Chov n v mimo dn ch situac ch
Download
1 / 25

CHOVÁNÍ V MIMOŘÁDNÝCH SITUACÍCH - PowerPoint PPT Presentation


 • 49 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.38/02.0025 Název projektu: Modernizace výuky na ZŠ Slušovice, Fryšták, Kašava a Velehrad Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky. CHOVÁNÍ V MIMOŘÁDNÝCH SITUACÍCH.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha

Download Presentation

CHOVÁNÍ V MIMOŘÁDNÝCH SITUACÍCH

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Chov n v mimo dn ch situac ch

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.38/02.0025

Název projektu: Modernizace výuky na ZŠ Slušovice, Fryšták, Kašava a Velehrad

Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.

CHOVÁNÍ V MIMOŘÁDNÝCH SITUACÍCH

Pří_006_Člověk a jeho zdraví_Chování v mimořádných situacích

Autor: Mgr. Zdeňka Bartlová

Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace


Anotace

Anotace:

 • Digitální učební materiál je určen pro procvičování tematického okruhu Člověk a jeho zdraví, učiva Chování v mimořádných událostech.

 • Materiál procvičuje chování v mimořádných událostech.

 • Je určen pro předmět Přírodověda 5. ročník.

 • Tento materiál vznikl jako doplňující materiál k učebnici: MATYÁŠEK, Jiří, Věra ŠTIKOVÁ a Josef TRNA. PŘÍRODOVĚDA 5: Učebnice pro 5. ročník základní školy, Člověk a jeho svět. Brno: Nová škola, s.r.o., 2011. ISBN 978-80-7289-301-0.


Chov n v mimo dn ch situac ch

CHOVÁNÍ

V MIMOŘÁDNÝCH

SITUACÍCH


Chov n v mimo dn ch situac ch

Mimořádná událost je …

škodlivé působení sil a jevů vyvolaných činností člověka,

přírodními vlivy, havárie, které ohrožují život, zdraví,

majetek nebo životní prostředí a vyžadují provedení

záchranných a likvidačních prací.


Chov n v mimo dn ch situac ch

DRUHY

MIMOŘÁDNÝCH UDÁLOSTÍ

 • vyvolané přírodními jevy

 • povodeň, požár, zemětřesení,vichřice, tornádo,

 • sopka,…

b) vyvolané lidským činitelem

havárie, sabotáž, terorismus, válka, vojenské

napadení státu, nepokoje, sociální či ekonomické

příčiny


Chov n v mimo dn ch situac ch

POVODEŇ

rozvodněná Berounka v r. 2002


Chov n v mimo dn ch situac ch

ZEMĚTŘESENÍ

San Francisco v r. 1906


Chov n v mimo dn ch situac ch

POŽÁR


Chov n v mimo dn ch situac ch

TERORISMUS

útok teroristů

New York

11. září 2001


Chov n v mimo dn ch situac ch

VÁLKA

městské boje

za 2. světové

války


Chov n v mimo dn ch situac ch

Nepřetržitou pohotovost pro příjem

ohlášení vzniku mimořádných událostí

zajišťují základní složky IZS:

Hasičský záchranný sbor

Zdravotní záchranná služba

Policie ČR


Chov n v mimo dn ch situac ch

KONTAKTY

112

jednotné evropské číslo tísňového volání

hasiči

150

záchranná zdravotnická služba

155

156

městská policie

policie ČR

158


Chov n v mimo dn ch situac ch

JAK SPRÁVNĚ

VOLAT TÍSŇOVOU LINKU?

 • popis události, co je ohroženo nebo

  zasaženo

 • adresa, obec, ulice, číslo popisné,

  v neznámé krajině styčný bod

 • své jméno, číslo telefonu

 • odpovědi na otázky operátorovi

 • nezavěšovat, počkat na pokyn operátora


Chov n v mimo dn ch situac ch

CO DĚLAT PŘI POŽÁRU?

 • co nejrychleji volat 150 nebo 112, ohlásit

  požár

 • varovat ostatní, třeba voláním „hoří“

 • prověřit, zda se v ohroženém prostředí nenacházejí

  jiné osoby, pokud ano, snažit se je zachránit, pokud

  to nejde, ohlásit polohu hasičům

 • chránit si tělo namočením oděvu, dýchací cesty

  ručníkem

 • pokusit se uhasit požár dostupnými prostředky,

  vypnout plyn, zavřít dveře, odnést hořlavé látky,

  neodvětrávat prostory, kde hoří


Chov n v mimo dn ch situac ch

CO DĚLAT PŘI OHROŽENÍ?

