Yleislääketieteen opetus, koulutus ja tutkimus Helsingin yliopistossa - PowerPoint PPT Presentation

Yleisl ketieteen opetus koulutus ja tutkimus helsingin yliopistossa
Download
1 / 31

 • 108 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Yleislääketieteen opetus, koulutus ja tutkimus Helsingin yliopistossa. Yleislääketieteen ja perusterveydenhuollon osasto, HY Perusterveydenhuollon yksikkö, yleislääketieteen tiimi, HUS. Lukuja Yle, HY Yle, PTH-yksikkö, HUS Alueelliset koulutusylilääkärit Perusopetus

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Yleislääketieteen opetus, koulutus ja tutkimus Helsingin yliopistossa

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Yleisl ketieteen opetus koulutus ja tutkimus helsingin yliopistossa

Yleislääketieteen opetus, koulutus ja tutkimus Helsingin yliopistossa

Yleislääketieteen ja perusterveydenhuollon osasto, HY

Perusterveydenhuollon yksikkö, yleislääketieteen tiimi, HUS


Esittelyn sis lt

Lukuja

Yle, HY

Yle, PTH-yksikkö, HUS

Alueelliset koulutusylilääkärit

Perusopetus

Yleislääketieteen erityiskoulutus ja runkokoulutuksen 9 kk terveyskeskusjakso

Yleislääketieteen erikoislääkärikoulutus

Tutkimus

Täydennyskoulutus

Esittelyn sisältö

www.yle.helsinki.fi


Yleisl ketieteen opetus koulutus ja tutkimus hy ssa lukuina

Yleislääketieteen opetus, koulutus ja tutkimus HY:ssa lukuina

 • Perusopetus, 130 opiskelijaa/vuosi

  • 9,5 op (+ 1,6 op valinnaista), kurssit L1, L2, L3-4, L5, L6

 • YEK-vaihe ja runkokoulutuksen tk-palvelu, noin 600 jatko-opiskelijaa

  - väh. 9 kk terveyskeskuksessa

 • Erikoislääkärikoulutus, noin 400 jatko-opiskelijaa

  - väh. 2v 9 kk terveyskeskuksissa

 • Täydennyskoulutus

 • Tutkijakoulutuksessa noin 30 väitöskirjatutkijaa

  - Akateeminen terveyskeskus 2002-

  - Kliinisen epidemiologian tutkijakurssit 2007-

www.yle.helsinki.fi


Yleisl ketieteen opetus koulutus ja tutkimus helsingin yliopistossa

PERUSOPETUS

- opiskelijoita: n. 130/vuosikurssi

- HY:n kliiniset opettajat

- terveyskeskusten opettajalääkärit

- supertutorit (9-12)

ALUEELLISET KOULUTUSYLILÄÄKÄRIT (8)

HYYleislääketieteen ja

perusterveydenhuollon

osasto

(10 htv)

ASETTAA TAVOITTEET

JA HYVÄKSYY

OPINNOT/PALVELUT

YLEISLÄÄKETIETEEN

ERITYISKOULUTUS JA

ERIKOISLÄÄKÄRIKOULUTUKSEN

RUNKOVAIHEEN TK-JAKSO

- satoja jatko-opiskelijoita

- terveyskeskusten nimetyt

ohjaajalääkärit (n.100)

HUS:nPerusterveydenhuollon

yksikkö/yletiimi

(3,5 htv)

KOORDINOI (yek + erik.) JA

VALMENTAA OHJAAJIA/

KOULUTTAJIA

YLEISLÄÄKETIETEEN

ERIKOISLÄÄKÄRI-

KOULUTUS

- n. 400 jatko-opiskelijaa

- terveyskeskusten nimetyt

kouluttajalääkärit (n.90)

