Egészségügyi informatika oktatása és kutatása az Egészségügyi Főiskolai Karon - PowerPoint PPT Presentation

Eg szs g gyi informatika oktat sa s kutat sa az eg szs g gyi f iskolai karon
Download
1 / 20

 • 114 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Egészségügyi informatika oktatása és kutatása az Egészségügyi Főiskolai Karon. Az Egészségügyi ügyvitelszervező szak. Főiskolai szintű (BSc) diploma; olyan szakember, aki ismeri az egészségtudományokat az informatikát a közgazdaságtant az egészségügy szervezeti működését

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Egészségügyi informatika oktatása és kutatása az Egészségügyi Főiskolai Karon

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Eg szs g gyi informatika oktat sa s kutat sa az eg szs g gyi f iskolai karon

Egészségügyi informatikaoktatása és kutatásaaz Egészségügyi Főiskolai Karon


Az eg szs g gyi gyvitelszervez szak

Az Egészségügyi ügyvitelszervező szak

 • Főiskolai szintű (BSc) diploma;

 • olyan szakember, aki ismeri

  • az egészségtudományokat

  • az informatikát

  • a közgazdaságtant

  • az egészségügy szervezeti működését

  • a szervezetek menedzselését


Mi indokolta l trehoz s t

Mi indokolta létrehozását?


A szak t rt nete

A szak története

 • 1991-szakindítás

 • 1996 - a szak akkreditálása

 • 1998 - levelező tagozat indítása

 • 2002 - kredit rendszerű képzés

 • 2004 - Egészségügyi szervező (BSc) szak alapítása


A szak hallgat i

A szak hallgatói

 • 120-130 nappali (államilag finanszírozott)

 • 40-50 levelező (államilag finanszírozott)

 • 230-240 levelező (költségtérítéses)

 • kibocsátás: 50-60 fő/év

 • jelentkező: 340-360 fő/év


A hallgat i l tsz mok alakul sa

A hallgatói létszámok alakulása


A szak oktat i llom nya

A szak oktatói állománya


A szak oktat i llom nya1

A szak oktatói állománya

 • Sok a külső óraadó (8 főállású - 25 óraadó)

 • nagy az óraterhelés

  • adjunktus, tanársegéd: 18-22 óra/hét

  • docens 12-16 óra/hét

 • a Kar kiszolgálása is feladatunk (más szakok informatika oktatása, informatikai problémák)


Infrastrukt ra

Infrastruktúra

 • 20 ezer kötetes könyvtár (nem informatikai szakkönyvtár)

 • 5 számítógépes terem, 80 PC-vel (vegyes korú és minőségű, állandóan felújítjuk)

 • 2 lokális hálózat, Internet-es kapcsolat és szolgáltatások


Az oktat s szerkezete

Az oktatás szerkezete

 • Két tanszék (Egészségügyi Ügyviteli és Finanszírozási, Egészségügyi Informatikai)

 • gyakorlat-elmélet aránya ~ 60/40%

 • sokféle tantárgy: jelenleg kb. 60, amit a BSc szakindításban 40-re csökkentünk


Tant rgycsoportok diszcipl n k szerint

Tantárgycsoportok(diszciplínák szerint)

 • Egészségtudomány, orvostudomány

 • Társadalomtudományi, jogi

 • Közgazdaságtudomány

 • Menedzsment

 • Informatika


Informatika oktat sa 1

Informatika oktatása 1.

 • Alapozó tárgyak

  • matematika

  • adatszerkezetek, algoritmusok

  • hardver- és hálózati ismeretek

  • operációs rendszerek


Informatika oktat sa 2

Informatika oktatása 2.

 • Számítástechnika, információtechnika

  • alapszoftverek (szövegfeldolgozás, táblázatkezelés, prezentáció)

  • adatbázis-kezelés

  • programozási ismeretek

  • információs rendszerek tervezése és üzemeltetése

  • adatbiztonság, adatvédelem


Informatika oktat sa 3

Informatika oktatása 3.

 • Általános egészségügyi informatika

  • adatszolgáltatás és adattípusok az egészségügyben

  • egészségügyi azonosító rendszerek

  • adatbiztonság és adatvédelem

  • biometria

  • biológiai jelfeldolgozás


Informatika oktat sa 4

Informatika oktatása 4.

 • Egészségügyi információtechnika

  • az alapellátás informatikája

  • a szakellátás informatikája

   • ambuláns

   • fekvőbeteg

  • integrált egészségügyi rendszerek


Informatika oktat sa 5

Informatika oktatása 5.

 • Határterületek (főleg szabadon választható)

  • MI, szakértői rendszerek

  • neuronhálózatok

  • minősítő halmazok és algoritmusok (fuzzy logic)


Tudom nyos munka

Tudományos munka

 • Háttér: Debreceni Egyetem

 • öt kolléga PhD képzésben hallgató (négy informatikai témában)

 • 80 publikáció

 • problémánk:

  • túlterheltség

  • szűkös anyagi lehetőségek


N h ny t ma

Néhány téma

 • Egyirányú hash-függvény és alkalmazásai.

 • Kriptográfiaia folyamtitkosítás.

 • Redundáns számrendszerek.

 • Információs rendszerszervezési modell kidolgozása, CASE-eszköz fejlesztése.

 • Endokrin rendszerek modellezése dinamikai rendszerekkel (kaotikus állapotok)

 • Mesterséges neuronhálózatok kapcsolat-típusainak vizsgálata.


Kapcsolataink

Kapcsolataink

 • Holland, amerikai, német egyetemek és eü. felsőfokú képő intézményekkel

 • hallgatók és oktatók cseréje

 • pályázatok

 • egészségügyi intézmények (kórházak, MEP, ÁNTSZ, GYÓGYINFOK stb.)

 • regionális oktatási feladatok (ETI)


K sz n m a figyelmet

Köszönöm a figyelmet!


 • Login