Румяна Василева Институт за информационно осигуряване на системата - София - PowerPoint PPT Presentation

R vassileva@abv bg
Download
1 / 20

 • 142 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

ХХ Национална конференция на ББИА “Съвременната библиотека – център за информация и знание” 9-10 юни 2010 г. Информационна грамотност и обучение на потребителите в съвременната библиотека. Румяна Василева Институт за информационно осигуряване на системата - София Селскостопанска академия

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Румяна Василева Институт за информационно осигуряване на системата - София

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


R vassileva@abv bg

ХХ Национална конференция на ББИА “Съвременната библиотека – център за информация и знание”9-10 юни 2010 г.Информационна грамотност и обучение на потребителите в съвременната библиотека

Румяна Василева

Институт за информационно осигуряване на системата - София

Селскостопанска академия

r_vassileva@abv.bg


5339920

Информационна грамотност

За боравене с информацията е нужна не само “компютърна грамотност”, но и “информационна грамотност”.


5339920

Нито едно средство за търсене на информация в световната мрежа не може да гарантира 100 % пълнота на резултатите:

 • Не се обхващат всички Уеб-страници

 • Голяма част от информацията остава скрита

 • Непрекъснато се появяват нови страници

 • Наличие на информационен шум


5339920

Невидимият Уеб

 • Електронни списания

 • Електронни книги

 • Библиотечни каталози

 • Всички видове документални бази данни

 • Социални мрежи

 • Сайтове със снимки и видео

 • Системи за резервация на самолетни билети


President obama declares october national information literacy awareness month

President Obama declares October "National Information Literacy Awareness Month"


5339920

Потребителите на аграрна информация са навсякъде


5339920

Аграрните библиотеки


5339920

26 научни института

19 опитни станции

2 експериментални бази

Система за агропазарна информация

Национален земеделски музей

Селскостопанска академия


5339920

Обученията

 • Съвременни тенденции в развитието на инфор-мацията и разпространението на научните знания

 • Основни принципи на информационното търсене

 • Запознаване с възможностите на портала “Агробиблиотеки”:

  - обединени ресурси на консорциума НАНИКо

  - достъп до специализирани он-лайн ресурси през

  портала Агробиблиотеки (AGRIS, CABI, e-списания)

  - достъп до други он-лайн ресурси – EBSCO, Scopus,

  Web of Knowledge, ScienceDirect, ProQuest и др.


5339920

Обучението да се провежда на отделни модули с интервали между тях

Най-новите технологични решения да се представят допълнително, на по-късен етап

Сътрудничество с обществените библиотеки

Прилагане на съвременни методи на обучение

Изводи и перспективи


5339920

АКТУАЛНИ ПРОБЛЕМИ, СВЪРЗАНИ С НОВИТЕ ТЕНЦЕНЦИИ


5339920

Увеличават се изискванията към библиотекарите


5339920

Библиотеката не е склад за книги!


5339920

Благодаря за вниманието!

Румяна Василева

Институт за информационно осигуряване на системата

r_vassileva@abv.bg

тел. 0878 97 62 40


 • Login