www.yle.helsinki.fi


Yleisl ketieteen ja perusterveydenhuollon osasto hy

Yleislääketieteen ja perusterveydenhuollon osasto, HY

Elonheimo, Outikliininen opettaja

Forsen, Tomkliininen opettaja

Karppinen, Helenakliininen opettaja

Kuikka, Liisakliininen opettaja

Kärppä, Lauraopintosihteeri

Mäkelä, Harriosastosihteeri

Pitkälä, Kaisuprofessori

Sjöberg-Tuominen, Lenakliininen opettaja

Tanninen, Tuulaopetushoitaja

Osastonjohtaja

professori Johan Eriksson

www.yle.helsinki.fi

www.yle.helsinki.fi

7


Perusterveydenhuollon yksikk hus

Perusterveydenhuollon yksikkö, HUS

HUS:n johtajaylilääkäri

Yksikön johtaja

ylilääkäri Tapani Hämäläinen

Koulutustoiminta

Ylilääkäri Johan Eriksson

Erikoislääkäri, ma. Kaija Hannula

Koulutussuunnittelija Maija Hartikainen

Koulutusylilääkäri Arja Helin Salmivaara

Toimistosihteeri Sirpa Korpela (50%)

Ylilääkäri Kaisu Pitkälä

Erikoislääkäri, ma. Martina Torppa

Terveyden

edistäminen

Ylilääkäri Sinikka Bots

SuunnittelijaLaura Suojanen(äitiyslomalla)

Suunnittelija, ma. Eija Tommila

Tutkimus- ja

kehittämis-

toiminta

Ylilääkäri Johan Eriksson

Ylilääkäri Kaisu Pitkälä

Lakisääteiset

tehtävät

Toimistosihteeri

Sirpa Korpela (50%)

Suunnittelija NN

www.yle.helsinki.fi


Koulutussopimus kunta hy hus

KoulutussopimusKunta + HY + HUS

Kunta

Koulutuspaikkakriteerit

Koulutusvastaava

Ohjaajat ja kouluttajat

HUS/PTH-yksikköyleislääketiede

Ohjaajien ja kouluttajien valmennus,

muu koulutus ja verkostotapaamiset

Koulutuksen kehittäminen ja työvälineetErikoistuvien tilaisuudet

Tutkimus

Kehittämistyön tuki

Max 25% haetusta EVOsta

25% koulutusylilääkärin tehtävän palkkakuluista→ EVOa palautuu kuntaan

EVO1380€/koulutettava/kk

HYAsettaa tavoitteet ja

hyväksyy palvelujaksot

sopimusterveyskeskuksissa

(YEK + runkokoulutus +

erikoistuminen).

Etelä-Suomen

AVI

www.yle.helsinki.fi


Evo n m r ytyminen

EVO:n määräytyminen

 • EVO = lääkärikoulutuksen kustannuksiin myönnettävä valtion koulutus- ja tutkimuskorvaus

  Myönnetään

 • koulutussopimuksen (HY+HUS+kunta) tehneelle kunnalle tai kuntayhtymälle aluehallintovirastoon tehtävän hakemuksen perusteella kaksi kertaa vuodessa

 • yleislääketieteen erityiskoulutuksesta (YEK), runkokoulutuksen tk-jaksosta ja yleislääketieteen erikoislääkärikoulutuksesta tutkintovaatimusten mukaan sekä Valviran määräämästä EU/ETA-alueen ulkopuolelta tulevan lääkärin harjoittelusta

 • enintään 1380€/koulutettava/kk (2013)


Alueelliset koulutusylil k rit

Alueelliset koulutusylilääkärit

Linkki yliopiston, HUS-PTH-yletiimin ja kentän välillä

Rahoitus osin EVO-pohjaisena

2 kokoaikaista, 6 osa-aikaista vakanssia

Perustehtävinä paikallisen henkilökohtaisen ohjauksen koordinointi ja kehittäminen sekä yhteisten koulutusten tuottaminen

www.yle.helsinki.fi

www.yle.helsinki.fi


Alueelliset koulutusylil k rit1

Kouvola

Hyvinkää

Vantaa

Eksote

Kotka-Pyhtää

Itä-Uusimaa: Askola-Loviisa-Porvoo-Sipoo

Espoo-Kauniainen-Kirkkonummi

Helsinki

Alueelliset koulutusylilääkärit

www.yle.helsinki.fi


Perusopetusta supertutoreiden voimalla

Perusopetusta supertutoreiden voimalla

 • samanaikaisesti 9-12 supertutoria eri puolilla metropolialuetta

 • Kokeneita terveyskeskuslääkäreitä, joille räätälöity oma toimenkuva ja palkkaus

