Konsultacje społeczne
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 14

Konsultacje społeczne i przetargi w 2014r. Konferencja prasowa PowerPoint PPT Presentation


  • 82 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

Konsultacje społeczne i przetargi w 2014r. Konferencja prasowa. Od 1 stycznia br. 6 sektorów obsługują firmy wyłonione w przetargu. Rozstrzygnięcie przetargu na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych w 2014 r.

Download Presentation

Konsultacje społeczne i przetargi w 2014r. Konferencja prasowa

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Konsultacje społeczne

i przetargi w 2014r.

Konferencja prasowa


Od 1 stycznia br. 6 sektorów obsługują firmy wyłonione w przetargu


Rozstrzygnięcie przetargu na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych w 2014 r.


Liczba mieszkańców orazszacunkowa roczna ilość odpadów komunalnychw sektorach


Korzyści współpracy z firmamipo rozstrzygnięciu przetargu

Zwiększenie wpływów do budżetu Związku


Przykładowe czynniki wpływające na na zwiększenie przychodów

1) Weryfikacja złożonych deklaracji z faktyczną liczbą obsługiwanych nieruchomości

2) Weryfikacja nieruchomości niezamieszkałych, które zadeklarowały mniejszy pojemnik, niż faktycznie jest ustawiony


Czym są Konsultacje społeczne?

Konsultacje społeczne ZM GOAP to kampania mająca na celu przedstawienie proponowanych zmian w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi stronom, których te zmiany będą bezpośrednio lub pośrednio dotyczyć oraz określenie optymalnych zapisów Regulaminu Utrzymania Czystości i Porządku w Gminach po zasięgnięciu opinii wszystkich zainteresowanych.


Jakie są funkcje Konsultacji społecznych ZM GOAP?

informacyjna – GOAP informuje mieszkańców o planowanych zmianach Regulaminu

partycypacyjna – mieszkańcy mają udział i wpływ na zmiany w Regulaminie, a co za tym idzie na jego funkcjonalność

identyfikacja – mieszkańcy odnajdują siebie w grupie, której dotyczy dany panel dyskusyjny, co podnosi skuteczność prowadzonych badań

kreatywna – poszukiwanie innych, alternatywnych i innowacyjnych rozwiązań

korygująca – zwrócenie uwagi uczestników debat na elementy Regulaminu, które powinny zostać zmienione

organizacyjna– regulacja współdziałania GOAPu z instytucjami i organizacjami, które zostały zaproszone do udziału w debatach panelowych

edukacyjna– nauka współpracy między GOAPem a w/w organizacjami

prewencyjna– ochrona przed popełnieniem błędów, zapobiegają konfliktom, które wyniknęły i mogłyby wyniknąć w wyniku niepraktycznego Regulaminu.


Jakie są zasady Konsultacji społecznych ZM GOAP?

- działanie dla dobra publicznego

- niezależność stron biorących udział w debatach

- jawność i dostęp informacji (od Regulaminu początkowego po raport z debat)

- szeroki dostęp dla społeczności lokalnej

- wieloetapowość

- obiektywizm

- efektywność

- przejrzystość

- profesjonalizm

-monitorowanie konsultacji oraz poddanie ocenie pod względem zgodności osiągniętych celów z założonymi.


Jaki jest cel Konsultacji społecznych?

  • wykorzystanie doświadczeń w gospodarowaniu odpadami z minionych sześciu miesięcy,

  • wykorzystanie uwag mieszkańców do dotychczasowej organizacji systemu gospodarowania odpadami,

  • opracowanie raportu na podstawie postulatów zebranych w ankietach oraz podczas debat,

  • zatwierdzenie nowego Regulaminu przez Zarząd Związku, a następnie Zgromadzenie Związku i wprowadzenie w życie nowych zasad gospodarowania odpadami na terenie ZM GOAP


Jak wziąć udział w Konsultacjach Społecznych?

Zachęcamy do wyrażenia swojej opinii na temat projektu zmian Regulaminu poprzez:

1. Udział w debatach tematycznych w ramach paneli: niebieskiego, żółtego,

białego oraz niebieskiego

18 lutego o godz. 10:00 Okrągły Stół

2. Zgłoszenie osobiste w Biurze Obsługi Klienta ZM GOAP przy ul. Św. Michała 43 w Poznaniu lub delegaturach na terenie gmin.


3. Wypełnienie ankiety na stronie www.goap.org.pl

Aby wypełnić ankietę Konsultacji społecznych na stronie internetowej

Związku Międzygminnego GOAP, kliknij baner


Zapisz kontakt

nasz kanał ZM GOAP

facebook.com/zmgoap


  • Login