Çek Cumhuriyeti
Download
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 29

Çek Cumhuriyeti PowerPoint PPT Presentation


 • 166 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Çek Cumhuriyeti. Çek Cumhuriyeti. Yüz ölçümü:78.864 km 2 Nüfusu:10.264.212 İdare şekli:Cumhuriyet Başkenti:Prag Önemli şehirleri :Pilzen, Bruno, Ostrava, Olomouc Dili:Çekçe Dini:Hıristiyanlık Para birimi:Çek kronu. Çekoslovakya’nın Tarihçesi.

Download Presentation

Çek Cumhuriyeti

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Ek cumhuriyeti

Çek Cumhuriyeti


Ek cumhuriyeti

Çek Cumhuriyeti

 • Yüz ölçümü:78.864 km2

 • Nüfusu:10.264.212

 • İdare şekli:Cumhuriyet

 • Başkenti:Prag

 • Önemli şehirleri :Pilzen, Bruno, Ostrava, Olomouc

 • Dili:Çekçe

 • Dini:Hıristiyanlık

 • Para birimi:Çek kronu


Ekoslovakya n n tarih esi

Çekoslovakya’nın Tarihçesi

 • Çekoslovakya'yı oluşturan topraklar, I.Dünya Savaşı sonuna kadar Avusturya – Macaristan İmparatorluğu'na bağlıydı.

 • Çekoslovakya 1918'de bağımsızlığına kavuşmuştur.

 • 1948'de yönetimi ele geçiren komünistler, Çekoslovakya'yı SSCB'nin uydusu hâline getirdiler.

 • 1968'de "ılımlı bir sosyalizm" uygulamak isteyen Çekoslovakya, Varşova Paktı kuvvetleri tarafından işgal edilmiştir.

 • 1989'da Sovyet Devlet Başkanı Mihail Gorbaçov'un ılımlı politikaları sonucu komünist yönetime karşı ülkede gösteriler başlamıştır.

 • 1992'de ülkedeki iki büyük etnik grubu oluşturan Çeklerin ve Slovakların anlaşması üzerine ikiye ayrılmıştır. Ülke topraklarının batısı Çek Cumhuriyeti adını almıştır.


Ek cumhuriyeti nin s n rlar

Çek Cumhuriyeti’nin Sınırları

 • Kuzeyinde Polonya, güneyinde Avusturya, doğusunda Slovakya, batısında Almanya bulunur.


Ek cumhuriyeti nin yer ekilleri

Çek Cumhuriyeti’nin Yer Şekilleri

 • Batıda Bohemya bölgesi plâto alanlarıdır.

 • Doğuda Moravya bölgesi ovalardan oluşur.

 • Elbe, Vitava ve Morava önemli akarsularıdır.


Ek cumhuriyeti nin yer ekilleri1

Çek Cumhuriyeti’nin Yer Şekilleri


Ek cumhuriyeti nin klimi

Çek Cumhuriyeti’nin İklimi

 • Ülke, yüksek olduğundan karasal iklim görülür. Yağışlar daha çok ilkbahar ve yazın olur.


Prag 50 k 14 d 303m 8 8 c 528mm

Prag 50°K – 14°D / 303m8,8°C / 528mm


Ek cumhuriyeti nin n fusu

Çek Cumhuriyeti’nin Nüfusu

 • 2001 yılına göre 10.264.212 nüfusa sahiptir.

 • Nüfusun çoğunluğunu Çekler oluşturur. Bir miktar Slovak yaşar.


Ek cumhuriyeti nin ekonomik etkinlikleri

Çek Cumhuriyeti’nin Ekonomik Etkinlikleri

 • Yer altı kaynakları azdır.

 • Sanayisi gelişmiştir.

 • Tarım ikinci plânda kalmıştır.

 • Hayvancılık ve ormancılık önemlidir.


