Handle - PowerPoint PPT Presentation

Handle
Download
1 / 9

  • 157 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

Handle. Globální jednoznačný identifikátor digitálního objektu 11.12.2012 Seminář ASEP. System „handles” http://www.handle.net/.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Handle

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Handle

Handle

Globln jednoznan

identifiktor

digitlnho objektu

11.12.2012Semin ASEP


System handles http www handle net

System handleshttp://www.handle.net/

Technologii znmou pod nzvem handles vyvinula CNRI (The Corporation for National Research Initiatives )jako soust obecn architektury digitln knihovny pro jednoznanou identifikaci digitlnch objekt .

Souasn verze systmu je zaloena na protokolu HTTP sidentifiktorem vloenm do dokumentu ve form hypertextov vazby odkazujc na smrovac server systmu handle.


Handle

  • Identifiktor handle m nsledujc tvar:

    hdl:cnri.dlib/magazine

  • kde prvn st (prefix cnri.dlib) je tzv. pojmenovvac autorita, kter je pidlovna hierarchicky (nejvy rove cnri je pidlovna centrln autoritou, zbyl st ji lokln). st za lomtkem je libovoln etz znak jedinen vrmci dan pojmenovvac autority.


P klad

Pklad

http://hdl.handle.net/11104/knav

=

https://www.facebook.com/knav.cz


Handle

  • Pro maximln vyuit a pm smrovn identifiktor (vetn nsobnho smrovn) je teba instalovat do uivatelskho webovho prohlee pslun software ve form plug-in (jsou voln kdispozici); prostednictvm proxy server lze systm pouvat i sneadaptovanmi prohlei, avak sneplnou funknost.

  • Systm je velmi propracovan; jeho slab strnka vak spov vtom, e se jej nepodailo prosadit jako internetov standard. ada souasnch, velmi spnch systm je vak na handles zaloena; je vyuvn v Kongresov knihovn a v iniciativu americkch nakladatel DOI.


Digit ln repozit vysok koly b sk technick univerzity ostrava

Digitln repozit Vysok koly bsk - Technick univerzity Ostrava


Digit ln repozit vysok koly b sk technick univerzity ostrava1

Digitln repozitVysok koly bsk - Technick univerzity Ostrava


Handle a asep shrnut

Handle a ASEP- shrnut

Jak bude handle vypadat:

http://hdl.handle.net/11104/knav

Bude u kadho zznamu, i kdy tam nebude PT

Pidl se ve chvli, kdy bude zznam odesln do IPAC (tedy v poli 969, podpole f se odmae D

Na zatku roku 2013 bude zptn pidlen vem zznamm


  • Login