiyet veya tutar itibariyle kesinlemesidir. Bu durumda gelirin tahsil edilmi veya giderlerin denmemi olup olmamasnn tahakkuk esasna gre kazancn tespitine etkisi olmayacaktr.


Z kaynak k yaslamas

z kaynak kyaslamas

 • GVKnn 38. maddesinde bilano esasna gre kazancn teebbsteki z sermayenin hesap dnemi sonunda ve bandaki deerler arasndaki olumlu fark olduu belirtilmitir. Buna gre;

 • letmeye ilave olunan deerler bu farktan indirilir.

 • letmeden ekilen deerler ise farka ilave edilir.

 • Dnem ba z kaynak tutar: 100.-

 • Dnem sonu z kaynak tutar: 150.-

 • Nakit sermaye artrm :- 20.-

 • Datlan kar tutar : 0.-

 • Dnem net kar : 30.-


Ankara ymm odasi d nem sonu lemler sem ner sakip eker yem nl mal m av r

Tahakkuk ilkesinden sapmalar

 • SGK primlerinin fiilen dendii tarihte gider yazlmas (5510 sayl Kanunun 88.maddesi)

 • Kdem tazminat ve garanti gider karlklarnn fiili deme tarihinde gider yazlmas

 • Telefon, elektrik, su, doalgaz faturalarnn dendii tarihte ( dnemde) gider yazlmas

 • Yarg kararlarna ilikin gemi dnemlere ilikin denen giderler (r: Yarg kararyla veya uzlama yoluyla denen damga vergisi)

 • htilafl alacaklarn yarg karar sonunda gelir yazlmas

 • Yllara yaygn inaat ilerinde geici kabul tutanann onaylanma mecburiyeti


Ankara ymm odasi d nem sonu lemler sem ner sakip eker yem nl mal m av r

Gelirin Elde Edilmesi

Gelirin elde edilmesinde temel l, mal satlarnda maln tasarruf hakknn alcya devri, hizmet ilemlerinde hizmetin (ifas) tamamlanmasdr.

Maln tasarruf hakk fiili veya hukuki teslim ile gerekleir. Faturann dzenlenmi olmas baz hallerde maln teslim edildiini veya hizmetin ifa edildiini gstermez.

Mal satlarnda maln teslim anna kadar riskin kime ait olduu hususu teslimin gerekleip gereklemedii ynnden nem tamaktadr.

Hazr kart satlarnda gelirin elde edilmesi, kartn satlmasna deil, alcnn kartta bulunan kontrleri kullanmasna baldr.


Ankara ymm odasi d nem sonu lemler sem ner sakip eker yem nl mal m av r

Gelirin vergiye tabi tutulmasnda dier bir l de gelirin safilii ilkesidir.

Her gelirin elde edilmesi iin az veya ok bir maliyet gideri vardr.

Gider kazancn elde edilmesi ve idame ettirilmesi iin yaplm olmaldr. GVK;Md:40, KVK Md:8)

Harcamalarn snflandrlmasnda yaplan harcamann maliyet unsuru mu, gider unsuru mu olduu ok nemlidir.


Sat gelirlerinin kayd tms 18

Sat Gelirlerinin Kayd (TMS-18)

 • Ortaklarn sermayeye katks dnda z kaynakta artla sonulanan ve iletmenin dnem iindeki olaan faaliyetlerinden elde edilen brt ekonomik fayda tutardr. (TMS-18)

 • Mal satlar, hizmet sunumlar, faiz, isim hakk ve kar paylar haslat olarak gsterilir.

 • Haslat, tahsil edilen veya tahsil edilecek olan bedelin geree uygun deeridir.

 • Vadeli satlarda vadeye isabet eden ksm faiz geliri olarak kaytlara alnr. Sat bedeli ile geree uygun deer arasndaki fark, faiz geliri olarak muhasebeletirilir.

 • VUKnda vadeli satlarda vadeye isabet eden ksm da haslat (brt gelir) olarak kaydedilir. Tekdzen hesap plannda vade farklar ise Dier gelirler hesabnda gsterilmektedir.

 • Vadeden kaynaklanan farkn sat izleyen dneme isabet eden ksm ertelenmi gelir olarak muhasebeletirilir.

 • Faiz oran, nominal sat fiyat ile pein sat fiyat arasndaki oransal farktr.


Gelirin elde edilmesinde ilkeler tms 18

Gelirin elde edilmesinde ilkeler TMS-18

 • Maln sahiplii ile ilgili risk ve getirileri alcya devredilmi olmaldr.

 • Satlan mal zerinde satcnn bir kontrol veya sahiplii srdrlmemelidir.

 • Haslat tutar gvenilir biimde llebilmelidir

 • Ekonomik yararn iletme iin elde edilmesi muhtemel olmaldr

 • Satlan mal veya hizmete ilikin maliyetlerin gvenilir biimde llebilir olmas gerekir.

 • GVKda gelirin safilii, dnemsellik ve tasarruf ilkesi, teslim ve hizmet ifas kavramlar ile TMS-18 arasnda paralellik var.

Kant Yeminli Mali Mavirlik Ltd. ti.


Ankara ymm odasi d nem sonu lemler sem ner sakip eker yem nl mal m av r

Gelirin Elde Edilmesinde Dier zellikli Durumlar

 • Yllara yaygn inaat ve onarma ilerinde geici kabul tutanann onaylanmas, geici kabul rejimine tabi olmayan ilerde iin tamamlan-mas

 • hracat ilemlerinde maln gmrk hattndan gemesi (Fiili ihra tarihi gmrk beyanname-sinin kapand tarih elikisi)

 • zel inaat ilerinde yap kullanma izin belgesinin alnmas veya fiili kullanma balama


Ankara ymm odasi d nem sonu lemler sem ner sakip eker yem nl mal m av r

 • Devlet yardmlarnda gelirin tahsil edilebilir hale gelmesi (Tahakkuku),

 • Temett gelirlerinde kar datm kararnn genel kurulca onayland tarihte gelir elde edilebilir hale gelir. Ancak, genel kurul kararnda tarih belirtilmemi ise (belirtilmesi gerekir) fiili kar datmnn beklenmesi gerekir. Ynetim kuruluna da tarih belirleme yetkisi verilebiliyor.

 • Ciro primlerinin durumu. (Dnemsellik ilkesine uyulmas gerekir. ndirimli orana tabi mallardaki KDVne ilikin sorun ksmen116 nolu KDV Teblii ile zmlendi.)


Ankara ymm odasi d nem sonu lemler sem ner sakip eker yem nl mal m av r

 • Szlemeye dayanan lisans, royalty, franchise gibi gayrmaddi haklarn kullanlmasnda szlemede belirtilen tarih itibariyle gelir elde edilmi saylr.

  Gayrimaddi hakk kiralayan ise deme yapmasa dahi szlemeye gre gider tahakkuku yoluyla gider kayd yapabilir. Tahakkuk ilemi yaplm ise gelir/kurumlar vergisi stopajnn yaplmas da gerekir. Yaplan ilem hesaben deme kavram kapsamndadr.

 • Mahkeme kararlarna gre gelir/gider tahakkuk ileminin yaplp yaplamayaca


Ankara ymm odasi d nem sonu lemler sem ner sakip eker yem nl mal m av r

 • Personele verilecek performans primlerinin (temettlerin) tahakkuk zaman ve vergi kesintisi ( Prim demeleri SG prim matrahna dahil edilmeli. veren tarafndan denen zel salk ve emeklilik primleri ayni deil nakdi deme kabul ediliyor, asgari cretin %30unu amayan ksm prime esas kazantan istisna

 • zel maliyet bedelinde gelirin elde edildii tarih varln mal sahibine terk edilmesidir.

 • Yap-ilet-devret modelinde mal sahibi ynnden gelirin elde edildii tarih szleme sresinin sonudur. GBnn gr hataldr.


Ankara ymm odasi d nem sonu lemler sem ner sakip eker yem nl mal m av r

 • ntifa hakk devirleri ve devre mlk satlarnda dnemsellik ilkesi

 • Konsinye satlarda gelirin elde edildii tarih

 • Vadeli mevduatta kst dnem gelirinin tahakkuku gerekir.

 • Vadesi gelecek dnemde dolan kredilerde kst dnem faiz gideri, faiz oran ve sreye gre tahakkuk ettirilmeli.


Ankara ymm odasi d nem sonu lemler sem ner sakip eker yem nl mal m av r

Giderlerin Tespitinde Temel lkeler

 • Gider ile kazancn elde edilmesi veya srdrlmesi arasnda bir nedensellik ba olmaldr.

 • Harcamann yapld faaliyet sonucunda elde edilen gelir vergiye tabi bir gelir olmaldr.

 • Yaplan gider aktifletirilmesi gereken maliyet unsuru niteliinde olmamaldr. (Deer artrc giderler aktifletirilmelidir.) (VUK,272)


Ankara ymm odasi d nem sonu lemler sem ner sakip eker yem nl mal m av r

 • Gider hesap dnemi ile ilgili olmaldr. (Dnemsellik ilkesi)

 • Gider gelirin harcanmas eklinde yaplmamaldr. (Giderin keyfilikten uzak ve gelirle uyumlu olma ilkesi)

  rnein, zel uan giderleri kabul edilmez.

 • Yaplan harcama karlnda maddi veya gayrmaddi bir kymet iktisap edilmi olmamaldr. (ATK mahiyetindeki iktisaplar giderletirilmemeli amortisman yoluyla itfa edilmelidir.)

 • Tantm amal internet sitesi bedelleri dorudan gider ticari amal siteler aktifletirilmeli. (GB zelgesi)

 • Bilgisayar programlar aktifletirilmeli. Yurt dndan alnanlar ticari mal kapsamnda olduundan tevkifata tabi deil.


Devlet hakk pay n n gider tahakkuku

Devlet Hakk/Paynn Gider Tahakkuku

 • Turizm Tevik Kanunu,

 • Maden Kanunu

 • Kaynak Sular Kanunu

 • Uyarnca hesaplanan devlet pay veya hazine pay karlan madenin ocak ba sat fiyat, suyun sat bedeli ve turizm tesisinin iletme haslat gibi ltler esas alnarak hesaplanmakta ve genel olarak izleyen ylda denmektedir. Sz konusu paylarn hangi dnemin gideri olarak yazlaca tereddt konusudur.

 • Bize gre sz konusu paylarn ilgili olduu yln sonunda gider tahakkuku yaplmas gerekir.

Kant Yeminli Mali Mavirlik Ltd. ti.


Maddi duran varl klar n de erlemesi

Maddi duran varlklarn deerlemesi

 • Maddi duran varlklar maliyet bedeli ile aktifletirildikten sonra;

  -Maliyet bedeli veya

  -yeniden deerleme yntemiyle deerlenir.

  1.Yatrm amal tanmazlar; (TMS-40)

  Kullanma amacndan ziyade kira geliri ya da deer art kazanc elde etmek amacyla elde tutulurlar.

  Geree uygun deer yntemiyle deerlendii takdirde amortisman ayrlmaz. Deer art gelir, deer dkl zarar (gider) yazlr.

  Yeniden deerleme yntemiyle deerlemede geree uygun deer esas alnr. Ayrca Deerleme tarihindeki geree uygun deerinden mteakip yln amortisman indirilir.


Duran varl klar n maliyet bedeli y ntemi ile de erlemesi yat r m ama l

Duran Varlklarn Maliyet bedeli yntemi ile deerlemesi-Yatrm Amal

Maliyet bedeli yntemiyle yaplan deerlemelerde amortisman ayrlr. Amortismana tabi tutulan varln kalnt deeri amortismana tabi deerin hesabnda indirilir.

