Resonemang på en högre nivå - PowerPoint PPT Presentation

Resonemang p en h gre niv
Download
1 / 6

 • 80 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Resonemang på en högre nivå. Utvecklade och välutvecklade resonemang. Ett resonemang är en tankekedja. Vad är ett resonemang?. När du resonerar talar du om hur din tankekedja ser ut. Du argumenterar för att den är rätt. Vad gör du när du resonerar?. E - Enkla resonemang

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Resonemang på en högre nivå

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Resonemang p en h gre niv

Resonemangpå en högrenivå

Utvecklade och välutveckladeresonemang


Vad r ett resonemang

 • Ett resonemang är en tankekedja.

Vad är ett resonemang?


Vad g r du n r du resonerar

 • När du resonerar talar du om hur din tankekedja ser ut.

 • Du argumenterar för att den är rätt.

Vad gör du när du resonerar?


Kursplanen i sv sva

 • E - Enkla resonemang

 • C - Utvecklade resonemang

 • A - Välutvecklade resonemang

Kursplanen i Sv/Sva


Exempel p ett resonemang

 • https://www.youtube.com/watch?v=F62vtEkbmRo

Exempel på ett resonemang


Vad beh ver ett resonemang inneh lla

 • resonemangskedjan är längre

 • fler kopplingar till innehållet (boken)

 • djupare analyser (Varför skedde detta?)

 • mer specifika till sin karaktär (tala om hur du har tänkt)

 • värderingarna är sakliga snarare än subjektiva (bygger inte på känslor utan försök till förståelse)

 • kunna sätta sig in i andra människors situation

 • avvägd balans mellan detaljer och helhet (Nora = detalj, alla/någon = helhet)

Vad behöver ett resonemang innehålla?


 • Login