 • Kandiopetusviikkojen aikana keskittyvät opetukseen, useimmat toimivat lisäksi YEK/runkokoulutusvaiheen ohjaajina

www.yle.helsinki.fi


Yleisl ketieteen opetus koulutus ja tutkimus helsingin yliopistossa

Supertutorit perusopetuksessa:

LOHJA

www.yle.helsinki.fi


Perusopetuksesta

Perusopetuksesta

 • 2013 terveyskeskus-amanuenssuurien kokeilu

 • 2014 alkaen 1 kk pakollinen tk-amanuenssipalvelu, jonka voi suorittaa L3-kurssista alkaen

 • L5-kurssin jälkeen voidaan suorittaa myös lääkärin sijaisena

www.yle.helsinki.fi


Yleisl ketieteen erityiskoulutus

Yleislääketieteen erityiskoulutus

 • 9-18 kk terveyskeskuspalvelua, vähintään 6 kk sairaalapalvelua

 • sosiaaliturva- ja hallintokoulutus kerran vuodessa Kelan kanssa yhteistyössä

 • Tk-palvelun sisältö sama kuin erikoislääkärikoulutusohjelmien runkokoulutusvaiheen tk-jaksolla 1.8.2011 alkaen

 • Yleislääketieteen prof. Kaisu Pitkälä hyväksyy palvelut

 • Alueella 25 sopimusterveyskeskusta ja niiden noin 90 ohjaaja-lääkäriä

 • Lokikirja ja tarvittavat dokumentit www.yle.helsinki.fi

 • Palvelua koskevat määräykset www.med.helsinki.fi > Yleislääketieteen erityiskoulutus ja Erikoistumiskoulutus

www.yle.helsinki.fi


Koulutuspaikkakriteerit yek

Koulutuspaikkakriteerit - YEK

 • Koulutusvastaava, joka nimeää erikoistuvalle henkilökohtaisen ohjaajan

 • Ohjaukselle on varattu 8 h/kk ja osa ohjauksesta on henkilökohtaista

 • Hyvät konsultaatiomahdollisuudet

 • Toimipaikkakierto (erilaiset tehtävät)

 • Vähintään 100 h/v toimipaikkakoulutusta, josta osa moniammatillista

 • Mahdollisuus osallistua vähintään 1 pv/kk toimipaikan ulkopuoliseen koulutukseen

www.yle.helsinki.fi


Mit tarkoitamme toimipaikkakoulutuksella

Mitä tarkoitamme toimipaikkakoulutuksella?

 • Toimipaikkakoulutuksella tarkoitetaan työyhteisön yhteistä oppimista ja kehittämistoimintaa.

 • Se on työnantajan työajaksi luettavana aikana (pääsääntöisesti klo 8-16) järjestämää koulutusta työntekijöilleen.

 • Toimipaikkakoulutus perustuu toimipaikan potilaiden ja sen työntekijöiden tarpeisiin, ja se on suunnitelmallista.

 • Suurimman osan koulutuksesta tulee olla työnantajan tai sen valtuuttaman ei-kaupallisen tahon tuottamaa ja osa toimipaikkakoulutuksesta tulee olla moniammatillista.

www.yle.helsinki.fi


Yleisl ketiede on ykk nen

Yleislääketiede on ykkönen!