Vadeli almlarda vade farklar ve kur farklar gider yazlr.

VUKda dnem sonuna kadar olanlarn aktifletirilmesi zorunlu. (163 nolu VUK Teblii)


Sat ama l ta nmazlar

Sat Amal Tanmazlar

 • Bir yl iinde elden karlacak varlklar duran varlklardan dnen varlklar hesap grubuna alnr ve amortisman ayrlmaz. Sat olaslnn yksek ve kesine yakn olmaldr.

 • Defter deeri ile geree uygun deerden dk olan ile deerlenir.(TFRS-5)

 • Duran varlktan dnen varla (ticari mal hesabna) aktarlan varlklar iin de VUKna gre amortisman ayrlmamaldr. Cari oran ykseltmek amacyla bu ynteme bavurulabilir.


Vuk tms 16 kar la t rmas

VUK-TMS-16 Karlatrmas

 • Binalarda arsa amortisman

 • nemli para kavram

 • zellikli varlk kavram

 • Borlanma maliyetinin durumu

 • Yenilenen paralarn aktiften karlmas

 • Bakm onarm giderlerinin aktifletirilip aktifletirilemeyecei

 • Sat kar ve zarar net ynteme gre

 • TMS-16da yenileme fonu yok.

 • TMS-16da aktifletirmede alt snr yok.

 • Deer dkl karl ve yeniden deerleme


Tiraklerdeki yat r mlar n de erlemesi

tiraklerdeki yatrmlarn Deerlemesi

 • TMS-2ye gre itirakler ilk defa elde etme maliyeti ile deerlenir.

 • tirakler sonraki deerlemelerde, ortakln kar veya zararndan hisseye den ksm kadar artrlr veya azaltlr.

 • VUKna gre ise itirakler hisse senetleri gibi al bedeli (mukayyet bedel) ile deerlenir.

 • VUKna gre itiraklerden elde edilen kar paylar gelir olarak, sermaye yedeklerinden salanan bedelsiz sermaye artlar ise aktife ilave edilmez, sadece bedelsiz alnan hisse adedi kaytlara bilgi amal alnr. Kar yedeklerinden salanan bedelsiz hisselerin itibari deeri aktife ilave edilir. 232 noluGVK Teblii)


Tiraklerden gelen bedelsiz hisselerin ana irkette art n n kayd

tiraklerden gelen bedelsiz hisselerin ana irkette artnn kayd

 • Kar yedeinin sermayeye ilavesinde;

 • --------------------/-------------------------------

 • tirakler Hesabxx

  • 529-Dier Sermaye Yedeklerixx

  • Veya 640- tiraklerden Temett Geliri xx

  • --------------------------/------------------------

  • Bu durumda hisse senedinin birim maliyeti ortalama maliyet bedeline gre hesaplanr. Sermaye yedei hesabnn kullanlmasn daha doru bulmaktaym.

  • Sermaye yedeinin sermayeye ilavesinde ise itirakin maliyetinde bir art yaplmaz, hisse senedinin birim maliyeti azalr. lk maliyet toplam hisse senedi adedine blnerek ortalama birim maliyet der.

Kant Yeminli Mali Mavirlik Ltd. ti.


Sermaye yede i kavram

Sermaye yedei kavram

 • Enflasyon dzeltmesinden kaynaklanan sermaye yedeklerinin (emisyon primi hari mevzuatmzda baka sermaye yedei yok) ise sz konusu itirak bedeli parasal olmayan deer olarak daha nce deerlendii iin bilanoda mkerrer arta meydan vermemek amacyla bedelsiz hisselerin kayda alnmamas (bilano aktifinde gsterilmemesi) sadece dipnotlarda hisse adedinin artrlmas gerekir.

 • Emisyon primlerinin sermayeye ilavesinde de itirak eden irketin aktifinde bir art yaplmayacaktr. Emisyon primi tekdzen hesap plannda 520 sermaye yedei olarak gsterildii halde vergi mevzuatnda kar yedei gibi ilem grmekte olup vergiden istisna edilmitir. z kaynak kyaslamasnda ortaklar tarafndan konulan deer olarak dikkate alnmaldr.

Kant Yeminli Mali Mavirlik Ltd. ti.


Stoklar tms 2

Stoklar (TMS-2)

 • VUKna gre stoklar gerek balangta gerekse dnem sonlarnda maliyet bedeli ile deerlenir ve muhasebeletirilir.

 • Hizmet stoklar (VUKta yok. Ancak kyasen 262. maddedeki maliyet bedeli esas uygulanr.

 • TMS-2ye gre mal pein deeri ile muhasebeletirilir. Vadeli almlarda faiz ksm finansman gideri olarak kaydedilir. ok miktarda ve tekrarlanarak imal edilen veya retilen stoklarn zellikli varlklarda- finansman giderleri maliyet unsuru olarak deerlenir.

 • VUKnda mal maliyet bedeli ile muhasebeletirilir. Vadeli almlarda da vade fark maliyet unsuru saylr. VUK 238 nolu Teblie gre, stoklara finansman gider pay verilmesi ihtiyari


Stoklar n d nem sonunda de erlenmesi

Stoklarn Dnem Sonunda Deerlenmesi

 • TMS-2de stoklar balangta maliyet bedeli ile dnem sonlarnda maliyet bedeli ile net gerekleebilir deerden dk olan ile deerlenir. Net gerekleebilir deerin tespitinde tahmini tamamlama maliyeti ile sat gerekletirmek iin gerekli tahmini sat giderleri indirilir.

 • TMS-2ye gre her dnem sonunda deer dkl testi yaplr. VUKnda ise stoklar 274. maddeye gre sat bedelinin maliyet bedelinin %10 ve daha fazla dk olmas halinde emsal bedeli zerinden deerlenir.(VUK,278)


Stoklarin de erlemes nde zell kler

STOKLARIN DEERLEMESNDE ZELLKLER

 • Stok saymlar ve envanter listeleri

 • Maliyet bedeli esas

 • Alm giderlerinin maliyete eklenmesi zorunluluu

 • Stok deerleme yntemleri (fiili maliyet yntemi, FFO,LFO, ortalama)

 • KDV iadesi alan firmalarda FFO ynteminin fiilen zorunlu hale gelmesi. (malat iletmelerinde Yklenilen KDV Listesi eziyeti)

 • Fire olarak ayrlan hurdalarn deerlemesi ve zayi olan mallara ait KDVnin indiriminin reddedilmesi

Kant Yeminli Mali Mavirlik Ltd. ti.


De erleme l leri ve aktifle tirme yasa

Deerleme lleri ve Aktifletirme Yasa

 • 6102 sayl TTKnn 73. maddesinde bilanonun TMSna uygun hazrlanaca belirtilmitir. 74. maddede ise;

  TMSnda aksi ngrlmemise iletmenin kuruluu ve zkaynak salanmas amacyla yaplan harcamalar iin bilanoya aktif kalem koyulamayaca, bedelsiz olarak elde edilmi maddi olmayan duran varlklar iin bilanonun aktifine kalem konulamayaca, sigorta szlemelerinin yaplmas iin gerekli olan giderlerin aktifletirilemeyecei belirtilmitir.

  Deerleme lkeleri balkl 74. Maddede, TMSnda gsterilen deerleme llerinin uygulanaca hkme balanmtr. Karlklarla ilgili 75. madde hkm de ayn


Defterlerin tms ve vuk g re tutulmas

Defterlerin TMS ve VUK Gre Tutulmas

 • 6102 sayl TTKnun 64. maddesinde her tacirin ticari defter tutmak ve defterlerinde ticari ilemleriyle malvarl durumunu TMS ve TFRS gre aka grlebilir ekilde ortaya koymak zorunda olduu belirtilmekteydi.

 • Ancak 6335 sayl Kanunla yaplan deiiklikle mkelleflerin defterlerin tutulmasnda TMSnn deil VUKnda belirtilen defter tutma ve kayt zaman ve dier dzenlemelere uymak zorunda olduklar belirtilmitir.

 • Yaplan deiiklie gre iletmeler defterlerini eskiden olduu gibi VUKna gre dzenleyecek ve ihtiya duyulduu takdirde TFRS gre finansal tablolarn dzenleyebileceklerdir.


Ticari defterler ve noter tasdiki

Ticari Defterler ve Noter Tasdiki

 • Yeni TTK Md:64 Gre;

 • Yevmiye defteri,

 • Defteri kebir,

 • Envanter defteri,

 • Pay defteri,

 • Ynetim kurulu karar defteri,

 • Genel kurul toplant ve mzakere defterinin al onaylarnn kurulu srasnda ve kullanmaya balanmadan nce (Aralk aynda) notere yaptrlmas gerekir. Eski TTKda pay defteri ve toplant ve mzakere defterinin noter tasdiki zorunlu deildi. Yeni TTKda iletme defteri yok.

 • Yevmiye ve ynetim kurulu karar defterinin kapan onaynn izleyen faaliyet dneminin 3. (Mart) aynn sonuna kadar notere yaptrlmas zorunlu.


Defterlerin tasdik lemleri devam

Defterlerin Tasdik lemleri (Devam)

 • Pay defteri, genel kurul toplant ve mzakere defterinin yeterli yapraklar varsa kapan tasdiki yaplmakszn kullanlabilir.

 • Ticari defterlerin elektronik ortamda tutulmas halinde bu defterlerin alnda ve yevmiye ve karar defterinin kapannda noter tasdiki aranmaz.

 • Defterlerin tasdikinin yaptrlmamas 4.000.-TL idari para cezasn gerektirir.

 • Vergi Usul Kanununa gre ticari defterlerden yevmiye ve envanter defterinin kullanmadan nce al tasdikinin yaptrlmas zorunlu olup, kapan tasdiki konusunda hkm yok. (Damga vergisi ve amortisman defterlerinin de tasdik ilemi yaplmaldr.) Tasdiksiz defter kullanlmas resen takdir nedeni olup, KDV indirimi kabul edilmemektedir.

 • Kapan tasdikinden sonra yaplan deerleme ve envanter kaytlarnn geerlilii?


Gelir tablosunun d zenlenmesi

Gelir tablosunun dzenlenmesi

 • Btn gelir, sat, gider, maliyet ve kar/zarar brt tutarlar zerinden gsterilir. (Brt esas)

 • Hibir sat, gelir ve kar kalemi maliyet, gider ve zarar kalemi ile mahsuplatrlarak gelir tablosu dnda tutulamaz.

 • Gereklememi satlar, gelir ve karlar gereklemi gibi veya gerek tutarndan az veya yksek gsterilemez.

 • Belli dnemin sat ve gelirleri ile bunlar elde etmek iin yaplan maliyet ve giderler ile karlatrlmaldr. (Dnemsel)

 • Varlklar iin uygun amortisman ayrlmaldr. (Vergi hukukunda ihtiyari mi?)

 • Birden fazla faaliyeti ilgilendiren maliyetler uygun datm anahtarlar kullanlarak datlmaldr.

 • Karlklar keyfi olarak kullanlmaz ve dnem kar dier dneme aktarlamaz.


Devam

Devam

 • Arzi ve olaanst nitelikteki kar ve zararlar normal faaliyet sonularndan ayr gsterilmeli ve dnemsellik ilkesine uyulmaldr.

 • nceki dnem tablolarn dzeltecek byklkte olmayan nceki dneme ait olup bu dnem tespit edilen kar ve zararlar dnemin tablosunda gsterilmelidir. Giderler KKEG olarak, gelirler pimanlk beyan ile beyan edilmelidir.