Tar m

Tarım

 • Çek Cumhuriyeti topraklarının yarısı tarıma elverişlidir.

 • Ancak ülke gelirleri içerisinde tarımın payı, sanayinin gerisinde kalır.

 • Tarım ürünleri arasında tahıl, şekerpancarı, patates ve üzüm en çok yetiştirilen ürünlerdir.


Hayvanc l k

Hayvancılık

 • Ülkede, otlakların geniş yer tutması nedeniyle hayvancılık önemlidir.

 • Domuz.sığır ve koyun beslenir.


Maden ve enerji

Maden ve Enerji

 • Ülke, yer altı kaynakları bakımından fazla zengin değildir.

 • En önemli madeni Plzen ve Ostrava çevresinde çıkarılan taş kömürüdür.

 • Linyit, kaolin, çinko, kurşun, uranyum ve altın diğer madenleridir.

 • Enerji ihtiyacı kömüre dayalı termik santrallerle sağlanırken kömür üretiminin ekonomik olmaması ve çevre kirliliğine yol açması nedeniyle ülke enerji politikasını değiştirmiştir.

 • Günümüzde enerji üretimi, daha çok hidroelektrik ve nükleer santrallerden sağlanmaktadır.


Sanayi

Sanayi

 • Çek Cumhuriyeti'nde sanayi gelişmiştir.

 • En önemli sanayi kolları; demir-çelik, makine, silâh, otomotiv, lokomotif, kimya, cam ve porselen sanayiidir.

 • Kullanılan teknolojinin eskiliği, sermaye, ham madde ve enerji konularında görülen sıkıntılar nedeniyle üretim düşüktür.

 • Diğer ülkeler ile sanayi alanında rekabet gücü zayıftır.

 • 1990'dan sonraki demokratikleşme ile beraber ülke batıya açılmıştır.

 • Başta Almanya olmak üzere bir çok batılı ülke ile kredi ve teknoloji yenileme konularında iş birliği yapılmaktadır.


Turizm

Turizm

 • Ülkede kış sporları için elverişli şartların bulunması ve ülkenin kaplıca ve ılıcalar bakımından zengin olması turizmin de önemini arttırmıştır.

 • Ülkeye her yıl çok sayıda turist gelir.


Ula m

Ulaşım

 • Ülkenin kara ve demir yolu ağı yeterlidir.

 • Prag hava limanı birçok ülke ile hava yolu bağlantısını sağlar.


Ticaret

Ticaret

 • Çek Cumhuriyeti'nin ticari ilişkileri daha çok Almanya iledir.

 • Polonya, Avusturya, Macaristan ve Rusya ticaret yaptığı diğer ülkelerdir.

 • İhracatı: Demir-çelik, otomotiv, çeşitli makineler, kâğıt, kereste ve porselen alır.

 • İthalatı: Petrol, doğal gaz, demir cevheri, bazı gıda maddeleri ve kimyasal maddeler alır.


Ek cumhuriyeti t rkiye li kileri

Çek Cumhuriyeti – Türkiye İlişkileri

 • Çek Cumhuriyeti ile Türkiye arasındaki ilişkiler, 1990'dan sonra gelişmeye başlamıştır.

 • Türkiye’ye otomotiv ürünleri, bazı makineler, kâğıt ve demir-çelik ürünleri satar.

 • Türkiye’den gıda maddeleri ve konfeksiyon ürünleri alır.

 • İki ülke arasındaki ticaret hacmi 550 milyon dolar civarındadır.


Ek cumhuriyeti

Prag


Ek cumhuriyeti

Prag


Ek cumhuriyeti

Prag


Ek cumhuriyeti

Prag


Ek cumhuriyeti

Prag


Ek cumhuriyeti

Prag


Ek cumhuriyeti

Prag


Ek cumhuriyeti

Prag


Ek cumhuriyeti

Prag


Lednice

Lednice


Mikulov

Mikulov


 • Login