คณะที่ 4 ภารกิจเฉพาะและ บูรณา การ - PowerPoint PPT Presentation

  ...
Download
1 / 5

  • 143 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

สิบเอ็ดประตูเมืองงาม เรืองนามพระสูงใหญ่ ผ้าไหมสาเกต บุญผะ เหวด ประเพณี มหาเจดีย์ชัยมงคล งามน่ายลบึงพลาญชัย เขตกว้างไกลทุ่งกุลา. คณะที่ 4 ภารกิจเฉพาะและ บูรณา การ. ยาเสพติด

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

คณะที่ 4 ภารกิจเฉพาะและ บูรณา การ

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


4


4

4

2556 5370 3920 1450 2146 ( 456 11.6) 40

/


4

1. : 80

2553 2554 2555 2556

90.57 91.34 92.25 95.91

  • M/E

  • 1.6

  • 3500/ 2500/


1 5 0

1. : 50

?

55 6741

56 2146


4

4

2556 11 5 .


  • Login