Download

Style uczenia się wg. Kolba


Advertisement
/ 10 []
Download Presentation
Comments
les
From:
|  
(1241) |   (0) |   (0)
Views: 184 | Added:
Rate Presentation: 0 0
Description:
Style uczenia się wg. Kolba. Analiza Asymilacja Synteza Przystosowanie się. UCZENIE PRZEZ DOŚWIADCZENIE. Uczenie przez doświadczenie w trakcie szkolenia polega na zaproponowaniu uczestnikom doświadczenia, poddaniu go refleksji, analizie i  zastosowaniu tego czego uczestnicy się nauczyli.
Style uczenia się wg. Kolba

An Image/Link below is provided (as is) to

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use only and may not be sold or licensed nor shared on other sites. SlideServe reserves the right to change this policy at anytime. While downloading, If for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Style uczenia si wg kolbaSlide 1

Style uczenia się wg. Kolba

 • Analiza

 • Asymilacja

 • Synteza

 • Przystosowanie się

Uczenie przez do wiadczenieSlide 2

UCZENIE PRZEZ DOŚWIADCZENIE

 • Uczenie przez doświadczenie w trakcie szkolenia polega na zaproponowaniu uczestnikom doświadczenia, poddaniu go refleksji, analizie i  zastosowaniu tego czego uczestnicy się nauczyli.

 • Tak przedstawia się w największym w skrócie ta  uniwersalna metoda prowadzenia szkoleń.

Metoda zak ada eSlide 3

METODA ZAKŁADA, ŻE:

 • Najpierw jest doświadczenie, a potem teoria je wyjaśniającą

 • Uczenie odbywa się w sposób cykliczny, tzn. z doświadczenia wynika refleksja, z refleksji podczas analizy rodzą się wnioski, a następnie wnioski te są zastosowane w praktyce. Zastosowanie natomiast staje się kolejnym doświadczeniem, które może rozpocząć cykl uczenia od początku.

 • Każdy z uczestników szkolenia odnajdzie w cyklu uczenia przez doświadczenie najbardziej odpowiadający mu sposób uczenia się – doświadczenie, refleksję, analizę, zastosowanie

Cykl uczenia przez do wiadczenieSlide 4

Doświadczenie

Refleksja

Zastosowanie

Analiza

CYKL UCZENIA PRZEZ DOŚWIADCZENIE

Do wiadczenieSlide 5

DOŚWIADCZENIE

Doświadczenie stwarza uczestnikom możliwość przeżycia i zobaczenia niejako od środka tego czego się uczą. Doświadczeniem może być uczestniczenie w grze zespołowej, jak również indywidualna refleksja nad swoim zachowaniem. Doświadczenie polega na tym, że uczestnicy „tu i teraz” przeżywają sytuację, która dzieje się obecnie lub miała miejsce w przeszłości. Wprowadzając uczestników w doświadczenie można wykorzystywać różne metody szkoleniowe, na przykład grę, odgrywanie ról, dyskusję, oglądanie filmu czy wypełnianie kwestionariusza.

Na tym etapie cyklu uczenia zadaniem trenera jest zadbanie o to, żeby uczestnicy rozumieli co mają zrobić i chcieli to robić. Ważne są tutaj jasna instrukcja i zaciekawienie uczestników tym co się będzie działo.

RefleksjaSlide 6

REFLEKSJA

 • Refleksja to rozmowa na temat przeżytego doświadczenia. Celem refleksji jest doprowadzenie do tego, żeby uczestnicy podzieli się swoimi odczuciami i spostrzeżeniami na temat doświadczenia. Jeżeli doświadczenie było bardzo angażujące i emocjonujące na początku refleksji trzeba „odsłuchać płytę”, czyli dać szansę każdemu, aby powiedział o swoich odczuciach. Pomaga to w oderwaniu się od doświadczenia i ułatwia refleksję nad tym co uczestnicy zaobserwowali w  zachowaniu swoim i innych.

 • Na etapie refleksji trener prowadzi dyskusję na temat doświadczenia. Dba, aby każdy mógł się wypowiedzieć, wszystkie spostrzeżenia zostały zebrane uporządkowane. Pomocne mogą być tutaj pytania: „Jak się czuliście?”, „Co zaobserwowaliście?”. Jeżeli doświadczenie było złożone i trwało dłuższy czas dobrze jest pytać o jego przebieg: „Co się działo na początku?”, „Co było później?” itd. Trener może również dzielić się swoimi spostrzeżeniami, pomagając uczestnikom w dokładnym zobaczeniu przebiegu całego doświadczenia

AnalizaSlide 7

ANALIZA

 • Analiza to wyciągnięcie wniosków wynikających z doświadczenia i refleksji nad nim. Wnioski te mogą wykraczać poza przeżyte doświadczenie. Pokazują prawidłowości związane z zachowaniem się poprzez odwołanie się do teorii, która je wyjaśnia. Analiza powinna płynnie wynikać z poprzedniego etapu.

 • Na etapie analizy trener pyta uczestników: „Jakie prawidłowości zauważyliście?”, „Czego się nauczyliście z tego doświadczenia?” Na podstawie wcześniejszych refleksji trener pomaga uczestnikom sformułować wnioski. Odnosi je również do teorii, swojej wiedzy i doświadczenia, pomagając tym samym lepiej zrozumieć zaobserwowane prawidłowości. Pokazuje jak należy się zachowywać, aby robić coś lepiej, efektywniej. Tutaj jest miejsce na przekazanie wiedzy i praktycznych wskazówek dotyczących ćwiczenia umiejętności

ZastosowanieSlide 8

ZASTOSOWANIE

 • Zastosowanie to inaczej wprowadzenie w życie tego czego uczestnicy nauczyli się na poprzednich etapach. Może się to już odbywać na szkoleniu poprzez ćwiczenie poznanych umiejętności. Etap zastosowania to również planowanie zmian, które uczestnicy wprowadzą w swoim życiu.

 • Na tym etapie trener stwarza uczestnikom możliwość ćwiczenia umiejętności poprzez kolejne doświadczenia, np. odgrywanie ról. Pokazuje również uczestnikom jak mogą wykorzystać zdobytą wiedzę i umiejętności w życiu codziennym. Pomocne mogą być tutaj pytania: „Jak możecie wykorzystać to czego się nauczyliście?”, „Jakie widzicie zastosowanie tego czego się nauczyliście?”. Trener pomaga również uczestnikom w zaplanowaniu zmian jakie uczestnicy chcą wprowadzić po powrocie ze szkolenia. Pokazuje jak mogą doskonalić swoje umiejętności w życiu codziennym.

Efektywne uczenie siSlide 9

Efektywne uczenie się

 • Motywacja

 • Przyjazne środowisko

 • Odwołanie do różnych stylów uczenia się

 • Bazowanie na dotychczasowej wiedzy i umiejętnościach

 • Poczucie kontroli

Efektywne uczenie si1Slide 10

Efektywne uczenie się

 • Sukcesy

 • Możliwość ćwiczenia

 • Wszechstronne zaangażowanie

 • Czas

 • Możliwość zastosowania w praktyce


Copyright © 2015 SlideServe. All rights reserved | Powered By DigitalOfficePro