om prosjektarbeid og prosjektet i kurset
Download
Skip this Video
Download Presentation
Om prosjektarbeid og prosjektet i kurset

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 34

Om prosjektarbeid og prosjektet i kurset - PowerPoint PPT Presentation


 • 86 Views
 • Uploaded on

Om prosjektarbeid og prosjektet i kurset. Prosesser, gruppearbeid, tidsplanlegging og fallgruber Kirsten Ribu 2007. Hva skal vi gjøre?. Studere brukere og deres behov Planlegge og utforme datatekniske løsninger universelt. Først noen nettressurser.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Om prosjektarbeid og prosjektet i kurset' - lelia


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
om prosjektarbeid og prosjektet i kurset

Om prosjektarbeid og prosjektet i kurset

Prosesser, gruppearbeid, tidsplanlegging og fallgruber

Kirsten Ribu 2007

Kirsten Ribu HiO 2007

hva skal vi gj re
Hva skal vi gjøre?
 • Studere brukere og deres behov
 • Planlegge og utforme datatekniske løsninger universelt

Kirsten Ribu HiO 2007

f rst noen nettressurser
Først noen nettressurser
 • Anbefalt litteratur: Nettutgaven (Google books) av Alan Cooper \'The Inmates are Running the Asylum’
 • Anbefalt nettside: (lær god design ved å se på dårlig) www.webpagesthatsuck.com

Kirsten Ribu HiO 2007

mystery meat navigation
Mystery meat navigation
 • http://www.webpagesthatsuck.com/mysterymeatnavigation.html
 • The typical form of MMN is represented by menus composed of unrevealing icons that are replaced with explicative text only when the mouse cursor hovers over them.

- Wikipedia

Kirsten Ribu HiO 2007

color contrast analyser
Color Contrast analyser
 • http://www.visionaustralia.org.au/info.aspx?page=628
 • http://www.visionaustralia.org.au/

Kirsten Ribu HiO 2007

eksempler p datasystemer
Eksempler på datasystemer
 • Internettportaler
 • Tomra pantemaskiner
 • NSBs billettsystem
 • Lønns- og personalsystemer
 • Timeregistreringssystemer
 • Billettbestilling
 • Røntgen (MR)

Kirsten Ribu HiO 2007

i dag hva er et prosjekt
I dag: Hva er et prosjekt?
 • Planlegging, gjennomføring
 • Risikohåndtering
 • Problemer og konflikter

Kirsten Ribu HiO 2007

en engangsoppgave
En engangsoppgave

Kirsten Ribu HiO 2007

hva er et prosjekt
Hva er et prosjekt?
 • Fra latin: ”projectus” - noe som er kastet fram
 • Et prosjekt er en arbeidsoppgave med følgende egenskaper:
  • En engangsoppgave. Noe man ikke har gjort før og ikke kommer til å gjøre igjen med det første.
  • Leder fram til et bestemt resultat
  • Er ofte tverrfaglig og berører mange i organisasjonen: krever forskjellige typer ressurser
  • Er begrenset i tid

Kirsten Ribu HiO 2007

hva slags prosjekt skal vi gj re
Hva slags prosjekt skal vi gjøre?
 • Studere behovet for teknologiske løsninger i en bestemt brukergruppe for eksempel
 • Funksjonshemmete
 • Studenter
 • Skoleelever
 • Eldre
 • Innvandrere

Kirsten Ribu HiO 2007

hva skal vi gj re1
Hva skal vi gjøre?
 • Intervjue og observere brukere
 • Beskrive deres behov
 • Beskrive og planlegge en datateknisk løsning i samarbeid med bruker
 • Lage en prototyp
 • Alt skal være universelt utformet

Kirsten Ribu HiO 2007

hva er en prosess
Hva er en prosess?
 • Ethvert arbeid er en prosess som består av to ting:
 • beslutninger og handlinger
  • Eks. Fylle ut selvangivelsen:
   • Beslutning: Ta avgjørelser basert på skattereglene
   • Handling: fylle ut riktige felt og gjøre beregninger

Kirsten Ribu HiO 2007

planlegging
Planlegging
 • Ressurser:
  • mennesker (kunnskap og erfaringer)
  • tid
 • Problemdefinering
  • tolkning av oppdraget: forhandling mellom interesser
  • vurdering: kan oppdraget gjennomføres med tilgjengelige ressurser?
 • Planlegging av arbeidet
  • oppdeling i arbeidsoppgaver
  • samordning av arbeidsoppgavene

Kirsten Ribu HiO 2007

oppdeling i arbeidsoppgaver
Oppdeling iarbeidsoppgaver
 • Hva skal gjøres?
 • Hvem skal gjøre det?
  • Samordning av arbeidsoppgavene
 • Hvordan henger del-resultatene sammen?
 • Hvordan skal ressursene fordeles?
 • Planleggingsverktøy:
  • milepælplan: resultater koblet med tid
  • ansvarskart: hvem er ansvarlig for hva

Kirsten Ribu HiO 2007

noen ord om gruppearbeid
Noen ord om gruppearbeid
 • Vær forberedt til prosjektmøtene
 • Lytt til andre: prosjektarbeid er samarbeid.
 • Vær positiv: Unngå å kommentere negative sider ved prosjektet. Negativitet har en tendens til å spre seg.
 • Si fra: Ta opp ting som trykker/irriterer. Gi konstruktiv kritikk: Hva kan gjøres bedre og hvordan?
 • Kulturelle forskjeller: Prøv å forstå bakgrunnen for uttalelser og holdninger