 • Erikoistuvien määrä Helsingissä 01/2014 (01/2013)

  Yleislääketiede: 394 (362)

  Työterveyshuolto: 283 (279)

  Psykiatria: 177 (181)

  Sisätaudit: 180 (173)

  Naistentaudit: 135 (138)

  Lastentaudit: 141 (128)

www.yle.helsinki.fi


Yleisl ketiede suomessa

Yleislääketiede Suomessa

www.yle.helsinki.fi


Yleisl ketieteen erikoisl k rikoulutus

Yleislääketieteen erikoislääkärikoulutus

www.yle.helsinki.fi


Koulutuspaikkakriteerit

Koulutuspaikkakriteerit

 • Nimetty koulutusvastaava

 • Koulutusvastaava nimeää erikoistuvalle henkilökohtaisen kouluttajan

 • Ohjaukselle on varattu 4 h/kk ja suurin osan ohjauksesta on henkilökohtaista

 • Hyvät konsultaatiomahdollisuudet

 • Toimipaikkakierto (erilaiset tehtävät)

 • Vähintään 100 h/v toimipaikkakoulutusta, josta osa on moniammatillista

 • Mahdollisuus osallistua vähintään 1 pv/kk toimipaikan ulkopuoliseen koulutukseen

 • Erikoislääkärikoulutusohjelman mukaiset tenttikirjat toimipaikalla

www.yle.helsinki.fi


Eriytyv koulutus 2v 2v

Eriytyvä koulutus (2v+2v)

 • Jokaisella yleislääketieteeseen erikoistuvalla lääkärillä tulee olla terveyskeskuksessa nimetty kouluttajalääkäri.

 • Kouluttajalääkärien valmennus tapahtuu HUS:n perusterveydenhuollon yksikön toimesta.

 • HUS:n yksikön alueelliset koulutusylilääkärit koordinoivat ja tukevat oman alueensa erikoislääkärikouluttajia.

www.yle.helsinki.fi


Erikoisl k rikouluttajan kriteerit

Erikoislääkärikouluttajan kriteerit

 • Aikaisemmin nimetyt yleislääketieteen erikoislääkärikouluttajat voivat toimia kouluttajina 31.12.2014 loppuun.

 • Jatkossa kouluttajaoikeudet voidaan myöntää henkilölle, joka onyleislääketieteen erikoislääkäri ja joka on (kriteerit 1–3 tai 4)

  1. toiminut erikoislääkärinä kaksi (2) vuotta erikoislääkäritutkinnon suorittamisen jälkeen tai omaa pitkän kliinisen kokemuksen

  2. ohjannut kollegoja kahden (2) vuoden aikana (erikoistuvan tai YEK-vaiheen lääkärin ohjausta) tai jolla on ollut vastaavan ajan muita koulutus- ja opetustehtäviä

  3. hankkinut lääkärikouluttajan erityispätevyyden tai viimeisten viiden (5) vuoden aikana osallistunut pedagogiseen koulutukseen/valmennukseen vähintään 30 tuntia

  tai

  4. muulla tavoin osoittanut pätevyytensä kouluttajana toimimiseen

  YLIOPISTON MYÖNTÄMÄT KOULUTTAJAOIKEUDET OVAT MÄÄRÄAIKAISIA

www.yle.helsinki.fi


Moodle helsinki fi yleportfolio

OSAAMISALUEET

Ammatillisuus

Ammattitaito ja tiedonhallinta

Johtaminen ja kehittäminen

Hoidon koordinointi ja toimintaympäristö

Lääketieteellinen osaaminen ja kliiniset taidot

Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen

Vuorovaikutus- ja yhteistyötaidot

3–6 osaamistavoitetta per osaamisalue

Jokaiselle tavoitteelle:

- osaamiskriteerejä

- vinkkejä opiskelukeinoiksi

- vinkkejä arviointiin

TYÖVÄLINEITÄ:

- suunnitteluun

- ohjaukseen

- arviointiin

//moodle.helsinki.fi > Yleportfolio

Infopaketti erikoistumisesta

www.yle.helsinki.fi


Yleisl ketieteeseen erikoistuvien teemaseminaarit

Yleislääketieteeseen erikoistuvienTeemaseminaarit

Eettis-juridiset

kysymykset

Terveys ja

terveyden

edistäminen

Työnhallinta ja

työhyvinvointi

Hoitosuhteet ja

moniammatillinen

yhteistyö

Potilas-

turvallisuus ja

laatukysymykset

Tieteellisen

artikkelin

lukeminen sekä

tenttiin

valmentautuminen

Terveydenhuolto-

järjestelmä

Sosiaaliturva

ja lausunnot

Lisätietoja:

www.yle.helsinki.fi


Yleisl ketieteen opetus koulutus ja tutkimus helsingin yliopistossa

Huolehdimme ohjaajien ja kouluttajien ohjaustaidoistaLääkäriohjaajan ja -kouluttajan valmennuksen rakenne

