KONFERENCJA
Download
1 / 44

KONFERENCJA - PowerPoint PPT Presentation


 • 105 Views
 • Uploaded on

KONFERENCJA. Europejski wymiar kształcenia zawodowego. „Wyposażenie dydaktyczne nowoczesnej szkoły zawodowej”. Kraków, 26 kwietnia 2006 r. Centrum Kształcenia Praktycznego w Krakowie. Edukacja. Rynek pracy. Czy system edukacji może sprostać wyzwaniom XXI w. ?.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' KONFERENCJA' - lemuel


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

KONFERENCJA

Europejski wymiar

kształcenia zawodowego

„Wyposażenie dydaktyczne nowoczesnej szkoły zawodowej”

Kraków, 26 kwietnia 2006 r.


Centrum Kształcenia Praktycznego w Krakowie

Edukacja

Rynek pracy

Czy system edukacji może

sprostać wyzwaniom XXI w. ?


Centrum Kształcenia Praktycznego w Krakowie

Nowe wyzwania dla edukacji zawodowej

budzenie i zaspokajanie aspiracji edukacyjnych społeczeństwa

powiązanie systemu kształcenia zawodowego z aktualnym rynkiem pracy

racjonalne wykorzystanie środków przeznaczonych na edukację

zapewnienie wykształcenia średniego jak największej liczbie uczniów

skrócenie cyklu kształcenia zawodowego i zapewnienie elastyczności przy zmianie zawodu

dostosowanie systemu egzaminowania i nadawania tytułów zawodowych w związku z przystąpieniem do Unii Europejskiej


Centrum Kształcenia Praktycznego w Krakowie

RYNEK PRACY

 • NOWE TECHNOLOGIE

 • EUROPEJSKI RYNEK PRACY

 • GLOBALIZACJA

 • CYWILIZACJA INFORMACYJNA

JAK SOBIE ZA KILKA LAT PORADZI NA RYNKU PRACY DZISIEJSZY PIĘTNASTOLATEK?

 • JAKI BĘDZIE RYNEK PRACY?

 • JAK BĘDZIE WYGLĄDAŁA (TELE)KOMUNIKACJA?

 • JAK BĘDZIE WYGLĄDAŁ KOMPUTER?

 • STAŁE ZMIANY  EDUKACJA USTAWICZNA

JAK SOBIE ZA KILKA LAT PORADZI NA RYNKU PRACY DZISIEJSZY NAUCZYCIEL?

 • JAKA BĘDZIE POTRZEBNA WIEDZA - NAUCZYCIELOWI? UCZNIOWI?

 • PRESJA JĘZYKÓW OBCYCH?

 • CIĄGŁE PODNOSZENIE KWALIFIKACJI?

 • STAŁE ZMIANY  EDUKACJA USTAWICZNA


Społeczeństwo

industrialne

Stara

gospodarka

Społeczeństwo

informacyjne

Nowa

gospodarka

Centrum Kształcenia Praktycznego w Krakowie

Przejście


Stara

gospodarka

Nowa

gospodarka

produkty i usługi

materialne

produkty i usługi

cyfrowe

zasoby

materialne

zasoby

ludzkie

Centrum Kształcenia Praktycznego w Krakowie

Przejście


Centrum Kształcenia Praktycznego w Krakowie

Wyzwania dla szkolnictwa zawodowego w Polsce na początku XXI wieku:

gwałtowny postęp technologiczny

reforma systemu edukacji

stowarzyszenie z Unią Europejską

gwałtowne zmiany na rynku pracy

___________________________________________________

Świadomi tych wyzwań oczekujemy koncepcji dydaktyczno-szkoleniowej, która może poprawić jakość edukacji zawodowej i pomóc w modernizacji systemu kształcenia zawodowego w Polsce