 • arta bal gelir ve karlar gerekleme ihtimali olsa dahi gelir yazlmaz, ihtiyatllk ilkesi gerei geree yakn olarak tahmin edilebilen gider ve zararlar gelir tablosuna yanstlr ilkesi vergi uygulamas iin geerli deildir.

 • Sermaye yedekleri gelir unsuru olarak gelir tablosunda gsterilemez. (Enflasyon dzeltme farklar gibi)


Mahsupla ma yasa ne anlama gelmektedir

Mahsuplama Yasa Ne Anlama Gelmektedir?

 • rnek-1: Bir iyeri 1 yl pein olmak zere 5 yl sre ile kiraya verilmi ve 10 milyon USD karlnda senet alnmtr.

 • ------------------------/-----------------------------

 • 221-Alacak senetlerixxx

  • 440-Alnan Avanslarxxx

  • --------------------------------------/-------------------------

  • Dnem sonu kur deerlemesi

  • ---------------------------------------/-------------------------------

  • 221-Alacak senetleri1.000.000

   646-Kur Fark Karlar 1.000.000

   • --------------------------/---------------------

Kant Yeminli Mali Mavirlik Ltd. ti.


Devam1

Devam

 • ---------------------------/--------------------------

 • 656-Kur Fark Zararlar1.000.000

  440-Alnan Avanslar 1.000.000

  ------------------------/ ------------------------------------

  Alacak senetleri ve avans hesabnn deerlemesi sonucunda hesaplanan kur fark kar ve zarar eit olduu ve dnem net karn etkilemedii halde, Turizm Tevik Kanunu uyarnca karlan Kamu Tanmazlarnn Turizm Yatrmlarna Tahsisi Hakknda Ynetmelikte hazine paynn iletmenin her trl gelirinin %1i zerinden hesaplanmas gerektii iin yukardaki kayt ynteminin iletmeye maliyeti 10.000.-TL olabilir.

Kant Yeminli Mali Mavirlik Ltd. ti.


Rnek 2

rnek:2

 • letme bankadan ald 10 milyon USD krediyi geici vergi dnemleri itibaryla deerlemitir. lk dnemde (656/780 hesaba) kur fark zarar yazlrken 4. dnemde kurlarda meydana gelen deime nedeniyle kur fark kar hesaplanmtr. Bu durumda son dneme ilikin kur fark kar borlu hesaba (656/780) alacak yazlmak suretiyle mi, 646- Kur Fark Kar hesabna alacak yazlmak suretiyle mi kayt yaplmaldr?

 • Mahsuplatrma yasa bir tabu mudur?

Kant Yeminli Mali Mavirlik Ltd. ti.


Mahsupla maya devam

Mahsuplamaya Devam

 • Dviz cinsinden olan borlarn faiz ve kur farklarnn birbirinden mahsup edilip edilemeyecei

 • Alnan kredinin mevduat hesabnda tutulmas halinde faiz ve kur fark gelirinin hesaplanan faiz ve kur farkndan mahsubu mmkn olabilir mi?

 • 334 nolu VUK Tebliine gre lehe doan kur farklarnn maliyetten ekilmesi mmkndr. Bu durumda izleyen yllarda birikmi amortisman ne olacak?

Kant Yeminli Mali Mavirlik Ltd. ti.


Ankara ymm odasi d nem sonu lemler sem ner sakip eker yem nl mal m av r

Tahsilat Esas (Serbest meslek kazanc)

 • Tahsilat esasnda gelirin nakden veya hesaben elde edilmesi esastr. Serbest meslek kazanlarnda gelir tahsil edildii tarihte elde edilmi kabul edilir.

 • Hizmet verilmeden avans mahiyetindeki tahsilatlar da gelir saylr. Buna karlk giderlerin de denmi olmas esastr.

 • denmeyen personel creti veya kira kazancn tespitinde gider kabul edilmez.

 • Gelirin ek veya senet karl tahsil edilmesi gelirin elde edildiini gsterir.

 • GMSnda dnemsellik ilkesi geerlidir. Pein tahsil edilen kira geliri ilgili olduu dnemde beyan edilir. Tahsil edilmeyen gelirler tahsil edildii dnemde beyan edilir.

 • GMSnda ileriye doru dnemsellik, geriye doru tahsil ilkesi geerli


Ankara ymm odasi d nem sonu lemler sem ner sakip eker yem nl mal m av r

 • Serbest meslek faaliyeti yrten mali mavirle tacir arasnda yaplan szlemeye gre cretin tutar ve mahiyet itibariyle kesin olarak hesaplanmas mmkndr. Tacir dnemsellik ilkesi gerei mali mavire deme yapmasa dahi gider kayd yapabilir. Ancak giderin tahakkuk ettirilmesi serbest meslek kazancna ilikin gelir vergisi stopajnn yaplmasn da zorunlu klar.

 • Sahibi bulunduu iyerini orta bulunduu irkete bedelsiz tahsis eden kii iin, irketin GVK 94e gre vergi kesintisi yapmas gerekmez. nk olayda tahakkuk ve tahsil ilemi yok. ( Ankara BM Karar, 24.5.2007 tarih ve K:2007/4175) Ancak emsal kira bedeli zerinden gelir vergisi beyan gerekir.


Ankara ymm odasi d nem sonu lemler sem ner sakip eker yem nl mal m av r

 • Tacir tahakkuk esasna gre gider kayd yaparken serbest meslek erbab fiili tahsil gereklemedii iin geliri elde etmi saylmaz.

  Ancak, fiili tahsilin daha sonra gerekletii dnemde kesilen stopaj meslek mensubunca mahsup edilebilir.

  Kazancn tespit usulndeki farkllk, ayn faaliyetin iki tarafnda dnem farkllna neden olmaktadr. Bu vergi uygulamasndaki tahakkuk esas ile tahsil esasnn tipik bir atmasdr.


Ankara ymm odasi d nem sonu lemler sem ner sakip eker yem nl mal m av r

 • GVKnun 68.maddesinde mesleki giderlerle ilgili 10 bentten 7sinde deme kelimesi kullanlm, seyahat ve ikamet giderleri ile tat giderlerinde deme kelimesi kullanlmamtr.

 • Buna karlk ticari kazanla ilgili 40 nc maddenin baz bentlerinde de deme kelimesi kullanlmtr.

 • Sigorta primleri, zarar ziyan ve tazminatlar, sendika aidatlarnda deme kelimesi kullanlmtr.


Ankara ymm odasi d nem sonu lemler sem ner sakip eker yem nl mal m av r

Tahakkuk Esasn Tahsil Esas le Uyumlatran ki Messese

Vergilendirmenin tahsil/deme esasna balanmas vergi gvenliini ortadan kaldrabilir. Mkellefler tahsilat yapmadn ne srerek beyan gereken kazanc erteleyebilir veya tamamen beyan d brakabilir. Bu nedenle tahakkuk esas vergi gvenliinin sigortasdr. Ancak, tahsil edilmeyen gelir de bir anlam ifade etmez. te tahakkuk esasn tahsil esasna yaklatran messeselerden birincisi,

- pheli alacak karl ayrlmas,

- reeskont hesaplanmasdr.


Pheli alacaklar kar l ayr lmas in

pheli Alacaklar Karl Ayrlmas in;

 • Ticari ve zirai faaliyetle uralmas,

 • Bilano usulne gre defter tutulmas,

 • Alacan dava ve icra safhasnda olmas,

 • Dava takibine demeyecek alacaklarn yaz ile iki defa istenmesi,

 • Dava ve icra zaman yllk beyannamenin verili tarihine kadar uzatlabilir mi?


Sorunlar teredd tler

Sorunlar-Tereddtler

 • alnan veya personelin zimmetine geirdii paralar iin karlk ayrlabilir mi?

 • Avanslara karlk ayrlabilir mi? Avanslarn ticari nitelikte olmas.

 • KDV alacana karlk ayrlabilir mi?

 • Kamu kurulularndan olan alacaklara karlk ayrlabilir mi?

 • Faizle bor verilen parann geri alnamamas halinde karlk ayrlmas. (Dn.4.Dairesi K:2006/2047)


Pheli alacak kar l devam

pheli alacak karl (devam)

 • Karlk ayrmann geciktirilmesiyle zamanamnn uzatlmas konusu. (Gemi yl zararnn yksek olmas halinde)

 • Adi ortaklklardan olan alacaklarda ortaklarn da takibi gerekir

 • Grup ve holding irketlerde karlk ayrlmas mmkn

 • Karlk ayrma dneminin belirsizlii. Kanundaki dzenleme ak deil. Alacan tasarruf deerinin dmesi gerekir.

 • flas ve iflas ertelemede dava ve icra ilemi gerekmez. Karlk ayrlabilir.


Pheli alacak kar l devam1

pheli Alacak Karl (Devam)

 • Dantay VDDG Kurulunun 8.12.2006 tarihli (K:2006/334)kararnda pheli alacak karl ayrmann ykmlnn ihtiyarine braklamayaca, onlar en ok kar salayaca ylda pheli alacak karl ayrma yoluna itecei gerekesi nceki kararlarn aksine bir gr. Ancak, karara esas olayda belgelendirememe durumu da var.

 • Dviz cinsinden olan alacaklarda pheli alacak karlna kur fark dahil edilir.


Pheli alacak kar l devam2

pheli alacak karl (devam)

 • Yurt dndan olan alacaklarda pheli alacak karl Yurt dnda mukim firma iin yurt iinde alacak davas alabilir.2675/10 ve 27. mad. 1086/9. mad. BK.73. mad. 2004/50. maddesi. (Dn.27.5.2010/ 3271)

 • Teminatl alacaklarda karlk ayrlamayaca (Haciz karar, ipotek tesisi, kefalet alnmas ve teminat mektubu v.s.)cra takibinin yaplmamas nedeniyle dosyann ilemden kaldrlmas

 • cra safhasndaki alacan protokolle senede balanmas alacan yenilenmesi saylmaz.

 • Kefaletten doan alacaa karlk ayrlamaz.


De ersiz alacaklar vazge ilen alacaklar

Deersiz Alacaklar-Vazgeilen Alacaklar

 • Kazai hkm veya kanaat verici vesika (VUK,322)

 • Maliye Bakanlnca alacakl ve borlu irket tarafndan imzalanan mutabakat, protokol veya ibranamenin noter tarafndan onaylanmas halinde sz konusu belge kanaat verici vesika kabul edilerek alacan deersiz alacak olarak kaytlara alnmasn uygun grmtr. Avukatlarn imzalattklar sulhnamelerin geerli olmas gerekir.

  Borlu irket feragat edilen alacak tutarn alacaktan vazgeildii yln sonundan balayarak 3 yl sreyle zararla mahsup etmek zere pasifte zel fon hesabnda bekletebilir. 3 yl iinde zararla giderilemeyen tutar 3.yln sonunda kara aktarlr.


De ersiz alacaklar

Deersiz alacaklar

 • Takibe demeyecek alacaklarda yazyla 2 defa isteme

 • Mahkeme huzurunda alacaktan vazgeildiine ilikin protokol geerli

 • flas masas yazs geerli

 • Borlunun adresinin tespit edilememesi ve dosyann ilemden kaldrldna ilikin icra mdrl yazs geerli,

 • Konkordato szlemesi geerli

 • Borlunun dolandrclktan mahkum olmas ve mal varlnn bulunmadnn resmi yaz ile belgelendirilmesi geerli

 • Alacakl ve borlu arasnda inandrc sebeplerle imzalanan protokol geerli

 • Alacaklnn tek tarafl irade beyan geerli deil

 • Avukatn beyan yeterli deil

 • cra mdrlnn tahsilat yaplamadna ilikin yazs yeterli deil

 • Aciz vesikas yeterli deil

 • Zamanam nedeniyle tahsil edilememe geerli deil.


