Ihmiskäsitys ihmissuhdetyössä - PowerPoint PPT Presentation

Ihmisk sitys ihmissuhdety ss
Download
1 / 6

 • 141 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Ihmiskäsitys ihmissuhdetyössä. Lauri Rauhala kuvaa ja analysoi teoksessaan Ihmiskäsitys ihmissuhdetyössä (2005)  ihmisen kolmea olemassaolon muotoa; tajunnallisuus, kehollisuus, situationaalisuus. Tajunnallisuus.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Ihmiskäsitys ihmissuhdetyössä

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Ihmisk sitys ihmissuhdety ss

Ihmiskäsitys ihmissuhdetyössä

 • Lauri Rauhala kuvaa ja analysoi teoksessaan Ihmiskäsitys ihmissuhdetyössä (2005)  ihmisen kolmea olemassaolon muotoa;

 • tajunnallisuus,

 • kehollisuus,

 • situationaalisuus


Tajunnallisuus

Tajunnallisuus

 • Tajunnallisuus on yksi holistisen ihmiskäsitysteorian olemisen perusmuodoista, jonka avulla ymmärrämme ympärillä olevaa maailmaa.

 • Mielen (noema) avulla ymmärrämme, tiedämme, tunnemme, uskomme, uneksimme jne. ilmiöt ja asiat joksikin.

 • Mielen avulla syntyy merkityssuhde. Esimerkiksi mielikuva potilaana olemisesta, mielikuva hoitajasta ja hoitajana olemisesta, mielikuva siitä, mitä hoitaminen on

 • Tajunnallisena olentona ihminen on enemmän tai vähemmän itsestään ja ympäristöstään tietoinen subjekti, joka kokee elämyksiä ja antaa asioille merkityksiä.


Kehollisuus

Kehollisuus

 • Ihmisen olemassaolon kehollisuuteen liittyy aineellis-orgaaninen elämä. Sydän ei mm. pumppaa verta symbolisesti, vaan raskasta ja konkreettista työtä tehden, eivätkä munuaiset, maksa, ruoansulatus ym. järjestelmät tai elimet toimi käsitteellisesti, vaan entsyymejä tuottaen, ravinteita hajottaen jne. 

 • Fyysisenä olentona ihminen on havaittavissa ja mitattavissa määrällisesti, sillä ihminen koostuu elimistä ja elintoiminnoista, joita voidaan tarkastella fysiologisin, biologisin ja kemiallisin keinoin


Situationaalisuus

Situationaalisuus

 • Ihmisen situationaalisuudella tarkoitetaan ihmisen kietoutuneisuutta todellisuuteen oman elämäntilanteensa kautta ja mukaisesti.

 • Osa ihmisen situationkomponenteista osa määräytyy kohtalon omaisesti, jolloin ihminen ei itse voi olla vaikuttamassa omaan elämäänsä (esim. vanhemmat, sukupuoli, yhteiskunta, mihin syntyy jne.)


Ihmisk sitys ihmissuhdety ss

 • Osa situation komponenteista on itse valittuja, joiden avulla ihminen itse voi säädellä elämäänsä (esim. aviopuoliso, ystävät,opiskeluharrastukset, työ jne.)

 • Situatio on aina yksilöllinen, vaikka eri henkilöillä voikin olla samankaltaisia tai samanlaisia situation rakennetekijöitä, kuten yhteiskunnalliset olot, ilmastolliset olosuhteet jne. 


Ihmisk sitys ihmissuhdety ss

 • Miten nämä kolme elementtiä tulisi huomioida, että ihminen kokoisi tulevansa hoidetuksi kokonaisen?


 • Login