Centrum Kształcenia Praktycznego w Krakowie

Zmiany w gospodarce

Nowe wyzwania edukacyjne

wzrastające tempo przemian ekonomicznych

i technologicznych

firmy i przedsiębiorstwa

wprowadzają nowe technologie wytwarzania

nowe produkty

nowe formy organizacji pracy

zmiana mentalności i aspiracji pracowników

nieprzystosowanie kwalifikacji zawodowych uzyskiwanych w systemie szkolnictwa zawodowego do wymagań rynku pracy


Centrum Kształcenia Praktycznego w Krakowie

Oczekiwania pracodawców

HIERARCHIA WYMAGANYCH KWALIFIKACJ SPEŁNIAJĄCYCH OCZEKIWANIA PRACODAWCÓW

 • fachowa wiedza,

 • samodzielność w podejmowaniu decyzji,

 • chęć podnoszenia kwalifikacji,

 • doświadczenie zawodowe,

 • dyspozycyjność,

 • umiejętność organizowania własnej pracy,

 • umiejętność tworzenia dobrego wizerunku firmy,

 • umiejętność adaptacji,

 • umiejętność kierowania ludźmi,

 • komunikatywność,


Centrum Kształcenia Praktycznego w Krakowie

Nowe wyzwania edukacyjne

podnoszenie produktywności i konkurencyjności przedsiębiorstwa

cechy pracowników:

 • elastyczność,

 • kreatywność,

 • właściwa motywacja,

 • akceptacja innowacji,

 • asertywność,

 • umiejętność pracy w grupie

zmiana polityki

odchodzenie od: aspektów ilościowych na rzecz jakościowych


Centrum Kształcenia Praktycznego w Krakowie

Rynek pracy w nowej gospodarce

kompetencje do wynajęcia

a nie

ludzie do wynajęcia


„Edukacja to wyścig

między cywilizacją a katastrofą"

H.G.Wells

Centrum Kształcenia Praktycznego w Krakowie


Centrum Kształcenia Praktycznego w Krakowie

 • Nowa koncepcja aktywnej nauki i kształcenia zawodowego

 • oparta jest na:

  • wykorzystaniu w procesie kształcenia nowoczesnych systemów opartych na programach komputerowychz wykorzystaniem nowoczesnego sprzętu dydaktycznegoi pakietów edukacyjnych,

  • połączeniu wirtualnej i rzeczywistej sali lekcyjnej i laboratorium, w oparciu o interakcyjne oprogramowanie i multimedialne narzędzia komunikacji, przy pomocy których możliwe są różne sposoby przekazywania i zdobywania wiedzy.


Centrum Kształcenia Praktycznego w Krakowie

 • Nowa koncepcja aktywnej nauki i kształcenia zawodowego

  • umożliwia to:

  • pobudzanie wyobraźni i kreatywności podmiotu kształcenia jakim jest uczeń,

  • zdobywanie wiedzy poprzez rozwiązywanie konkretnych zadań,

  • samodzielność w pokonywaniu problemów.


Centrum Kształcenia Praktycznego w Krakowie

 • Metodyka aktywnej nauki - metody aktywizujące

 • Uczniowie zapoznają się:

  • z zagadnieniami technicznymi,

  • zasadami działania rzeczywistych elementów i układów wykonując konkretne zadania i ćwiczenia przed ekranem komputera,

  • z rzeczywistymi urządzeniami i układami pomiarowymi,

  • z multimedialnym oprogramowaniem, które nieustannie nadzoruje proces, szybko i obiektywnie sygnalizując wszelkie błędy i podpowiadając właściwe rozwiązania.


Centrum Kształcenia Praktycznego w Krakowie

 • Metodyka aktywnej nauki – metody aktywizujące

 • Nauczyciel ustala:

  • liczbę, kolejność, stopień trudności poszczególnych ćwiczeń, zgodnie z założonym celem dydaktycznym,

  • pakiety edukacyjne w postaci: zadań problemowych, wskazówek i instrukcji, rysunków, zdjęć, tekstów, animacji, filmów.


