verhoor door aig uw rechten en plichten
Download
Skip this Video
Download Presentation
Verhoor door AIG Uw rechten en plichten

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 11

Verhoor door AIG Uw rechten en plichten - PowerPoint PPT Presentation


 • 122 Views
 • Uploaded on

Verhoor door AIG Uw rechten en plichten. Wettelijk kader AIG. WGP Titel V (Art 143 t.e.m. 149) Algemene opdracht, adiëring, bemiddeling, inspectierecht, rekenschap geven KB AIG ( 20 juli 2001 STS/ST80)

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Verhoor door AIG Uw rechten en plichten' - lethia


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
wettelijk kader aig
Wettelijk kader AIG
 • WGP Titel V (Art 143 t.e.m. 149)

Algemene opdracht, adiëring, bemiddeling, inspectierecht, rekenschap geven

 • KB AIG ( 20 juli 2001 STS/ST80)

Opdrachten, Werking (algemene bepalingen, inspectieprocedure, behandeling van klachten en aangiften, bemiddeling)

 • Huishoudelijk reglement AIG

Goedgekeurd door MBZ

Voorschriften inzake uitvoering van opdrachten, aanwending van middelelen…

uw rechten en plichten
Uw rechten en plichten
 • Wettelijk kader AIG is voornaamste bron

- Vormt de eerste basis van uw rechten en plichten in relatie tot AIG

- Leden AIG hebben geen enkele bijzondere bevoegdheid dan die voorzien in hun wettelijk kader

- Uitoefening van die bevoegdheden AIG onderworpen aan diverse modaliteiten

 • Overige : leden AIG = lid politiedienst

- Onderworpen aan alle andere wettelijke bepalingen

(Ger: Franchimont, ….)

- Niet ger: beginselen van behoorlijk bestuur

oproep door aig om u te horen
Oproep door AIG om u te horen
 • Oproeping

- dient met de nodige discretie te gebeuren

- via oproepingsbrief in principe uiterlijk 3 werkdagen voor verhoor

- verplichte vermeldingen in de brief (aard van de zaak, in welke hoedanigheid u wordt opgeroepen)

 • Gevolg

WGP : gehouden gevolg te geven aan de oproeping

 • Sanctie

Geen uitdrukkelijke sanctie bepaald (dus enkel tucht mogelijk)

Gevolg geven = reageren (vb andere datum voorstellen….)

verhoor
Verhoor
 • Het is UW verhoor

Dus de inhoud = wat u had willen zeggen

 • Bij aanvang van het verhoor

- Laat acteren dat u kosteloos een kopie wil van uw verhoor (indien het u niet wordt meegedeeld)

- Laat acteren in welke hoedanigheid je wordt gehoord en wat de aard is van de zaak

- Laat acteren in welke vorm je wenst dat het verhoor plaatsvindt (vraag en antwoordvorm)

aard van de zaak onderzoek
Aard van de zaak:onderzoek
 • Onderzoek t.g.v. klacht of aangifte?
 • Onderzoek ter uitvoering van gerechtelijke opdrachten?
 • Onderzoek in uitvoering van een controleopdracht (zo ja, welke controleopdracht)
 • Onderzoek in het raam van een inspectie (op wat?)
waarom die vragen stellen
Waarom die vragen stellen?
 • Recht op informatie voorzien door wet
 • Persoonlijke controle m.b.t. uw hoedanigheid waarin je wordt gehoord
 • Omdat, afhankelijk van het antwoord, dit een impact heeft op je rechten (zowel nu = tijdens het verhoor als later vb. inzage van het dossier)
uw gedrag en houding
Uw gedrag en houding
 • Blijf altijd beleefd maar laat u niet intimideren
 • U bent vrij in uw doen en laten (GSM gebruiken, pauseren (sanitair), drank, nota’s nemen…
 • U kan op eigen initiatief het verhoor stopzetten (vb onwel, vermoeid, kinderen afhalen….)
 • U kan zelf ook nota nemen (van gestelde vragen of verstrekte antwoorden op uw vragen) om later de correctheid van de verklaring te checken of het verhoor eventueel opnemen
 • Indrukken zijn belangrijk
inhoud van het verhoor
Inhoud van het verhoor
 • Al wat u zegt, kan tegen u worden gebruikt
 • Loyauteitsverplichting in principe enkel in tuchtzaken (AIG ≠ tuchtoverheid)
 • Niet verplicht iedere vraag te beantwoorden maar denk aan de indrukken
 • Vragen laten herformuleren
 • Slecht geheugen = meeste gemoedsrust
afsluiten van het verhoor
Afsluiten van het verhoor
 • Controleer (idem Franchimont) of alle gegevens kloppen (datum, uren, identiteit verhoorders, onderbrekingen…..)
 • Lees uw verklaring zorgvuldig na (vraag een outprint wanneer ze wordt voorgelezen zodat je op papier kan volgen) en onderteken pas als u akkoord gaat met alle gebruikte bewoordingen
 • Indien niet akkoord met sommige bewoordingen: - vraag de nodige aanpassingen

- zoniet voorbehoud zelf noteren en vervolgens ondertekenen;

- eventueel niet ondertekenen (vermeld zelf waarom je weigert te ondertekenen op de verklaring)

- vraag vervolgens een kopie van die verklaring met eventueel uw bijhorende bemerkingen

en nadien
En nadien
 • In geval van incidenten tijdens verhoor

- Onmiddellijk contact opnemen met uw syndicale afgevaardigde die het NSPV zal inlichten

- Eventueel zal u worden gevraagd zo snel mogelijk een schriftelijke verklaring op te stellen m.b.t. de feiten tijdens het verhoor

- Kopie van uw verklaring zorgvuldig bewaren en zo nodig toezenden aan NSPV

- Debriefing met uw syndicale afgevaardigde

ad