Opstartvergadering HR beleidsplan - PowerPoint PPT Presentation

Opstartvergadering hr beleidsplan
Download
1 / 15

 • 130 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Opstartvergadering HR beleidsplan. Stuurgroep 1. Agenda. Inleiding door leidend ambtenaar Uitdaging entiteit Een HR-Beleidsplan: wat en waarom? Plan van aanpak HR-Beleidsplan als instrument Projectstructuur en communicatie Vragen?. Inleiding door leidend ambtenaar.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Opstartvergadering HR beleidsplan

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Opstartvergadering hr beleidsplan

Opstartvergadering HR beleidsplan

Stuurgroep 1


Agenda

Agenda

 • Inleiding door leidend ambtenaar

 • Uitdaging entiteit

 • Een HR-Beleidsplan: wat en waarom?

 • Plan van aanpak

 • HR-Beleidsplan als instrument

 • Projectstructuur en communicatie

 • Vragen?

Ago Powerpoint


Inleiding door leidend ambtenaar

Inleiding door leidend ambtenaar

 • Toelichten aanleiding en belang van project

 • Toelichten uitdaging van het project

Ago Powerpoint


Hr beleidsplan wat en waarom

HR beleidsplan: Wat en Waarom?

Wat?

 • Vanuit de organisatiedoelstellingen

  (WAT moeten we bereiken?)

 • breed kijken naar de toekomstige uitdagingen en ontwikkelingen in de ‘omgeving’

  (In WELKE CONTEXT moeten we dit bereiken?)

 • accenten en prioriteiten binnen het HR-beleid bepalen

  Resultaat:

  HR-beleidsplan en HR-rapporteringssysteem op maat

  van de organisatiedoelstellingen

Ago Powerpoint


Opstartvergadering hr beleidsplan

Waarom?

 • Transparant en consistent omgaan met menselijk kapitaal

 • Tijd en middelen efficiënt en effectief inzetten

 • Duidelijkheid bijdrage HR-activiteiten aan organisatiedoelstellingen

 • Bestaande HR-activiteiten prioriteren (of zelfs schrappen) en waar mogelijk integreren

 • Aanvullen met nieuwe HR-activiteiten die nodig zijn om de organisatiedoelstellingen te realiseren

Ago Powerpoint


Plan van aanpak

Plan van aanpak

1. Kernuitdagingen HR bepalen

2. Van kernuitdagingen naar doelstellingen

3. Operationaliseren ahv processen en projecten

4. Opvolgen en bijsturen

Ago Powerpoint


1 kernuitdagingen hr bepalen

1. Kernuitdagingen HR bepalen

 • Algemene trendanalyse:

  • Demografische, technologische, HR-evoluties,…

  • Evoluties binnen de Vlaamse overheid

  • Evoluties specifiek voor de eigen entiteit

   Wat zijn de grootste uitdagingen voor de entiteit?

   Welke omslag moet gemaakt worden om deze uitdagingen te realiseren?

   Wat is er nodig op vlak van HR-beleid om de omslag te realiseren?

   Resultaat: Duidelijk zicht op de kernuitdagingen voor de

   organisatie en de doorvertaling ervan naar HR

Ago Powerpoint


2 van kernuitdagingen naar doelstellingen

Hoe werk

georganiseerd wordt

Hoe medewerkers

geselecteerd

worden

Hoe medewerkers

beloond worden

Functies &

competenties

Hoe medewerkers ontwikkeld worden

Hoe prestaties

beheerd worden

2. Van kernuitdagingen naar doelstellingen

 • Wat is de impact van de uitdagingen op onderstaande HR-processen?

Ago Powerpoint


2 van kernuitdagingen naar doelstellingen1

2. Van kernuitdagingen naar doelstellingen

 • Bepalen wat voor jullie prioritair is.

 • Opstellen van strategische HR-doelstellingen die de komende 5 jaar richtlijn vormen voor HR-projecten en processen

  Resultaat:

  Beperkt aantal geformuleerde strategische

  HR doelstellingen.

Ago Powerpoint


3 operationaliseren ahv processen en projecten

3. Operationaliseren ahv processen en projecten

 • Strategische HR-doelstellingen doorvertalen naar operationele HR-doelstellingen

  • Doelstellingen koppelen aan projecten en processen

  • Verantwoordelijkheden bepalen

  • Operationele indicatoren uitwerken

 • Evt met diensthoofden uitwerken (nog te bekijken met stuurgroep)

  Resultaat:

  Duidelijk geformuleerde operationele HR-Doelstellingen

Ago Powerpoint


3 operationaliseren ahv processen en projecten1

3. Operationaliseren ahv processen en projecten

Mission

Visie

Missie

Processen / Projecten

Strategische Doelstellingen

Operationele Doelstellingen

Strategische Doelstelling 1

Operationele Doelstelling 1.1

 • Project 1.1.1

  • Voorrang

  • Budget

  • Team

 • Proces 1.1.1

  • Voorrang

  • Budget

  • Team

Operationele Doelstelling 1.2

 • Project 1.1.2

  • Voorrang

  • Team

  • Budget

Operationele Doelstelling..

Stragegische Doelstelling 2

 • Project 2.1.1

  • Voorrang

  • Budget

  • Team

Operationele Doelstelling 2.1

 • Proces 2.1.1

  • Voorrang

  • Budget

  • Team

Operationele Doelstelling 2.2

 • Project 2.1.2

  • Voorrang

  • Team

  • Budget

Operationele Doelstelling..

Ago Powerpoint


4 opvolgen en bijsturen

4. Opvolgen en bijsturen

 • HR-beleidsplan integreren in strategisch plan SOP (= bestaande tabel indicatoren)

 • Opvolgingsinstrument voor directieraad:

  • Vooruitgang van HR-processen en projecten: Worden mijlpalen op geplande tijdstip bereikt?

  • Jaarlijkse evaluatie en bijsturing

   Resultaat:

   Gevalideerde lijst van prioritaire projecten en processen met aanduiding van verantwoordelijken

Ago Powerpoint


Aanpak samengevat

Aanpak samengevat

Ago Powerpoint


Projectstructuur

Projectstructuur

Stuurgroep: Directieraad

 • Inhoudelijke input leveren en beslissingen nemen over de richting

 • Kritische succesfactor = Jullie inzet en aanwezigheid

 • 4 à 5 werksessies

  Werkgroep:

 • kader creëren waarbinnen stuurgroep de juiste beslissingen kan nemen

Ago Powerpoint


Openstaande vragen

Openstaande vragen

Voorgestelde aanpak: OK?

- Opmerkingen, vragen, bedenkingen?

Ago Powerpoint


 • Login