MI AZ IVÓVÍZ?
Download
1 / 47

MI AZ IVÓVÍZ? - PowerPoint PPT Presentation


 • 70 Views
 • Uploaded on

MI AZ IVÓVÍZ? Az a víz, amely megfelel az aktuális ivóvízszabvány követelményeinek, ivóvíznek tekinthető. Ivóvízellátás Egyedi kutas Közüzemi A különféle előírások, szabványok a közüzemi ivóvíz-szolgáltatókra vonatkoznak Vízfogyasztási szokások, mennyiségek.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' MI AZ IVÓVÍZ?' - leonard-rowe


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 • MI AZ IVÓVÍZ?

 • Az a víz, amely megfelel az aktuális ivóvízszabvány követelményeinek, ivóvíznek tekinthető.

 • Ivóvízellátás

  • Egyedi kutas

  • Közüzemi

  • A különféle előírások, szabványok a közüzemi ivóvíz-szolgáltatókra vonatkoznak

 • Vízfogyasztási szokások, mennyiségek


 • Vízfogyasztási szokások, mennyiségek

  Egyedi kutas, vízvezeték nélkül – 15-25 L/fő/d

  Közüzemi ivóvízszolgáltatás esetén: a kultúráltsági szint, a higiéniai igények, stb. függvényében kis településeken 60 – 120 L/fő/d. Nagyobb településeken, városokbnan: 80-140 L/fő/d.

  Budapesten: 140-210 L/fő/d

  Országos ellátottság:

  84-86% - a vezetékes víz a lakóépületbe bevezetésre került

  további 4-6% - a vezetékes víz alakótelekre bevezetésre került

  további 4-6% - az utcában van vezetékes ivóvíz, a lakótelektől 100 – 150 méteren belül vízvételi lehetőség van


 • ELVÁRÁSOK

 • színtelen

 • szagtalan

 • kellemes ízű

 • hőmérséklete: 8 – 12 °C

 • ne tartalmazzon

  • kórókozó mikroorganizmusokat

  • mérgező anyagokat

  • lebegőanyagot, vagy egyéb zavarosságot okozó anyagot

  • kellemetlen szagot vagy ízt okozó anyagot

 • ne legyen nagy a sótartalma

 • ne legyen nagy a szerves anyag tartalma


 • KÖVETELMÉNYEK (Szabványok)

 • Szabályozás

 • ajánlás

 • szabvány

 • Kiterjedés szerint

 • globális (világméretű)

 • WHO Guidelines (Az Egézségügyi Világszervezet ajánlásai)

 • regionális

 • EU Direktívák (Szabvány)

 • országos szabványok

 • Az ivóvíz minőségére vonatkozó szabványok az egyes

 • komponensek maximálisan megengedhető koncentrációit

 • (MAC érték) határozzák meg. Az adott határértékek rendszeresen

 • felülvizsgálatra kerülnek és a legújabb kutatási eredmények

 • alapján sor kerül változtatásukra (általában szigorításukra)


 • WHO ajánlások

  1968

  1975

  1984

  1993

  2004

 • EU Directives (a tagországokban kötelező!!!)

  1980 (betartandó határértékek és az 1995-ös célállapot)

  1998 (98/83 EU Directives)

  csak egyetlen határérték, nincs célállapot


 • Országos szabványok

 • Magyar Szabvány (MSz)

  MSz 445 – 1978

  MSz 445 - 1989

  201/2001. sz. Korm. Rendelet (2001. október 25.)

  Módosítás: 47/2005. sz. Korm. Rendelet (III. 11.)

  A módosítás csak a települések besorolását érintette

 • A ’70-es és a ’80-as években a hazai ivóvízszabvány kialakításakor a WHO irányelveit vették figyelembe. Az EU csatlakozás miatt azonban a ’90-es évek második felétől már az EU Directives váltak irányadóvá.

 • Az EU Directives átvétele jelentős változást okozott a hazai ivóvízszabvány teljesíthetőségében. Külön problémát okoz ennek következtében az arzén, az ammónium ion a vas- és a mangán.


