Social kapital og sociale netværk som mulig ressource i forebyggelsesindsatsen. - PowerPoint PPT Presentation

Social kapital og sociale netværk som mulig ressource i forebyggelsesindsatsen.
Download
1 / 10

 • 100 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Social kapital og sociale netværk som mulig ressource i forebyggelsesindsatsen. Lars Skov Henriksen Institut for Sociologi og Socialt Arbejde. Hvad er social kapital?. En ofte set definition: ”Tillid, normer og netværk, der kan fremme kollektiv handling”.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Social kapital og sociale netværk som mulig ressource i forebyggelsesindsatsen.

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Social kapital og sociale netv rk som mulig ressource i forebyggelsesindsatsen

Social kapital og sociale netværk som mulig ressource i forebyggelsesindsatsen.

Lars Skov Henriksen

Institut for Sociologi og Socialt Arbejde


Hvad er social kapital

Hvad er social kapital?

 • En ofte set definition: ”Tillid, normer og netværk, der kan fremme kollektiv handling”.

 • Social kapital er en egenskab eller en kvalitet ved den sociale organisering.

 • Social kapital måles ofte gennem tre indikatorer:

 • Gensidig tillid

 • Sociale netværk

 • Deltagelse i foreningsliv og lignende

 • Dette er indirekte mål.


Kapital

”Kapital”?

 • Når vi betegner det social ”kapital”, så er det fordi, der er tale om en ”ressource”

 • Social kapital ejes ikke af den enkelte – men eksisterer i relationen mellem mennesker

 • Hvilke fordele kan der ligge i netværksrelationer:

 • Effektive normer

 • Tillid og gensidige forpligtelser

 • Viden og information


Er social kapital et offentligt gode

Er social kapital et ”offentligt gode”?

 • Social kapital er – som andre kapitalformer – ulige fordelt i samfundet

 • Social kapital kan også have negative effekter:

 • Stærke bånd kan holde andre ude (virke ekskluderende)

 • ”Stærke normer” er ikke nødvendigvis det samme som ”gode eller hensigtsmæssige normer” i sundhedsmæssig forstand


Typer af netv rk

Typer af netværk

 • Netværk, der ”skaber bånd” (’bonding social capital’)

 • Indadrettede

 • Homogene

 • ”Lim”

 • Netværk, der ”bygger bro” (’bridging social capital’)

 • Udadrettede

 • Heterogene

 • ”Smøremiddel”

 • Ikke kun mængden af social kapital har betydning – det har typen af social kapital også


Sundhed og social kapital

Sundhed og social kapital

 • To grundlæggende mekanismer:

 • Social støtte og netværksressourcer kan have en beskyttende effekt

 • Sociale netværk kan give adgang til ressourcer


Man skal skelne mellem faktorer eller mekanismer p forskellige niveauer

Man skal skelne mellem faktorer eller mekanismer på forskellige niveauer

 • Individ-niveau:

  • Stærke sammenhænge mellem omfanget og kvaliteten af folks netværk og deres helbred

  • Men respondent-bias kan medføre overvurdering af effekten

 • Organisations- og lokalsamfundsniveau

  • Det sociale miljø (fx skole, arbejdsplads, lokalsamfund), folk er indlejret i, kan have selvstændig betydning

  • Men det er vanskeligt at adskille faktorer på individniveau fra faktorer på lokalsamfundsniveau

  • ”lokalsamfundseffekter” betinges af kvaliteten af individets egne sociale relationer


Glem ikke samfundsniveauet

Glem ikke samfundsniveauet!

 • Tillid afhænger ikke kun af nære relationer og velfungerende lokalsamfund

 • Tillid er afhængig af strukturelle og politiske forhold

 • Omfordeling af ressourcer og lige adgang til institutioner, der opleves som retfærdige, har særlig betydning for et lands tillidsniveau

 • Den måde, ”storsamfundet” er indrettet på, kan lette tillid og samarbejde og mindske mistro mellem grupper


Konklusion

Konklusion

 • Pas på med at antage for enkle sammenhænge mellem social kapital og sundhed

 • Social kapital og sociale netværk har ikke én bestemt effekt – men mange og varierende

 • Social kapital er ikke en gratis ressource


Social kapital og sociale netv rk som mulig ressource i forebyggelsesindsatsen

Aalborg Universitet

Institut for Sociologi og Socialt Arbejde

Kroghstræde 7

9220 Aalborg Ø


 • Login