Σχέδιο Δράσης Αειφόρου Ενέργειας (Σ.Δ.Α.Ε)  του Δήμου
Download
1 / 44

Σχέδιο Δράσης Αειφόρου Ενέργειας (Σ.Δ.Α.Ε) του Δήμου Τριπόλεως - PowerPoint PPT Presentation


  • 92 Views
  • Uploaded on

Σχέδιο Δράσης Αειφόρου Ενέργειας (Σ.Δ.Α.Ε) του Δήμου Τριπόλεως Τ ι προβλέπει και ποια τα αποτελέσματα Η ευρωπαϊκή και η ελληνική εμπειρία από το Σύμφωνο των Δημάρχων. Σχέδιο Δράσης Αειφόρου Ενέργειας Σ.Δ.Α.Ε.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Σχέδιο Δράσης Αειφόρου Ενέργειας (Σ.Δ.Α.Ε) του Δήμου Τριπόλεως' - lev


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Σχέδιο Δράσης Αειφόρου Ενέργειας (Σ.Δ.Α.Ε) του Δήμου Τριπόλεως

Τι προβλέπει και ποια τα αποτελέσματα

Η ευρωπαϊκή και η ελληνική εμπειρία από το Σύμφωνο των Δημάρχων


Σχέδιο Δράσης Αειφόρου ΕνέργειαςΣ.Δ.Α.Ε.

Το Σ.Δ.Α.Ε. αποτελεί μια μελέτη-σχέδιο όπου προσδιορίζεται η ενεργειακή πολιτική του Δήμου μέχρι το έτος 2020, μέσα από συγκεκριμένες και στοχευμένες δράσεις και μέτρα, για την επίτευξη του στόχου του Συμφώνου των Δημάρχων που είναι η μείωση των εκπομπών CO2 τουλάχιστον κατά 20%.


Άξονες Σ.Δ.Α.Ε. Ενέργειας

Απογραφή των εκπομπών CO2 ανά τομέα στα όρια του Δήμου το έτος αναφοράς (2010)

Παρουσίαση των δράσεων και των παρεμβάσεων ανά τομέα χρήσης για την μείωση του CO2


Τομείς που στοχεύει το Σ.Δ.Α.Ε. Ενέργειας

Κτίρια

Δημοτικά κτίρια και εγκαταστάσεις

Κτίρια τριτογενή τομέα

Κατοικίες

Δημοτικός Φωτισμός

Φωτισμός Οδών και Πλατειών (Φ.Ο.Π.)

Μεταφορές

Δημοτικός στόλος

Ιδιωτικές και εμπορικές μεταφορές

Παραγωγή Ενέργειας από Α.Π.Ε.

Χερσαία Αιολικά Πάρκα

Φωτοβολταϊκά Πάρκα


Στόχος των Δράσεων και των Παρεμβάσεων του Σ.Δ.Α.Ε.

Εξοικονόμηση και ορθολογική διαχείριση της ενέργειας προκειμένου να βελτιωθεί η ενεργειακή απόδοση των υφιστάμενων δημοτικών κτιρίων και εγκαταστάσεων.

Εξοικονόμηση και ορθολογική διαχείριση της ενέργειας στο δημοτικό φωτισμό.

Βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των οχημάτων του δημοτικού στόλου.

Αξιοποίηση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ).

Βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης τεχνικών υποδομών του Δήμου .

Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των υπαλλήλων του Δήμου προς την κατεύθυνση εξοικονόμησης ενέργειας στα κτίρια όπου εργάζονται καθημερινά.

Εξοικονόμηση οικονομικών πόρων και διάθεσή τους προς την ανάπτυξη αειφόρων επενδύσεων και αντίστοιχης ευαισθητοποίησης του κοινού .

Βελτίωση της αστικής κινητικότητας και της ήπιας κυκλοφορίας.

Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των δημοτών προς την κατεύθυνση της εξοικονόμησης ενέργειας.


Κατανάλωση ενέργειας στα Δημοτικά Κτίρια & Εγκαταστάσεις το έτος 2010


Κατανάλωση Δημοτικά Κτίρια & Εγκαταστάσεις το έτος 2010ενέργειας στα Δημοτικά Κτίρια & Εγκαταστάσεις το έτος 2010


Co 2 2010

Εκπομπές CO Δημοτικά Κτίρια & Εγκαταστάσεις το έτος 20102 από τα Δημοτικά Κτίρια & Εγκαταστάσεις το έτος 2010


Κατανάλωση ενέργειας στα κτίρια του τριτογενή τομέα το έτος 2010


Κατανάλωση του τριτογενή τομέα το έτος 2010ενέργειας στα κτίρια του τριτογενή τομέα το έτος 2010


Co 2 20101

Εκπομπές CO του τριτογενή τομέα το έτος 20102 από τα κτίρια του τριτογενή τομέα το έτος 2010