Amortisman ay rman n ko ullar

Amortisman Ayrmann Koullar

1-Belli deerin zerinde olmas (2011 yl iin 700 TL, 2012 yl iin 770 TL,2013 yl iin 800 TLdir.2- letmede bir yldan fazla kullanlmas3- Ypranma, anma veya kymetten dmeye maruz bulunmas4- letmeye ait olma kavram5- ktisadi ve teknik btnlk bulunmas6- Kullanlmaya hazr halde olma kavram

7-Faydal mr esas

8-Ksmi amortisman esas-Ara lastiine amortismann yasal dayana var m?

9-Al giderleri ile TV ve binek otomobillerinde KDVnin durumu


Amort sman hesaplari devam

AMORTSMAN HESAPLARI -Devam

 • Amortisman listeleri ile mizan bakiyelerinin kontroln yaplmal. (250-256; 257-268 nolu hesaplar)

 • Amortisman oranlarnn faydal mre gre uygulanp uygulanmad kontrol edilmeli.

 • Binek otomobillerinde kst dnem amortisman konusu. lk yl ayrlmayan amortismann son ylda (5.ylda) ayrlmasna dikkat edilmeli.

 • Amortisman orann dk tespit edilmesi veya hi amortisman ayrlmamas mmkn m?

 • Plakas henz taklmayan aralarda amortisman


Amortisman hesaplar devam

Amortisman Hesaplar (devam)

 • Belirlenen amortisman oranndan daha dk oranda amortisman ayrlabilir mi?

 • Yurtdndaki antiyelerde kullanlmak zere geici ihra rejimi kapsamnda gnderilen makinelerin amortisman ayrlmamal.

 • Azalan bakiyeler usul-Normal usul amortisman ayrlmasnda usul deiikliine dikkat edilmeli.

 • Amortisman listelerinin envanter defterine eklenmesi gerektii unutulmamal.


Amortisman hesaplar devam1

Amortisman Hesaplar- Devam

Devir, birleme ve blnmede amortisman konusu.

 • Kullanlm kymetlerin satn alnmasnda amortisman.

 • Kiralama yoluyla salanan kymetlerde amortisman.

  - Leasing(ana para zerinden amortisman)

  - Adi Kiralama -Haslat Kiralama (amortisman mal sahibi tarafndan ayrlr)


De erleme lemleri

Deerleme lemleri

 • Deerleme, vergi matrahnn hesaplanmasyla ilgili iktisadi kymetlerin takdir ve tespitidir. (VUK; 258)

 • Tanmazlar, demirba eyalar, ticari mallar, ina edilen bina ve gemiler ile makine ve tesisatlar, imal edilen mallar, zirai mahsuller, hayvanlar: maliyet bedeli ile deerlenir.

 • Yabanc paralar: Borsa deeri (VUK,Md:280)

 • Menkul kymetler: Hisse senetleri, A tipi yatrm fonu katlma belgeleri: Al bedeli (VUK,Md:279)

 • Dier menkul kymetler: Borsa rayici


De erleme lemleri devam

Deerleme lemleri (Devam)

 • lk tesis ve taazzuv (kurulu ve rgtlenme) giderleri: Mukayyet deer

 • TL Kasa ve banka hesaplar: tibari deer

 • TL alacak ve borlar: Mukayyet deer

 • Mevduat ve kredi hesaplar: Deerleme gnne kadar hesaplanacak faizi ile birlikte mukayyet deeri ile

 • Tahviller: Anonim irketler ve iktisadi kamu messeseleri kardklar tahviller itibari kymet ile

 • Aktif ve pasif geici hesaplar: Mukayyet

 • Petemallklar: Mukayyet


De erleme lemleri devam1

Deerleme lemleri- Devam

 • Menkul kymetlerde ve mevduat hesaplarnda kst dnem getirisinin gelir olarak tahakkuk ettirilmesi gerekir

 • Yabanc para cinsinden olan alacak ve borlarn deerlemesi,

 • Forward ilemlerinin deerlemesi ilemin gerekletii tarihte yaplmal. Yaplan ilem kur riskini bir tr sigortalama

 • Borlanma maliyetlerinin aktifletirilmesi .(163 nolu Tebli)

 • tirak hissesi almlarnda itirakle ilgili finansman giderleri gider yazlr.

 • Yatrm kredilerinin deerlendirilmesi ve lehe doan kur farklarnn maliyetten indirilmesi mmkn,

 • Yatrm kredisi finansman maliyetleri ile gelirlerinin netletirilmesi (334 nolu VUK Genel Teblii)

  .


Kasa ve banka hesaplarinin de erlemes

KASA VE BANKA HESAPLARININ DEERLEMES

 • Dviz cinsinden paralarn deerlemesi

 • Kasa bakiyesinin ykseklii sorunu

 • Vadeli mevduat hesaplarnn deerlemesi

 • Banka kredi borlarnn deerlemesi

 • Kasa aklarnn durumu

 • 8.000 TLnin zerindeki ilemlerin banka vastasyla yaplmamas, tevsik sorunu.

 • Kasa hesap bakiyesinin alacak vermesi


Menkul kiymetler n de erlemes

MENKUL KIYMETLERN DEERLEMES

 • VUK madde 279a gre hisse senetleri ile A tipi fonlarn katlma belgeleri al bedeli ile deerlenir.

 • Dier menkul kymetler borsa rayici ile deerlenir.

 • Borsa rayici yoksa, menkul kymetin dnem getirisi al bedeline ilave edilir.

 • Hazine bonosu, devlet tahvili, zel sektr tahvili,B tipi fonlar gibi menkul kymetler belirli faiz oran dikkate alnarak hesap dnemi sonunda gelir tahakkuku yoluyla gelir hesaplarna alnmaldr.

 • Getirisi ihra edenin kar/zararna bal menkul kymetlerde deerleme gn hesaplanmas mmkn olmayan kymetler al bedeli ile deerlenir. Kar/zarar ortakl belgelerinde gelir vade sonunda doar.


Mamul maliyeti

Mamul Maliyeti

 • Randman hesaplar

 • mal edilen maln deerlemesinde maliyete giren unsurlar (al giderleri; nakliye, komisyon v.b.)

 • Mamule pay verilmesinde genel idare giderleri, finansman giderleri, ambalaj giderlerinin durumu,

 • Yan rnlerin deerlemesi


Hizmet i letmelerinde maliyetin hesab

Hizmet iletmelerinde maliyetin hesab

 • Hizmet iletmelerinde maliyet bedelinin ne ekilde hesaplanacana ilikin VUKnda hkm yok.

 • Hizmet iletmelerinde de maliyet bedeli esas ve dnemsellik ilkesi geerli

 • Henz tamamlanmam mhendislik, mimarlk, muhasebecilik, danmanlk gibi hizmet maliyetleri hizmet stoklarnda gsterilmeli. mal edilen mal maliyetinde geerli kurallar burada da geerli


Zel mal yet bedel n n de erlemes

ZEL MALYET BEDELNN DEERLEMES

 • Kira szlemesi ve sresinden kaynaklanan sorunlar

 • Kira sresinden nce tanmazn boaltlmas

 • Amortismann eit yzdeler yntemine gre hesaplanmas gerei(VUK,327 ve 272)

 • YD modeli yatrmlarda kiralayann geliri elde ettii tarihe ilikin tartmalar. (tesisin inas-szlemenin sonu)

 • Elektrik retim ve datm varlklarnn amortisman, iletme haklarnn amortisman


Zel maliyet bedeli devam

zel Maliyet Bedeli (Devam)

 • Kiralanan yerin satn alnmas hali ve yeni bir elde etme

 • Kiralayana terk edilen tesislerin emsal bedeli,

 • Brtletirme ilemi ve ayni tahsilde stopaj olabilir mi? Sahibinin mkellefiyet durumu terk edilen tesisin deeri zerinde etkili olabilir mi?

 • Sadece KDV iin fatura olur mu? Kiralayan mteri saylabilir mi?

 • Kiralayan iktisadi iletme ise

 • Kiralayan gerek kii ise


Pe temall klar n erefiye de erlemesi

Petemallklarn (erefiye) Deerlemesi

 • Petemallklar mukayyet bedeli ile deerlenir. (VUK,282)

 • letmelerin satn alnmasnda aktiflerin piyasa deeri zerindeki ksm. (Satn Alma Bedeli- Rayi Bedele Gre Hesaplanan zvarlk)= erefiye veya petamallk. (irket birlemelerinde de erefiye olabilir)

 • Petemallk iletmelerin (hizmet ve retim tesisi) satn alnmasnda sz konusu olabilir. Belli tutarn zerinde ise aktifletirilmesi zorunludur.

 • Petamalln amortismana tabi tutulabilmesi iin al faturasnda ayrca gsterilmesi gerekir. Deeri kim hesaplayacak?

 • Petemallk bedelinde KDV oran esas olan maln tabi olduu oran m?

 • irket hisselerinin hisse senedi ile satn alnmasnda hisse senedi al bedeli ile deerlendiinden ayrca petemallk hesaplanmamal grndeyim. (TFRS-3te hisse almlar da erefiyenin konusunda)

 • Petemallklar 5 ylda eit yzdelerle amortismana tabi tutulur

 • tirak edilen irketle birleilmesi halinde itirak deeri ile nominal sermaye farkl ise, fark bilanoda ayrca gsterilebilir, zarar yazlmas halinde vergiyle ilgilendirilmez.(1 no.KV Teblii, 19.1)


Erefiyeler 2

erefiyeler-2

 • TFRS-3de erefiyeler irket birlemelerinde ortaya kmakta olup, birlemelerde kaytl deer deil, rayi deer esas alnmaktadr. KVK 19-20 maddedeki vergisiz birlemelerde kaytl deer esas alndndan erefiye sz konusu olamaz.

 • TFRS-3 de erefiyelere amortisman yok. Her yl deer testi yaplmas gerekiyor. KOB TFRSde ise amortisman oran %10


Yenileme fonu

Yenileme Fonu

 • Ayn yl iinde yaplan yenilemelerde fon ayrlamayaca gr doru deildir

 • Sat kirala uygulamasnda yenileme olmad iin fon hesaplanamaz.

 • 3 yl iinde yenilemeden maksat hesap dnemi mi, tam yl m anlalmal?

 • Yenileme 3 yl iinde gereklemise kalan fon amortismanda kullanlabilir mi?

 • Tasfiye halinde tasfiye karna ilave edilmeli

 • Devir, birleme ve tam blnmede fon devredilir. Ksmi blnmede devir yasak.

 • Geici vergi dnemlerinde fon hesaplanabilir


Ndirimli kurumlar vergisi md 32 a

ndirimli Kurumlar Vergisi (Md:32/A)

Kurumlar Vergisi Kanununa 32/A md. eklenen ve 28.02.2009 tarihinden geerli olmak zere yrrle giren indirimli kurumlar vergisi uygulamas ile yatrm tevik belgesine balanan yatrmlardan elde edilen kazanlara;

-ndirimli gelir/kurumlar vergisi, uygulanacaktr. Vergi indirimi tutar yatrma katk tutarna ulancaya kadar devam edecek.