Centrum Kształcenia Praktycznego w Krakowie

 • Sposoby korzystania z pakietów edukacyjnych:

  • zindywidualizowana nauka pod kontrolą nauczyciela,

  • nauczyciel wybiera z bogatej oferty oprogramowania odpowiednie elementy programu nauczania, dopasowując go do własnej koncepcji dydaktycznej i możliwości uczniów,

  • samodzielna nauka pod kontrolą oprogramowania

  • uczeń wybiera drogę postępowania zalecaną przez program i wykonuje kolejne zadania,

  • program dydaktyczny analizuje postępy pracy, koryguje błędy i informuje o wynikach,

  • rozwiązywanie konkretnego problemu.


Centrum Kształcenia Praktycznego w Krakowie

 • Korzyści dla nauczyciela:

  • zindywidualizowanie ćwiczeń.

   • oprogramowanie oferuje nauczycielowi możliwość ustalenia zestawu ćwiczeń właściwego dla możliwości i umiejętności ucznia,

  • wzrost efektywności nauczania

   • korzystając z oprogramowania, uczniowie uczą się szybciej i stają się bardziej samodzielni. Pozwala to na poświęcenie większej uwagi tym, którzy tego bardziej potrzebują, a w konsekwencji, podnosi efektywność nauczania.


Centrum Kształcenia Praktycznego w Krakowie

 • Korzyści dla nauczyciela:

  • dobra inwestycja pod każdym względem

   • pakiety oprogramowania, to wysokiej jakości pomoc dydaktyczna i nowoczesna metodyka pracy. Kolejna korzyść, to wielka oszczędność czasu nauczyciela, możliwość monitorowania pracy uczniów i elastycznego reagowania na ich potrzeby oraz wprowadzania zmian.


Centrum Kształcenia Praktycznego w Krakowie

 • Korzyści dla ucznia:

 • wzrost atrakcyjności - precz nudo!

  • rozwiązania problemu można szukać stosując podejście systematyczne, metodę prób i błędów lub symulację. System jest nieustannie gotów zaspokoić ciekawość i żądzę wiedzy ucznia. Jest to bardzo podobne do gry komputerowej.

 • własne tempo pracy

  • metody pracy uczniów mogą być bardzo zróżnicowane. Oprogramowanie daje możliwość wyboru. Uczyć można się w różny sposób: szybko, systematycznie, zrywami, intensywnie, powoli, dokładnie...itd., gdyż system dopuszcza wszystkie warianty. Uczeń decyduje o tym, jak i kiedy osiągnie wyznaczony cel.


Centrum Kształcenia Praktycznego w Krakowie

 • Korzyści dla ucznia:

 • wspomaganie pracy ucznia

  • interakcyjny program nadzoruje wszystko, co robi uczeń. Zna nie tylko odpowiedzi, ale potrafi ocenić prawidłowość wykonanych ćwiczeń praktycznych. Reaguje natychmiast, podpowiada właściwe rozwiązanie.

  • wygoda

  • pakiet oprogramowania zawiera wszystko, co jest potrzebne do wykonania danego zadania. Gdziekolwiek istnieją możliwości korzystania z komputera PC, należy zainstalować w nim oprogramowanie i rozpocząć pracę


Centrum Kształcenia Praktycznego w Krakowie

 • Oprogramowanie i sprzęt

 • Wyposażenie pracowni

 • STANDARDY

 • http://www.mein.gov.pl/ksztzaw/standardy/standardy.php

 • Standardy wyposażenia dydaktycznego pracowni kształcenia zawodowego dla zawodów:

  • w których kształcenie jest prowadzone w technikach, technikach uzupełniających i szkołach policealnych

  • o trzyletnim cyklu kształcenia,

  • o dwuletnim cyklu kształcenia.


