ALLEGRO PIERWSZA GRA: WYŚCIG - PowerPoint PPT Presentation

Allegro pierwsza gra wy cig
Download
1 / 16

 • 81 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

ALLEGRO PIERWSZA GRA: WYŚCIG. Co trzeba zrobić?. Wyświetlanie: postaci i mapy Poruszanie dla dwóch postaci Kolizje ze ścianami Koniec gry -wygraną gracza I lub II. BITMAPA. Tworzenie bitmapy: BITMAP * obrazek = NULL; obrazek = create_bitmap (256,256);

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

ALLEGRO PIERWSZA GRA: WYŚCIG

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Allegro pierwsza gra wy cig

ALLEGRO PIERWSZA GRA:WYŚCIG


Co trzeba zrobi

Co trzeba zrobić?

 • Wyświetlanie: postaci i mapy

 • Poruszanie dla dwóch postaci

 • Kolizje ze ścianami

 • Koniec gry -wygraną gracza I lub II


Bitmapa

BITMAPA

 • Tworzenie bitmapy:BITMAP * obrazek = NULL;obrazek = create_bitmap(256,256);

 • Wczytywanie obrazka:obrazek = load_bmp( „obraz.bmp", default_palette );

  3.Sprawdzanie czy obrazek się wczytał:

  if (!obrazek)

  {

  }


Wy wietlanie bitmap

Wyświetlanie bitmap

1.Wyświetlanie Bitmapy

blit(obrazek,screen,x1,y1, x,y, szerokość, wysokość);

2.Wyświetlanie Bitmapy bez tła (255,0,255):

masked_blit(obrazek,screen,x1,y1, x,y, szerokość, wysokość);

screen

obrazek

y1

x1

x

y

szerokość

Wysokość


Dlaczego ekran miga

Dlaczego ekran miga?

labirynt

Postaci I i II


Podw jny bufor

Podwójny bufor

labirynt

Postaci I i II

bufor


Podw jny bufor1

Podwójny bufor

1.Tworzymy bitmapę o nazwie np. bufor i rozdzielczości identycznej z rozdzielczością naszego okna.

2.Wszystkie obiekty (planszę, postaci) kopiujemy na buforze.

3.Bufor kopiujemy na ekran(screen).


Pocz tek

Początek

1.Stwórzcie folder „Wyscigi”.

2.Plik -> nowy ->projekt... -> Multi Media -> allegro application(dll).

3.Skopiójcie z FTP i wklejcie do „Wyscigi” „labirynt.bmp”.


1 stworzy bitmap dla buforu i labiryntu

1.Stworzyć bitmapę dla buforu i labiryntu

#include <allegro.h>

void init();

void deinit();

int main() {

init();

while (!key[KEY_ESC])

{

}

deinit();

return 0;

}

END_OF_MAIN()

void init() {

int depth, res;

allegro_init();

depth = desktop_color_depth();

if (depth == 0) depth = 32;

set_color_depth(depth);

res = set_gfx_mode(GFX_AUTODETECT_WINDOWED, 640, 480, 0, 0);

if (res != 0) {

allegro_message(allegro_error);

exit(-1);

}

install_timer();

install_keyboard();

install_mouse();

/* add other initializations here */

}

void deinit() {

clear_keybuf();

/* add other deinitializations here */

}

BITMAP * bufor = NULL;

bufor = create_bitmap( 800, 600 );

BITMAP * lab = NULL;

lab = create_bitmap( 800, 600 );

lab = load_bmp( "lab.bmp", default_palette );

destroy_bitmap( bufor );

destroy_bitmap( lab );

800,600


Wy wietlanie postaci oraz labiryntu

Wyświetlanie postaci oraz labiryntu

int x=50, y=45;

int x1=750, y1=555;

#include <allegro.h>

void init();

void deinit();

int main() {

init();

BITMAP * bufor = NULL;

bufor = create_bitmap( 800, 600 );

BITMAP * lab = NULL;

lab = create_bitmap( 800, 600 );

lab = load_bmp( "lab.bmp", default_palette );

while (!key[KEY_ESC])

{

}

destroy_bitmap( bufor );

destroy_bitmap( lab );

deinit();

return 0;

}

END_OF_MAIN()

void init() {

int depth, res;

allegro_init();

depth = desktop_color_depth();

if (depth == 0) depth = 32;

set_color_depth(depth);

res = set_gfx_mode(GFX_AUTODETECT_WINDOWED, 800, 600, 0, 0);

if (res != 0) {

allegro_message(allegro_error);

exit(-1);

}

install_timer();

install_keyboard();

install_mouse();

/* add other initializations here */

}

void deinit() {

clear_keybuf();

/* add other deinitializations here */

}

blit(lab,bufor,0,0,0,0,800,600);

circlefill(bufor, x, y, 20, makecol(255,0,0));

circlefill(bufor, x1, y1, 20, makecol(0,0,255));

blit( bufor, screen, 0, 0, 0, 0, 800, 600 );


Poruszanie postaciami

Poruszanie postaciami

#include <allegro.h>

void init();

void deinit();

int main() {

init();