Konuyla ilgili olarak yaymlanan 2009/15199 sayl BKK ile yatrmclara ayrca,

-Gmrk vergisi muafiyeti

-Kullanlm makine ithalat

-KDV istisnas

-Faiz destei

-Sigorta iveren primi destei

-Yatrm yeri tahsisi, salanmaktadr.


Ndirimli kurumlar vergisi 2

ndirimli Kurumlar Vergisi-2

 • ndirimli Kurumlar Vergisi sadece yeni yaplan yatrmdan elde edilen kazanca yatrma katk orannda ve blgeler itibariyle farkl oranlarda uygulanacaktr. Yeni yaplan yatrm dndaki hali hazrdaki yatrmlardan elde edilen kazanca standart (%20) kurumlar vergisi uygulanacaktr.

 • ndirimli kurumlar vergisi uygulamas zetle, devletin daha az vergi alarak yatrmcy iletme dneminde dolayl ekilde desteklemesini salayan bir yntemdir. Yatrm dneminde tevik yok. Kaldrlan yatrm indirimi uygulamasnda indirim mkellefin tm kazancndan yapld iin tevik yatrm dnemini de kapsamaktayd.

 • ndirimli kurumlar vergisi yatrm indiriminin yerini tutmaz.


Yat r ma mahsuben indirim hakk ndan yararlan lmas 3

Yatrma mahsuben indirim hakkndan yararlanlmas-3

 • Yatrma katk tutarna mahsuben, toplam yatrma katk tutarnn %50'sini ve gerekletirilen yatrm harcamas tutarn gememek zere; yatrm dneminde kurumun dier faaliyetlerinden elde edilen kazanlarna indirimli kurumlar vergisi oran uygulatmak suretiyle yatrma katk tutarn ksmen kullandrmaya, bu oran her bir il grubu iin sfra kadar indirmeye veya %80'e kadar artrmaya BK yetkili klnmtr.


Yat r ma katk oran 4

Yatrma katk oran-4

 • rnein, 1. blgedeki Ankarada yatrm katk oran blgesel yatrmlarda %10 ve uygulanacak kurumlar vergisi oran %20 yerine %15 olacaktr. BKKna gre KV indirim oran %25tir. ( 0,20*%75= 0,15) Buna gre 10 milyon TL deerindeki bir yatrm iin devletin Ankaral yatrmcya destei (katks) %10 zerinden 1 milyon TLdir. Bu 1 milyon TL destek devletin %20 yerine %15 orannda indirimli kurumlar vergisi almasyla dolayl ekilde finanse edilecektir.

 • Bu durumda 10 milyon TL deerindeki yatrmdan elde edilecek kazancn 20 milyon TLsi 5 puan indirimli kurumlar vergisi ile vergilendirilecektir. Yatrm katk tutar: (20.000.000 x %5)= 1.000.000 TLye ulancaya kadar mkellef %20 yerine %15 orannda kurumlar vergisi deyecektir.


Yararlanamayacak olanlar 5

Yararlanamayacak Olanlar-5

 • -Finans ve sigortaclk sektrlerinde faaliyet gsteren kurumlarn,

 • - ortaklklarnn,

 • -naat taahht ilerinin,

 • -4283 sayl Yap let Modeli elektrik enerjisi retim tesislerinin kurulmas ve iletilmesine ilikin Kanun kapsamnda yaplan yatrmlarn,

 • -3996 sayl Baz yatrmlarn Yap let Devret Modeli erevesinde yaptrlmasna ilikin Kanun kapsamnda yaplan yatrmlarn,

 • -Rdovans szlemesi kapsamndaki yatrmlarn,

  kazanlar yararlandrlmayacaktr.


Tevsi yat r mlarda ndirimli kurumlar vergisi

Tevsi Yatrmlarda ndirimli Kurumlar Vergisi

 • KVK Md.32/Ada tevsi yatrmlarda kazancn tespiti, tevsi yatrm tutarnn kurumun toplam yatrm tutar-na oranlanmas ile yaplaca, hesaplamada yeniden deerlenmi tutarlarn dikkate alnaca belirtilmitir.

 • Maliye Bakanl yeniden deerlenmi tutardan enflasyon dzeltmesi yaplm olan varlklar ifade ettii, bunun dnda sabit varlklarn yeniden deer-lenemeyecei grndedir. r: 2010 ylnda 100 birim tevsi yatrm yaplm ve tesisin toplam brt sabit yatrm tutar 250 birim ise kazancn %40 indirimli ksma ait olacaktr.


E itim kazanc istisnas ve ymm raporu

Eitim Kazanc istisnas ve YMM Raporu

 • Okul ncesi eitim, lkretim,

 • zel eitim ve orta retim zel okullarnn,

 • Rehabilitasyon merkezlerinin,

 • Kazanlar 5 hesap dnemi kurumlar vergisinden istisna edilmitir. (KVK, Md:5/1-)

 • zel okullar kapasitelerinin %10unu, vakf niversiteleri %50sini gememek zere bedelsiz eitim, retim ve yurt hizmetleri ve burs demeleri KDVnden istisna edilmitir.(KDVK:17/2-b)

 • Bedelsiz okutulan rencilere ilikin yklenilen KDV 30/a maddesine gre dzeltilmelidir.


Ankara ymm odasi d nem sonu lemler sem ner sakip eker yem nl mal m av r

naat ve Onarma lerinde Dnem Sonu lemleri

 • Geici kabul tutanann onay tarihi, iin bitim tarihiyle ilgili zel durumlar. (fesih, iflas, lm v.b)

 • Ortak giderlerin datmnda maliyet ve haslat esas. Demirba sat, kira geliri v.b. durumu

 • Kullanlmayan makine amortismanlarnn durumu

 • Finansman giderlerinin datmnda zel kredilere ait maliyetlerin ilgili iin maliyetine verilmesi gerei

 • Atl fonlarn deerlendirilmesinden doan faizlerin beyan edilip edilmeyecei

 • Uzun sre devam eden ilerde tahakkuk ve deme belgelerinin alnmas


Ankara ymm odasi d nem sonu lemler sem ner sakip eker yem nl mal m av r

naat ve Onarma lerinde Dnem Sonu lemleri (devam)

Her ie ait gelir/gider analizinin yalmas

Maliyetler gelirin elde edildii dnemde sonu hesaplarna intikal ettirilmelidir.

Yllara yaygn olmaya inaat, taahht ilerinde de her i itibaryla maliyet bedelinin tespiti gerekir.

Biten i gelir ve maliyet giderleri faaliyetten doan kar/zarar blmnde raporlanmaldr.

Yurt d ilere ait faturann Trkiyeden kesilmesi ve istisna kazancn beyannamede gsterilmesi

Bilano ve gelir tablosunun konsolidasyonu


Ankara ymm odasi d nem sonu lemler sem ner sakip eker yem nl mal m av r

Tanmazlarn ve tirak Hisseleri Sat Kazanc stisnas (Md: 5/e)

Kurumlarn en az iki tam yl sreyle aktiflerine kaytl tanmazlar ve itirak hisselerinin satna ilikin teden beri sre gelen %100lk istisna 2006 ylndan itibaren %75 oranna ekilmitir.

Menkul kymet veya tanmaz ticareti ve kiralamas ile uraanlar bu amala ellerinde bulundurduklar deerlerin satndan elde edilen kazanlara istisna uygulanmayacaktr.

6111 sayl yasa ile kira sertifikas ihrac amacyla varlk kiralama irketlerine satlar ile bu varlklarn varlk kiralama irketlerince tanmazn devralnd kuruma satndan doan kazanlar iin bu oran %100 olarak uygulanacak ve 2 yl sre art aranmayacaktr.


Ankara ymm odasi d nem sonu lemler sem ner sakip eker yem nl mal m av r

Buna gre kurumlarn;

 • kurucu sentleri

 • intifa senetleri

 • Rhan haklarnn satndan doan kazanlarn da

  %75i istisna kapsamna dahil edilecektir.

  Sattan zarar domas halinde zararn da %75inin kanunen kabul edilmeyen gider kabul edileceine ilikin tartmalar (Dn. 4. Dairesinin 24.5.2010 tarih ve E.2008/5626; K.2010/2984 sayl bozma kararnda tanmaz sat zararnn nn matrahn tespitinde gider yazlamayaca ynnde)


Ankara ymm odasi d nem sonu lemler sem ner sakip eker yem nl mal m av r

stisna satn yapld ylda uygulanacaktr. Dier bir ifade ile istisna da tahsil esas deil tahakkuk esas geerlidir. Sat izleyen 2.yln sonuna kadar tahsilat yaplmaz ise istisna hakk iptal edilecektir.

Sz konusu istisnada kazancn sermayeye ilave art kaldrlmtr. 5 yl sre ile zel fonda tutulmas yeterlidir.

Fon hesabna alma zaman kurumlar vergisi beyannamesinin verilme tarihine kadardr.


Ankara ymm odasi d nem sonu lemler sem ner sakip eker yem nl mal m av r

Satlarn para karl yaplmas gerekmektedir. (devir,temlik takas, hari). Borca karlk rzaen devir ve icra yoluyla satlarda da istisnadan faydalanlabilir.

stisnadan faydalanan kurumlarnayrca YMM raporu dzenlettirmesi gerekir. Tam tasdik szlemesi bulunanlarda ayrca rapora ihtiya yoktur.


Ankara ymm odasi d nem sonu lemler sem ner sakip eker yem nl mal m av r

Tanmazdan Maksat;

 • Arazi

 • Tapu siciline kaydedilen bamsz ve srekli haklar (irtifak haklar)

 • Kat mlkiyetine kaytl bamsz blmler

 • Madenler tanmaz saylmad iin maden arama ve iletme haklarnn sat bu kapsamda deerlendirilmeyecek


Ankara ymm odasi d nem sonu lemler sem ner sakip eker yem nl mal m av r

Muvazaa olmadka grup irketlerle olan ilemler de sz konusu istisnadan yararlandrlabilir.

Elde edilen kazancn atl hale dnecek sabit yatrmlara kanalize edilmesi amaca uygun olmayacaktr. Arsann satlp baka bir mevkiden arsa satn alnmas gibi.

Eski iyerinin satlp yeni bir iyeri alnmasnda ekonomik katk varsa istisnadan faydalanlacaktr.


Ankara ymm odasi d nem sonu lemler sem ner sakip eker yem nl mal m av r

tirak Hissesinden Maksat;

 • Anonim irketlerin hisse senetleri

 • Limited irketlerin itirak paylar

 • Sermayesi paylara blnm komandit irketlerin komanditer ortaa ait ortalk paylar

 • ortaklarnn ortaklk paylar

 • Adi ortaklklarn ortaklk paylar


Teknik hizmet kavram

Teknik Hizmet Kavram

 • KVKnn 5/1nci maddesindeki yurt dnda yaplan teknik hizmet gelirlerine ilikin istisnadan, esas itibariyle inaat, onarm ve montaj ileriyle ilgili olarak yrtlen planlama, projelendirme, mimarlk ve mhendislik, etd, fizibilite, harita tasarm, metraj, keif, idari ve teknik artname ile ihale dosyas hazrlama, ihale deerlendirme, mesleki kontrollk, inaat kontroll, tasarm kontroll, iletmeye alma danmanl, proje ve yatrm ynetimi ve benzeri hizmetleri anlamak gerekmektedir. Tam istisna kapsamndadr.

Kant Yeminli Mali Mavirlik Ltd. ti.


Rt l kazan da t m ve rt l sermaye kullan m

rtl Kazan Datm ve rtl Sermaye Kullanm

 • likili kii ve emsal bedel esas

 • Transfer fiyatlamasnda karn dnem sonu itibaryla datldnn kabul ne anlama gelmektedir?

