Besimokan i j ini vertinimas
Download
1 / 24

BESIMOKANCIUJU INIU VERTINIMAS - PowerPoint PPT Presentation


 • 168 Views
 • Updated On :

BESIMOKANČIŲJŲ ŽINIŲ VERTINIMAS. Doc., dr. G. Gedvilien ė 2005, gruodžio 14 d. . BESIMOKANČIŲJŲ ŽINIŲ VERTINIM O MODELIS. Grįžtamojo ryšio teikimas. Vertinimo priemonių taikymas. D ĖSTYTOJO KOMPETENCIJOS VERTINANT.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'BESIMOKANCIUJU INIU VERTINIMAS' - leopold


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Besimokan i j ini vertinimas

BESIMOKANČIŲJŲ ŽINIŲ VERTINIMAS

Doc., dr. G. Gedvilienė

2005, gruodžio 14 d.


Besimokan i j ini vertinim o modelis
BESIMOKANČIŲJŲ ŽINIŲ VERTINIMO MODELIS

Grįžtamojo ryšio

teikimas

Vertinimo

priemonių taikymas


D stytojo kompetencijos vertinant
DĖSTYTOJO KOMPETENCIJOS VERTINANT

 • Gebėjimasapibrėžti vertinimo strategiją, atsižvelgiant į besimokančiųjų mokymosi poreikius ir nuotolinio studijų modulio tikslus, turinį ir metodus;

 • Gebėjimasnustatyti vertinimo tikslus ir kriterijus, atskleidžiančius besimokančiųjų pasiekimų lygį pagal numatomus nuotolinių studijų dalyko mokymosi rezultatus;

 • Gebėjimas parinkti vertinimo metodus, laiduojančius objektyvios informacijos apie besimokančiųjų pasiekimus surinkimą;


D stytojo kompetencijos vertinant1
DĖSTYTOJO KOMPETENCIJOS VERTINANT

 • Gebėjimasparengti ir taikyti vertinimo priemones, atsižvelgiant į nuotolinio studijų dalyko tikslus, turinį ir mokymo metodus;

 • Gebėjimas teikti ir priimti konstruktyvią grįžtamąją informaciją apie besimokančiųjų pasiekimus ir mokymosi sunkumus nuotolinio mokymo kurse.

 • Gebėjimas reflektuoti ir adekvačiai vertinti savo paties veiklą vertinimo procese.Vertinimo kriterijai
VERTINIMO KRITERIJAI

 • dėstytojas gali nesuprasti kriterijų svarbos;

 • dėstytojas gali suprasti, bet jam sunku juos tiksliai aprašyti;

 • dėstytojas gali aprašyti, bet nesugebėti paaiškinti;

 • dėstytojas gali nesutikti su kriterijų aprašymo idėja, nes tai “mažintų jo akademinę laisvę”;

 • dėstytojas gali palikti klausimą labai atvirą, siekdamas patikrinti studentogebėjimus struktūrizuoti atsakymą ir pasirinkti metodą pačiam.


Vertinimo metodai
Vertinimo metodai

 • testai;

 • mokymosi pasiekimų aplankas;

 • grupės darbas;


Testo klausim tipai
Testo klausimų tipai

 • Taip/Ne (teisinga – neteisinga) klausimai, kuriuose tik du galimi atsakymo variantai.

 • Rinkimosi iš keleto alternatyvų klausimai:

  • Su vienu teisingu atsakymo variantu iš kelių.

  • Su keliais teisingais atsakymo variantais iš keleto.

 • Atitikmenų parinkimo (iš dviejų grupių sąvokų) klausimai

 • Trumpo atsakymo klausimai, reikalinga koncentruota informacija.

 • Ilgo atsakymo klausimai, reikalaujant paaiškinimo arba kitu atveju – savo nuomonės reiškimo.