 • získat informace z televize, rozhlasu, internetu

 • pokud to jde, varovat osoby ve svém okolí

 • pomáhat sousedům, zejména starým, nemocným

  nebo nemohoucím

 • poslouchat a respektovat pokyny pracovníků IZS


Chov n v mimo dn ch situac ch

JAK MÁ SPRÁVNĚ

PROBÍHAT EVAKUACE?

 • uhasit oheň, vypnout elektrické spotřebiče, uzavřít

  přívod plynu a vody

 • dětem dát do kapsy jmenovku s adresou

 • psy a kočky vzít s sebou

 • vzít evakuační zavazadlo, uzamknout byt a jít na

  evakuační místo


Chov n v mimo dn ch situac ch

CO BY MĚLO

OBSAHOVAT EVAKUAČNÍ

ZAVAZADLO?

 • jmenovka s adresou

 • léky pro každodenní potřebu

 • základní trvanlivé potraviny

 • osobní věci denní potřeby ( doklady, peníze, baterka,

  toaletní a hygienické potřeby, náhradní prádlo, pláštěnka,

  spací pytel, kapesní nůž, zápalky,…)


Chov n v mimo dn ch situac ch

OPAKOVÁNÍ

 • Mimořádná událost způsobená

 • přírodou je např. …..

povodeň, požár, vichřice,

tornádo, zemětřesení,

sopka,…


Chov n v mimo dn ch situac ch

OPAKOVÁNÍ

2. Mimořádná událost způsobená

člověkem je např. …..

havárie, sabotáž, terorismus,

válka, vojenské napadení

státu, nepokoje,…


Chov n v mimo dn ch situac ch

OPAKOVÁNÍ

3. Složky IZS (integrovaného

záchranného systému) tvoří…

hasiči, policie, záchranka


Chov n v mimo dn ch situac ch

OPAKOVÁNÍ

4. Důležitá telefonní čísla: hasiči,

policie ČR, záchranka, tísňová

linka…..

hasiči 150, policie ČR 158,

záchranka 155, tísňová linka 112


Chov n v mimo dn ch situac ch

OPAKOVÁNÍ

5. Co oznámím na tísňovou linku?

Popis události,adresu, v neznámé

krajině styčný bod, své jméno a

telefonní číslo, vyčkám na pokyny

operátora.


Chov n v mimo dn ch situac ch

OPAKOVÁNÍ

6. Odkud získám informace při

stavu ohrožení?

Z televize, rozhlasu, internetu.


Chov n v mimo dn ch situac ch

OPAKOVÁNÍ

7. Co má obsahovat evakuační

zavazadlo?

Jmenovku s adresou, léky, doklady,

peníze, trvanlivé potraviny, toaletní

a hygienické potřeby, prádlo, spací

pytel, nůž, zápalky,… .


Pou it zdroje

Použité zdroje:

 • Soubor:Povoden 2002 hlasna treban.jpg. In: CHE. Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001-, 21. 9. 2007 [cit. 2013-07-16]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Povoden_2002_hlasna_treban.jpg

 • Soubor:Sanfranciscoearthquake1906.jpg. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001-, 5. 3. 2005 [cit. 2013-07-16]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Sanfranciscoearthquake1906.jpg

 • Soubor:FirePhotography.jpg. In: SYLVAIN PEDNEAULT. Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001-, 27. 2. 2008 [cit. 2013-07-16]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:FirePhotography.jpg

 • Soubor:National Park Service 9-11 Statue of Liberty and WTC.jpg. In: US NATIONAL PARK SERVICE EMLOYEE. Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001-, 26. 8. 2008 [cit. 2013-07-17]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:National_Park_Service_9-11_Statue_of_Liberty_and_WTC.jpg

 • Soubor:Battle of Brittany - Brest 02.jpg. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001-, 5. 1. 2006 [cit. 2013-07-17]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Battle_of_Brittany_-_Brest_02.jpg

 • Mimořádná událost. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001-, 14. 6. 2013 [cit. 2013-07-18]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Mimo%C5%99%C3%A1dn%C3%A1_ud%C3%A1lost

 • www.office.microsoft.com


ad
 • Login