Fagosz.hu
Download

Fagosz.hu

Advertisement
Download Presentation
Comments
lethia
From:
|  
(142) |   (0) |   (0)
Views: 21 | Added: 17-10-2012
Rate Presentation: 0 0
Description:
Milyen a FAGOSZ?. A FAGOSZ:okos, sz
Tags
,
Fagosz.hu

An Image/Link below is provided (as is) to

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use only and may not be sold or licensed nor shared on other sites. SlideServe reserves the right to change this policy at anytime. While downloading, If for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
1. www.fagosz.hu

2. Milyen a FAGOSZ? A FAGOSZ: okos, sz?p, megb?zhat?, k?rnyezetbar?t, hus?ges, gondos, j? gazda, innovat?v, kreat?v, stb.

3. Mi?rt? Mert a FAGOSZ tagjai mind ilyenek: okos, sz?p, megb?zhat?, k?rnyezetbar?t, hus?ges, gondos, j? gazda, innovat?v, kreat?v, stb.

4. A Sz?vets?g tulajdons?gai a tags?g tulajdons?gaib?l ad?dnak ?ssze. A Sz?vets?g a tags?g egy?ttese, akiket a szakm?juk szerinti k?z?s ?rdek tart ?ssze ?s visz egy ir?nyba.

5. Eset?nkben a k?z?s az anyag, a fa ?s annak forr?sa az erdo. Tagjaink erdovel ?s f?val gazd?lkodnak, kereskednek, vagy e c?gek besz?ll?t?i, illetve e szakter?let int?zm?nyei.

6. Az eln?ks?g a tags?g jelentos c?geinek kiemelkedo szakembereibol ?ll, kis l?tsz?m?, hat?kony csapat. Ir?ny?tj?k, meghat?rozz?k a Sz?vets?g muk?d?s?t.

7. Megszokott, hogy egy szervezetnek vannak ?lland?an jelen l?vo alkalmazottai, ok a titk?rs?g, ?gy van ez n?lunk is. Igyeksz?nk meghallani a tags?g k?r?s?t, k?rd?s?t, kipuhatolni ig?nyeit, ?s ennek ismeret?ben legjobb tud?sunk szerint szolg?ljuk oket.

8. A FAGOSZ-ban nagyon sok ismeret, tud?s, inform?ci? gyulik ?ssze, amit ?sszerendez?nk, feldolgozunk, leszur?nk, ?s e desztill?tumot, az esszenci?t adjuk tov?bb a tags?gnak, ennek alapj?n ?s akaratuk szerint k?pviselj?k ?rdekeiket a jogalkot?k, az ?llam sz?ne elott k?l?nb?zo f?rumokon, k?rd?sre adott v?lasz form?j?ban, de ha kell k?retlen?l is.

9. Sot nem csak itthon, de az EU sz?nter?n is muk?dik ez, hisz alig k?t ?vvel megalakul?sunkat k?vetoen tagja lett?nk az Eur?pai Faipari Sz?vets?gnek, ahonn?t az EU jogalkot?s?r?l, az eur?pai faipar t?rekv?seirol, sz?mtalan ismeret megszerz?s?re ny?lik lehetos?g.

10. Amint a Mtv. v?ltoz?sa lehetov? tette (1992.) munkav?llal?i partner?nkkel l?trehoztuk a n?h?ny l?tezo hazai ?gazati kollekt?v szerzod?s egyik?t, melyet az?ta is folyamatosan karbantartunk , ha ezt a jogi k?rnyezet v?ltoz?sa, vagy valamelyik f?l ?rdeke sz?ks?gess? teszi. Alap?t? tagja vagyunk a Faipari, B?toripari ?s Erd?szeti ?gazati P?rbesz?d Bizotts?gnak (2006.)

11. A hat?kony kommunik?ci? ?rdek?ben amint lehetett (1996.) megnyitottuk honlapunkat, mely m?ra sz?mos szolg?ltat?st ny?jt, k?zt?k a leg?jabb a FAT?J-online hetilap. M?r hamarabb (1994.) elk?sz?tett?k a szakma elso ?tfog? c?mt?r?t, a FAKAT-ot mely esetenk?nt kalandos fejlod?ssel ma nyomtatva, CD-n ?s ?n?ll? honlapon is megjelenik. Ismereteink szerint az egyetlen h?romnyelvu, ?s amennyire tudjuk a legnagyobb a hasonl? hazai rendszerek k?z?l. Keresked?nk szakk?nyvekkel, k?n?latunk 20-30 kiad? v?logatott k?nyveibol ?ll ?ssze. Rendezv?nyeink k?z?l kiemelkedik a FAGOSZ Faipari ?s Fakereskedelmi Konferencia, melynek id?n tavasszal a 30. jubileumi rendezv?nye volt. Az erre az esem?nyre, illetve a C?mt?rainkban megjeleno gazdas?gelemz?sek a szakter?let?nk?n szabadon hozz?f?rheto kev?s hasonl? anyag k?z? tartozik.

12. Ipar?gunk z?m?ben a KKV-k terepe, nagy sz?ks?g van az ?sszefog?sra, a h?l?zat?p?t?sre. Nem csak hirdetj?k, de a magunk szintj?n gyakoroljuk is ezt: erd?szeti t?m?kban FAGOSZ-MEGOSZ-OEE, faipari t?m?kban MAFABE: FAGOSZ-MBFSZ-OAFSZ egy?ttmuk?d?sek alakultak ki. az MGYOSZ tags?g pedig lehetos?get ad m?g sz?lesebb k?z?s ?rdekk?pviseletre is. Alap?t? tagja vagyunk a k?t l?tezo hazai faipari ?s b?toripari klaszternek.

13. P?ly?zati vagy m?s alapon r?szt vesz?nk nemzetk?zi ?s hazai projectekben (BSP, FACTS, Archiwood, Valiwood, Hungarobinia, Famarketing, ?) T?mogatjuk az ERFARET siker?t.

14. A FOC?LOK: Fafelhaszn?l?s bov?t?se, a fa mint alapanyag n?pszerus?t?se Az erdogazd?lkod?s ?s a faipar ismerts?g?nek ?s elismerts?g?nek bov?t?se A fagazdas?gi v?llalkoz?sok vitalit?s?nak ?s vonzerej?nek jav?t?sa

15. Teh?t mi, ki a FAGOSZ? A tags?ga egy?tt, ez a csoport a FAGOSZ, melynek k?z?s akarat?t k?pviseli a Sz?vets?g eln?ks?ge ?s ehhez ad muk?d?si h?tteret a titk?rs?g. J?, okos, sz?p, eros c?gek, melyeket a meg?jul?, k?rnyezetbar?t anyag a fa ?s ennek forr?sa az erdo tart ?ssze. Ha m?g nem lenne tagja e szervezetnek, hamar l?pjen be az ?n c?ge, v?llalkoz?sa is.


Other Related Presentations

Copyright © 2014 SlideServe. All rights reserved | Powered By DigitalOfficePro