Centrum Kształcenia Praktycznego w Krakowie

Środki dydaktyczne

 • Dostępne wyposażenie, oprogramowanie i sprzęt umożliwiają organizację następujących pracowni z zakresu mechaniki, elektrotechniki, elektroniki, informatyki (mechatroniki):

  • podstaw mechatroniki

  • projektowania i symulacji

  • sensoryki

  • pneumatyki, elektropneumatyki, hydrauliki i elektrohydrauliki

  • hydrauliki samochodowej

  • napędów elektrycznych, techniki regulacji analogowej

  • sterowników programowalnych i robotyki

  • złożonych systemów mechatroniki

  • sterowania procesami ciągłymi

  • obrabiarek sterowanych numerycznie


Centrum Kształcenia Praktycznego w Krakowie

Środki dydaktyczne

W ramach zestawów dydaktycznych dostawcy sprzętu proponują specjalistyczne pakiety oprogramowania umożliwiające realizację szerokiego zakresu ćwiczeń praktycznych, z wykorzystaniem multimedialnej symulacji układów i procesów produkcyjnych. Umożliwiają one realizację wielu pracowni wirtualnych, bez elementów sprzętowych.

Drugą częścią oferty są kompletne zestawy dydaktyczne, które pozwalają na samodzielną naukę montażu i uruchamiania zaprojektowanych układów i urządzeń, sprawdzanie działania elementów urządzeń i kompletnych zestawów, jak również umożliwiają rozwój umiejętności z zakresu budowy złożonych układów automatyki.


Centrum Kształcenia Praktycznego w Krakowie

Środki dydaktyczne

 • Programy symulacyjne: tworzenie pracowni wirtualnych.

 • Istotą programów symulacyjnych jest udawanie czyli symulacja sposobu działania różnych urządzeń lub systemów.

 • Programy takie tworzy się na użytek edukacji młodzieży i dorosłych.

 • Umożliwiają one użytkownikowi zapoznanie się z działaniem i obsługą wielu urządzeń bez konieczności ich zakupu.


Centrum Kształcenia Praktycznego w Krakowie

Środki dydaktyczne

 • Korzyści płynące z nauczania lub szkolenia z wykorzystaniem programów symulacyjnych są oczywiste:

  • praca w środowisku maksymalnie zbliżonym do rzeczywistego,

  • możliwość prostego i szybkiego modyfikowania zadań, wykrywania, sygnalizacji i obszernej diagnostyki różnych błędów i nieprawidłowości,

  • brak obawy o uszkodzenia lub zniszczenia cennego sprzętu dydaktycznego,

  • w miarę niska cena

  • przy pracy układów symulacyjnych w sieci, istnieje ponadto możliwość interakcyjnego współdziałania nauczyciela z uczniami, w zakresie rozwiązywania określonych zadań oraz ich bieżącej kontroli.


Centrum Kształcenia Praktycznego w Krakowie

Środki dydaktyczne

 • Najczęściej produktami są mechatroniczne systemy dydaktyczno-szkoleniowe, które obejmują:

  • prowadzenie kompleksowej działalności edukacyjnej i szkoleniowej

  • wyposażanie pracowni i laboratoriów

  • doradztwo w zakresie metodyki szkoleń i standardów wyposażenia techno-dydaktycznego

  • różne formy informowania o mechatronice i promowania mechatroniki w technologii i edukacji


Centrum Kształcenia Praktycznego w Krakowie

Środki dydaktyczne

 • Elektrotechnika

  • Elektronika

  • Technika cyfrowa

  • Energoelektronika

  • Energetyka:

  • Napędy elektryczne

  • Miernictwo

  • Systemy mikrokomputerowe

  • Automatyka/SPS/PLC

  • Robotyka

  • Elektropneumatyka

  • Telekomunikacja

  • Elektronika samochodowa

  • Przyrządy pomiarowe

  • Wyposażenie laboratoryjne

LUCAS-NULLE


Multimedialny system dydaktyczny

[email protected]

Zasadnicze elementy składowe [email protected]

Zasilacze

Podstawowy

Uzupełniający

 • Interfejs

 • Zasadnicze podzespoły:

 • - Generator/wyjście analogowe

 • - Cyfrowe we/wy

 • - Przekaźniki

 • - Wejścia analogowe

 • Złącza szeregowe

 • Złącza wielowtykowe do dołączania modułów

 • Uniwersalne moduły pomiarowe

 • Zasadnicze podzespoły modułu

 • złącza 64-stykowe

 • gniazdo do mocowania kart pomiarowych lub płyty montażowej

 • port pomiarowy w podczerwieni do przyrządu Metrahit

 • - gniazda zasilające

 • Ilość jednocześnie użytych modułów może być nieograniczona


Centrum Kształcenia Praktycznego w Krakowie

Środki dydaktyczne

 • Fizyka

 • Chemia

 • Biologia

 • Ekologia

 • Interfejsy pomiarowe

 • Mechanika

 • Inż. Materiałowa

 • Elektronika

 • Przyrządy pomiarowe

 • Wyposażenie laboratoryjne

 • Oprogramowanie

PHYWE


Centrum Kształcenia Praktycznego w Krakowie

Środki dydaktyczne

R.&S.KELLER GmbH

Oprogramowanie serii Plus do nauki programowania obrabiarek CNC (funkcje CNC/CAD/CAM)


Centrum Kształcenia Praktycznego w Krakowie

Środki dydaktyczne

HAKO Lehrmittel

Modele:

projekcyjne,

przekrojowe,

montażowe z zakresu:

techniki samochodowego maszynoznawstwa


Centrum Kształcenia Praktycznego w Krakowie

Środki dydaktyczne

 • mobiTED

  • Oprogramowanie do testowania wiedzyi przeprowadzania sprawdzianów


Centrum Kształcenia Praktycznego w Krakowie

Środki dydaktyczne

3BScientific

środki poglądowe

-biologia

-medycyna

-fizjologia

-ratownictwo medyczne


Centrum Kształcenia Praktycznego w Krakowie

Środki dydaktyczne

 • Leybold Didactic

 • Fizyka

 • Chemia

 • Biologia

 • Mechanika

 • Elektronika

 • Technika samochodowa

 • Maszyny elektryczne

 • Sensoryka i pomiary


Centrum Kształcenia Praktycznego w Krakowie

Środki dydaktyczne

 • Festo Didactic proponuje zestawy dydaktyczne które umożliwiają pomoc w zdobywaniu wiedzy z zakresu szeregu dyscyplin oraz powiększania umiejętności w rozwiązywaniu typowych problemów spotykanych w praktyce przemysłowej:

  • podstaw mechatroniki

  • projektowania i symulacji

  • sensoryki

  • pneumatyki i elektropneumatyki

  • hydrauliki i elektrohydrauliki

  • hydrauliki samochodowej

  • napędów elektrycznych

  • techniki regulacji analogowej

  • sterowników programowalnych

  • robotyki

  • złożonych systemów mechatroniki

  • sterowania procesami ciągłymi

  • obrabiarek sterowanych numerycznie


Centrum Kształcenia Praktycznego w Krakowie

Środki dydaktyczne

Oprogramowanie CAD / Oprogramowanie CAM / Oprogramowanie CNC do dydaktyki i produkcji
Centrum Kształcenia Praktycznego w Krakowie

Środki dydaktyczne

Zapraszamy do pracowni edukacji zawodowej !!!

 • spotkania z metodykami,

 • doradztwo zawodowe,

 • doradztwo w sprawie wyposażenia,

 • dostępne katalogi, adresy, kontakty.


Education and Culture

Centrum Kształcenia Praktycznego w Krakowie

CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO

ENLARGEMENT, EMPLOYMENT and VET (E2-VET)

Dyrektor

Centrum Kształcenia Praktycznego

Marek Filipczyk

31-123 Kraków ul. Krupnicza 42a

Tel./fax 0048 12 422 32 18

E-mail: [email protected]

ZAPRASZAMY


ad