 • Hazine kayb kriteri ve KDV

 • Her trl vergi ibaresinin belirsizlii ve gelecei okuma

 • rtl sermaye iin denen faiz ve kur farknn gider yazlamayaca

 • Dnem ba z sermaye tutarnn 3 katn amayan ilikili kii borlanmalar


Sermayeye lave edilen fonlar tasfiye halinde vergilendirilebilir mi

Sermayeye lave Edilen Fonlar Tasfiye Halinde Vergilendirilebilir mi?

 • GBna gre, tasfiye halinde sermayeye ilave edilen;

 • istisna kazanlar ile gemi yllar karlar stopaja, (GVK, Md:94/6-b ve KVK;15 ve 30)

 • Enflasyon dzeltme farklar ise hem kurumlar vergisine hem de stopaja tabidir.

 • Tasfiye sonucu deeri kalmayan itirak hisseleri veya bal ortaklklarn dzeltilmesinden kaynaklanan enflasyon dzeltme karlarnn durumu ne olacak?

 • Tasfiye sonunda ortaklara datlacak bir deer yoksa VUK Md.mk.298/A-5 ve Geici 25. md. Gre vergilendirme yaplabilir mi?


Enflasyon d zeltmesine tabi tutulan varl klar n sat

Enflasyon dzeltmesine tabi tutulan varlklarn sat

 • Enflasyon dzeltme farklar ilgili iktisadi kymetin sat halinde maliyet bedeli kabul edilir. Ancak, amortismana tabi olmayan kymetlerin dzeltilmi deerinin altnda satlmas halinde dzeltilmi deerle dzeltme ncesi deer arasndaki farka isabet eden zarar kurumlar/gelir vergisi matrahnn tespitinde dikkate alnmaz. rnek, itirak hisseleri ile arsa satlarnda enflasyon dzeltmesinden kaynaklanan zarar KKE gider olarak dikkate alnacaktr.


Rt l sermaye kullan m nda hazine zarar kriteri yok

rtl sermaye kullanmnda Hazine Zarar Kriteri Yok

 • rtl sermaye kullanan ilikili irketler hesap dnemi sonunda beyannamelerini bu durumu dikkate alarak dzenleyebilirler. rtl sermaye kullanan taraf bu tutar beyannamesinde KKEG olarak dier taraf da itirak kazanc istisnas olarak gsterebilir. Vergi inceleme raporunun sonucunu beklemeye gerek yok.

 • Her iki irketin karl veya zararl olmas sonucu etkilemez. rtl sermaye kullanmnda hazine zarar kriteri yok. Dolays ile dzeltmenin iki tarafn kar/zarar durumuna baklmadan dnem sonunda yaplmas gerekir.

 • Alacakl tarafn dzenleyecei faiz ve kur fark faturasndaki KDVnin borlu tarafndan indirilip indirilmeyecei tartmal. Maliye KDV Kan. 30/d gerei indirim yaplamayaca grnde.


Zarar mahsuplar na dikkat

Zarar Mahsuplarna Dikkat!

 • KVK 9. maddeye gre gemi yllar zararlarnn mahsup edilebilmesi iin;

 • 5 yldan fazla nakledilmemek,

 • Her yln zarar tutarnn beyannamede ayr ayr gsterilmesi,

 • Mahsup edilecek zararn ilgili olduu dnem beyannamesinde gsterilmesi, gerekmektedir.

 • lgili olduu yl beyannamesinde veya izleyen yllarda gsterilmeyen gemi yl zararlar kazancn olduu dnemde indirilebilir mi? ekil mi nemli, z m? Maliyenin gr eklin zn nnde olduu ynnde. Dzeltme beyan verilebilir.

 • Devralnan kurum zararlarnn beyannamede gsterilmesi

 • Devralnan kurumun z kaynan aan zararlarn mahsup edilemeyecei


Kdv y n nden d nem sonu lemler

KDV YNNDEN DNEM SONU LEMLER

 • Aralkayna ait beyannamede devren KDV tutar ile mizanda 190 hesabn mutabk olup olmad, beyannamede denecek KDV varsa 360 nolu hesapla mizann uyumu.

 • Gelir Tablosuna yansyan KDVne tabi gelirler toplam ile KDV beyannamelerindeki teslim ve hizmet toplamnn uyumu var m?

 • KDV tevkifatna tabi ilemlerin kontrol (2 No.Beyanname konusu)

 • Kur farklarnda KDV hesap dnemi sonunda deil borcun/alacan kapatld (fiilen dendii) dnemde


Kdv d nem sonu lemler 2

KDV DNEM SONU LEMLER -2

 • ndirimli orana tabi teslimleri olan mkelleflerde teslim ve hizmet tutarlarnn KDV oranlar itibariyle uyumunun kontrol yaplmal.

 • hra kaytl sat olanlarda 192 ve 392 nolu hesaplarn sat faturalar ve gmrk beyannameleri ile karlatrlmas.

 • KDV iadesinden olan alacaklar vergi borlarna mahsup edilmi ise dilekeler ile 360 ve 361 nolu hesaplarn kontrol yaplmal.


Hurda ve firelerin kdv ndirimine etkisi

Hurda ve Firelerin KDV ndirimine Etkisi

 • 113 nolu KDV tebliinin sonularnn deerlendirilmesi

 • Hurda veya firenin deeri yoksa (sfr ise) KDV dzeltilecek

 • Hurda veya firenin ekonomik deeri varsa KDV dzeltilmeyecek

 • Ksmi deer kayplarnda dzeltme yaplmayacak


Kdv y n nden d nem sonunda yap lmas gereken son kontroller

KDV ynnden dnem sonunda yaplmas gereken son kontroller

 • Ciro primleri ve dnem sonunda yaplan iskontolar nedeniyle KDV matrahnda deiiklik vuku bulduu hallerde dzeltme ilemi, alc tarafndan satc adna bir fatura ve benzeri belge dzenlenmek ve bu amala dzenlenecek belgede, KDV matrahnda deiiklie neden olan iskonto tutarna ilk teslim veya hizmetin yapld tarihte bu ilem iin geerli olan KDV oran uygulanmak suretiyle yaplacaktr. (116 nolu KDV Teblii) Yurt dndan elde edilen ciro primlerine ait KDVnin de hesaplanan KDV olarak dikkate alnacaktr. Bu gre katlmyoruz.

 • nceki yla ait faturalardaki KDV izleyen yln beyannamesinde indirilemez.

 • Binek otomobillerine ait KDV indirilemeyecek.


Hizmet ithalat nda kdv

Hizmet ithalatnda KDV

 • Hizmet ithalatnda 2 nolu KDV beyan unutulmamaldr. Yararlanma yurt dnda ise KDV hesaplanmayacak. (Yurt d pazarlama komisyonu, dava takibi, Pazar aratrmas)

 • Royalti ve know how adnda yurt dna yaplan demeler gayri maddi hak niteliinde olup gelir/kurumlar vergisi ve KDV stopajna tabi. Ciro zerinden yaplan demelerin danmanlk kapsamnda deerlendirilmesi doru deil.

 • Serbest meslek kazanc kapsamndaki V Anlamas olan lkelere yaplan demelerde 180 gn art deerlendirilmeli

 • Maliye nce stopaj yap sonra iade al grnde. Kanunda byle bir kural yok. Vergilememe esas kabul edilmitir.


Ortaklardan alacak ve bor lar hesaplarinin de erlemes ve kdv

ORTAKLARDAN ALACAK VE BORLAR HESAPLARININ DEERLEMES VE KDV

1-Esas itigal konusu bor para alp verme ii olmayanlar BSMV mkellefi saylmayacak, KDV mkellefi saylacak

2- Ortaa verilen borcun iletmeye ait olmas hali

3- Verilen borcun bir kredi kurumundan temin edilmesi hali

4- Ortaklarn iletmeden olan alacaklarnn deerlemesinde zellikli hususlar

5-Transfer fiyatlamas ve rtl sermaye kullanmnda KDV durumu


Hediyeler ve hediye ekleri

Hediyeler ve hediye ekleri

 • zellikle yl sonunda verilen hediyeleri reklam ve tantm gideri sayabilir miyiz?

 • Hediye eklerinin durumu. Maaza tarafndan 7 gn iinde fatura dzenlenmesi gerei.

 • Kamu Etik Kurulunun kamu iin belirledii tutarn zel sektr iin de geerli olmas, belirlenen tutar aan ksmn KKEG olarak dikkate alnmas gerektii grndeyim.

 • Televizyon, saat ve benzeri deerli hediyelerin pazarlama gideri saylmas kabul edilemez. Hediyenin kuruma verilmesi halinde aktife alnp gelir yazlmas gerekir.

 • Ylsonundaki tantm amal takvim ve benzerlerine dikkat edilmelidir.

Kant Yeminli Mali Mavirlik Ltd. ti.


Ticari kardan mali kara matrah ge i

Ticari Kardan Mali Kara (Matrah) Gei

 • 1-TCAR KARA EKLENECEK KKEG

 • denen gecikme zamm, gecikme faizi ve para cezalar

 • Binek otomobillerine ait MTV,

 • zel iletiim vergileri,

 • Yaplan ba ve yardmlardan indirimi kabul edilmeyen ksm,

 • Fiilen denmeyen SGK Primleri,

 • Gemi yllara ait giderler

 • Vergi incelemesi veya istee bal olarak denen ilave vergiler

 • rtl sermayeye isabet eden finansman giderleri


Ticari kardan mali kara matraha ge i

Ticari Kardan Mali Kara (Matraha) Gei

 • 2- TCAR KARDAN NDRLECEK UNSURLAR

 • Gemi yllara ait mali zararlar (5 yl amamak koulu ile) (KVK, Md:9)

 • Ar-Ge ndirimi (KVK, Md:10)

 • Sponsorluk Harcamalar (KVK; Md:10)

 • Ba ve Yardmlar ( KVK, Md:10)

 • Yatrm ndirimi (GVK, Geici Md:69)

 • nceki dneme ait olup bu dnem fiilen denen SGK primleri,

 • rtl sermaye kullanm nedeniyle nceki dnem matraha ilave edilip bu dnem lehe doan kur farklar

 • Vergiden istisna edilen kazanlar;

  • tirak Kazanlar,

  • Emisyon Primi Kazanlar, (Dorudan 520 nolu hesaba kaydedilmektedir)

  • Gayrimenkul ve tirak Hissesi Sat Kazanc,

  • Yurtd n. ve Onarm lerinden Sa. Kazanlar,

  • Serbest Blge Kazanlar,

  • Teknoloji Gelitirme Blgesi Kazanlar,

  • Uluslararas Gemi Sicili Kazan stisnas,


D nem kar zerinden vergi hesaplanmas

Dnem Kar zerinden Vergi Hesaplanmas

 • Kurumlar vergisi oran %20dir. Ancak indirimli vergi oran hakkndan yararlananlarda (tevik belgesi alanlarda) bu oran daha dk olabilir.

 • Dnem karndan ayrlan vergi gelir tablosunda ve bilanoda gsterilir.

 • TTKna gre ayrlmas gereken yedek akelerin izleyen yln kaytlarnda gsterilmesi gerekir.

 • Avans kar pay datlmas halinde datlan karn ortaklara avans hesabnda gsterilmesi uygun olur.