 • Arzén

  Régi határérték: 50 µg/L (MSz 445, 1989)

  Új határérték: 10 µg/L(201/2001 sz. Korm. rendelet, 2001)

  Közel 400 település, megközelítően 1.500.000 lakos

  Határidők: 2006. december 31. - a 30 µg/L-nélnagyobb arzén tartalmú vizek esetében

  2009. december 31. - a 10 és 30 µg/L közötti arzén tartalmú vizeknél

  Derogációt nem kértünk


 • Ammónium ion

 • Sajátos magyar szabályozás: a határérték víztípustól függött

  • Talajvíz - 0,2 mg/L

  • Karsztvíz - 0,5 mg/L

  • Tisztított felszíni víz - 0,5 mg/L

  • Mélységi víz - 2,0 mg/L

 • Jelenlegi határérték: 0,5 mg/L

 • Teljesítési határidő: 2009. december 31.

 • Érintett települések száma: megközelítően 800

 • Lakosok száma: megközelítően 2.500.000 fő

 • Derogációt nem kértünk


 • Fluorid

  Határérték: 1,5 mg/L

  Csak néhány települést érint, a lakosok száma néhány 10.000 fő

 • Bór

  Határérték: 1,0 mg/L

  Csak néhány települést érint, a lakosok száma nem haladja meg 70.000 főt

 • Nitrit

  A kitermelt vízben csak rendkívül ritkán fordul elő, a vízelosztó hálózatban ammónium ionból képződik


 • Vas- és mangán

  Korábbi határértékek:

  Vas – 0,2 mg/L

  Mangán – 0,1 mg/L

  Cseppfolyós határérték- Fe+Mn  0,3 mg/L

  Jelenleg érvényes határértékek:

  Vas – 0,2 mg/L

  Mangán - 0,05 mg/L


 • Mi a teendő, ha az adott víz nem felel meg a

 • szabványokban foglalt követelményeknek?

  • Új vízbázist keresünk, mégpedig olyat, ahol a víz minősége megfelel a 201/2001 Korm. Rendelet előírásainak

  • Az adott település meglévő, vagy kialakításra kerülő kistérségi, vagy regionális ivóvízellátó rendszerhez csatlakozik

  • Vízkezelési technológiát alkalmazunk, mely biztosítja az adott komponensek koncentrációjának az előírásokban megadott szint alá csökkentését


 • A nem-kívánatos komponensek eltávolítására

 • vonatkozó fontossági sorrend

 • Kórokozó mikroorganizmusok

 • Mérgező anyagok

 • Mikroszennyezők

 • Zavarosságot okozó anyagok (lebegőanyag, alga)

 • Prekurzorok (elővegyületek)

 • Íz- és szagrontó anyagok


 • TECHNOLÓGIAI ALAPFOLYAMATOK

 • Oxidáció és redukció

 • pH és pufferkapacitás szabályozás

 • Kémiai kicsapás

 • Adszorpció

 • Fázisszétválasztás (gáz-folyadék, szilárd-folyadék)

 • Egyéb eljárások (membránfolyamatok)

 • A víz- és szennyvíztisztítási technológiák a fenti

 • alapfolyamatok célszerű kombinációival alakíthatók ki. • Mintavétel és vizsgálatok, az eredmények értékelése

 • Mintavétel

  • Felszínalatti víz

   • szivattyúzás időtartama

   • minta-előkészítés

   • mintavétel gyakorisága

   • mintatartósítás

  • Felszíni víz

   • mintavételi hely kijelölése

   • mintavétel időpontjai

   • mintavétel gyakorisága

   • mintatartósítás


 • Az eredmények értékelése

  • statisztikai módszer alkalmazása

  • értékelés az eloszlások alapján

  • az eredmények megbízhatósága


V zbeszerz si lehet s gek
Vízbeszerzési lehetőségek

 • Felszínalatti víz

  • Talajvíz

  • Mélységi (réteg)víz

  • Karsztvíz

  • Partiszűrésű víz

 • Felszíni víz

  • Folyó

  • Tározó

  • Öntözőcsatorna


 • TALAJVÍZ

 • Az első vízadó réteg legjelentősebb szennyezőforrásai:

 • kommunális hulladékok rendezetlen lerakása

 • a veszélyes hulladékok nem megfelelő elhelyezése

 • szakszerűtlenül kialakított szennyvízszikkasztók

 • szennyvizek gondatlan elhelyezése a talajban

 • A talajvíz potenciális szennyezőanyag komponensei a

 • következők:

 • mikroorganizmusok (kórokozók és nem-kórokozók)

 • ammónium, nitrit és nitrát ionok

 • vas és mangánvegyületek

 • egyéb oldott szervetlen anyagok

 • oldott szerves anyagok (pl. humin és lignin anyagok)

 • szerves és szervetlen mikroszennyezők

 • kén-hidrogén

 • oldott oxigén hiánya


MÉLYSÉGI VIZEK

A víztartó felett egy vagy több vízzáró réteg helyezkedik el.

amennyiben ezek a vízzáró rétegek nagy kiterjedésűek és

sérüléseket nem tartalmaznak, a víztartóban elhelyezkedő

vízbe felszíni (tehát emberi) eredetű szennyezőanyagok nem

jutnak el.


 • A védett rétegvizek potenciális szennyezőanyag

 • komponensei a következők:

 • mikroorganizmusok (egyedszámuk nagyon kicsi)

 • ammónium ionok

 • vas és mangán vegyületek

 • humin, lignin és fulvin anyagok

 • illékony szerves anyagok (pl. vízben oldott metán gáz)

 • kénhidrogén

 • oldott oxigén hiánya

 • magas vízhőmérséklet

 • nagy sótartalom (oldott!)

 • nagy mennyiségű oldott szén-dioxid

 • oldott állapotú arzén vegyületek (geológiai, geokémiai eredetű!)


Karsztvíz

Szén-dioxid tartalmú csapadék  csatornákat, barlangokat hoz létre a mészkőhegységekben (sérülékeny vízbázis)

H2CO3 + CaCO3 Ca2+ + 2 HCO3-

mészkőhegység


 • KARSZTVÍZ

 • A karsztvíz minőségét alapvetően két szennyeződési lehetőség

 • fenyegeti. Az egyik a felszíni vízgyűjtő területről történő

 • szennyezőanyag bemosódás, a másik a felszínalatti vízgyűjtő

 • területen elhelyezett hulladéktárolók. Ezek közé tartoznak az

 • adott terület csatornázottságának hiányában megvalósított

 • szabálytalan szennyvízelhelyezések is.

 • A karsztvizek potenciális szennyezőanyag komponensei a

 • következők:

 • mikroorganizmusok (kórokozók és nem-kórokozók)

 • ammónium és nitrát ionok

 • zavarosság (lebegőanyag)

 • oldott állapotú szerves anyagok

 • szerves és szervetlen mikroszennyezők


PARTISZŰRÉSŰ VÍZ

Egyes vízfolyások adott szakaszain kialakuló kavicsteraszokon

összegyűlt, rövid idő alatt megújuló felszínalatti víz, melynek

forrása elsősorban a folyó, de részben a folyó felé áramló

felszín-közeli víz. Tekintettel arra, hogy a partiszűrésű víz

döntő többsége a folyóból a viszonylag jó vízvezető tulajdonsá-

gokkal rendelkező parti rétegen átszűrődve jut el a víznyerő

helyre, egyes vélemények szerint ez felszíni víz. Magyarországon

a partiszűrésű vizet a felszínalatti vizek közé soroljuk.


Amikor a folyó vízállása alacsony, a felszín alatti vízből származó vízhozam jelentős lehet.


 • A partiszűrésű vizek potenciális szennyezőanyag vízből származó vízhozam jelentős lehet.

