Katalog za zen babylon liberec 22 jna 2014 ing gabriela bulkov ministerstvo ivotn ho prost ed
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 14

Osnova prezentace PowerPoint PPT Presentation


 • 96 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

KATALOG ZAŘÍZENÍ Babylon Liberec 22. října 2014 Ing. Gabriela Bulková Ministerstvo životního prostředí. Osnova prezentace. Katalog zařízení - novela zákona o odpadech Návrh MŽP – Katalog zařízení Nejčastější připomínky KÚ, p roblémy k řešení Diskuze.

Download Presentation

Osnova prezentace

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


KATALOG ZAŘÍZENÍBabylon Liberec 22. října 2014Ing. Gabriela Bulková Ministerstvo životního prostředí


Osnova prezentace

 • Katalog zařízení - novela zákona o odpadech

 • Návrh MŽP – Katalog zařízení

 • Nejčastější připomínky KÚ, problémy k řešení

 • Diskuze


Ekoauditová novela zákona o odpadech

§ 39 odst. 13 – Infrinovela doplnění:

 • Pro účely plnění evidenč. a ohlaš. povinností přiděluje KÚ zařízením ke sběru, výkupu, využívání, odstraňování, zař. podle § 14 odst. 2 a malým zařízením podle § 33b odst. 1 do 15 dnů ode dne vydání souhlasu podle § 14(1), integrov. povolení, ohlášení zahájení provozu (§ 14(2), § 33b (1)) IČZ.


Novela zákona o odpadech

 • Při plnění povinností dle § 39 a § 40 je každý povinen přidělená IČZ používat.

 • MŽP stanoví vyhláškou způsob přidělování IČZ(§ 39 odst. 11, nově Infrinovela písm. e).


Katalog zařízení – návrh MŽP

 • MŽP návrh Katalogu zařízení

 • Rozeslán KÚ 1. 9. 2014

 • 5 KÚ reakce (zasláno emailem)


Katalog zařízení – návrh MŽP


Katalog zařízení – návrh MŽP


Katalog zařízení – návrh MŽP


Katalog zařízení – návrh MŽP


Analýza problémových oblastí

 • Nesouhlas, aby jeden typ zařízení (jedno IČZ) byl jen jeden druh činnosti – neodpovídá praxi?

 • Problém – zařízení x rozsah.

 • Kódy nakládání – jestli je uvádět v Katalogu zařízení?

 • Kódy R,D,N. Problém zda využívat kódy N?

 • Nevhodné použití slova předúprava – nahradit úprava.

 • Předúprava problém - výsledkem předúpravy je upravený odpad, nesouhlas s Dxya Nxy (konečné využití či odstranění).


Analýza problémových oblastí

 • Požadavek na použití R12– např. recyklace stavebních odpadů byly oba kódy R12 i R5.

 • Nejasnosti – kdy jde o předúpravu a kdy o využití (např. SDO z recykl. linek - buď upravený odpad nebo certifikovaný výrobek).

 • Sběr a výkup - kombinace sběru a výkupu a využívání odpadů (část odpadů je předávána v nezměněné formě dál a část se upraví).


Analýza problémových oblastí

 • Nesouhlas - skládky označovat OO,NO. Návrh u skládek odpadů používat termíny první, druhá, třetí fáze provozu skládky, dlouhodobé skladování.

 • Nesouhlas s BPS a pyrolýzou – označení R1, ale požadavek na R3?

 • Neutralizace – místo D13 požadavek na D14.

 • Demontáž odpadu – požadavek na D13.

 • Nejasnosti – třídění odpadu 3.4.1 (jen třídičky, nebo všude kde se třídí)?


Analýza problémových oblastí

 • Nejasnosti - Úprava odpadu k energet. využití (2.10.0).

 • Nejasnosti - zakládkové a podobné směsi z odpadů (5.8.0).

 • Chybí v Katalogu - terénní úpravy označované R10.


Děkuji za pozornost

[email protected]

Tel: 267 122 711


 • Login