Κατανάλωση ενέργειας στις κατοικίες το έτος 2010


Κατανάλωση ενέργειας στις κατοικίες το έτος 2010


Co 2 20102

Εκπομπές CO κατοικίες το έτος 20102 στις κατοικίες του Δήμου Τρίπολης το 2010


Κατανάλωση ενέργειας ανά κατηγορία κτιρίων του Δήμου Τρίπολης


Κατανάλωση κατηγορία κτιρίων του ενέργειας και Εκπομπές CO2 ανά μορφή ενέργειας για τα κτίρια του Δήμου Τρίπολης


Εκπομπές κατηγορία κτιρίων του CO2 ανά κατηγορία κτιρίου του Δήμου Τρίπολης


Κατανάλωση ενέργειας στα κτίρια του Δήμου Τρίπολης το 2010 ανά κατηγορία


Co 2 20103

Εκπομπές του Δήμου Τρίπολης το 2010 ανά κατηγορία CO2 από τα κτίρια του Δήμου Τρίπολης το 2010 ανά κατηγορία


Κατανάλωση Ηλεκτρικής Ενέργειας και Εκπομπών CO2 ανάτύπο λαμπτήρα


Co 2 20104

Κατανάλωση ενέργειας & Εκπομπές CO2 στις μεταφορές του Δήμου Τρίπολης το 2010, ανά κατηγορία μεταφορών


Κατανάλωση ενέργειας στις μεταφορές του Δήμου Τρίπολης το 2010, ανά είδος καυσίμου


Κατανάλωση ενέργειας στις μεταφορές του Δήμου Τρίπολης το 2010, ανά κατηγορία μεταφορών


Τοπική εγκατεστημένη ισχύς Α.Π.Ε. μεταφορές του Δήμου Τρίπολης το 2010, ανά κατηγορία μεταφορώνΚατανομή συνολικής ενεργειακής κατανάλωσης του Δήμου Τρίπολης το 2010, ανά μορφή ενέργειας


Κατανομή συνολικής ενεργειακής κατανάλωσης Δήμου Τρίπολης το 2010, ανά κατηγορία χρήσης


Co 2 20105

Κατανομή κατανάλωσης Δήμου Τρίπολης το 2010, ανά κατηγορία χρήσηςσυνολικών εκπομπών CO2 Δήμου Τρίπολης το 2010, ανά μορφή ενέργειας


Co 2 20106

Κατανομή συνολικών εκπομπών CO κατανάλωσης Δήμου Τρίπολης το 2010, ανά κατηγορία χρήσης2 Δήμου Τρίπολης το 2010, ανά κατηγορία χρήσης


Δράσεις – Παρεμβάσεις για μείωση των εκπομπών CO2


Δημοτικά Κτίρια μείωση

* Υπολογισμένο σε σχέση με τις αρχικές εκπομπές CO2 της συγκεκριμένης χρήσης


Εγκαταστάσεις ύδρευσης, αποχέτευσης, αντλιοστάσια, δεξαμενές και γεωτρήσεις


Κτίρια τριτογενή τομέα αποχέτευσης, αντλιοστάσια, δεξαμενές και γεωτρήσεις


Κατοικίες αποχέτευσης, αντλιοστάσια, δεξαμενές και γεωτρήσειςCo 2 2010 2020
Εκπομπές & μείωση CO Εκπομπών 2 στο έτος αναφοράς 2010 & στο 2020

27,18%


Σύμφωνο των Δημάρχων Εκπομπών

  • Το Σύμφωνο των Δημάρχων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) για την Τοπική Βιώσιμη Ενέργεια και την Κλιματική Αλλαγή δίνει το προβάδισμα σε πρωτοπόρους δήμους της Ευρώπης να αμβλύνουν τις κλιματικές αλλαγές μέσω της εφαρμογής έξυπνων τοπικών στρατηγικών αειφόρου ενέργειας που δημιουργούν μόνιμες θέσεις εργασίας, νέες δραστηριότητες και επιχειρήσεις, προωθούν την καινοτομία και βελτιώνουν την ποιότητα ζωής των δημοτών.

  • Οι Δήμαρχοι, που υπογράφουν το Σύμφωνο, δεσμεύονται να υπερβούν τους στόχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τους εθνικούς στόχους για το κλίμα και την ενέργεια για το έτος 2020, μειώνοντας τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα (CO2) στην επικράτειά τους τουλάχιστον κατά 20%.

  • Από την πρώτη τελετή του Συμφώνου το Φεβρουάριο του 2009, η πρωτοβουλία έχει αυξηθεί για να φθάσει συνολικά πάνω από 2.200 υπογράφοντες σήμερα, εκπροσωπώντας περίπου 130 εκατομμύρια πολίτες.


Η ευρωπαϊκή Εκπομπών εμπειρία από το Σύμφωνο των Δημάρχων


Η Εκπομπών ελληνική εμπειρία από το Σύμφωνο των Δημάρχωνad