Krzysztof czai ski opiekun pracy dr in cezary st pie
Download
1 / 20

Bezpieczeństwo wyjątków w C++: OpenGL - PowerPoint PPT Presentation


  • 72 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

Krzysztof Czaiński Opiekun pracy: dr inż. Cezary Stępień. Bezpieczeństwo wyjątków w C++: OpenGL. Motywacja. Dużo literatury o OpenGL The Red Book (Addison-Wesley) ‏ http://nehe.gamedev.net/ Dobrze opisane bezpieczeństwo wyjątków w C++ Exceptional C++, Herb Sutter OpenGL i wyjątki?

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha

Download Presentation

Bezpieczeństwo wyjątków w C++: OpenGL

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Krzysztof Czaiński

Opiekun pracy: dr inż. Cezary Stępień

Bezpieczeństwo wyjątków w C++: OpenGL

Krzysztof Czaiński


Krzysztof Czaiński

Motywacja

Dużo literatury o OpenGL

The Red Book (Addison-Wesley)‏

http://nehe.gamedev.net/

Dobrze opisane bezpieczeństwo wyjątków w C++

Exceptional C++, Herb Sutter

OpenGL i wyjątki?

GLT ( http://www.nigels.com/glt/ )‏

Building an OpenGL C++ Class, Dale Rogerson


Krzysztof Czaiński

Plan prezentacji

Dlaczego wyjątki?

Inne sposoby traktowania błędów

Bezpieczeństwo wyjątków w C++

Gdzie wstawić bloki try / catch,czy coś więcej?

OpenGL, a wyjątki

Więcej o bezpieczeństwie wyjątków


Krzysztof Czaiński

Obsługa błędów,czyli problem komunikacji

Autor klasy (biblioteki) może wykryć błąd, ale nie wie, co z nim zrobić

Użytkownik klasy (biblioteki) wie, co zrobić z błędem, lecz nie potrafi go wykryć

Źródło: Materiały ZPRdr inż. Robert Nowaka


Krzysztof Czaiński

Sposoby traktowania błędów

Ignorowanie

Zakończenie programu

Komunikat dla użytkownika

Kod powrotu

Zmienna globalna

Specjalny stan obiektu

Rezerwacja zwracanej wartości

Użytkownik może zignorować błąd

Kod obsługi wymieszany z innym kodem

Obiekt globalny – potencjalne źródło kłopotów

Wady

Źródło: Materiały ZPRdr inż. Robert Nowaka


Krzysztof Czaiński

Mechanizm wyjątków a zasoby

void funkcja()‏

{

A* a = NULL;

try{a = new A;

// Kod rzucający

delete a;

}

catch ( ... )‏

{ delete a;throw; }

}

class A {/*...*/};

void funkcja()‏

{

A* a = new A;

// Kod rzucający

delete a;

}


Krzysztof Czaiński

Zdobywanie zasobów jest inicjalizacją (RAII)‏

Konstrukcja obiektu jest połączona ze zdobyciem zasobu

Destrukcja obiektu jest połączona ze zwolnieniem zasobu

Gdy obiekt jest lokalny, zasób jest zwalniany automatycznie w momencie niszczenia obiektu


Krzysztof Czaiński

Sprytny wskaźnik

template< typename X >

class AutoPtr

{

public:

explicit AutoPtr( X* p = NULL ) : p_( p ) {}

~AutoPtr() { delete p_; }

X& operator*() const { return *p_; }

X* operator->() const { return p_; }

private:

X* p_;

};


Krzysztof Czaiński

Użycie sprytnego wskaźnika

class A {/*...*/};

void funkcja()‏

{

AutoPtr<A> a( new A );

// Kod rzucający

a->metoda();

AutoPtr<A> b = a; // ???