Vergi kar l n n kayd

Vergi Karlnn kayd

 • Geici Vergi;(Dnem ii kaytlar)

 • ------------------------/-----------------

 • 193- Pein denen Vergiler ve Fonlarxxx

  • 360- denecek Vergiler ve Fonlarxxx

  • ------------------------------/---------------

  • Kurumlar vergisi karl;(Dnem Sonu Kayd)

  • 691- Dnem Kar Vergi ve Dier Yasal Yk. Karlxxx

   • 370- Dnem Kar Vergi ve Dier Yk. Karl xxx

   • -------------------/-----------------------------------

   • 371-Dnem Karnn Pein d. Vergi ve Dier Yk. xxx

    • 193- Pein denen Vergiler ve Fonlar xxx

    • ---------------------------/--------------

     denmeyen geici verginin beyanname zerinden indirilmemesi ve bilanoda gsterilmemesi gerekir. denmeyen geici verginin tahakkuk kayd ters kaytla kapatlmaldr.


Ek mal tablolari d zenlemek zorunda olanlar

EK MAL TABLOLARI DZENLEMEK ZORUNDA OLANLAR

Aktif toplam veya net satlar toplam belli tutarn altnda kalan iletmeler ek mali tablolar dzenlemek zorunda deildir. (2011 ylnda aktif toplam 10.805.000.- TLnin veya net satlar toplam 24.012.000.-TLnin altnda kalan iletmeler ek mali tablolar 2012 ylnda verdikleri beyannamelerine eklemek zorunda deildir.

Ancak ek mali tablolar dzenlemek zorunda olan mkellefler, verecekleri yllk gelir veya kurumlar vergisi beyannamesine sz konusu tablolardan sadece Kar Datm Tablosunu eklemeleri gerekmektedir. Gerek kiilerin kar datm tablosu dzenlemesi anlamszdr. Ancak Maliye Bakanlnca karlan teblide gelir vergisi mkelleflerinin de bu tabloyu dzenlemesi gerektii belirtilmitir. (8 nolu Tebli)


Irket aktifleri de erlenerek z kaynaklar y kseltilebilir mi

irket Aktifleri Deerlenerek z Kaynaklar Ykseltilebilir mi?

 • Yeniden deerleme ve enflasyon dzeltmesi yaplmas yasal olarak imkansz.

 • Finansal tablolar TFRS ilkeleri dorultusunda dzenlenmedii ve bamsz denetime tabi irkete statsnde olunmad halde aktifler geree uygun deerle deerlenerek farklar z kaynaklar hesap grubunda gsterilebilir mi?

 • SPKnn 16.12.2011 tarihli kararnda, kurul kaydndaki irketlerin enflasyon dzeltmesi hari, mahkemece atanan bilirkii marifetiyle veya gayrimenkul deerleme irketlerince maddi duran varlklarn deerlenmesi sonucu ortaya kan fonun sermayeye ilave edilmesinin mmkn olmad belirtilmitir. GBnn da gr bu ynde. Deerleme fark dipnotlarda belirtilebilir.

 • Yaratc muhasebecilik- muhasebe hilesine dikkat!!!


Sermaye azaltarak kar da t labilir mi

Sermaye Azaltarak Kar Datlabilir mi?

letmenin sermaye azaltma ihtiyac iki nedenle ortaya kabilir.

1- Gerekten yksek sermayeye ihtiya kalmamtr. Ortaklar gemite koyduu paray geri almak isteyebilir.

2- Teknik iflastan kurtulmak iin.

Zararlar nedeniyle esas sermayenin 2/3nden fazlas kaybedilmitir. rnein, esas sermaye 1.000 TLdir. zkaynak zararlar nedeniyle 200 TLye inmitir. Azaltlan sermaye zararn kapatlmasnda kullanld takdirde irket teknik iflastan kurtulur.

Aksi takdirde ortaklarn irkete ya yeni sermaye ilave etmesi ya da zarar kapatmas gerekir.


Sermaye azalt m na dikkat

Sermaye azaltmna dikkat!!!

 • Gemi yllar karlarnn

 • Enflasyon dzeltme farklar ve sermaye enflasyon olumlu farklarnn

 • Kurumlar vergisinden istisna kazanlarn

 • Sermayeye nce ilave edilip sonra ekilmesinde azaltlan sermayenin kurumlar vergisi ve kurum stopajna tabi olup olmadna dikkat edilmelidir. Bu durum irketlerin tasfiyelerinde de nemlidir.

 • Maliye Bakanl sermaye azaltmnda azaltlan ksmn irkete en son konulan sermayenin ekildiinin kabul edilecei, vergisiz fonlarn iletmeden ekilmesinin vergiye tabi olduu grndedir.


Nakden taahh t edilen sermayenin irket karlardan kar lanmas kar da t m say l r m

Nakden Taahht Edilen Sermayenin irket Karlardan Karlanmas Kar Datm Saylr M?

 • irket genel kurulu nakden taahht edilen sermayeden denmeyen ksmn veya tamamn gemi yllar karlarndan karlad takdirde sz konusu ilemin kar datm olarak deerlendirilmesi gerekir. Genel kurulun karar ancak genel kurul tarafndan deitirilebilir.

 • Ancak genel kurul sermaye maddesinde deiiklik yaparak taahht edilen sermayenin denmeyen ksmnn irketin gemi yllar karlarndan karlanacana karar verdii takdirde artk kar datmndan sz edilemez. Yaplan ilemin GVK 94/6 madde erevesinde deerlendirilmesi gerekir.

Kant Yeminli Mali Mavirlik Ltd. ti.


T r de i ikli inde k st d nem kar zarar n n g sterimi

Tr Deiikliinde Kst Dnem Kar/Zararnn Gsterimi

 • Tr deitirme ileminde ara bilano tarihi ile yeni trn tescil tarihi arasnda meydana gelen faaliyet sonucundaki kar ve zararn yeni tr irketin bilanosunda gemi yllar kar/zarar eklinde aktarlmas gerekir.

 • Ara bilanoya gre kartlan kardan vergi karl dldkten sonra kalan ksm zvarln bir unsuru olarak yeni tr irkette sermaye olarak dikkate alnabilir.

 • Tr deiikliklerinde kst dnem kurumlar vergisi beyannamesine eklenecek mali tablolar dnem bandan tr deiikliinin tescil edildii gnden nceki dnem faaliyetini kapsamaldr. Ara bilano tarihi:30.9.2012,

  tr deiikliinin onand tarih:15.11.2012, tr deiiklii tescil tarihi: 21.11.2012 ise, kst dneme ilikin tablolar 1.1.2012-20.11.2012 dnemini kapsamaldr.

Kant Yeminli Mali Mavirlik Ltd. ti.


Kur farklar n n kayd

Kur Farklarnn Kayd

 • Kur farklarnn maliyet unsuru olduu durumlar olabilir.

 • Kur farklarnn gelir/ gider olduu durumlar (646-656 nolu hesaplarn kullanlmas)

 • Finansman gideri olduu durumlar (780 nolu hesap)

 • Kur farklarnda KDV ne zaman doar? ( 105 nolu KDV Teblii)

 • Yllara yaygn inaat ilerinde hak edie ait kur fark ve faizin dnem geliri saylp saylamayaca


Kat kar l in aat i leri

Kat karl inaat ileri

 • 30 nolu KDV teblii 60 nolu sirkler ile teyit edildi.

 • Hatta bir adm ileri gidilerek arsa sahibine teslim edilen bamsz blmlerin emsal bedeline arsa bedelinin de dahil edilmesi gerektii belirtildi. Arsa sahibi kendisine ait arsa iin de KDV demek zorunda brakld.

 • Kat karl ileminde arsa sahibine dairelerin tesliminde fatura ve emsal bedel sorunu devam ediyor. Emsal bedel mteahhidin birim m2ye isabet eden inaat harcamasdr.

 • Tapu veya noter dnda alc ve satc arasnda yaplan tanmaz sat szlemesi bir hususu ispat ve belli etme gc tamadndan damga vergisine tabi kat saylmaz. (TMK Md:705-706;Tapu K. Md:26 ve Noterlik Kanunu Md:60 ve Dn.7.D.20.10.2009 karar)


Kob tebli i de i ti

KOB teblii deiti

 • 4 Kasm tarihli RGde yaymlanan 2012/3834 sayl ynetmelik deiiklii ile KOB kriterleri deiti ve daha fazla KOBnin devlet desteklerinden yararlanmasnn yolu ald.

 • 2005 ylnda karlan teblideki 25 milyon TL had 40 milyon TLye karld. Buna gre;

 • Mikro: 10 kiiden az ve net satlar veya aktif toplam 1 milyon TLyi amayan iletmeler

 • Kk: 50 kiiden az ve net satlar veya aktif toplam 8 milyon TLyi amayan iletmeler

 • Orta: 250 kiiden az ve net satlar veya aktif toplam 40 milyon TLyi amayan iletmeler

Kant Yeminli Mali Mavirlik Ltd. ti.


Ortak i letme

Ortak iletme

 • Bir iletme tek bana veya bal iletmeleriyle birlikte hakim etki yaratmayacak ekilde baka bir iletmenin oy haklar veya sermayesinin %25 ila %50sine sahip olmas yahut kendisinin oy haklar veya sermayesinin %25 ila %50sine baka bir iletmenin hakim etki yaratmayacak ekilde sahip olmas durumunda bunlar ortak iletme saylr.

 • Sermaye ve oy hakkndan yksek olan uygulanr.

 • niversiteler, niversitelerin kurduu vakflar, kar amac gtmeyen merkezler, kurumsal yatrmclar, nfusu 5 binden az olan belde belediyeleri ve ky tzel kiilikleri hadler alsa dahi bamsz iletme saylr.

Kant Yeminli Mali Mavirlik Ltd. ti.


Hakim letme ba l i letme

Hakim letme-Bal iletme

 • Bir iletmenin baka bir iletmenin;

 • Sermaye veya oy hakknn ounluuna sahip olmas,

 • Ynetim, yrtme veya denetim kurulu yelerinin ounluunu atama veya azletme yetkisine sahip olmas,

 • Baka iletmelere ortaklk yoluyla bunlarn oy haklarnn ounluunu tek bana kontrol etme hakkna sahip olmas artlarnn en az birisinin gereklemesi halinde bu iletmelerden birincisi hakim iletme, dieri bal iletme saylr.

Kant Yeminli Mali Mavirlik Ltd. ti.


Ankara ymm odasi d nem sonu lemler sem ner sakip eker yem nl mal m av r

Yurt Dnda Yararlanlan ve Trkiyede Yerlemi Olmayan Kiilere Verilen Hizmetlerde %50 Kazan ndirimi

6322 sayl Kanun ile KVKnun 5/1. maddesine eklenen () fkras ile Trkiyede yerlemi olmayan kiilerle, iyeri, kanuni ve i merkezi yurt dnda bulunanlara Trkiyede verilen ve mnhasran yurt dnda yararlanlan baz hizmet faaliyetlerinden elde edilen kazancn %50si kurumlar vergisinden indirilebilecektir.

-ndirim beyanname zerinde gsterilecek

-ndirimden kazancn olmas halinde yararlanlabilecek, indirilemeyen ksm gelecek yla devredilemeyecek

Kant Yeminli Mali Mavirlik Ltd. ti.


Ndirimden yararlanacak hizmetler

ndirimden yararlanacak hizmetler

-mimarlk, mhendislik,

-tasarm,

-yazlm,

-tbbi raporlama,

-muhasebe kayd tutma,

-ar merkezi ve veri saklama hizmeti

Yurt dndaki mteriye verilecek ve yararlanma yurt dnda olacak.

Kant Yeminli Mali Mavirlik Ltd. ti.