 • Pasiekim aplankas
  PASIEKIMŲ APLANKAS

  Pasiekimų aplanko paskirtis:

  • Skatinti studento savivoką, savigarbą, pasitikėjimą savimi;

  • Padėti studentui suprasti, kokiais kriterijais remiantis priimami sprendimai apie pasiekimus;

  • Tobulinti studijų programą ir veiklos organizavimą, akcentuojant studento bendruosius gebėjimus.


  Pasiekim aplankas1
  PASIEKIMŲ APLANKAS

  Besimokančiojo pasiekimų aplankas yra:

  • Įrašų rinkinys, kuriame nuolat yra kaupiama įvairaus pobūdžio informacija apie pasiekimus;

  • Studento nuosavybė, kurią jis gali rodyti arba ne kitiems asmenims;

  • Registruojami teigiami pasiekimai ir pateikiamos pastabos ir komentarai, kurie yra tobulintino pobūdžio.


  Pasiekim aplankas2
  PASIEKIMŲ APLANKAS

  Pasiekimų aplanką galėtų sudaryti šios dalys:

  • Titulinis lapas;

  • Bendra informacija apie studentą;

  • Bendra informacija apie studijų dalyką;

  • Studento vertinimas(kaupiamasis);

  • Studento savo žinių vertinimas;

  • Studento biblioteka;

  • Darbų pavyzdžiai;

  • Dėstytojo komentarai.


  Pasiekim aplankas3
  PASIEKIMŲ APLANKAS

  Metodai, kurie naudojami duomenų rinkimui:

  • Formalusis egzaminas raštu;

  • Testai (trumpų atsakymų, žodiniai);

  • Klausimai ir atsakymai;

  • Interviu;

  • Projektas;

  • Atvejų analizė;

  • Praktinio atlikimo testas;

  • Realių situacijų modeliavimas;

  • Egzaminas raštu su klausimais, naudojant literatūrą;

  • Brėžinių ar grafikų testai;

  • Referatai ir kt.


  Grupinio darbo vertinimas
  GRUPINIO DARBO VERTINIMAS

  Ugdomi šie socialiniai ir tarpasmeniniai gebėjimai:

  • bendradarbiavimo su kitais;

  • Vadovavimo;

  • Susitarimo dėl grupinių užduočių vykdymo ir pristatymo;

  • Besimokančiųjų ir sprendžiamąjį balsą turinčiųjų asmenų apklausos;

  • Pagalba besimokantiems ir jų konsultavimas;

  • Kitų atlikto darbo vertinimas.


  Grupinio darbo vertinimas1
  GRUPINIO DARBO VERTINIMAS

  Grupinio darbo vertinimo ypatumai:

  • Grupė gali pasiekti daugiau nei vienas besimokantis;

  • Asmens trūkumai gali būti padengiami kitų grupės narių privalumais;

  • Jei grupė suformuota atsitiktinai, vidutiniai grupės narių sugebėjimai bus panašūs;

  • Kai kuriais atvejais nepriimtina, kad balai būtų vienodai aukšti;

  • Mažiau buvę grupei reikšmingi asmenys, kurie verti žemesnio balo, gauna vienodą;

  • Problema parašyti teisingą balą studentui apsunkina grupinio darbo panaudojimą, nežiūrint į didžiulius privalumus studijoms.


  Kod l mes vertiname
  KODĖL MES VERTINAME?

  • Pastiprinti, paskatinti mokymąsi;

  • Patikrinti žinias, supratimą/gebėjimus;

  • Pritaikyti mokymąsi prie besimokančiojo individualių savybių;

  • Suteikti grįžtamąjį ryšį besimokančiajam;

  • Diagnozuoti pradedančių mokytis individualius ypatumus ir gebėjimus;

  • Suteikti grįžtamąjį ryšį dėstytojui;

  • Padėti siekti pažangos;

  • Prognozuoti užduoties įvykdymą;

  • Suteikti kompetenciją.