BITMAP * bufor = NULL;

bufor = create_bitmap( 800, 600 );

BITMAP * lab = NULL;

lab = create_bitmap( 800, 600 );

lab = load_bmp( "lab.bmp", default_palette );

int x=50, y=45;

int x1=750, y1=555;

while (!key[KEY_ESC])

{

//wyświetlanie

blit(lab,bufor,0,0,0,0,800,600);

circlefill(bufor, x, y, 20, makecol(255,0,0));

circlefill(bufor, x1, y1, 20, makecol(0,0,255));

blit( bufor, screen, 0, 0, 0, 0, 800, 600 );

}

destroy_bitmap( bufor );

destroy_bitmap( lab );

deinit();

return 0;

}

END_OF_MAIN()

void init() {

int depth, res;

allegro_init();

depth = desktop_color_depth();

if (depth == 0) depth = 32;

set_color_depth(depth);

res = set_gfx_mode(GFX_AUTODETECT_WINDOWED, 800, 600, 0, 0);

if (res != 0) {

allegro_message(allegro_error);

exit(-1);

}

install_timer();

install_keyboard();

install_mouse();

/* add other initializations here */

}

void deinit() {

clear_keybuf();

/* add other deinitializations here */

}

if ( key [KEY_D] )x++;

if ( key [KEY_S] )y++;

if ( key [KEY_A] )x--;

if ( key [KEY_W] )y--;

if ( key [KEY_RIGHT] )x1++;

if ( key [KEY_DOWN] )y1++;

if ( key [KEY_LEFT] )x1--;

if ( key [KEY_UP] )y1--;


Kolizje w grze

Kolizje w grze

 • getpixel(screen,x,y)- funkcja zwracająca kolor pixela na bitmapie (screen) o pozycji x,y.

 • Np.

  if (getpixel(screen, 20, 100)==makecol(0,0,0))

  {

  }


Kolizje w grze1

Kolizje w grze


Kolizje i wygrane

Kolizje i wygrane

if( getpixel(lab,x-20,y)==0 || getpixel(lab,x+20,y)==0 ||

getpixel(lab,x,y-20)==0 || getpixel(lab,x,y+20)==0)

{

x=50;

y=45;

}

if( getpixel(lab,x1-20,y1)==0 || getpixel(lab,x1+20,y1)==0 || getpixel(lab,x1,y1-20)==0 || getpixel(lab,x1,y1+20)==0)

{

x1=750;

y1=555;

}

#include <allegro.h>

void init();

void deinit();

int main() {

init();

BITMAP * bufor = NULL;

bufor = create_bitmap( 800, 600 );

BITMAP * lab = NULL;

lab = create_bitmap( 800, 600 );

lab = load_bmp( "lab.bmp", default_palette );

int x=50, y=45;

int x1=750, y1=555;

while (!key[KEY_ESC])

{

if ( key [KEY_D] )x++;

if ( key [KEY_S] )y++;

if ( key [KEY_A] )x--;

if ( key [KEY_W] )y--;

if ( key [KEY_RIGHT] )x1++;

if ( key [KEY_DOWN] )y1++;

if ( key [KEY_LEFT] )x1--;

if ( key [KEY_UP] )y1--;

//wyświetlanie

blit(lab,bufor,0,0,0,0,800,600);

circlefill(bufor, x, y, 20, makecol(255,0,0));

circlefill(bufor, x1, y1, 20, makecol(0,0,255));

blit( bufor, screen, 0, 0, 0, 0, 800, 600 );

}

destroy_bitmap( bufor );

destroy_bitmap( lab );

deinit();

return 0;

}

END_OF_MAIN()

void init() {

int depth, res;

allegro_init();

depth = desktop_color_depth();

if (depth == 0) depth = 32;

set_color_depth(depth);

res = set_gfx_mode(GFX_AUTODETECT_WINDOWED, 800, 600, 0, 0);

if (res != 0) {

allegro_message(allegro_error);

exit(-1);

}

install_timer();

install_keyboard();

install_mouse();

/* add other initializations here */

}

void deinit() {

clear_keybuf();

/* add other deinitializations here */

}

if( getpixel(lab,x,y)==makecol(255,255,0))

{

allegro_message("WYGRYWA CZERWONY");

exit(-1);

}

if( getpixel(lab,x1,y1)==makecol(255,255,0))

{

allegro_message("WYGRYWA NIEBIESKI");

exit(-1);

}


Allegro message oraz exit 1

allegro_message(„”) oraz exit(-1);

Allegro_message(”Text”);-

Funkcja wyświetlająca okienko z tekstem oraz przyciskiem „OK”.

exit(-1); - Funkcja wyłączająca program w allegro.


Zadania

ZADANIA

 • Zaprogramuj by postać nie była kołem, a bitmapom oraz zrób by postać się poruszała (animacje).

 • Zrób ładniejsze zakończenia gry.

 • Zrób kilka poziomów licznik zwycięstw graczy oraz automatyczne przechodzenie do następnego poziomu.


 • Login