Katalog za zen babylon liberec 22 jna 2014 ing gabriela bulkov ministerstvo ivotn ho prost ed
Download
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 14

Osnova prezentace PowerPoint PPT Presentation


 • 100 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

KATALOG ZAŘÍZENÍ Babylon Liberec 22. října 2014 Ing. Gabriela Bulková Ministerstvo životního prostředí. Osnova prezentace. Katalog zařízení - novela zákona o odpadech Návrh MŽP – Katalog zařízení Nejčastější připomínky KÚ, p roblémy k řešení Diskuze.

Download Presentation

Osnova prezentace

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Katalog za zen babylon liberec 22 jna 2014 ing gabriela bulkov ministerstvo ivotn ho prost ed

KATALOG ZAŘÍZENÍBabylon Liberec 22. října 2014Ing. Gabriela Bulková Ministerstvo životního prostředí


Osnova prezentace

Osnova prezentace

 • Katalog zařízení - novela zákona o odpadech

 • Návrh MŽP – Katalog zařízení

 • Nejčastější připomínky KÚ, problémy k řešení

 • Diskuze


Ekoauditov novela z kona o odpadech

Ekoauditová novela zákona o odpadech

§ 39 odst. 13 – Infrinovela doplnění:

 • Pro účely plnění evidenč. a ohlaš. povinností přiděluje KÚ zařízením ke sběru, výkupu, využívání, odstraňování, zař. podle § 14 odst. 2 a malým zařízením podle § 33b odst. 1 do 15 dnů ode dne vydání souhlasu podle § 14(1), integrov. povolení, ohlášení zahájení provozu (§ 14(2), § 33b (1)) IČZ.


Novela z kona o odpadech

Novela zákona o odpadech

 • Při plnění povinností dle § 39 a § 40 je každý povinen přidělená IČZ používat.

 • MŽP stanoví vyhláškou způsob přidělování IČZ(§ 39 odst. 11, nově Infrinovela písm. e).


Katalog za zen n vrh m p

Katalog zařízení – návrh MŽP

 • MŽP návrh Katalogu zařízení

 • Rozeslán KÚ 1. 9. 2014

 • 5 KÚ reakce (zasláno emailem)


Katalog za zen n vrh m p1

Katalog zařízení – návrh MŽP


Katalog za zen n vrh m p2

Katalog zařízení – návrh MŽP


Katalog za zen n vrh m p3

Katalog zařízení – návrh MŽP


Katalog za zen n vrh m p4

Katalog zařízení – návrh MŽP


Anal za probl mov ch oblast

Analýza problémových oblastí

 • Nesouhlas, aby jeden typ zařízení (jedno IČZ) byl jen jeden druh činnosti – neodpovídá praxi?

 • Problém – zařízení x rozsah.

 • Kódy nakládání – jestli je uvádět v Katalogu zařízení?

 • Kódy R,D,N. Problém zda využívat kódy N?

 • Nevhodné použití slova předúprava – nahradit úprava.

 • Předúprava problém - výsledkem předúpravy je upravený odpad, nesouhlas s Dxya Nxy (konečné využití či odstranění).


Anal za probl mov ch oblast1

Analýza problémových oblastí

 • Požadavek na použití R12– např. recyklace stavebních odpadů byly oba kódy R12 i R5.

 • Nejasnosti – kdy jde o předúpravu a kdy o využití (např. SDO z recykl. linek - buď upravený odpad nebo certifikovaný výrobek).

 • Sběr a výkup - kombinace sběru a výkupu a využívání odpadů (část odpadů je předávána v nezměněné formě dál a část se upraví).


Anal za probl mov ch oblast2

Analýza problémových oblastí

 • Nesouhlas - skládky označovat OO,NO. Návrh u skládek odpadů používat termíny první, druhá, třetí fáze provozu skládky, dlouhodobé skladování.

 • Nesouhlas s BPS a pyrolýzou – označení R1, ale požadavek na R3?

 • Neutralizace – místo D13 požadavek na D14.

 • Demontáž odpadu – požadavek na D13.

 • Nejasnosti – třídění odpadu 3.4.1 (jen třídičky, nebo všude kde se třídí)?


Anal za probl mov ch oblast3

Analýza problémových oblastí

 • Nejasnosti - Úprava odpadu k energet. využití (2.10.0).

 • Nejasnosti - zakládkové a podobné směsi z odpadů (5.8.0).

 • Chybí v Katalogu - terénní úpravy označované R10.


Osnova prezentace

Děkuji za pozornost

Gabriela.Bulkova@mzp.cz

Tel: 267 122 711


 • Login