La mat ria
Download
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 11

La matèria PowerPoint PPT Presentation


 • 199 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

La matèria. i les seves característiques. La Matèria és:. Tot allò que té massa i ocupa un espai (té volum). Tot allò que ocupa un lloc en l’espai i que es pot detectar o mesurar. Què és Matèria ?. L’aire és matèria? Els gasos són materia?. Com mesurem la Matèria ?.

Download Presentation

La matèria

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


La mat ria

La matèria

i les seves característiques

Col·legi Santa Dorotea Anna Viladrich


La mat ria

La Matèria és:

 • Tot allò que té massa i ocupa un espai (té volum).

 • Tot allò que ocupa un lloc en l’espai i que es pot detectar o mesurar.

Col·legi Santa Dorotea Anna Viladrich


Qu s mat ria

Què és Matèria ?

 • L’aire és matèria?

 • Els gasos són materia?

Col·legi Santa Dorotea Anna Viladrich


Com mesurem la mat ria

Com mesurem la Matèria ?

Amb les Magnituds.....

Propietats d’un cos que es pot mesurar.

Ex: longitud, temperatura.....

Mesurar: comparar el valor d’una magnitud amb

una unitat de referència

Resultat d’una mesura: nombre + unitat. Ex : 1’5 m

Col·legi Santa Dorotea Anna Viladrich


Els sistemes d unitats ens permeten mesurar les magnituds

Els sistemes d’unitats ens permeten mesurar les magnituds

Dins del SI hi ha unes unitats fonamentals:

Col·legi Santa Dorotea Anna Viladrich


Els sistemes d unitats ens permeten mesurar les magnituds1

Els sistemes d’unitats ens permeten mesurar les magnituds

Les unitats que s’obtenen per combinació de les unitats fonamentals , s’anomenen derivades:

 • Superfície................m2

 • Volum.........................m3

 • Velocitat..................m/s

 • ..............

Col·legi Santa Dorotea Anna Viladrich


Els sistemes d unitats ens permeten mesurar les magnituds2

Els sistemes d’unitats ens permeten mesurar les magnituds

 • No sempre aquestes unitats són les adequades per a mesurar. Alguns cops utilitzem els seus múltiples i submúltiples, que en el sistema mètric decimal (SMD)es designen amb prefixos.

Col·legi Santa Dorotea Anna Viladrich


Factors de conversi

Factors de conversió

 • Operació matemàtica que s’utilitza per realitzar canvis d’unitats d’una mateixa magnitud.

 • Multipliquem per una fracció que val la unitat, numerador i denominador són la mateixa mesura expressada en diferent unitat.

1g

10dg

1km

1000m

1h

3600s

WWW.

Col·legi Santa Dorotea Anna Viladrich


La mat ria t

La Matèria té:

Quantitat de matèria que tenen els cossos

Unitat en el SI : kg (quilogram)

Es mesura amb la balança

MASSA:

VOLUM:

Quantitat d’espai que ocupen els cossos

Unitat en el SI: m3 (metre cúbic)

1l = 1 dm3

1ml = 1 cm3

Col·legi Santa Dorotea Anna Viladrich


La densitat

La densitat

 • Propietat específica

  (característica de cada substància), quocient entre la massa i el volum:

M

d =

V

SI: kg/m3

Altres unitats g/cm3

Col·legi Santa Dorotea Anna Viladrich


C lcul de densitats

Càlcul de densitats

Col·legi Santa Dorotea Anna Viladrich


 • Login