T rk ye de a cil demokras demokrat k k lt r ve olgunluk
Download
1 / 15

TÜRKİYE’DE ÇAĞCIL DEMOKRASİ, DEMOKRATİK KÜLTÜR VE OLGUNLUK - PowerPoint PPT Presentation


 • 163 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

TÜRKİYE’DE ÇAĞCIL DEMOKRASİ, DEMOKRATİK KÜLTÜR VE OLGUNLUK. Doç . Dr. Atilla SANDIKLI. Türkiye’de son yıllarda yaşanan gerilimlerin ve olayların temelinde çağcıl demokrasi, demokratik kültür ve olgunluk eksikliği yer almaktadır.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha

Download Presentationdownload

TÜRKİYE’DE ÇAĞCIL DEMOKRASİ, DEMOKRATİK KÜLTÜR VE OLGUNLUK

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


T rk ye de a cil demokras demokrat k k lt r ve olgunluk

TÜRKİYE’DE ÇAĞCIL DEMOKRASİ, DEMOKRATİK KÜLTÜR VE OLGUNLUK

Doç. Dr. Atilla SANDIKLI


T rk ye de a cil demokras demokrat k k lt r ve olgunluk

 • Türkiye’de son yıllarda yaşanan gerilimlerin ve olayların temelinde çağcıl demokrasi, demokratik kültür ve olgunluk eksikliği yer almaktadır.

 • Türkiye Cumhuriyeti’nin çağcıl demokrasi olarak nitelenmesi için demokrasinin hemdevlet-toplum,siyaset-toplum, devlet-siyaset ilişkileri içinde, hem de toplum-içi farklı kimlikler arası ilişkilerde ve güncel hayatın örgütlenmesinde “yerleşikleşmesi” ve “derinleşmesi” gereklidir.


T rk ye de a cil demokras demokrat k k lt r ve olgunluk

 • Çağcıl demokrasinin yerleşikleşmesi ve derinleştirilmesi için de çoğulcu demokrasi ve yönetişim prensiplerine uyulmalıdır.

 • Demokrasinin gelişim sürecinde, çoğunluğun devlet yönetimindeki kararlarının mutlak olması, azınlık haklarını kısıtlayabileceği kaygısı çoğulcu demokrasiyi ortaya çıkarmıştır.


O ulcu demokrasi

Çoğulcu Demokrasi

 • Çoğulcu demokrasi anlayışında çoğunluğun yönetme hakkı bulunmasına rağmen çoğunluğun sınırsız yetkilere sahip olduğu söylenemez.

  • Temel insan haklarına saygı,

  • İnsan onurunun korunması,

  • azınlıkta veya muhalefette olanların beklentilerinin dikkate alınması,

  • farklı düşüncelerin serbestçe hiçbir baskıyla karşılaşmadan söylenebilmesi,

   çoğulcu demokrasi için şarttır.


O ulcu demokrasi1

Çoğulcu Demokrasi

 • Çoğulcu demokrasilerde özgürlük herkesin yönetime serbestçe katılımını sağlarken, eşitlik de insanların her türlü farklılığına rağmen, insan onurunun korunması gereğinden dolayı, eşit bir şekilde yönetime katılabilmesi anlamına gelmektedir.

  Çoğulcu demokrasilerde;

  korunur ve genişletilir.


O ulcu demokrasi2

Çoğulcu Demokrasi

 • Farklı görüşler ve kültürel kimlikler arasındaki ilişkilerde ötekileşme yerine eleştirel anlama ve diyalog temelli tartışma ortamı oluşturulur.

 • Toplumsal sorunların çözümü ve taleplere karşı şiddet ve baskı yerine demokratik müzakere yöntemi etkin olarak kullanılır.


Y neti im

Yönetişim

 • Yönetişim kavramı ise hükümet otoritesine ve gücüne dayalı yönetim anlayışından, hiyerarşik yapıdaki bir yönetim olgusundan farklı yeni bir süreci ve toplumun yönetimine ilişkin yeni bir modeli anlatmaktadır.

 • Böyle bir model içinde aktörlerin ve birimlerin tek taraflı yönlendirmeleri ve etkileri değil, bir etkileşim süreci içinde gerçekleşen interaktif ilişkiler söz konusudur.

