T rk ye de a cil demokras demokrat k k lt r ve olgunluk
Download
1 / 15

TÜRKİYE’DE ÇAĞCIL DEMOKRASİ, DEMOKRATİK KÜLTÜR VE OLGUNLUK - PowerPoint PPT Presentation


 • 176 Views
 • Uploaded on

TÜRKİYE’DE ÇAĞCIL DEMOKRASİ, DEMOKRATİK KÜLTÜR VE OLGUNLUK. Doç . Dr. Atilla SANDIKLI. Türkiye’de son yıllarda yaşanan gerilimlerin ve olayların temelinde çağcıl demokrasi, demokratik kültür ve olgunluk eksikliği yer almaktadır.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' TÜRKİYE’DE ÇAĞCIL DEMOKRASİ, DEMOKRATİK KÜLTÜR VE OLGUNLUK' - leone


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 • Türkiye’de son yıllarda yaşanan gerilimlerin ve olayların temelinde çağcıl demokrasi, demokratik kültür ve olgunluk eksikliği yer almaktadır.

 • Türkiye Cumhuriyeti’nin çağcıl demokrasi olarak nitelenmesi için demokrasinin hemdevlet-toplum,siyaset-toplum, devlet-siyaset ilişkileri içinde, hem de toplum-içi farklı kimlikler arası ilişkilerde ve güncel hayatın örgütlenmesinde “yerleşikleşmesi” ve “derinleşmesi” gereklidir.


 • Çağcıl demokrasinin yerleşikleşmesi ve derinleştirilmesi için de çoğulcu demokrasi ve yönetişim prensiplerine uyulmalıdır.

 • Demokrasinin gelişim sürecinde, çoğunluğun devlet yönetimindeki kararlarının mutlak olması, azınlık haklarını kısıtlayabileceği kaygısı çoğulcu demokrasiyi ortaya çıkarmıştır.


O ulcu demokrasi
Çoğulcu Demokrasi derinleştirilmesi için de

 • Çoğulcu demokrasi anlayışında çoğunluğun yönetme hakkı bulunmasına rağmen çoğunluğun sınırsız yetkilere sahip olduğu söylenemez.

  • Temel insan haklarına saygı,

  • İnsan onurunun korunması,

  • azınlıkta veya muhalefette olanların beklentilerinin dikkate alınması,

  • farklı düşüncelerin serbestçe hiçbir baskıyla karşılaşmadan söylenebilmesi,

   çoğulcu demokrasi için şarttır.


O ulcu demokrasi1
Çoğulcu Demokrasi derinleştirilmesi için de

 • Çoğulcu demokrasilerde özgürlük herkesin yönetime serbestçe katılımını sağlarken, eşitlik de insanların her türlü farklılığına rağmen, insan onurunun korunması gereğinden dolayı, eşit bir şekilde yönetime katılabilmesi anlamına gelmektedir.

  Çoğulcu demokrasilerde;

  korunur ve genişletilir.


O ulcu demokrasi2
Çoğulcu Demokrasi derinleştirilmesi için de

 • Farklı görüşler ve kültürel kimlikler arasındaki ilişkilerde ötekileşme yerine eleştirel anlama ve diyalog temelli tartışma ortamı oluşturulur.

 • Toplumsal sorunların çözümü ve taleplere karşı şiddet ve baskı yerine demokratik müzakere yöntemi etkin olarak kullanılır.


Y neti im
Yönetişim derinleştirilmesi için de

 • Yönetişim kavramı ise hükümet otoritesine ve gücüne dayalı yönetim anlayışından, hiyerarşik yapıdaki bir yönetim olgusundan farklı yeni bir süreci ve toplumun yönetimine ilişkin yeni bir modeli anlatmaktadır.

 • Böyle bir model içinde aktörlerin ve birimlerin tek taraflı yönlendirmeleri ve etkileri değil, bir etkileşim süreci içinde gerçekleşen interaktif ilişkiler söz konusudur.

