Eg szs g gyi informatika oktat sa s kutat sa az eg szs g gyi f iskolai karon
Download
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 20

Egészségügyi informatika oktatása és kutatása az Egészségügyi Főiskolai Karon PowerPoint PPT Presentation


 • 92 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Egészségügyi informatika oktatása és kutatása az Egészségügyi Főiskolai Karon. Az Egészségügyi ügyvitelszervező szak. Főiskolai szintű (BSc) diploma; olyan szakember, aki ismeri az egészségtudományokat az informatikát a közgazdaságtant az egészségügy szervezeti működését

Download Presentation

Egészségügyi informatika oktatása és kutatása az Egészségügyi Főiskolai Karon

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Eg szs g gyi informatika oktat sa s kutat sa az eg szs g gyi f iskolai karon

Egészségügyi informatikaoktatása és kutatásaaz Egészségügyi Főiskolai Karon


Az eg szs g gyi gyvitelszervez szak

Az Egészségügyi ügyvitelszervező szak

 • Főiskolai szintű (BSc) diploma;

 • olyan szakember, aki ismeri

  • az egészségtudományokat

  • az informatikát

  • a közgazdaságtant

  • az egészségügy szervezeti működését

  • a szervezetek menedzselését


Mi indokolta l trehoz s t

Mi indokolta létrehozását?


A szak t rt nete

A szak története

 • 1991-szakindítás

 • 1996 - a szak akkreditálása

 • 1998 - levelező tagozat indítása

 • 2002 - kredit rendszerű képzés

 • 2004 - Egészségügyi szervező (BSc) szak alapítása


A szak hallgat i

A szak hallgatói

 • 120-130 nappali (államilag finanszírozott)

 • 40-50 levelező (államilag finanszírozott)

 • 230-240 levelező (költségtérítéses)

 • kibocsátás: 50-60 fő/év

 • jelentkező: 340-360 fő/év


A hallgat i l tsz mok alakul sa

A hallgatói létszámok alakulása


A szak oktat i llom nya

A szak oktatói állománya


A szak oktat i llom nya1

A szak oktatói állománya

 • Sok a külső óraadó (8 főállású - 25 óraadó)

 • nagy az óraterhelés

  • adjunktus, tanársegéd: 18-22 óra/hét

  • docens 12-16 óra/hét

 • a Kar kiszolgálása is feladatunk (más szakok informatika oktatása, informatikai problémák)


Infrastrukt ra

Infrastruktúra

 • 20 ezer kötetes könyvtár (nem informatikai szakkönyvtár)

 • 5 számítógépes terem, 80 PC-vel (vegyes korú és minőségű, állandóan felújítjuk)

 • 2 lokális hálózat, Internet-es kapcsolat és szolgáltatások


Az oktat s szerkezete

Az oktatás szerkezete

 • Két tanszék (Egészségügyi Ügyviteli és Finanszírozási, Egészségügyi Informatikai)

 • gyakorlat-elmélet aránya ~ 60/40%

 • sokféle tantárgy: jelenleg kb. 60, amit a BSc szakindításban 40-re csökkentünk


Tant rgycsoportok diszcipl n k szerint

Tantárgycsoportok(diszciplínák szerint)

 • Egészségtudomány, orvostudomány

 • Társadalomtudományi, jogi

 • Közgazdaságtudomány

 • Menedzsment

 • Informatika


Informatika oktat sa 1

Informatika oktatása 1.

 • Alapozó tárgyak

  • matematika

  • adatszerkezetek, algoritmusok

  • hardver- és hálózati ismeretek

  • operációs rendszerek


Informatika oktat sa 2

Informatika oktatása 2.

 • Számítástechnika, információtechnika

  • alapszoftverek (szövegfeldolgozás, táblázatkezelés, prezentáció)

  • adatbázis-kezelés

  • programozási ismeretek

  • információs rendszerek tervezése és üzemeltetése

  • adatbiztonság, adatvédelem


Informatika oktat sa 3

Informatika oktatása 3.

 • Általános egészségügyi informatika

  • adatszolgáltatás és adattípusok az egészségügyben

  • egészségügyi azonosító rendszerek

  • adatbiztonság és adatvédelem

  • biometria

  • biológiai jelfeldolgozás


Informatika oktat sa 4

Informatika oktatása 4.

 • Egészségügyi információtechnika

  • az alapellátás informatikája

  • a szakellátás informatikája

   • ambuláns

   • fekvőbeteg

  • integrált egészségügyi rendszerek


Informatika oktat sa 5

Informatika oktatása 5.

 • Határterületek (főleg szabadon választható)

  • MI, szakértői rendszerek

  • neuronhálózatok

  • minősítő halmazok és algoritmusok (fuzzy logic)


Tudom nyos munka

Tudományos munka

 • Háttér: Debreceni Egyetem

 • öt kolléga PhD képzésben hallgató (négy informatikai témában)

 • 80 publikáció

 • problémánk:

  • túlterheltség

  • szűkös anyagi lehetőségek


N h ny t ma

Néhány téma

 • Egyirányú hash-függvény és alkalmazásai.

 • Kriptográfiaia folyamtitkosítás.

 • Redundáns számrendszerek.

 • Információs rendszerszervezési modell kidolgozása, CASE-eszköz fejlesztése.

 • Endokrin rendszerek modellezése dinamikai rendszerekkel (kaotikus állapotok)

 • Mesterséges neuronhálózatok kapcsolat-típusainak vizsgálata.


Kapcsolataink

Kapcsolataink

 • Holland, amerikai, német egyetemek és eü. felsőfokú képő intézményekkel

 • hallgatók és oktatók cseréje

 • pályázatok

 • egészségügyi intézmények (kórházak, MEP, ÁNTSZ, GYÓGYINFOK stb.)

 • regionális oktatási feladatok (ETI)


K sz n m a figyelmet

Köszönöm a figyelmet!


 • Login