 • komponensei a következők:

 • mikroorganizmusok (kórokozók és nem-kórokozók)

 • ammónium, nitrit és nitrát ionok

 • vas és mangán vegyületek

 • oldott állapotú szerves anyagok

 • kőolaj és származékai

 • szerves és szervetlen mikroszennyezők

 • kénhidrogén

 • oldott oxigén hiánya


Inorganic fertilizer runoff vízből származó vízhozam jelentős lehet.

(nitrates and phosphates)


 • FOLYÓK vízből származó vízhozam jelentős lehet.

 • A folyók potenciális szennyezőanyag komponensei

 • a következők:

 • zavarosság (lebegőanyag és alga)

 • patogén és nem patogén mikroorganizmusok

 • szerves anyagok (szennyvízbevezetések)

 • humin, lignin és fulvin anyagok

 • kőolaj és származékai

 • szerves és szervetlen mikroszennyezők

 • ammónium ionok (elsősorban hideg vizekben)


 • TAVAK vízből származó vízhozam jelentős lehet.

 • A tavak potenciális szennyezőanyag komponensei

 • a következők:

 • zavarosság (elsősorban alga)

 • patogén és nem patogén mikroorganizmusok

 • humin, lignin és fulvin anyagok

 • szerves anyagok

 • kőolaj és származékai

 • ammónium ionok (elsősorban hideg vizekben)


 • TÁROZÓK vízből származó vízhozam jelentős lehet.

 • A tározók potenciális szennyezőanyag komponensei

 • a következők:

 • zavarosság (elsősorban alga)

 • patogén és nem patogén mikroorganizmusok

 • humin, lignin és fulvin anyagok

 • szerves anyagok

 • ammónium ionok (elsősorban hideg vizekben)


MŰKÖDŐ VÍZMŰVEK KÚTJAI, BESOROLÁS A vízből származó vízhozam jelentős lehet.

RÉGI MAGYAR SZABVÁNY SZERINT


MŰKÖDŐ VÍZMŰVEK KÚTJAI, BESOROLÁS AZ EU-DIREKTÍVÁK ÉS AZ ÚJ MAGYAR SZABÁLYOZÁS SZERINT


V zmennyis gek
Vízmennyiségek ÉS AZ ÚJ MAGYAR SZABÁLYOZÁS SZERINT

 • Háztartási vízigények

 • Intézményi vízigények

 • Ipari vízigények

 • Mezőgazdasági vízigények

 • Tűzoltóvíz igények

 • Technológiai vízigények (vízmű saját vízigénye)

 • Hálózati vízveszteségek


Technol gi k
Technológiák ÉS AZ ÚJ MAGYAR SZABÁLYOZÁS SZERINT

 • Általában egynél több lehetséges megoldás

 • Optimalizálás

  • Műszaki szempontok

  • Közegészségügyi szempontok

  • Megvalósíthatósági szempontok

  • Gazdaságossági szempontok

  • Megbízhatósági szempontok

 • Technológiai műveletek

  előtisztítás, ülepítés, szűrés, levegőztetés, fertőlenítés, stb.


M veletek sorrendje
Műveletek sorrendje ÉS AZ ÚJ MAGYAR SZABÁLYOZÁS SZERINT

 • Durvább szennyezéstől a finomabb felé

 • Megelőző művelet: garantálja a következő művelet(ek) végrehajthatóságát, gazdaságosságát, biztonságát

 • Nem kívánatos melléktermékek képződésének korlátozása, kellemetlen következmények elkerülése


Kontinuit s egyenletek
Kontinuitás egyenletek ÉS AZ ÚJ MAGYAR SZABÁLYOZÁS SZERINT

 • Térfogatáram

  • Qbe = Qki,v + Qki,z

 • Anyagáram (tömegáram) - G

  • Qbe*Cbe = Qki,v*Cki,v + Qki,z*Cki,z

   Q [m3/s]

   C [g/m3]

   G [g/s]


 • Hatásfok ÉS AZ ÚJ MAGYAR SZABÁLYOZÁS SZERINT

  • ή = 1- Cki/Cbe 0 < ή < 1

  • ή(%) = 100*Celt/Cbe = 100* (Cbe-Cki)/Cbe

  • Cki = Cbe*(1 - ή)