Kirsten Ribu HiO 2007

prosjektarbeid
Prosjektarbeid
 • Fordel roller med tilhørende oppgaver
 • Organiser arbeidet
 • Lag regler for hvordan arbeidet skal utføres
 • Lag tidsplan

Kirsten Ribu HiO 2007

administrative oppgaver
Administrative oppgaver:
 • Møteledelse
 • Referat
 • Oppfølging og kontroll av vedtak
 • Ledelse av oppgaveløsning
 • Timeføring
 • Skriving av rapport

Kirsten Ribu HiO 2007

roller og regler
Roller og regler
 • Én person kan gjerne ha flere roller. Rollene kan gjerne byttes eller omdefineres i løpet av prosjektperioden.
 • Forslag til roller med oppgaver:
  • Prosjektleder: Ansvar for møteledelse, oversikt, oppfølging og kontroll av vedtak
  • Webansavarlig: Ansvar for HTML og CSS
  • Kontaktperson: kontakt og avtaler med omgivelsene: prosjektsted, brukere, kursansvarlig
  • Skrive-ansvarlig: fordeling og oppfølging av skrivejobber

Kirsten Ribu HiO 2007

flere roller
Flere roller:
 • Redaktør: Ansvar for at frister overholdes, overordnet ansvar for innhold og utforming
 • Utvikler: Ansvar for utvikling av prototyp
 • Tester: Ansvar for at sidene validerer og er tilgjengengelige og nyttige
 • Innholdsansvarlig: Ansvar for tekst, både innhold og presentasjon
 • Designer: Ansvar for visuell utforming, valg av utseende på tekst og lenker, farge og presentasjon

Kirsten Ribu HiO 2007

det b r v re regler for
Det bør være regler for
 • møter: tidspunkt, varighet, taletid
 • beslutninger: beslutningsdyktighet, dokumentasjon, ansvar
 • referat: ansvar, omfang
 • forføyninger: reaksjoner ved regelbrudd

Kirsten Ribu HiO 2007

vanlige problemer i gruppearbeid
Vanlige problemer i gruppearbeid:
 • Ujevn arbeidsinnsats
 • blindpassasjerer
 • ildsjeler
 • ulikt ambisjonsnivå
 • de som bare vil bestå
 • de som har høye ambisjoner
 • ulikt kunnskapsnivå
 • ”verdensmestere”
 • de som ”eier” prosjektet
 • ulik tolkning av oppgaven

Kirsten Ribu HiO 2007

hvordan finne balanse
Hvordan finne balanse
 • mellom at
  • alle skal lære det de ikke kan
  • alle skal lære mest mulig
  • alle gjør det de kan og liker best

?

Kirsten Ribu HiO 2007

l sninger
Løsninger

For å unngå konflikter:

 • gjør avtaler om ansvarsfordelingen
 • dokumenter alle beslutninger (skriv referat med beslutninger)
 • kommuniser også skriftlig (e-post)
 • Bruk gjerne msn og skype til kommunikasjon
  • (dvs: Det er ingen unnskyldning for ikke å delta eller skaffe seg informasjon om det som skjer i gruppa)
 • meld fra i god tid dersom du må bryte en avtale

Kirsten Ribu HiO 2007

l sninger1
Løsninger

Ved konflikter:

 • ta tak i konflikten før den er stor
 • prøv først å løse den selv
 • ta opp problemet med de(n) det gjelder
 • bli enig om løsning: måte og tidsfrist
 • søk hjelp hos lærer dersom konflikten synes uløselig

Kirsten Ribu HiO 2007

prosjektplanlegging
Prosjektplanlegging

Prosjektplanlegging

Kirsten Ribu HiO 2007

sammenheng prosess prosjekt
Sammenheng prosess – prosjekt
 • Faser i prosjektet blir til ” milepæler” i en prosjektplanen
 • Innhold i fasene blir til leveranser, beskrivelser, dokumentasjon.

Kirsten Ribu HiO 2007

tidsplanlegging
Tidsplanlegging

Kirsten Ribu HiO 2007

avhengigheter
Avhengigheter
 • Det er avhengigheter mellom enkeltaktiviteter eller større deler av et prosjekt
 • En aktivitet = et avgrenset stykke arbeid (for eksempel: utarbeide spørreskjema, intervjue mennesker)
  • Har et antatt tidsforbruk
  • Kan ikke starte før en eller flere andre aktiviteter er avsluttet

Kirsten Ribu HiO 2007

risikostyring
Risikostyring
 • Identisfisere
 • Analysere
 • Planlegge
 • Overvåke

Kirsten Ribu HiO 2007

identifiser risiki
Identifiser risiki
 • Hva kan skje i gruppen?
 • Hvilke tiltak skal vi sette inn om dette inntreffer?

= Risikostyring!

Kirsten Ribu HiO 2007

velse
Øvelse
 • Sitt sammen og tenk over hva som kan skje i din gruppe, skrive det ned, tenk på tiltak.
 • Sett opp en tabell:

Kirsten Ribu HiO 2007

eksempel p risikoplanlegging
Eksempel på risikoplanlegging

Kirsten Ribu HiO 2007

neste uke
Neste uke
 • Selvstendig arbeid med prosjektoppgaven. Innleveringsfrist: Mandag 10. september.
 • Uke 37:
  • Tirsdag 11. september: Haakon Asplund fra Deltasenteret i Sosial og helsedirektoratet foreleser (?)
  • Torsdag 13. september: Use case modellering. Hvordan bruke use case og scenarier i planlegging og oppbygging av nettsteder (eller omvendt)
 • Uke 38 – Gjesteforelesninger:

Morten Tollefsen (MediaLT) og Kristin Meyer Kristiansen (Unified Consulting/ Telenor)

Kirsten Ribu HiO 2007

ad