Ennakkotehtävä

Lukutehtävät ja kirjoitustehtävät

Palaute ja itsearviointi

Lähiopetusjakso I: Aikuisoppijoiden ohjaaminen

Omien

tavoitteiden

täsmentyminen

ja niiden

toteutumisen

arviointi

Välitehtävä: vastaanoton seuraaminen

Lähiopetusjakso II: Ohjauksen linjakas suunnittelu

Välitehtävä: ohjauksen suunnittelu, toteutus ja arviointi

Lähiopetusjakso III: Vuorovaikutus ohjaussuhteessa

Välitehtävä: palaute, loppukeskustelu

Lähiopetusjakso IV: Ohjaaminen ja arviointi

www.yle.helsinki.fi


Hus n perusterveydenhuollon yksik n yle tiimin tuotanto 2013 osallistujien m r

Lääkäriohjaajan ja –kouluttajan syventävä valmennus 2012-2013 (15)

Lääkäriohjaajan ja –kouluttajan syventävä valmennus 2013-2014 (12)

Lääkäriohjaajan ja –kouluttajan perusvalmennus 2013-2014 (12)

Orientoituminen ohjaukseen x 3 (26)

Ohjaajien ja kouluttajien koulutuspäivät (73)

Konkariohjaajien ja –kouluttajien syventävät opinnot (28)

YEK-vaiheen hallinnon ja sosiaaliturvan koulutus (62)

Yleislääkärinä Suomessa: koulutus ulkomaalaistaustaisille lääkäreille 2013-2014 (21)

Mitä valmistumisen jälkeen? Info-iltapäivä L5- ja L6 –kandeille YEK-vaiheesta ja yleislääketieteen erikoislääkärikoulutuksesta (70)

Yle-erikoistuvien aloitusseminaarit

Eväitä erikoistumiseen x 4 (60)

Yle-erikoistuvien teemaseminaarit

Mitä on terveys ja sen edistäminen? x 2 (40)

Eettis-juridiset kysymykset yleislääketieteen erikoislääkärin työssä x 2 (40)

Tieteellisen kirjallisuuden lukeminen sekä tenttiin valmentautuminen x 2 (40)

Työnhallinta ja työhyvinvointi x 2 (40)

Muut yle-erikoistuvien seminaarit:

Läsnäoleva lääkäri, syksy ja kevät (20)

Network YLE Helsinki: Ihminen yleislääketieteen ytimessä (17)

HUS:n perusterveydenhuollon yksikön yle-tiimin tuotanto 2013(osallistujien määrä)

www.yle.helsinki.fi


Tutkimus

Tutkimus

 • Akateeminen terveyskeskushttp://www.helsinki.fi/akateeminenterveyskeskus/

 • Kliinisen epidemiologian vuoden kestävä tutkijakurssihttp://www.yle.helsinki.fi/opinnot/jatkokoulutus/tutkijakoulutus.html

www.yle.helsinki.fi


Yhteystiedot

HUS:n perusterveydenhuollon yksikkö

Käyntiosoite:

Biomedicum 2B,

Tukholmankatu 8B, Helsinki,

3. krs

Postiosoite:

PL 705, 00029 HUS

etunimi.sukunimi@hus.fi

www.hus.fi/pth

HY/Yleislääketieteen ja perusterveydenhuollon osasto

Käyntiosoite:

Biomedicum 2B,

Tukholmankatu 8B, Helsinki,

4. krs

Postiosoite:

PL 20, 00014 Helsingin yliopisto

etunimi.sukunimi@helsinki.fi

www.yle.helsinki.fi

Yhteystiedot

www.yle.helsinki.fi


Yleisl ketieteen opetus koulutus ja tutkimus helsingin yliopistossa

www.yle.helsinki.fi

www.yle.helsinki.fi

31


 • Login