Çek Cumhuriyeti
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 29

Çek Cumhuriyeti PowerPoint PPT Presentation


  • 136 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

Çek Cumhuriyeti. Çek Cumhuriyeti. Yüz ölçümü:78.864 km 2 Nüfusu:10.264.212 İdare şekli:Cumhuriyet Başkenti:Prag Önemli şehirleri :Pilzen, Bruno, Ostrava, Olomouc Dili:Çekçe Dini:Hıristiyanlık Para birimi:Çek kronu. Çekoslovakya’nın Tarihçesi.

Download Presentation

Çek Cumhuriyeti

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Çek Cumhuriyeti


Çek Cumhuriyeti

  • Yüz ölçümü:78.864 km2

  • Nüfusu:10.264.212

  • İdare şekli:Cumhuriyet

  • Başkenti:Prag

  • Önemli şehirleri :Pilzen, Bruno, Ostrava, Olomouc

  • Dili:Çekçe

  • Dini:Hıristiyanlık

  • Para birimi:Çek kronu


Çekoslovakya’nın Tarihçesi

  • Çekoslovakya'yı oluşturan topraklar, I.Dünya Savaşı sonuna kadar Avusturya – Macaristan İmparatorluğu'na bağlıydı.

  • Çekoslovakya 1918'de bağımsızlığına kavuşmuştur.

  • 1948'de yönetimi ele geçiren komünistler, Çekoslovakya'yı SSCB'nin uydusu hâline getirdiler.

  • 1968'de "ılımlı bir sosyalizm" uygulamak isteyen Çekoslovakya, Varşova Paktı kuvvetleri tarafından işgal edilmiştir.

  • 1989'da Sovyet Devlet Başkanı Mihail Gorbaçov'un ılımlı politikaları sonucu komünist yönetime karşı ülkede gösteriler başlamıştır.

  • 1992'de ülkedeki iki büyük etnik grubu oluşturan Çeklerin ve Slovakların anlaşması üzerine ikiye ayrılmıştır. Ülke topraklarının batısı Çek Cumhuriyeti adını almıştır.


Çek Cumhuriyeti’nin Sınırları

  • Kuzeyinde Polonya, güneyinde Avusturya, doğusunda Slovakya, batısında Almanya bulunur.


Çek Cumhuriyeti’nin Yer Şekilleri

  • Batıda Bohemya bölgesi plâto alanlarıdır.

  • Doğuda Moravya bölgesi ovalardan oluşur.

  • Elbe, Vitava ve Morava önemli akarsularıdır.


Çek Cumhuriyeti’nin Yer Şekilleri


Çek Cumhuriyeti’nin İklimi

  • Ülke, yüksek olduğundan karasal iklim görülür. Yağışlar daha çok ilkbahar ve yazın olur.


Prag 50°K – 14°D / 303m8,8°C / 528mm


Çek Cumhuriyeti’nin Nüfusu

  • 2001 yılına göre 10.264.212 nüfusa sahiptir.

  • Nüfusun çoğunluğunu Çekler oluşturur. Bir miktar Slovak yaşar.


Çek Cumhuriyeti’nin Ekonomik Etkinlikleri

  • Yer altı kaynakları azdır.

  • Sanayisi gelişmiştir.

  • Tarım ikinci plânda kalmıştır.

  • Hayvancılık ve ormancılık önemlidir.


Tarım

  • Çek Cumhuriyeti topraklarının yarısı tarıma elverişlidir.

  • Ancak ülke gelirleri içerisinde tarımın payı, sanayinin gerisinde kalır.

  • Tarım ürünleri arasında tahıl, şekerpancarı, patates ve üzüm en çok yetiştirilen ürünlerdir.


Hayvancılık

  • Ülkede, otlakların geniş yer tutması nedeniyle hayvancılık önemlidir.

  • Domuz.sığır ve koyun beslenir.


Maden ve Enerji

  • Ülke, yer altı kaynakları bakımından fazla zengin değildir.

  • En önemli madeni Plzen ve Ostrava çevresinde çıkarılan taş kömürüdür.

  • Linyit, kaolin, çinko, kurşun, uranyum ve altın diğer madenleridir.

  • Enerji ihtiyacı kömüre dayalı termik santrallerle sağlanırken kömür üretiminin ekonomik olmaması ve çevre kirliliğine yol açması nedeniyle ülke enerji politikasını değiştirmiştir.

  • Günümüzde enerji üretimi, daha çok hidroelektrik ve nükleer santrallerden sağlanmaktadır.


Sanayi

  • Çek Cumhuriyeti'nde sanayi gelişmiştir.

  • En önemli sanayi kolları; demir-çelik, makine, silâh, otomotiv, lokomotif, kimya, cam ve porselen sanayiidir.

  • Kullanılan teknolojinin eskiliği, sermaye, ham madde ve enerji konularında görülen sıkıntılar nedeniyle üretim düşüktür.

  • Diğer ülkeler ile sanayi alanında rekabet gücü zayıftır.

  • 1990'dan sonraki demokratikleşme ile beraber ülke batıya açılmıştır.

  • Başta Almanya olmak üzere bir çok batılı ülke ile kredi ve teknoloji yenileme konularında iş birliği yapılmaktadır.


Turizm

  • Ülkede kış sporları için elverişli şartların bulunması ve ülkenin kaplıca ve ılıcalar bakımından zengin olması turizmin de önemini arttırmıştır.

  • Ülkeye her yıl çok sayıda turist gelir.


Ulaşım

  • Ülkenin kara ve demir yolu ağı yeterlidir.

  • Prag hava limanı birçok ülke ile hava yolu bağlantısını sağlar.


Ticaret

  • Çek Cumhuriyeti'nin ticari ilişkileri daha çok Almanya iledir.

  • Polonya, Avusturya, Macaristan ve Rusya ticaret yaptığı diğer ülkelerdir.

  • İhracatı: Demir-çelik, otomotiv, çeşitli makineler, kâğıt, kereste ve porselen alır.

  • İthalatı: Petrol, doğal gaz, demir cevheri, bazı gıda maddeleri ve kimyasal maddeler alır.


Çek Cumhuriyeti – Türkiye İlişkileri

  • Çek Cumhuriyeti ile Türkiye arasındaki ilişkiler, 1990'dan sonra gelişmeye başlamıştır.

  • Türkiye’ye otomotiv ürünleri, bazı makineler, kâğıt ve demir-çelik ürünleri satar.

  • Türkiye’den gıda maddeleri ve konfeksiyon ürünleri alır.

  • İki ülke arasındaki ticaret hacmi 550 milyon dolar civarındadır.


Prag


Prag


Prag


Prag


Prag


Prag


Prag


Prag


Prag


Lednice


Mikulov


  • Login