Verhoor door aig uw rechten en plichten
Download
1 / 11

Verhoor door AIG Uw rechten en plichten - PowerPoint PPT Presentation


 • 122 Views
 • Uploaded on

Verhoor door AIG Uw rechten en plichten. Wettelijk kader AIG. WGP Titel V (Art 143 t.e.m. 149) Algemene opdracht, adiëring, bemiddeling, inspectierecht, rekenschap geven KB AIG ( 20 juli 2001 STS/ST80)

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Verhoor door AIG Uw rechten en plichten' - lethia


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Verhoor door aig uw rechten en plichten

Verhoor door AIGUw rechten en plichten


Wettelijk kader aig
Wettelijk kader AIG

 • WGP Titel V (Art 143 t.e.m. 149)

  Algemene opdracht, adiëring, bemiddeling, inspectierecht, rekenschap geven

 • KB AIG ( 20 juli 2001 STS/ST80)

  Opdrachten, Werking (algemene bepalingen, inspectieprocedure, behandeling van klachten en aangiften, bemiddeling)

 • Huishoudelijk reglement AIG

  Goedgekeurd door MBZ

  Voorschriften inzake uitvoering van opdrachten, aanwending van middelelen…


Uw rechten en plichten
Uw rechten en plichten

 • Wettelijk kader AIG is voornaamste bron

  - Vormt de eerste basis van uw rechten en plichten in relatie tot AIG

  - Leden AIG hebben geen enkele bijzondere bevoegdheid dan die voorzien in hun wettelijk kader

  - Uitoefening van die bevoegdheden AIG onderworpen aan diverse modaliteiten

 • Overige : leden AIG = lid politiedienst

  - Onderworpen aan alle andere wettelijke bepalingen

  (Ger: Franchimont, ….)

  - Niet ger: beginselen van behoorlijk bestuur


Oproep door aig om u te horen
Oproep door AIG om u te horen

 • Oproeping

  - dient met de nodige discretie te gebeuren

  - via oproepingsbrief in principe uiterlijk 3 werkdagen voor verhoor

  - verplichte vermeldingen in de brief (aard van de zaak, in welke hoedanigheid u wordt opgeroepen)

 • Gevolg

  WGP : gehouden gevolg te geven aan de oproeping

 • Sanctie

  Geen uitdrukkelijke sanctie bepaald (dus enkel tucht mogelijk)

  Gevolg geven = reageren (vb andere datum voorstellen….)


Verhoor
Verhoor

 • Het is UW verhoor

  Dus de inhoud = wat u had willen zeggen

 • Bij aanvang van het verhoor

  - Laat acteren dat u kosteloos een kopie wil van uw verhoor (indien het u niet wordt meegedeeld)

  - Laat acteren in welke hoedanigheid je wordt gehoord en wat de aard is van de zaak

  - Laat acteren in welke vorm je wenst dat het verhoor plaatsvindt (vraag en antwoordvorm)


Aard van de zaak onderzoek
Aard van de zaak:onderzoek

 • Onderzoek t.g.v. klacht of aangifte?

 • Onderzoek ter uitvoering van gerechtelijke opdrachten?

 • Onderzoek in uitvoering van een controleopdracht (zo ja, welke controleopdracht)

 • Onderzoek in het raam van een inspectie (op wat?)


Waarom die vragen stellen
Waarom die vragen stellen?

 • Recht op informatie voorzien door wet

 • Persoonlijke controle m.b.t. uw hoedanigheid waarin je wordt gehoord

 • Omdat, afhankelijk van het antwoord, dit een impact heeft op je rechten (zowel nu = tijdens het verhoor als later vb. inzage van het dossier)


Uw gedrag en houding
Uw gedrag en houding

 • Blijf altijd beleefd maar laat u niet intimideren

 • U bent vrij in uw doen en laten (GSM gebruiken, pauseren (sanitair), drank, nota’s nemen…

 • U kan op eigen initiatief het verhoor stopzetten (vb onwel, vermoeid, kinderen afhalen….)

 • U kan zelf ook nota nemen (van gestelde vragen of verstrekte antwoorden op uw vragen) om later de correctheid van de verklaring te checken of het verhoor eventueel opnemen

 • Indrukken zijn belangrijk


Inhoud van het verhoor
Inhoud van het verhoor

 • Al wat u zegt, kan tegen u worden gebruikt

 • Loyauteitsverplichting in principe enkel in tuchtzaken (AIG ≠ tuchtoverheid)

 • Niet verplicht iedere vraag te beantwoorden maar denk aan de indrukken

 • Vragen laten herformuleren

 • Slecht geheugen = meeste gemoedsrust


Afsluiten van het verhoor
Afsluiten van het verhoor

 • Controleer (idem Franchimont) of alle gegevens kloppen (datum, uren, identiteit verhoorders, onderbrekingen…..)

 • Lees uw verklaring zorgvuldig na (vraag een outprint wanneer ze wordt voorgelezen zodat je op papier kan volgen) en onderteken pas als u akkoord gaat met alle gebruikte bewoordingen

 • Indien niet akkoord met sommige bewoordingen: - vraag de nodige aanpassingen

  - zoniet voorbehoud zelf noteren en vervolgens ondertekenen;

  - eventueel niet ondertekenen (vermeld zelf waarom je weigert te ondertekenen op de verklaring)

  - vraag vervolgens een kopie van die verklaring met eventueel uw bijhorende bemerkingen


En nadien
En nadien

 • In geval van incidenten tijdens verhoor

  - Onmiddellijk contact opnemen met uw syndicale afgevaardigde die het NSPV zal inlichten

  - Eventueel zal u worden gevraagd zo snel mogelijk een schriftelijke verklaring op te stellen m.b.t. de feiten tijdens het verhoor

  - Kopie van uw verklaring zorgvuldig bewaren en zo nodig toezenden aan NSPV

  - Debriefing met uw syndicale afgevaardigde


ad