E itim ve sa l k hizmetlerinde 50 kazan ndirimi

Eitim ve Salk hizmetlerinde %50 Kazan ndirimi

lgili bakanln izni ve denetimine tabi olarak,

 • eitim ve

 • salk

  Alannda faaliyet gsteren ve Trkiyede yerlemi olmayan kiilere hizmet veren iletmelerin mnhasran bu faaliyetlerden elde ettii kazancn %50si matrahn tespitinde indirilebilecektir.

Kant Yeminli Mali Mavirlik Ltd. ti.


Tekrar finansman gider k s tlamas

Tekrar Finansman Gider Kstlamas

 • 6322 sayl Kanun ile KVKnun 11 inci maddesine eklenen bent hkmne gre z sermayesi yetersiz iletmelerde borlanmay azaltmak amacyla finansman giderlerinin belli bir ksmnn kurum kazancndan indirilmesi yasaklanmtr.

 • Buna gre, kredi kurulular, finansal kurulular, finansal kiralama, faktoring ve finansman irketleri dnda, kullanlan yabanc kaynaklar z kaynaklarn aan iletmelerde, aan ksma mnhasr olmak zere, yatrmn maliyetine eklenenler hari, iletmede kullanlan yabanc kaynaklara ilikin faiz, komisyon, vade fark, kr pay, kur fark ve benzeri adlar altnda yaplan gider ve maliyet unsurlar toplamnn %10unu amamak zere Bakanlar Kurulunca kararlatrlan ksm kanunen kabul edilmeyen gider olarak dikkate alnabilecektir. Henz BKK kmamtr.

Kant Yeminli Mali Mavirlik Ltd. ti.


Yabanc fon kazan lar na li kin stisna

Yabanc Fon Kazanlarna likin stisna

 • stanbulda finans merkezi kurulmas projesi erevesinde 6322 sayl kanun ile KVKnuna eklenen 5/A maddesinde, yabanc fon kazanlar belli koullarda kurumlar vergisinden istisna tutulmutur.

 • Buna gre yabanc fonlarn, Sermaye Piyasas Kurulunca verilen portfy yneticilii yetki belgesine sahip tam mkellef irketler araclyla, organize bir borsada ilem grsn veya grmesin her trl menkul kymet ve sermaye piyasas arac, vadeli ilem ve opsiyon szlemesi, varant, dviz, emtiaya dayal vadeli ilem ve opsiyon szlemesi, kredi ve benzeri finansal varlklar ve kymetli maden borsalarnda yaplan emtia ilemlerinden elde ettikleri kazanlar nedeniyle, kanunda belirtilen artlarn birlikte gereklemesi halinde portfy yneticilii yapanlar; sz konusu fonlar iin daimi temsilci, bunlarn iyerleri de bu fonlarn iyeri veya i merkezi saylmayaca be bu kazanlar iin beyanname verilmeyecei, dier kazanlar nedeniyle beyanname verilmesi halinde bu kazanlarn beyannameye dahil edilmeyecei belirtilmitir..

Kant Yeminli Mali Mavirlik Ltd. ti.


Giri im sermayesi fonu kazan ndirimi

Giriim Sermayesi Fonu Kazan ndirimi

 • 6322 sayl Kanun ile VUKna 325/A maddesi olarak eklenen giriim sermayesi fonu olarak ayrlan tutarlarn beyan edilen gelirin %10unu amayan ksmkurumlar vergisine tabi kazantan indirilebilecektir.

 • Buna gre SPK tarafndan dzenleme ve denetimine tabi olarak Trkiyede kurulmu veya kurulacak olan giriim sermayesi yatrm ortaklklarna sermaye olarak konulmas veya giriim sermayesi yatrm fonu paylarnn satn alnmas amacyla, ilgili dnem kazancndan veya beyan edilen gelirden giriim sermayesi fonu ayrlabilir.

 • Bu fon, kurum kazancnn veya beyan edilen gelirin %10unu ve z sermayenin %20sini aamaz.

 • Giriim sermayesi fonu olarak ayrlan tutarlar pasifte geici bir hesapta tutulur. Mkelleflerce, fonun ayrld yln sonuna kadar giriim sermayesi yatrm ortaklklarna veya giriim sermayesi yatrm fonlarna yatrm yaplmamas halinde, zamannda tahakkuk ettirilmeyen vergiler gecikme faizi ile birlikte tahsil edilir.

Kant Yeminli Mali Mavirlik Ltd. ti.


Ndirimden yararlanman n ko ullar

ndirimden Yararlanmann Koullar

 • ndirilecek fon, kurum kazancnn veya beyan edilen gelirin %10unu ve z sermayenin %20sini aamaz.

 • Giriim sermayesi fonu olarak ayrlan tutarlar pasifte geici bir hesapta tutulur. Mkelleflerce, fonun ayrld yln sonuna kadar giriim sermayesi yatrm ortaklklarna veya giriim sermayesi yatrm fonlarna yatrm yaplmamas halinde, zamannda tahakkuk ettirilmeyen vergiler gecikme faizi ile birlikte tahsil edilir.

Kant Yeminli Mali Mavirlik Ltd. ti.


Fonun ama d kullan lamayaca

Fonun Ama D Kullanlamayaca

 • Bu fon; amac dnda herhangi bir suretle baka bir hesaba nakledilmesi, iletmeden ekilmesi, ortaklara datlmas, dar mkelleflerce ana merkeze aktarlmas veya iin terki, iletmenin tasfiyesi, devredilmesi, blnmesi ya da giriim sermayesi yatrm ortaklklarnn hisse senetlerinin veya giriim sermayesi yatrm fonu katlma paylarnn elden karlmasndan itibaren alt ay iinde bu maddede belirtilen amala yeniden kullanlmamas halinde, bu ilemlerin yapld veya srenin dolduu dnemde vergiye tabi tutulur.

 • Bu maddenin uygulanmasna ilikin usul ve esaslar Maliye Bakanlnca henz belirlenmemitir.

Kant Yeminli Mali Mavirlik Ltd. ti.


Kar payi avans da itilmasi

KAR PAYI AVANS DAITILMASI

 • irket esas szlemesinde kar pay avans datlabileceine ilikin hkm bulunmas gerektii grndeyim. Teblide aklk yok.

 • Kr pay avans datlacak hesap dnemi iinde yaplacak genel kurul toplantsnda karara balanr

 • Kr pay avans datmna ilikin rapor hazrlanr

 • Datlacak avans tutar ara dnem karnn yarsn aamaz

 • Vergi kesintisi yaplmas gerekir

 • Kanuni yedek akelerin hesaplanmas gerekir

 • Kr pay avans ynetim kurulu kararn izleyen en ge 6 hafta ierisinde denir.

 • Ortaklar tarafndan kar pay avansnn elde edilme zaman

 • Yllara yaygn inaat ilerinde kar pay avans datlmas

 • Transfer fiyatlandrmas yoluyla rtl kazan datm

Kant Yeminli Mali Mavirlik Ltd. ti.


Kar pay na ili kin bilan o tfrs ye mi vuk na g re mi haz rlanacak

Kar Payna ilikin Bilano TFRSye Mi VUKna Gre Mi Hazrlanacak?

 • Teblide avans kar paynn TTKnunda belirtilen finansal raporlama standartlarna gre hazrlanan bilano kar esas alnarak hesaplanaca belirtilmitir. Teblide 2012 yl iin VUK geerli.

 • 6335 sayl Kanunla yaplan deiiklikler nedeniyle denetime tabi olmayan irketler tarafndan dzenlenecek finansal tablolarn Vergi Usul Kanununda belirtilen deerleme ilkelerine gre hazrlanmas halinde bu durumun avans kar pay datmna engel olmayaca dnlmektedir.

Kant Yeminli Mali Mavirlik Ltd. ti.


Avans kar pay tablosu

Avans kar pay tablosu

 • ARA DNEM KARI10.000

 • Gemi yl zarar (-)0

 • Kurumlar vergisi (-) 2.000

 • Gelir vergisi (-)0

 • Dier Vergiler (-)0

 • 1. Tertip yedek ake (-) 500

 • DAITIMA ESAS TUTAR= 7.500

 • Datlabilecek Tutar 3.750

 • 2. Tertip yedek ake %10 375

 • DENECEK KAR PAYI 3.375

Kant Yeminli Mali Mavirlik Ltd. ti.


Kar pay avans n n muhasebe k ayd

Kar pay avansnn muhasebe kayd

 • 193-PEN DENEN VERGLER2.000

  360- DENECEK VERGLER2.000

 • ----------------------------------/------------------------

 • 184- ORTAK. DAIT. KAR PAYI AVANSI 3.375

 • 331- ORTAKLARA BORLAR 3.375,00

 • ---------------------------------------------/---------------

 • 331-ORTAKLARA BORLAR3.375,00

  360-DENECEK VERGLER 506,25

 • 102-BANKALAR (Ortaklara net deme) 2.868,75

 • ____________________/___________________

 • 360-DENECEK VERGLER506,25

  102-BANKALAR (Gelir vergisi stopaj deme)506,25

  ---------------------/----------------------------------------

Kant Yeminli Mali Mavirlik Ltd. ti.


Ertesi y l n kayd

Ertesi yln Kayd

 • 1. ve 2. tertip yedek akenin ertesi ylda dnem/gemi yl karndan ayrlmas gerektii grndeyim.

 • Tablodaki gelir vergisi ortaklardan kesilecek %15 vergi kesintisi deil, kurum kazanc zerinden denen vergilerin tamam kurumlar vergisi veya kurum stopajdr. fade doru deil.

  --------------------------/---------------------------

 • 570- GEM YILLAR KARI 4.250.-

 • 184- ORTAK. DAI KAR PAYI AVANSI 3.375.-

  • 540- 1. TERTP YEDEK AKE 500

  • 540- 2. TERTP YEDEK AKE 375.-

 • ------------------------/ ---------------------------------

 • .

 • Kant Yeminli Mali Mavirlik Ltd. ti.


  Ttk na g re d nem kar ndan ayr lacak yedek ak eler

  TTKna gre dnem karndan ayrlacak yedek akeler

  • 1. tertip yedek ake dnem karnn %5i kadar olup denmi sermayenin %20sine ulancaya kadar (kurumlar vergisi dendikten sonra kalan net kardan ayrlmal)(TTK,519)

  • 2. Tertip yedek ake datlmasna karar verilen karn %10u. st snr yok. Ortaa datlmasna karar verilen brt kar pay zerinden hesaplanmal. Kalan ksmdan %15 vergi stopaj hesaplanmal. Tam mkellef kurum ortaklarda stopaj yok.

  • Kanuni yedek akeler tescil edilen sermayenin yarsn amadka baka amala kullanlamaz, ortaklara datlamaz. Sermayeye dahi ilave edilemez. Zararlarn kapatlmasnda kullanlabilir.

  • 1.Temett denmi sermayenin %5i olup, datlmas zorunludur. Ortaklarn tamam datlmasn istemezse sorun yok. Vergi kesintisi var, 2.tertip yedek ake kesilmez.

  Kant Yeminli Mali Mavirlik Ltd. ti.


  Ankara ymm odasi d nem sonu lemler sem ner sakip eker yem nl mal m av r

  rnek

  • 1. tertip yedek ake ertesi yln banda dnem karnn gemi yllar kar hesabna alnmas srasnda genel kurul kararna gerek olmakszn ayrlabilir. Kanuni bir zorunluluk olduu iin.

  Kant Yeminli Mali Mavirlik Ltd. ti.


  Ankara ymm odasi d nem sonu lemler sem ner sakip eker yem nl mal m av r

  SON

  • Sayglarmla


  ad
 • Login