 • Sadece hükümet birimlerinin ve görevlilerinin değil, aynı zamanda hükümet dışı örgütlerin, sivil toplum örgütlerinin, bilim adamlarının, uzmanların ve vatandaşların katılımı söz konusudur.


Y neti im1
Yönetişim derinleştirilmesi için de

 • Yönetişim yaklaşımından hareketle yapılan analizlerde;

  özellikle hükümet-toplum etkileşimi üzerinde durulmakta;

  • Devlet ile devlet-dışı alan arasında işbirliğinin,

  • Kamu ile sivil toplum örgütleri arasında ilişkilerin geliştirilmesinin,

  • Çok kutuplu karar alma mekanizmalarının yaygınlaştırılmasının

   önemi belirtilmektedir.


Y neti im2
Yönetişim derinleştirilmesi için de

 • Devlet, doğrudan doğruya yönetme pozisyonundaki egemen aktör niteliğine sahip olmaksızın,

 • karşılıklı bağımlılık konumunda bulunan aktörler arası etkileşimlerin çoğalması yoluyla,

 • gerek hükümet çerçevesinden, gerekse toplumsal tabandan gelen örgütler arası ilişki ağlarının bir koleksiyonu ya da toplamı olmaya başlamaktadır.


Y neti im3
Yönetişim derinleştirilmesi için de

Bu olguyu dile getirmek üzere;

gibi deyimler kullanılmaktadır.


Y neti im4
Yönetişim derinleştirilmesi için de

Çoğulculuk ve yönetişimin temel ilkeleri olan

 • sayesinde önemli güç merkezleri arasında uzlaşma sağlanarak toplumsal gerilimlerin çıkması önlenebilir.

 • Çıkan gerilimler kutuplaşmaya ve karşılıklı düşmanlıklara varmadan yatıştırılabilir.


O ulcu demokrasi ve y neti im prensipleri
Çoğulcu Demokrasi ve Yönetişim Prensipleri derinleştirilmesi için de

 • Çoğulcu demokrasi ve yönetişim prensiplerinin siyasetin, bürokrasinin, ve toplumun her kesimine yerleşmesi ve demokratik kültür ve olgunluğun oluşturulabilmesi için;

  • Bu prensiplerin aileden başlamak üzere eğitimin her kademesinde öğretilmesi ve uygulanması,

  • Siyasal etik kuralların geliştirilmesi ve siyasal hayata hakim olması,

  • Yeni Anayasa, Siyasi Partiler ve Seçim Kanunları,diğer kanunlar ve mevzuatın içine ve ruhuna yerleştirilmesi,

  • Yürütmenin yasama ve yargı üzerindeki baskın rolünün ortadan kaldırılarak kuvvetler ayrılığı prensibinin tam olarak gerçekleştirilmesi gereklidir.


O ulcu demokrasi ve y neti im prensipleri1
Çoğulcu Demokrasi ve Yönetişim Prensipleri derinleştirilmesi için de

 • Bireysel ve toplumsal özgürlük alanları genişletilirken, güvenliğin temel görevinin bu alanları korumak olduğu üzerinde durulmalıdır.

 • Bireyler ve toplumun her kesimi özgürlük alanlarının temel sınırlarının, diğer kişilerin ve toplumun diğer kesimlerinin özgürlük alanlarının sınırları olduğunu algılaması ve bu alanlara müdahaleden kaçınması çok önemlidir.


Çoğulcu Demokrasi ve Yönetişim Prensipleri derinleştirilmesi için de

 • Olumsuz olayların gelişmesi durumunda, güvenlik güçleri yetkisini hukuktan alarak ve hukukun sınırlamalarına uyarak ihlal edilen özgürlük alanlarını korumalıdır.

 • Sadece çağcıl demokrasi, demokratik kültür ve olgunluğa ulaşmış bir Türkiye’de; barış, istikrar ve güven ortamı yaratılabilir, huzur ve refah içinde insanca bir yaşam hakim olabilir.ad