Konsultacje społeczne i przetargi w 2014r. Konferencja prasowa - PowerPoint PPT Presentation

Konsultacje społeczne
Download
1 / 14

  • 86 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

Konsultacje społeczne i przetargi w 2014r. Konferencja prasowa. Od 1 stycznia br. 6 sektorów obsługują firmy wyłonione w przetargu. Rozstrzygnięcie przetargu na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych w 2014 r.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Konsultacje społeczne i przetargi w 2014r. Konferencja prasowa

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Konsultacje spo eczne i przetargi w 2014r konferencja prasowa

Konsultacje społeczne

i przetargi w 2014r.

Konferencja prasowa


Od 1 stycznia br 6 sektor w obs uguj firmy wy onione w przetargu

Od 1 stycznia br. 6 sektorów obsługują firmy wyłonione w przetargu


Konsultacje spo eczne i przetargi w 2014r konferencja prasowa

Rozstrzygnięcie przetargu na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych w 2014 r.


Konsultacje spo eczne i przetargi w 2014r konferencja prasowa

Liczba mieszkańców orazszacunkowa roczna ilość odpadów komunalnychw sektorach


Konsultacje spo eczne i przetargi w 2014r konferencja prasowa

Korzyści współpracy z firmamipo rozstrzygnięciu przetargu

Zwiększenie wpływów do budżetu Związku


Konsultacje spo eczne i przetargi w 2014r konferencja prasowa

Przykładowe czynniki wpływające na na zwiększenie przychodów

1) Weryfikacja złożonych deklaracji z faktyczną liczbą obsługiwanych nieruchomości

2) Weryfikacja nieruchomości niezamieszkałych, które zadeklarowały mniejszy pojemnik, niż faktycznie jest ustawiony


Konsultacje spo eczne i przetargi w 2014r konferencja prasowa

Czym są Konsultacje społeczne?

Konsultacje społeczne ZM GOAP to kampania mająca na celu przedstawienie proponowanych zmian w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi stronom, których te zmiany będą bezpośrednio lub pośrednio dotyczyć oraz określenie optymalnych zapisów Regulaminu Utrzymania Czystości i Porządku w Gminach po zasięgnięciu opinii wszystkich zainteresowanych.


Konsultacje spo eczne i przetargi w 2014r konferencja prasowa

Jakie są funkcje Konsultacji społecznych ZM GOAP?

informacyjna – GOAP informuje mieszkańców o planowanych zmianach Regulaminu

partycypacyjna – mieszkańcy mają udział i wpływ na zmiany w Regulaminie, a co za tym idzie na jego funkcjonalność

identyfikacja – mieszkańcy odnajdują siebie w grupie, której dotyczy dany panel dyskusyjny, co podnosi skuteczność prowadzonych badań

kreatywna – poszukiwanie innych, alternatywnych i innowacyjnych rozwiązań

korygująca – zwrócenie uwagi uczestników debat na elementy Regulaminu, które powinny zostać zmienione

organizacyjna– regulacja współdziałania GOAPu z instytucjami i organizacjami, które zostały zaproszone do udziału w debatach panelowych

edukacyjna– nauka współpracy między GOAPem a w/w organizacjami

prewencyjna– ochrona przed popełnieniem błędów, zapobiegają konfliktom, które wyniknęły i mogłyby wyniknąć w wyniku niepraktycznego Regulaminu.


Konsultacje spo eczne i przetargi w 2014r konferencja prasowa

Jakie są zasady Konsultacji społecznych ZM GOAP?

- działanie dla dobra publicznego

- niezależność stron biorących udział w debatach

- jawność i dostęp informacji (od Regulaminu początkowego po raport z debat)

- szeroki dostęp dla społeczności lokalnej

- wieloetapowość

- obiektywizm

- efektywność

- przejrzystość

- profesjonalizm

-monitorowanie konsultacji oraz poddanie ocenie pod względem zgodności osiągniętych celów z założonymi.


Konsultacje spo eczne i przetargi w 2014r konferencja prasowa

Jaki jest cel Konsultacji społecznych?

  • wykorzystanie doświadczeń w gospodarowaniu odpadami z minionych sześciu miesięcy,

  • wykorzystanie uwag mieszkańców do dotychczasowej organizacji systemu gospodarowania odpadami,

  • opracowanie raportu na podstawie postulatów zebranych w ankietach oraz podczas debat,

  • zatwierdzenie nowego Regulaminu przez Zarząd Związku, a następnie Zgromadzenie Związku i wprowadzenie w życie nowych zasad gospodarowania odpadami na terenie ZM GOAP


Konsultacje spo eczne i przetargi w 2014r konferencja prasowa

Jak wziąć udział w Konsultacjach Społecznych?

Zachęcamy do wyrażenia swojej opinii na temat projektu zmian Regulaminu poprzez:

1. Udział w debatach tematycznych w ramach paneli: niebieskiego, żółtego,

białego oraz niebieskiego

18 lutego o godz. 10:00 Okrągły Stół

2. Zgłoszenie osobiste w Biurze Obsługi Klienta ZM GOAP przy ul. Św. Michała 43 w Poznaniu lub delegaturach na terenie gmin.


Konsultacje spo eczne i przetargi w 2014r konferencja prasowa

3. Wypełnienie ankiety na stronie www.goap.org.pl

Aby wypełnić ankietę Konsultacji społecznych na stronie internetowej

Związku Międzygminnego GOAP, kliknij baner


Konsultacje spo eczne i przetargi w 2014r konferencja prasowa

Zapisz kontakt

nasz kanał ZM GOAP

facebook.com/zmgoap


  • Login