 • Sadece hükümet birimlerinin ve görevlilerinin değil, aynı zamanda hükümet dışı örgütlerin, sivil toplum örgütlerinin, bilim adamlarının, uzmanların ve vatandaşların katılımı söz konusudur.


Y neti im1

Yönetişim

 • Yönetişim yaklaşımından hareketle yapılan analizlerde;

  özellikle hükümet-toplum etkileşimi üzerinde durulmakta;

  • Devlet ile devlet-dışı alan arasında işbirliğinin,

  • Kamu ile sivil toplum örgütleri arasında ilişkilerin geliştirilmesinin,

  • Çok kutuplu karar alma mekanizmalarının yaygınlaştırılmasının

   önemi belirtilmektedir.


Y neti im2

Yönetişim

 • Devlet, doğrudan doğruya yönetme pozisyonundaki egemen aktör niteliğine sahip olmaksızın,

 • karşılıklı bağımlılık konumunda bulunan aktörler arası etkileşimlerin çoğalması yoluyla,

 • gerek hükümet çerçevesinden, gerekse toplumsal tabandan gelen örgütler arası ilişki ağlarının bir koleksiyonu ya da toplamı olmaya başlamaktadır.


Y neti im3

Yönetişim

Bu olguyu dile getirmek üzere;

gibi deyimler kullanılmaktadır.


Y neti im4

Yönetişim

Çoğulculuk ve yönetişimin temel ilkeleri olan

 • sayesinde önemli güç merkezleri arasında uzlaşma sağlanarak toplumsal gerilimlerin çıkması önlenebilir.

 • Çıkan gerilimler kutuplaşmaya ve karşılıklı düşmanlıklara varmadan yatıştırılabilir.


O ulcu demokrasi ve y neti im prensipleri

Çoğulcu Demokrasi ve Yönetişim Prensipleri

 • Çoğulcu demokrasi ve yönetişim prensiplerinin siyasetin, bürokrasinin, ve toplumun her kesimine yerleşmesi ve demokratik kültür ve olgunluğun oluşturulabilmesi için;

  • Bu prensiplerin aileden başlamak üzere eğitimin her kademesinde öğretilmesi ve uygulanması,

  • Siyasal etik kuralların geliştirilmesi ve siyasal hayata hakim olması,

  • Yeni Anayasa, Siyasi Partiler ve Seçim Kanunları,diğer kanunlar ve mevzuatın içine ve ruhuna yerleştirilmesi,

  • Yürütmenin yasama ve yargı üzerindeki baskın rolünün ortadan kaldırılarak kuvvetler ayrılığı prensibinin tam olarak gerçekleştirilmesi gereklidir.


O ulcu demokrasi ve y neti im prensipleri1

Çoğulcu Demokrasi ve Yönetişim Prensipleri

 • Bireysel ve toplumsal özgürlük alanları genişletilirken, güvenliğin temel görevinin bu alanları korumak olduğu üzerinde durulmalıdır.

 • Bireyler ve toplumun her kesimi özgürlük alanlarının temel sınırlarının, diğer kişilerin ve toplumun diğer kesimlerinin özgürlük alanlarının sınırları olduğunu algılaması ve bu alanlara müdahaleden kaçınması çok önemlidir.


T rk ye de a cil demokras demokrat k k lt r ve olgunluk

Çoğulcu Demokrasi ve Yönetişim Prensipleri

 • Olumsuz olayların gelişmesi durumunda, güvenlik güçleri yetkisini hukuktan alarak ve hukukun sınırlamalarına uyarak ihlal edilen özgürlük alanlarını korumalıdır.

 • Sadece çağcıl demokrasi, demokratik kültür ve olgunluğa ulaşmış bir Türkiye’de; barış, istikrar ve güven ortamı yaratılabilir, huzur ve refah içinde insanca bir yaşam hakim olabilir.


T rk ye de a cil demokras demokrat k k lt r ve olgunluk1

TÜRKİYE’DE ÇAĞCIL DEMOKRASİ, DEMOKRATİK KÜLTÜR VE OLGUNLUK

Doç. Dr. Atilla SANDIKLI


ad
 • Login