}


Krzysztof Czaiński

Przykładowy kod z OpenGL

void render()‏

{

double v[3];

glBegin( GL_TRIANGLES );

for ( int i = 0 ; i < n ; ++i )‏

{

getVertex( i, v ); // rzuca?

glVertex3dv( v );

}

glEnd();

}


Krzysztof Czaiński

Automatyczny glBegin/glEnd

struct Begin

{

explicit Begin( GLenum mode )‏

{

glBegin( mode );

}

~Begin()‏

{

glEnd();

}

};

#include <boost/utility.hpp>

: boost::noncopyable


Krzysztof Czaiński

Przykładowy kod z bezpiecznymi wyjątkami

void render()‏

{

double v[3];

Begin( GL_TRIANGLES );

for ( int i = 0 ; i < n ; ++i )‏

{

getVertex( i, v ); // rzuca? OK.

glVertex3dv( v );

}

}


Krzysztof Czaiński

Przykładowy kod z bezpiecznymi wyjątkami (2)‏

void render()‏

{

double v[3];

Beginbegin( GL_TRIANGLES );

for ( int i = 0 ; i < n ; ++i )‏

{

getVertex( i, v ); // rzuca? OK.

glVertex3dv( v );

}

}


Krzysztof Czaiński

Zachowanie stanu OpenGL-a

voidselect()‏

{

glRenderMode( GL_SELECT );

// kod rzucający

int hits = glRenderMode( GL_RENDER );

//...

}

  • Chcemy zagwarantować, żeby po wywołaniu select() OpenGL pozostał w trybie GL_RENDER


Krzysztof Czaiński

Automatyczny glRenderMode

class RenderMode : boost::noncopyable

{

public:

RenderMode( GLenum mode, GLenum restoreMode )‏

: restoreMode_(restoreMode), restored_(false)‏

{glRenderMode( mode );}

~RenderMode(){ restoreRenderMode(); }

GLint restoreRenderMode() {

GLint result = 0;

if ( ! restored_ ){

restored_ = true;

result = glRenderMode( restoreMode_ );

}

return result;

}

private:GLenum restoreMode_;bool restored_;

};


Krzysztof Czaiński

Zachowanie stanu OpenGL-az auto- glRenderMode

voidselect()‏

{

RenderMode x( GL_SELECT, GL_RENDER );

// kod rzucający

int hits = x.restoreRenderMode();

//...

}


Krzysztof Czaiński

Co to znaczybezpieczeństwo wyjątków?

Gwarancje bezpieczeństwa wyjątkówwg Dave’a Abrahama:

Podstawowa:

Brak wycieku zasobów

Wszystkie obiekty pozostają w stanie używalnym, ale nie koniecznie przewidywalnym

Silna:

Gdy wystąpi wyjątek, stan programu pozostaje niezmieniony

Nothrow:

Nigdy nie rzuca

Źródło: GotW #61


Krzysztof Czaiński

Korzyści

Programowanie bezpieczne z uwzględnieniem wyjątków ma istotne zalety:

Użytkownik klasy (biblioteki) może używać mechanizmu wyjątków

Wyjątki nie zakłócą pracy programu

W razie niespodziewanego błędu (np. braku pamięci) program może działać dalej

Wszelkie zasoby zostają zwolnione mimo wyjątku

Unikamy nie zwolnienia zasobów przez nieuwagę

Zasoby są zwalniane automatycznie


Krzysztof Czaiński

Bezpieczeństwo wyjątkówa etap projektowania

template < typename T >

class Stack

{

public:

T pop();

// ...

private:

T* tab_;

size_t size_;

};

template < typename T >

T Stack<T>::pop()‏

{

// assert( size_ > 0 );

return tab_[--size_];

}

template < typename T >

T Stack<T>::pop()‏

{

// assert( size_ > 0 );

T result( tab_[size_-1] );

--size_;

return result;

}

template < typename T >

void Stack<T>::pop( T& result )‏

{

// assert( size_ > 0 );

result = tab_[size_-1];

--size_;

}


Krzysztof Czaiński

Podsumowanie

Warto pisać kod w C++ uwzględniając wyjątki i warto uwzględnić to już na etapie projektowania.

Dla zainteresowanych polecam:

ZPR, dr inż. Robert Nowak

http://www.gotw.ca/gotw/


ad
  • Login