3.národní seminář k projektu RegMet - PowerPoint PPT Presentation

3 n rodn semin k projektu regmet
Download
1 / 11

 • 66 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

3.národní seminář k projektu RegMet. 13.11.2003 Growth, 5. rámcový program EK. Program. Co znamená RegMet?.  zlepšení komunikace mezi správními orgány Reg ulátory [ v EU ] a národními M et rologickými institucemi. NPL, V. Británie SP, Švédsko JRC IRMM, EK PTB, SRN JV, Norsko

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

3.národní seminář k projektu RegMet

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


3 n rodn semin k projektu regmet

3.národní seminář k projektu RegMet

13.11.2003

Growth, 5. rámcový program EK


Program

Program


Co znamen regmet

Co znamená RegMet?

zlepšení komunikace mezi správními orgányRegulátory [v EU] a národními Metrologickými institucemi


Astn ci projektu

NPL, V. Británie

SP, Švédsko

JRC IRMM, EK

PTB, SRN

JV, Norsko

CMI, ČR

SMU, Slovensko

DFM, Dánsko

NMi-VSL, Nizozemsko

BNM, Francie

EOTC, Belgie

CEC, EK

Účastníci projektu


Oblasti z jmu

SEKTORY:

LETECTVÍ

EMC

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

ZDRAVOTNICTVÍ

ZDRAVÍ A BEZPEČNOST

LEGÁLNÍ METROLOGIE

POTRAVINÁŘSTVÍ

DOPRAVA

Oblasti zájmu


Prost edky

Prostředky

 • prostředkem k dosažení cíle je ustavení kontaktů a zvýšení vzájemné informovanosti

 • metoda - průzkum, analýza stavu

 • implicitně i zdokonalení metrologického zabezpečení

 • cílově – lepší praxe legislativy


Harmonogram projektu

Nov 2000

Nov 2003

Months from start

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

Management projektu, webová stránka a zprávy o projektu

WP 1

Navázání kontaktu se správními orgány (kont. osoby), konzultace s průmyslem

WP 2

získání přehledu o struktuře, metrologickém zabezpečení, požadavcích

Další analýza a průzkum metrol.

Analýza prvních poznatků

WP 3

WP 3

zabezpečení pro jednotl. sektory

Revize a popis

WP 4

plánu

Workshops

WP 5

WP 6

Směrnice & case studies

včetně aktualizace publikace

„Metrology in short“

Šíření a využití poznatků, včetně

WP 7

zpětné vazbyk správním orgánům,

komisí, NMIa průmyslu

Závěrečná

zpráva,

doporučení

Harmonogram projektu


V stupy z projektu

Výstupy z projektu

 • WP1: (dílčí) zprávy, internetová stránkawww.regmet.dk

 • WP2: přehled o struktuře státní správy, měřených kritériích a metrologických požadavcích v ČR a v ostatních zemích 

 • WP3: zpracovány výsledky pro jednotlivé sektory v rámci ČR a zaslány koordinátorovi pro daný sektor, ČMI koordinátor sektoru Zdraví a bezpečnost

  česká verze template zaslána orgánům státní správy, připomínky zpracovány a zaslány koordinátorovi


V stupy z projektu 2

Výstupy z projektu (2)

 • WP5: „workshops“ zaměřené na:

  1) metrologii, nejistoty, akreditaci, MRA a databázi BIPM, návaznost – IRMM, Geel, Belgie 30.-31. května 2002 

  2) doporučení pro spránou praxi v legislativě– BIPM, Paříž, Francie 19. září 2003 

 • WP7: semináře, publikace „metrologie v kostce“, informovanost o metrologii, informacenawww.cmi.cz(),


V stupy z projektu 3

Výstupy z projektu (3)

 • WP 8: šíření poznatků získaných z projektu:

  ČMI bude i nadále spolupracovat s ÚNMZ a poskytne konzultace jiným orgánům státní správy při tvorbě legislativy 

  ČMI vydá českou verzi „template“ a doporučení vzniklé v rámci projektu 

  ČMI bude publikovat „Metrologii v kostce 2“

  stránky www.cmi.cz obsahují zvláštní část věnovanou projektu RegMet a budou doplněny o další informace 


Program1

Program


 • Login