  Grupinio darbo vertinimas2
  GRUPINIO DARBO VERTINIMAS

  Asmeniniai gebėjimai:

  • Atvirumas, sumanumas, vaizduotė ir kūrybingumas;

  • Turimi pozityvūs požiūriai ir bendražmogiškos vertybės, kaip empatija;

  • Asmenybės vientisumas, emocinis atsparumas, atkaklumas, socialinė atsakomybė;

  • Mokėjimas vadovauti;

  • Rūpestis dėl kokybės;


  Gr tamasis ry ys
  GRĮŽTAMASIS RYŠYS

  • Konstruktyvus grįžtamasis ryšys gali būti pozityvus ir negatyvus.

  • Kritika – neigiamas grįžtamasis ryšys


  Gr tamasis ry ys1
  GRĮŽTAMASIS RYŠYS

  1. Grįžtamasis ryšys turi būti studentui suprantamas. Dėstytojas turi žinoti:

  • Ką? (nori pasakyti);

  • Kodėl? (nori tai pasakyti);

  • Kada? (yra tinkamiausias laikas tai pasakyti);

  • Kokioje? (aplinkoje ruošiasi tai pasakyti)


  D stytojo sav s vertinimas
  Dėstytojo savęs vertinimas

  • Autonomiškumas(taikomųmetodų įvairumas)

  • Atsakomybė( programos derinimas);

  • Dėstytojo profesinės pareigos. Pasiruošimas užsiėmimui (medžiagos pristatymas, tarpusavio santykiai, komunikacija, vertinimas, dalykinė kompetencija)


  Dalyko vertinimas
  Dalyko vertinimas

  • Tikslai;

  • Metodai;

  • Klausimynai, interviu;

  • Studentų kurso vertinimas;

  • Duomenų rinkimas;

  • Kurso įvertinimo ataskaita.


  Vertinimo vieta d stytojo veikloje
  VERTINIMO VIETA DĖSTYTOJO VEIKLOJE

  • Kieno darbą jis vertins?

  • Ką vertins?

  • Kokio pobūdžio mokymąsi vertins?

  • Kam vertins? Koks vertinimo tikslas?

  • Kaip vertins?

  • Kada vertins?

  • Kas parengs užduotis, testus?

  • Kas pateiks išvadas apie studento pasiekimus ir rekomendacijas?

  • Kas pateiks grįžtamąją informaciją besimokantiems apie gautus rezultatus?


  D stytojo pareigos vertinant
  DĖSTYTOJO PAREIGOS VERTINANT

  Dėstytojas privalo:

  • iš anksto supažindinti studentą su vertinimu;

  • Paruošti studentą vertinimui;

  • Pats pasiruošti vertinimui;

  • Atlikti vertinimą;

  • Priimti sprendimą;

  • Aptarti vertinimą ir įvertinimą;

  • Registruoti įvertinimo rezultatus.


  Reikalavimai vertinimo organizavimo procesui
  REIKALAVIMAI VERTINIMO ORGANIZAVIMO PROCESUI

  • Aiškiai apibrėžiami studijų tikslai;

  • Apibrėžiami ir pagrindžiami vertinimo kriterijai;

  • Taikomi įvairūs vertinimo metodai;

  • Vertinimas neturi priklausyti nuo išankstinių dėstytojo nuostatų;

  • Studentai dalyvauja refleksijoje;

  • Teikiama grįžtamojo ryšio informacija;

  • Vertinimas studijų procese turi atlikti studijų kokybės užtikrinimo funkciją.


  Vertinimo prasm studentui
  VERTINIMO PRASMĖ STUDENTUI

  - atliepti jo individualius psichologinius ypatumus;

  - suteikti informaciją apie jo pažangą, silpnąsias ir stipriąsias mokymosi puses: jam pačiam;

  - skatinti mokymosi motyvaciją, nukreiptą ne į pažymį, kaip mokymosi tikslą, bet gebėjimų sklaidą,

  -būti siejamas su pasiekimų rinkimu ir fiksavimu;

  - padėti rinktis optimalius ir labiausiai jam tinkančius mokymosi būdus;

  - adekvataus savęs bei savo sugebėjimų vertinimo ugdymui;

  - būti siejamas su tikslu, nusakančiu pasiekimų ir pažangos prasmę ateities veiklai.


  ad